Harmonogram inwestycji

Zgodnie z podpisaną w dniu 08 sierpnia 2018 r. umową, Wykonawca w ciągu 29 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03) został zobowiązany do wykonania 23 -kilometrowego fragmentu trasy od miejscowości Szczuczyn do węzła Ełk Południe.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie „Projektuj i buduj”.  Zadaniem Wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania Inwestycji.

 Formuła „Projektuj i buduj” obejmuje:

  • Fazę projektową – opracowanie projektu budowlanego na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i dokumentacji geotechnicznej – 13 miesięcy, tj. od dnia 06.08.2018 r. (dzień podpisania Umowy) do dnia 05.09.2019 r.
  • Fazę wykonawczą – wykonanie robót budowlanych – 16 miesięcy, tj. od dnia 06.09.2019 do dnia 05.07.2021 r. z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03).

Po zakończeniu budowy rozpocznie się okres przeglądów – 12 miesięcy, tj. od dnia 06.07.2021 r. do dnia 05.07.2022 r. oraz okres rozliczenia Kontraktu – 3 miesiące, tj. od dnia 06.07.2022 r. do dnia 05.10.2022 r. 

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019 r.

Liczba odwiedzin: 7740
Projekt i wykonanie: M2 Studio