Grudzień 2022

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
Listopad 2022

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Procedowanie uzyskania ostatnich Pozwoleń na Użytkowanie w zakresie OUD
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
Październik 2022

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe

OCHRONA ŚRODOWISKA:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Rozpoczęcie nasadzeń

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przekazanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Ogrodzenie OUD                                                                                      

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przekazanie dokumentacji powykonawczej
 • Wykonanie konstrukcji ZR-31

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Udzielanie na bieżąco wyjaśnień dotyczących elementów budowy
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Humusowanie OUD
 • Ogrodzenie OUD                                                                                           

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Wykonanie konstrukcji ZR-31
 • Montaż wytwornic solanki na magazynie soli
Wrzesień 2022

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Nawierzchnia z kruszywa na zjazdach
 • Ogrodzenia OUD

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych, przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Układanie płyt ażurowych dno, skarpy ZR-31
 • Odmulanie zbiornika ZR-7
 • Montaż wyposażenia oczyszczalni ścieków MOP i OUD
 • Montaż wytwornic solanki

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Prace porządkowe i wykończeniowe,

 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach dojazdowych.

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Układanie płyt ażurowych ZR-31

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień dotyczących elementów budowy
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach dojazdowych
 • Oznakowanie poziome
 • Koszenie traw

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
 • Wykop i konstrukcja na ZR-31

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień dotyczących elementów budowy
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach dojazdowych
 • Oznakowanie poziome
 • Koszenie traw

Instalacje i infrastruktura

KANALIZACJA  DESZCZOWA, SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA, SIEĆ GAZOWA

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
 • Wykop i konstrukcja na ZR-31

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień dotyczących elementów budowy
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Nawierzchnia z kruszywa na DO27 0+000-1+750
 • Wykonanie barier energochłonnych zgodnie ze stanowiskiem Zarządcy drogi do audytu BRD
 • Oznakowanie poziome i pionowe
 • Koszenie traw
Sierpień 2022

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Nawierzchnia z kruszywa na DO26 0+000-0+155; DO28 0+000-0+738
 • Wykonanie barier energochłonnych w pasie rozdziału                                                                                                

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
 • Wykop na ZR-31
 • Roboty wykończeniowe ZR-3 i ZR-4

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Pobocza wzdłuż dróg serwisowych
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych
 • Profilowanie terenów płaskich
 • Dostawa i montaż tablicy pryzmowej VMSC_E1
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej masztowej pod tablicę pryzmową VMSC_E1 w poboczu (nie wysiegnikowe)
 • Dostawa i montaż tablicy pryzmowej VMSC_E2
 • Dostawa i montaż konstrukcji bramowej pod tablicę pryzmową VMSC_E2 nad jedną jezdnią
 • Dostawa i montaż tablicy pryzmowej VMSC/F8
 • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej masztowej pod tablicę przyzmową VMSC/F8
 • Dostawa i montaż stacji pomiaru ruchu TC (2 pasy + 1 łącznica)
 • Dostawa i montaż uruchomienie zbiorczego węzła komunikacyjnego WK

ROBOTY MOSTOWE:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
 • Naprawa przeciwskarp

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań  technicznych ani  zmian w projekcie.
 • Oprogramowanie wraz z uruchomieniem modułów rozproszonych

ROBOTY DROGOWE:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
 • Wpisy Projektanta na dokumentacji i potwierdzenie o nieistotnym odstąpieniu od zatwierdzonego PB
 • Prace porządkowe i wykończeniowe
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr 5cm na DO29 w km 0+000-0+247
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC8S na DO29 w km 0+000-0+247
 • Pobocza wzdłuż dróg serwisowych
 • Nawierzchnia z kruszywa na drogach serwisowych
 • Profilowanie terenów płaskich                                                                                                       

ROBOTY MOSTOWE:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
 • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
 • Naprawa przeciwskarp
  Lipiec 2022

  ROBOTY DROGOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
  • Nawierzchnia z kruszywa 0/22 DO18 km 0+438-1+400

  ROBOTY MOSTOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
  • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
  • MSPZDsz-22.8 Wykonanie przeciwspadków
  • MSPZDsz-22.8 Rozbiórka mostu tymczasowego
  • WD-1.0; WD-5.2; WS-14.3; PZDdz-14.5; MSPZDsz-22.8 Kosmetyka powierzchni betonowych
  • Przepusty – Umocnienie kostką pod poręczami

  INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:

  SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań  technicznych ani  zmian w projekcie
  • Dostawa i montaż wagi preselekcyjnej 2 pasy ruchu WIM (wg COST323 klasa B+7)
  • Budowa kanału technologicznego OUD
  • Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB
  • Dostawa i montaż punktu detekcji zdarzeń VD – dwie kamery (montaż na istniejących słupach oświetleniowych)
  • Montaż kamer VD21 i CCTV05 A
  • Montaż 11 szaf teletechnicznych do WK z wyposażeniem

  SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań  technicznych ani  zmian w projekcie
  • Oświetlenie DP1678N latarnie
  • Oświetlenie Węzeł Szczuczyn/Guty latarnie
  • Oświetlenie Ełk Południe latarnie
  • Oświetlenie Ełk Południe szafy oświetleniowe
  • OUD Budowa oświetlenia drogowego kable
  • OUD Budowa oświetlenia drogowego latarnie

