Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

GDDKiA Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89,
10 – 083 Olsztyn
tel. +48 (89) 521 28 00
tel. +48 691 767 098
e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Kierownik Projektu:

Hubert Mildner

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:

LAFRENTZ Polska Sp. z o.o.
ul. Kamiennogórska 22 (Wejście B),
60-179 Poznań
tel. +48 61 867 40 50
e-mail: office@lafrentz.pl

Inżynier Kontraktu:

Tadeusz Ponisz

Wykonawca - konsorcjum:

PORR S.A. (Lider),
ul. Hołubcowa 123,
02-854 Warszawa

Dyrektor Kontraktu:

Marcin Ardziński

PORR Bau GmBH (Partner),
Absberggasse 47,
A-1100 Wiedeń

UNIBEP S.A. (Partner),
ul. 3 Maja 19,
17-100 Bielsk Podlaski

/ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie
/INŻYNIER KONTRAKTU
LAFRENTZ POLSKA Sp. z o. o.
 

/WYKONAWCA – LIDER

PORR S.A

/WYKONAWCA – PARTNER

UNIBEP S.A.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020 r.

Liczba odwiedzin: 11499
Projekt i wykonanie: M2 Studio