Zamawiający:

GDDKiA - Biuro Kierownika Projektu
Ul. Suwalska 84, 4 piętro,
19-300 Ełk
tel. +48 668 541 095
tel. +48 664 129 901
tel. +48 698 650 813

GDDKiA Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89,
10 – 083 Olsztyn
fax. +48 89 527 35 36
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Hubert Mildner

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
ul. Suwalski 84, 4 pietro,
19-300 Ełk
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz.pl

Inżynier Kontraktu:

Ireneusz Grasko

Wykonawca - konsorcjum:

Biuro Budowy S61
PORR S.A. (Lider),
Nowa Wieś Ełcka 2,
19-300 Ełk

Dyrektor Kontraktu:

Marcin Ardziński

PORR Bau GmBH (Partner),
Absberggasse 47,
A-1100 Wiedeń

UNIBEP S.A. (Partner),
ul. 3 Maja 19,
17-100 Bielsk Podlaski

/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 

/WYKONAWCA – LIDER

PORR S.A

/WYKONAWCA – PARTNER

UNIBEP S.A.

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021 r.

Liczba odwiedzin: 38651
Projekt i wykonanie: M2 Studio