  ROBOTY DROGOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
  • Nawierzchnia z kruszywa 0/22 DO19 km 0+345-1+945                                                                            
  • Wykop pod rezerwę na stację paliw MOP lewy                                                                                          
  • Przepusty – Umocnienie kostką
  • Ułożenie SMA11  DK65
  • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr 4cm na OUD
  • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr 4cm na MOP Prawy
  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/0,22 na DO-14 w km 0+000-1+620

  ROBOTY MOSTOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
  • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
  • PZDsz-2.0; PZM-2.8; WD-9.4; PZDdz-11.7; MSPZDdz-18.2 Montaż poręczy na schodach skarpowych
  • WS-11.1; PZDdz-11.7; WD-17.0; MSPZDsz-22.8 Kosmetyka powierzchni betonowych                                                    

  SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań  technicznych ani  zmian w projekcie.
  • Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB
  • Budowa kanału technologicznego MOP2
  • Budowa kanału technologicznego OUD
  • Dostawa i montaż uruchomienie zbiorczego węzła komunikacyjnego WK
  • Dostawa i montaż zbiorczego węzła sieci szkieletowej WS

  SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań  technicznych ani  zmian w projekcie
  • Oświetlenie Ełk Południe kable
  • Oświetlenie Ełk Południe latarnie
  • OUD zasilanie

  ROBOTY DROGOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
  • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
  • Nawierzchnia z kruszywa 0/22 DO21 km 0+010-1+945
  • Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/0,22 na DO-9 w km 0+200-1+120 i na DO-8 w km 0+430-1+480
  • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr 4 cm na MOP Lewy                                     

  OCHRONA ŚRODOWISKA:

  • Nasadzenia km 1+900 – 2+100 Prawa strona
   12 – Quercus robur (N)
   8 – Malus sylvatica (N)
   9 – Prunus avium (N)
   33 – Ribes alpinum
   34 – Rosa canina
   36 – Rubus plicatus
  • Nasadzenia km 2+600 – 2+700 Lewa strona
   17 – Tilia cordata
   31 – Ligustrum vulgare
  • Nasadzenia km 5+200 – 5+300 Lewa strona
   36 – Rubus plicatus
  • Nasadzenia km 5+300 – 5+400 Prawa strona
   34 – Rosa canina
   27 – Corylus avellana
   12 – Quercus robur (N)
   9 – Prunus avium (N)
   39 – Sambucus nigra
   8 – Malus sylvatica (N)
  • Nasadzenia km 8+300 – 8+400 Lewa strona
   37 – Salix cinerea
  • Nasadzenia km 8+700 – 8+800 Prawa strona
   12 – Quercus robur (N)
   2 – Acer platanoides (P)
   3 – Acer pseudoplatanus
  • Nasadzenia km 8+900 – 9+000 Prawa strona
   12 – Quercus robur (N)
  • Nasadzenia km 8+900 Lewa strona
   13 – Salix alba
  • Nasadzenia km 9+900 – 10+000 Prawa strona
   37 – Salix cinerea
   38 – Salix purpurea
  • Nasadzenia km 12+800 – 12+900 Prawa strona
   30 – Frangula alnus
   39 – Sambucus nigra
  • Nasadzenia km 18+100 Lewa strona
   13 – Salix alba
   38 – Salix purpurea
  • Nasadzenia km 18+200 – 18+300 Prawa strona
   11 – Quercus robur (P)
   12 – Quercus robur (N)
   8 – Malus sylvatica (N)
   33 – Ribes alpinum
   39 – Sambucus nigra
   34 – Rosa canina

  ROBOTY MOSTOWE:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Prace porządkowe na każdym z obiektów
  • WS-11.1; WS-14.3 Montaż poręczy na schodach skarpowych
  • PZDdz-11.7 Kosmetyka powierzchni betonowych
  • MSPZDsz-22.8
   – Humusowanie stożków P4
  • Przepusty
   – Montaż poręczy na schodach skarpowych PZŁ-15.8 i PZM-19
   – Układanie schodów NP i NL, PZM-9.0

  INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.

  SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań technicznych ani zmian w projekcie.
  • Budowa kanału technologicznego KTu2
  • Budowa kanału technologicznego KTp1
  • Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB
  • Dostawa i montaż punktu detekcji zdarzeń VD – dwie kamery (montaż na istniejących słupach oświetleniowych

  SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

  WYKONANO ROBOTY:

  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań technicznych ani zmian w projekcie
  • Zasilanie Pompownie 3
  • Zasilanie Sokoły Jeziorne DP1680N; DP1921N ośw.
  • Zasilanie Pompownie 4
  • Zasilanie SZR 4
  • Zasilanie SZR 5
  • Zasilanie Pompownie 7
  • Zasilanie SZR 6
  • Oświetlenie Ełk Południe kable
  • Oświetlenie Ełk Południe latarnie
  • Budowa zasilania MOP przyłącza
  • Budowa zasilania MOP zasilanie
  • S61 MOP latarnie

   ROBOTY DROGOWE:

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego
   • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
   • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
   • Roboty ziemne i układanie nawierzchni z kruszywa na drogach dojazdowych;
   • Wykonanie nawierzchni betonowej C 35/45 na MOP;
   • Wykonanie nawierzchni z kruszywa 0/0,22 DO-6 w km 0+236-2+610
   • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S gr 4 cm na MOP Prawy                                               

   OCHRONA ŚRODOWISKA:

