Wykaz obiektów inżynierskich (w tym: obiekty dla przejść dla zwierząt na drogach równoległych, łącznicach itp. przeszkodach)

Lp. Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) kilometraż długość całkowita ustroju nośnego [m] szerokość
całkowita przęseł [m]
Minimalne parametry przestrzeni dostępnej dla zwierząt tj. wysokość, szerokość, współczynnik względnej ciasnoty
1 2 3 4 5 6
1 WD-1.0 1+004 55.42 23.2
2 WD-1.4 1+477 50.84 10.35
3 PZDsz-2.0 2+011 16 28.8 3,5 m wys., 2×5 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,7.
4 WD-2.5 2+503 59.35 11.85
5 PZM-2.8 2+881 16 29.15 1,5 m wys. (od półki do spodu konstrukcji), 2×1 m szer.(półka po obu stronach cieku), współczynnik względnej ciasnoty liczony od półki do spodu konstrukcji ≥ 0,07.
6 WS/PZDdz-5.3 5+300 35.47 28.8 5 m wys., 30 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5
7 WD-6.8 6+864 58.49 11.85
8 PZM-7.8 7+880 13 29 1,5 m wys. (od półki do spodu konstrukcji), 2×1 m szer.(półka po obu stronach cieku), współczynnik względnej ciasnoty liczony od półki do spodu konstrukcji ≥ 0,07.
9 PZGd-8.7 8+777 58.94 62.20~68.40 szerokość użytkowa obiektu, powinna stanowić nie mniej niż 50m i 80% długości ustroju nośnego obiektu
10 WD-9.4 9+412 49.5 10.35
11 WS-11.1 11+137 25.54 26.7
12 PZDdz-11.7 11+746 28.4 28.8 6 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5
13 WS-14.3 14+332 22.4 26.7
14 PZDdz-14.5 14+557 28.4 28.8 5 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5
15 WD-17.0 17+096 43.05 10.35
16 MS/PZDdz-18.2 18+293 25.4 28.8 5 m wys., 2×8 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 1,5
17 WD-20.2 20+205 49.6 10.35
18 WD-22.2 22+242 55.5 13.85
19 MS/PZDsz-22.8 22+889 126.35 30.8 5 m wys., 2×20 m szerokości, współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,7
 

3 – wiadukty drogi ekspresowej (WS), w tym WS/PZDdz-5.3, który jest równocześnie przejściem dolnym dla dużych zwierząt,

2 – mosty drogi ekspresowej (MS), w tym MS/PZDdz-18.2, który jest równocześnie przejściem dolnym dla dużych zwierząt oraz MS/PZDsz-22.8, który jest równocześnie przejściem dolnym zespolonym dla średnich zwierząt,

8 – wiaduktów drogowych (WD),

1 – przejście górne dla zwierząt dużych (PZGd),

2 – przejście dolne zespolone dla zwierząt dużych (PZDdz),

1 – przejście dolne zespolone dla zwierząt średnich (PZDsz),

2 – przejścia dla zwierząt małych (PZM).

Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r.

Liczba odwiedzin: 98979
Projekt i wykonanie: M2 Studio