/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

07/11/2018 r.
/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

699 510 021,67 zł

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

379 583 347 euro

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61
Szczuczyn – węzeł Ełk Południe
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61
Szczuczyn – węzeł Ełk Południe
Projekt i budowa drogi ekspresowej S61
Szczuczyn – węzeł Ełk Południe

Aktualności

Zdjęcia z ziemi 08-15.04.2020

drewno z wycinki 4+500 drewno z wycinki 5+800 odhumusowanie 6+900 odhumusowanie 15+500 odhumusowanie 17+000 płotki herpetologiczne roboty ziemne 2+700 sprzątanie po wycince 5+300 sprzątanie po wycince km 17+100 wymiana gruntu 21+450

Czytaj więcej »

Zdjęcia z ziemi 01-07.04.2020

Roboty ziemne 0+300 roboty ziemne km 0+000 roboty ziemne węzeł Guty teren po wycince 5+500 odhumusowanie 7+100 odhumusowanie km 6+800 odhumusowanie km 21+000 Osnowa geodezyjna Płotki herpetologiczne

Czytaj więcej »
/NUMER PROJEKTU
CEF nr 2014-PL-TMC-0214-W
/NAZWA KONTRAKTU

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe”

Opis kontraktu

Projektowana droga ekspresowa S61 będzie stanowić część międzynarodowej drogi E67 łączącej Europę Środkową ze Skandynawią. Celem tego zadania inwestycyjnego jest stworzenie korytarza komunikacyjnego „Via Baltica” obsługującego ruch międzynarodowy na kierunku Polska – Litwa – Łotwa – Finlandia. Jednocześnie planowana trasa S61 będzie obsługiwała ruch międzyregionalny, łącząc słabo skomunikowany rejon Polski północno–wschodniej z jej częścią centralną, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do PBDK 2014-2023 (z perspektywą do 2025) stanowiącej załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

W ramach podpisanej umowy Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę ekspresową S61 na odcinku od km 23+255 do km 42+765. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie ełckim na terenie gmin Ełk i Kalinowo.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad m.in.:

  • wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań projektowych, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu,
  • wykonanie robót budowlanych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.
/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 

/WYKONAWCA – LIDER

PORR S.A

/WYKONAWCA – PARTNER

UNIBEP S.A.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020 r.

Liczba odwiedzin: 16740
Projekt i wykonanie: M2 Studio