   • Nasadzenia km 14+400 – 14+700 Prawa strona
    12 – Quercus robur (N)
    32 – Prunus spinosa
    9 – Prunus avium (N)
    26 – Cornus sanguinea
    10 – Pyrus pyraster (N)
    30 – Frangula alnus
    6 – Carpinus betulus (N)
    29 – Euonymus europaeus
    21 – Berberis vulgaris
   • Nasadzenia km 14+500 – 14+700 Lewa strona
    11 – Quercus robur (P)
    8 – Malus sylvatica (N)
    6 – Carpinus betulus (N)
    34 – Rosa canina
    32 – Prunus spinosa
   • Nasadzenia km 19+100 – 19+400 Lewa strona (MOP)
    7 – Acer platanoides (przeniesione z km.21+100) UZGODNIONE
    17 – Tilia cordata (P)
    19 – Picea abies (N)
    16 – Sorbus intermedia (P)
    15 – Sormus aucuparia (P)
    25 – Cornus alba Sibirica
    35 – Rosa x rutotida Dart’s Defender
    24 – Cornus alba Elegantissima
    23 – Berberis thunbergii Green Carpet
    22 – Berberis thunbergii Atropurpurea

   ROBOTY MOSTOWE:

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego poprzez udzielanie na bieżąco wyjaśnień
   • Nie było zmian ani konieczności potwierdzenia rozwiązań technicznych. Nie wydano KNA.
   • WD-1.0; WD-1.4; PZDsz-2.0; WD-2.5; PZM-2.8; WSPZDsz-5.3; WD-6.8; PZM-7.8; PZGd-8.7; WD-9.4; WS-11.1; PZDdz-11.7; WS-14.3; PZDdz-14.5; WD-17.0; MSPZDdz-18.2; WD-20.0; WD-22.2; MSPZDsz-22.8 Montaż reperów betonowych przy obiekcie
   • WD-6.8:
    Poprawki nawierzchni na kapach chodnikowych,
    Uzupełnianie styków międzykrawężnikowe
   • WS-11.1; PZDdz-11.7; WD-20.2; WD-22.:
    Kosmetyka powierzchni betonowych
   • PZDdz-11.7 Uszczelnienia styków między deskami
   • MSPZDsz-22.8:
    Układanie schodów na stożku P4L i P4P
    Umocnienie stożków
    Humusowanie stożków P1 i P4

   INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego
   • Nie wydano KNA.

   SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA

   WYKONANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego
   • Opracowywanie KNA na modyfikacje zasilania pompowni z rejonie węzła ELk.
   • Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB
   • Dostawa i montaż punktu detekcji zdarzeń VD – dwie kamery (montaż na istniejących słupach oświetleniowych)
   • Dostawa i montaż stacji pomiaru ruchu TC (2 pasy + 1 łącznica)
   • Dostawa i montaż stacji meteorologicznej MS
   • Dostawa i montaż zdalnego czujnika stanu nawierzchni LM

   SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

   WYKONANO ROBOTY:

   • Nie było potrzeby potwierdzenia rozwiązań technicznych ani zmian w projekcie
   • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – latarnie
   • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – kable
   • Zasilanie Pompownie 7
   • Opracowywanie KNA na modyfikacje zasilania pompowni w rejonie węzła ELk.
    Czerwiec 2022

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Pełnienie nadzoru autorskiego,
    • Warstwa GWN pod chodnik do OUD
    • Warstwa kruszywa pod chodnik do OUD
    • Wykop/Nasyp drogi dojazdowej do ZB-30
    • Warstwa GWN drogi dojazdowej do ZB-30
    • Warstwa kruszywa drogi dojazdowej do ZB-30
    • Warstwa GWN drogi dojazdowej DK65 + zjazd km 0+100
    • Warstwa kruszywa drogi dojazdowej DK65 + zjazd km 0+100
    • Odhumusowanie drogi dojazdowej do ZB-33
    • Warstwa kruszywa drogi dojazdowej do ZB-33
    • Warstwa GWN drogi dojazdowej do ZB-33
    • Warstwa GWN ciąg pieszo-rowerowy DK65 odc. 1
    • Warstwa kruszywa ciąg pieszo-rowerowy DK65 odc.1
    • Profilacja skarp i rowu DK65
    • Montaż barier
    • Wykonanie nawierzchni betonowej C 35/45 na MOP

      Roboty mostowe:

      • Pełnienie nadzoru autorskiego
      • WD-6.8 Przygotowanie powierzchni betonowej
      • WD-6.8 Przygotowanie obiektu pod wykonanie próbnych obciążeń
      • WD-6.8 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
      • PZM-7.8 Przygotowanie powierzchni betonowej
      • PZGd-8.7 Umocnienie stożków kostką brukową
      • PZG-8.7 Umocnienie stożków kostką brukową P3
      • PZG-8.7 Kosmetyka powierzchni betonowych
      • WD-9.4 Przygotowanie obiektu pod wykonanie próbnych obciążeń
      • WD-9.4 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
      • WS-11.1 Kosmetyka powierzchni betonowych
      • WS-14.3; PZDdz-14.5 Prace porządkowe przy obiekcie
      • MSPZDdz-18.2 Umocnienie stożków i matą polimerową humusowaniem i obsianiem trawą – stożek P2
      • MSPZDdz-18.2 Przygotowanie obiektu pod wykonanie próbnych obciążeń
      • MSPZDdz-18.2 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
      • WD-20.2 Montaż poręczy na schodach skarpowych
      • WD-20.2 Przygotowanie obiektu pod wykonanie próbnych obciążeń
      • WD-20.2 Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
      • WD-22.2 Montaż poręczy na schodach skarpowych
      • WD-22.2 Wykonywanie hydrofobizacji
      • Przepusty Montaż poręczy na schodach skarpowych na PZŁ-15.8

