fundusze-o1gu6dwij846l2up8r5q7vkwn1w87dm1fi3ik6dedc
LISTA ZATWIERDZONYCH/ZGŁOSZONYCH PODWYKONAWCÓW

Podwykonawcy robót budowlanych:

Dalsi Podwykonawcy:

Usługodawcy:

Dalsi Usługodawcy:

Dostawcy:

Dalsi Dostawcy:

Na stronie internetowej GDDKiA został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”. Zebrano tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi Wykonawcami.

Poradnik dla Podwykonawców