      Instalacje i infrastruktura

      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

      • pełnienie nadzoru autorskiego
      • Wypłycenie i zabetonowanie dna do układania zbrojenia w zbiorniku ZR-32, pompowanie wody przez studnie głębinowe zbiornika ZR-31

      Sieć telekomunikacyjna

      • Pełnienie nadzoru autorskiego
      • Dostawa i montaż stacji pomiaru ruchu TC (2 pasy + 1 łącznica)
      • Dostawa i montaż wagi preselekcyjnej 2 pasy ruchu WIM (wg COST323 klasa B+7)

      Sieć energetyczna

      • Pełnienie nadzoru autorskiego
      • Budowa oświetlenia drogowego DP1802B – latarnie
      • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – latarnie
      • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – kable
      • Budowa oświetlenia drogowego OUD – latarnie

      ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

      OCHRONA ŚRODOWISKA:

      • Nasadzenia km 16+400 29- Crataegus laevigata
      • Nasadzenia km 16+400 26- Cornus sanguinea
      • Nasadzenia km 16+400 – 17+000 12 – Quercus robur
      • Nasadzenia km 16+400 – 17+000 1 – Acer campestre
      • Nasadzenia km 16+400 – 17+000 2 – Acer platanoides
      • Nasadzenia km 16+400 – 17+000 3 – Acer pseudoplatanus

       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

       Roboty drogowe:

       • Pełnienie nadzoru autorskiego,
       • Montaż barier
       • Makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
       • Droga DO-27, profilacja skarp i rowu
       • Profilacja pdb. z kruszywa droga DO-30
       • Warstwa GWN droga dojazdowa do ZB 31-32
       • Podbudowa z kruszywa droga dojazdowa do ZB 31-32
       • Zasypka poboczy km 22+950 – 23+259
       • W-wa GWN ciąg pieszo-rowerowy DK-65 odc. 4
       • Podbudowa z kruszywa ciąg pieszo-rowerowy DK-65 odc. 4
       • Wykop droga dojazdowa Dk65 + zjazd km 0+100
       • Nasyp zjazd DK65 km 0+100
       • Warstwa GWN droga dojazdowa DK65 + zjazd km 0+100
       • Odhumusowanie chodnika do OUD
       • Odhumusowanie drogi dojazdowej do ZB-30
       • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
       • Czyszczenie dróg
       • Czyszczenie oznakowania pionowego
       • Odhumusowanie chodnika DK65 odc.1
       • Wykonanie nawierzchni betonowej C 35/45 na MOP
       • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB gr 4 cm na dojazdach do obiektów w km MS22.8 i MS18.2 str. P
       • Warstwa wiążąca AC16W gr.5 cm DO6 w km 0+000-0+230
       • Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0-22 gr20cm DO1 km 0+000-1+649 i DO4 km0+000-0+672
       • Warstwa ścieralna AC8S na DO6 w km 0+000-0+230 oraz na DO3 w km 0+000-0+285
       • Humusowanie skarp i terenów płaskich na MOPie lewym

         Roboty mostowe:

         • Pełnienie nadzoru autorskiego
         • PZDsz-2.0 Naciąg lin
         • PZM-2.8 Naciąg lin
         • WD-6.8 Układanie kostki na górnej półce stożka
         • WD-6.8 Uzupełnienie kostki brukowej między skrzydłem, a schodami P1P
         • WD-6.8 Wykonanie przeciw spadków z asfaltu lanego na obiekcie
         • PZM-7.8 Montaż balustrad na schodach skarpowych
         • PZM-7.8 Przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie zabezpieczania antykorozyjnego betonu
         • PZGd-8.7 Montaż schodów skarpowych P1P
         • PZGd-8.7 Układanie schodów na stożku P1P
         • PZGd-8.7 Przygotowanie gzymsów pod wykonanie zabezpieczania antykorozyjnego betonu
         • PZGd-8.7 Umocnienie stożków P1P
         • PZGd-8.7 Układanie żywicy na dojazdach kap (brygada 6 os. wykonujące prace też na obiekcie MS/PZDsz-22.8)
         • PZGd-8.7 Przygotowanie gzymsów pod wykonanie zabezpieczania antykorozyjnego betonu,
         • Umocnienie stożków kostką brukową
         • WD-9.4 Wykonanie przeciw spadków z asfaltu lanego na obiekcie
         • PZDdz-11.7 Montaż balustrad na schodach skarpowych
         • WD-17.0 Przygotowanie powierzchni betonowych do hydrofobizacji
         • MSPZDdz-18.2 Montaż schodów skarpowych P2P
         • MSPZDdz-18.2 Układanie obrzeży na stożku P2P
         • MSPZDdz-18.2 Układanie obrzeży na stożku P2P
         • MSPZDdz-18.2 Wykonanie przeciw spadków,
         • MSPZDdz-18.2 Umocnienie stożków kostką brukową
         • WD-20.2 Przygotowanie powierzchni betonowych do hydrofobizacji
         • WD-20.2 Wykonanie przeciw spadków
         • MSPZDsz-22.8 Przygotowanie spodu ustroju nośnego pod hydrofobizację, uszczelnienie przeciw spadku
         • MSPZDsz-22.8 Montaż kotew pod bariery stalowe na kapach chodnikowych
         • MSPZDsz-22.8 Układanie SMA (Unibep)
         • MSPZDsz-22.8 Układanie SMA NP. (Unibep),
         • Układanie żywicy na dojazdach kap (brygada 6 os. wykonujące prace też na obiekcie PZGd-8.7)
         • Prace porządkowe
         • MSPZDsz-22.8 Montaż barier stalowych na obiekcie
         • Przepusty Montaż balustrad na schodach skarpowych PZŁ-20.7a, PZM-12.8 oraz PZM-16.3

         Instalacje i infrastruktura

         Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

         • pełnienie nadzoru autorskiego
         • Umocnienie rowów ażurami
         • Pompowanie wody ze zbiornika ZR-32, wykonywanie wykopów pod ten zbiornik. Zamontowano 16 studni głębinowych przy zbiorniku ZR-31

         Sieć telekomunikacyjna

         • Pełnienie nadzoru autorskiego
         • Budowa Kanału Technologicznego – Ktu2
         • System Zarządzania Ruchem – wykonanie fundamentów pod szafki teletechniczne WK35, WK41, WK46

         Sieć energetyczna

         • Pełnienie nadzoru autorskiego
         • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Szczuczyn/Guty – latarnie
         • Budowa oświetlenia drogowego DP1802B – latarnie
         • Budowa oświetlenia drogowego DP1680N; DP1921N – latarnie
         • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – latarnie
         • Budowa oświetlenia drogowego Ełk Południe – kable
         • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie

         ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

         • Pełnienie nadzoru autorskiego
         • Wykop na terenie rezerwy na stacje paliw MOP lewy

          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

          Roboty drogowe:

          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
          • Odhumusowanie drogi dojazdowej do ZB 31-32
          • Odhumusowanie ciąg pieszo-rowerowy DK65 odc.4
          • Wykop + profialacja skarp S-61 km 22+600 – 22+800
          • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 22+950 – 23+259
          • Nasyp ciąg pieszo-rowerowy DK65 odc.4
          • W-wa GWN droga dojazdowa do ZB 31-32
          • Podbudowa z kruszywa droga DO-27 profilowanie i zagęszczanie
          • Podbudowa z kruszywa droga dojazdowa do ZB 31-32
          • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 Węzeł Ełk Południe Łącznica L01 km 0+600 – 0+655
          • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 Węzeł Ełk Południe Łącznica L02 km 0+020 – 0+080 i km 0+550 – 0+663
          • Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P S61 dojazdy do obiektu MS/PZDsz-22.8
          • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr. 4cm WD-6.8 i WD-20.2
          • Profilowanie skarp MOP
          • Makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
          • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach poprzecznych i serwisowych
          • Montaż barier ochronnych
          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
          • Czyszczenie dróg
          • Czyszczenie oznakowania pionowego

            Roboty mostowe:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • PZŁ-7.2 Układanie kostki przy schodach
            • PZŁ-8.3 Układanie kostki przy schodach
            • PZGd-8.7 Profilowanie zasypki ustroju
            • PZGd-8.7 Montaż schodów skarpowych
            • PZGd-8.7 Umocnienie stożka
            • PZGd-8.7 Prace przygotowawcze pod układanie żywic
            • WD-9.4 Uzupełnianie kostki na chodnikach i stożkach
            • PZŁ-9.8 Układanie kostki przy schodach
            • WS-11.1 Wykonywanie przeciwspadków
            • PZDdz-11.7 Wykonywanie przeciwspadków
            • WS-14.3 Wykonywanie przeciwspadków
            • PZDdz-14.5 Wykonywanie przeciwspadków
            • WD-17.0 Kosmetyka betonu
            • MSPZDdz-18.2 Montaż schodów skarpowych P2
            • WD-20.2 Kosmetyka obiektu
            • WD-20.2 Przygotowywanie podłoża pod układanie SMA
            • PZŁ-20.7 Układanie kostki przy schodach i przebudowa poręczy
            • WD-22.2 Wykonywanie przeciwspadkow
            • MsPZDsz -22.8 Prace przygotowawcze pod układanie żywicy na kapach

            Instalacje i infrastruktura

            Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

            • pełnienie nadzoru autorskiego
            • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3
            • Roboty przygotowawcze do spompowania wody ze wszystkich zalanych zbiorników

            Sieć telekomunikacyjna

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB
            • Dostawa i montaż stacji pomiaru ruchu TC (2 pasy + 1 łącznica)
            • Budowa Kanału Technologicznego – Ktu2
            • System Zarządzania Ruchem – wykonanie fundamentów pod WK18, WK19,WK21,WK22,WK24,WK25-WK29

            Sieć energetyczna

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – latarnie
            • Budowa oświetlenia drogowego OUD – latarnie
            • Budowa oświetlenia drogowego OUD – szafy oświetleniowe
            • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – szafy oświetleniowe
            • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie
            • Budowa oświetlenia drogowego MOP – szafy oświetleniowe
            • Budowa oświetlenia drogowego S61 MOP – szafy oświetleniowe

            ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • Montaż paneli akustycznych
            • Montaż pokrycia dachu magazynu soli OUD
            • Montaż fundamentów WK19, WK21, WK22, WK24, WK25, WK18 ,WK27, WK28, WK29

            OCHRONA ŚRODOWISKA:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • Nasadzenia Acer platanoides km 2+300 – 2+700; km 11+100 (zjazd prawa proj. – 0+800) i km 17+100
            • Nasadzenia Rosa canina km 5+100 – 5+400 (lewa proj)
            • Nasadzenia Pyrus pyraster km 5+100 – 5+400 (lewa proj)
            • Nasadzenia Frangula alnus km 5+100 – 5+400 (lewa proj)
            • Nasadzenia Carpinus betulus km 5+100 – 5+400 (lewa proj)
            • Nasadzenia Rubus plicatus km 5+100 – 5+400 (lewa proj)
            • Nasadzenia Ribes alpinum km 5+100 – 5+400 (lewa proj) i km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Salix alba km 7+200 – 7+300 (prawa proj); km 11+900 i km 15+800 – 16+000
            • Nasadzenia Frangula alnus km 7+200 – 7+300 (prawa proj)
            • Nasadzenia Cornus sanguina km 7+900 i km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Carpinus betulus km 7+900
            • Nasadzenia Salix caprea km 7+900 i km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Rosa canina km 7+900
            • Nasadzenia Acer pseudoplatanus km 11+100; (zjazd prawa proj. – 0+800) i km 13+600 i km 17+100
            • Nasadzenia Salix purpurea km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Betula pendula km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Corylus avellana km 11+700 (lewa proj)
            • Nasadzenia Malus sylaticus km 11+700 (lewa proj) i km 17+100
            • Nasadzenia Berberis vulgaris km 17+100
            • Nasadzenia Ligustrum vulgare km 17+100
            • Nasadzenia Tilia cordata km 17+100

            W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

            Roboty drogowe:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego,
            • Odhumusowanie drogi dojazdowej do ZB 31-32
            • Wykop + profialacja skarp S-61 km 22+470 – 22+530
            • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 22+500 – 22+800
            • W-wa GWN droga dojazdowa do ZB 31-32
            • W-wa GWN Węzeł Ełk Południe łącznica Ł02
            • Podbudowa z kruszywa droga DO-27 profilowanie i zagęszczanie
            • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 S61 km 22+794 – 22+840
            • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 S61 km 22+935 – 23+000
            • Podbudowa pomocnicza C3/4 S61 Węzeł Ełk Południe Łącznica L02 km 0+550 – 0+663
            • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm MOP L; MOP P
            • W-wa wiążąc z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm ciąg pieszo rowerowy przy DK65
            • W-wa wiążąc z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm Wjazd Awaryjny nr 10; DO20; DO22
            • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 3cm ciąg pieszo rowerowy przy DK65
            • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4cm Wjazd Awaryjny nr 10; DO20; DO22
            • Nawierzchnia betonowa MOP prawy stanowisko dla pojazdów niebezpiecznych – odcinek próbny
            • Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/22 (warstwa wierzchnia) droga DO1
            • Profilowanie skarp S-61 km 11+730 – 11+780
            • Profilowanie skarp S-61 km 15+000 – 15+500
            • Profilowanie skarp droga DO-27
            • Profilowanie skarp MOP
            • Makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
            • Prace porządkowe Węzeł Ełk – niwelacja terenu
            • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach poprzecznych i serwisowych
            • Montaż barier ochronnych
            • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
            • Humusowanie skarp wraz z obsianiem S61 km 22+500 – 22+800
            • Humusowanie skarp wraz z obsianiem Węzeł Ełk Południe DK 65
            • Wykonywanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na S61
            • Czyszczenie dróg
            • Czyszczenie oznakowania pionowego

              Roboty mostowe:

              • Pełnienie nadzoru autorskiego
              • WD-1.0 Przygotowywanie powierzchni betonu pod hydrofobizację
              • PZM-1.8 Profilowanie skarp i wypełnienie humusem półek dla zwierząt
              • PZM-1.8 Obrukowanie cieku drenażu
              • PZM-2.8A Profilowanie skarp
              • PZM-2.8A Obruk drenażu
              • PZM-2.8A Poprawianie schodów
              • PZŁ-4.9 Poprawianie schodów
              • PZŁ-7.2 Poprawianie schodów
              • PZŁ-8.3 Poprawianie schodów
              • PZGd-8.7 Zasypka ustroju
              • PZGd-8.7 Profilowanie stożków
              • PZGd-8.7 Montaż schodów
              • PZŁ-9.0 Poprawianie schodów
              • PZŁ-9.8 Poprawianie schodów
              • PZŁ-11.0 Ustawianie schodów
              • PZM-12.8 Poprawianie schodów
              • WS-14.3 Montaż blach na dylatacjach
              • PZDdz-14.5 Montaż blach na dylatacjach
              • WD-17.0 Montaż blach na dylatacji
              • WD-17.0 Przygotowywanie powierzchni asfaltu twardolanego pod warstwę ścieralną
              • WD-17.0 Umocnienie stożków
              • MSPZDdz-18.2 Montaż blach na dylatacjach
              • MSPZDdz-18.2 Zasypanie dziur pod bariery
              • MSPZDdz-18.2 Umocnienie stożków P1
              • WD-20.2 Montaż ścieku przykrawężnikowego
              • WD-20.2 Montaż blach na dylatacjach
              • WD-20.2 Zasypanie dziur pod bariery
              • WD-20.2 Montaż ścieku przykrawężnikowego
              • WD-20.2 Umocnienie stożków
              • WD-22.2 Montaż blach na dylatacjach
              • WD-22.2 Kosmetyka betonu (szpachlowanie)
              • WD-22.2 Obrabianie sączków
              • WD-22.2 Prace przygotowawcze pod wykonanie przeciwspadku
              • MsPZDsz -22.8 Montaż krawężnika na dojazdach P4
              • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie kap chodnikowych na dojazdach P4 do betonowania
              • MsPZDsz -22.8 Wiercenie otworów w płytach najazdowych pod montaż barier
              • MsPZDsz -22.8 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P4
              • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie kap chodnikowych

              Instalacje i infrastruktura

              Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

              • pełnienie nadzoru autorskiego
              • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3 – betonowanie betonu podkładowego

              Sieć telekomunikacyjna

              • Pełnienie nadzoru autorskiego
              • Dostawa i montaż wagi preselekcyjnej 2 pasy ruchu WIM (wg COST323 klasa B+7)
              • Dostawa i montaż zdalnego czujnika stanu nawierzchni LM

              Sieć energetyczna

              • Pełnienie nadzoru autorskiego
              • Budowa zasilania Pompownie 4
              • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – kable
              • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – latarnie
              • Budowa oświetlenia drogowego DP1802B – latarnie
              • Budowa oświetlenia drogowego DP1680N; DP1921N – szafy oświetleniowe
              • Budowa oświetlenia drogowego DP1678N – szafy oświetleniowe
              • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – kable
              • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – latarnie
              • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – szafy oświetleniowe
              • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
              • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie
              • Budowa oświetlenia drogowego S61 MOP – latarnie

              ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

              • Montaż paneli akustycznych w Węzle Ełk Południe przy DK 65
              • Montaż pokrycia dachu magazynu soli OUD

               W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

               Roboty drogowe:

               • Pełnienie nadzoru autorskiego,
               • Nasyp (zasypanie pasa rozdziału) S-61 km 11+730 – 11+780
               • Nasyp (zasypanie pasa rozdziału) S-61 km 18+250 – 18+320
               • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 19+500 – 19+700
               • Nasyp (zasypanie pasa rozdziału) S-61 km 22+950 – 23+259
               • W-wa GWN droga S-61 km 22+900 – 22+950
               • W-wa GWN Węzeł Ełk Południe łącznice Ł01/Ł02
               • Podbudowa pomocnicza z kruszywa droga S-61 km 22+940 – 22+970
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-23 profilowanie i zagęszczani
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-24A
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-25 profilowanie i zagęszczanie
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-27 profilowanie i zagęszczanie
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-30
               • Podbudowa z kruszywa droga DO-31
               • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 MOP Lewy
               • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm MOP L
               • W-wa wiążca z betonu asfaltowego AC16W PMB gr. 5cm MOP L
               • Profilowanie skarp S-61 km 19+200 – 19+700
               • Profilowanie skarp S-61 km 23+000 – 23+250
               • Profilowanie skarp droga DO-28
               • Makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
               • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach poprzecznych i serwisowych
               • Montaż barier ochronnych
               • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
               • Humusowanie skarp wraz z obsianiem rejon Przejazdu nr 8 (WD-17)
               • Wykonywanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie na S61
               • Czyszczenie dróg
               • Czyszczenie oznakowania pionowego
               • Betonowanie Głowic pali Ekrany przeciwolśnieniowe EP9 i EP10 droga S-61 km 18+234 – 18+357
               • Betonowanie Głowic pali Ekrany przeciwolśnieniowe EP7 i EP8 droga S-61 km 14+496 – 14+620

                 Roboty mostowe:

                 • Pełnienie nadzoru autorskiego
                 • WD-2.5 Ułożenie płyt ażurowych pod obiektem
                 • WD-2.5 Montaż ścieków skarpowych
                 • PZGd-8.7 Montaż drenażu na ustroju
                 • PZGd-8.7 Układanie papy na zwieńczeniach
                 • WS-11.1 Próbne obciążenie
                 • WS-11.1 Uszczelnianie dylatacji
                 • PZDdz-11.7 Wiercenie dziur pod montaż barier na dojazdach
                 • PZDdz-11.7 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • PZDdz-11.7 Próbne obciążenie
                 • WS-14.3 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • PZDdz-14.5 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • PZDdz-14.5 Próbne obciążenie
                 • PZŁ-15.8 Ponowne układanie schodów
                 • WD-17.0 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • WD-17.0 Układanie ścieku przykrawężnikowego
                 • MSPZDdz-18.2 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • MSPZDdz-18.2 Wiercenie otworów pod słupki barier
                 • WD-20.2 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • WD-20.2 Montaż balustrad
                 • PZŁ-20.7 Ponowne układanie schodów
                 • WD-22.2 Szpachlowanie ustroju (kosmetyka betonu)
                 • WD-22.2 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • MsPZDsz -22.8 Silikonowanie deski gzysmowej
                 • MsPZDsz -22.8 Montaż czyszczaków w wpustach
                 • MsPZDsz -22.8 Prace porządkowe
                 • MsPZDsz -22.8 Sikaflex

                 Instalacje i infrastruktura

                 Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                 • pełnienie nadzoru autorskiego
                 • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3

                 Sieć telekomunikacyjna

                 • Budowa kanału technologicznego KTu2
                 • Budowa zasilania SZR 5

                 Sieć energetyczna

                 • Pełnienie nadzoru autorskiego
                 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – kable
                 • Budowa oświetlenia drogowego DP1678N – latarnie
                 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – kable
                 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – latarnie
                 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
                 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie
                 • Dostawa i montaż punktu detekcji zdarzeń VD – dwie kamery (montaż na istniejacych słupach oświetleniowych)
                 • Dostawa i montaż zdalnego czujnika stanu nawierzchni LM

                 ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                 • Montaż pokrycia dachu magazynu soli OUD
                 • Roboty wykończeniowe MOP Lewy i Prawy

                 OCHRONA ŚRODOWISKA:

                 • Nasadzenia drzew – rejon Przejazdu nr 8
                 Maj 2022

                 W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                 Roboty drogowe:

                 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                 • Wykop rowu droga DO-27, profilowanie skarp
                 • Wykop droga DO-30
                 • Wykop droga DO-31
                 • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 19+300 – 19+600
                 • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 22+500 – 22+800
                 • Nasyp Węzeł Ełk Południe łącznice Ł01/Ł02
                 • Wykop Węzeł Ełk Południe łącznice Ł01/Ł02
                 • Nasyp (zasypanie poboczy) DK-65
                 • Podbudowa z kruszywa droga DO-22 profilowanie i zagęszczanie
                 • Podbudowa z kruszywa droga DO-23 profilowanie i zagęszczanie
                 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 MOP Lewy (drogi manewrowe i stanowiska postojowe)
                 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr 7 cm na OUD (magazyn soli + opaska)
                 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm MOP L
                 • W-wa wiążca z betonu asfaltowego AC16W PMB gr 5 cm na OUD (magazyn soli + opaska)
                 • W-wa wiążca z betonu asfaltowego AC16W gr 8cm Droga wewnętrzna km 0+000-0+148 ( Przejazd nr 7)
                 • W-wa ścieralna SMA 11 PMB gr 4 cm droga S61 km 18+237 – 18+355 str. L (dojazdy do obiektu MS/PZDdz 18.2)
                 • W-wa ścieralna SMA 11 PMB gr 4 cm droga S61 km 11+734 -11+788 str. L i P (dojazdy do obiektu PZDdz -11.7)
                 • W-wa ścieralna SMA 11 PMB gr 4 cm droga S61 km 14+283-14+617 str. L i P (dojazdy do obiektów WS-14.3 i PZDdz -14.5)
                 • Profilowanie skarp S-61 km 17+100 – 18+000
                 • Profilowanie skarp S-61 km 19+200 – 19+600
                 • Profilowanie skarp droga DO-28
                 • Profilowanie skarp MOP Lewy
                 • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach poprzecznych i serwisowych
                 • Montaż barier ochronnych
                 • Wykonywanie oznakowania poziomego
                 • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                 • Ułożenie płyt ażurowych pod obiektem WD-1.0 i WD-1.4
                 • Czyszczenie dróg
                 • Czyszczenie oznakowania pionowego

                   OCHRONA ŚRODOWISKA:

                   • Nasadzenia – Malus silvatica / km 2+900 – 3+000
                   • Nasadzenia – Salix caprea / km 2+900 – 3+000
                   • Nasadzenia – Prunus spinosa / km 2+900 – 3+000
                   • Nasadzenia – Salix cinerea / km 2+900 – 3+000
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Sorbus aucuparia
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Sorbus intermedia
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Tilia cordata
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Cornus alba Elegantissima
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Cornus alba Sibirica
                   • Nasadzenia MOP P_04 – Rosa x rutotida Dart’s Defender

                   Roboty mostowe:

                   • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                   • WD-6.8 Wykonywanie odwiertu pod montaż barier na dojazdach
                   • WD-6.8 Montaż barier
                   • WD-6.8 Układanie ścieku przy krawężnikowego
                   • PZGd-8.7 Zasypywanie ustroju
                   • WD-9.4 Wykonywanie odwiertu pod montaż barier na dojazdach
                   • WD-9.4 Układanie ścieku przy krawężnikowego
                   • WS-11.1 Wykonywanie odwiertu pod montaż barier na dojazdach
                   • WS-11.1 Montaż barier
                   • WS-11.1 Wykonywanie dylatacji pełnych
                   • PZDdz-11.7 Wykonywanie odwiertu pod montaż barier na dojazdach
                   • PZDdz-11.7 Montaż barier
                   • PZDdz-11.7 Układanie schodów skarpowych P1
                   • WD-17.0 Wykonywanie odwiertu pod montaż barier na dojazdach
                   • WD-17.0 Uszczelnianie dylatacji
                   • WD-17.0 Układanie ścieku pod obiektem
                   • MSPZDdz-18.2 Montaż barier
                   • WD-20.2 Układanie ścieku pod obiektem
                   • WD-20.2 Wykonywanie otworów w płytach najazdowych pod montaż barier
                   • WD-22.2 Szpachlowanie ustroju
                   • MsPZDsz -22.8 Betonowanie płyty najazdowej P4
                   • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie płyty najazdowej P4
                   • MsPZDsz -22.8 Montaż krawężnika na dojazdach P1
                   • MsPZDsz -22.8 Silikowanie deski gzymsowej
                   • MsPZDsz -22.8 Układanie papy na ściance zaplecznej P4
                   • MsPZDsz -22.8 Układanie żywicy
                   • MsPZDsz -22.8 Sikaflex
                   • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie gzymsów (kap chodnikowych) na P1 do betonowania
                   • MsPZDsz -22.8 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach P1
                   • MsPZDsz -22.8 Izolowanie płyty najazdowej P4

                   Instalacje i infrastruktura

                   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                   • pełnienie nadzoru autorskiego
                   • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3
                   • Roboty związane z budową zbiornika ZR-32

                   Sieć telekomunikacyjna

                   • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                   • Oczekiwanie na WT przyłączenia OUD do sieci światłowodowej,
                   • Budowa kanału technologicznego KTu2
                   • Dostawa i montaż tablicy pryzmowej VMSC/F8
                   • Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej masztowej pod czujnik stanu nawierzchni LM

                   Sieć energetyczna

                   • Pełnienie nadzoru autorskiego
                   • Budowa zasilania Pompownie 4
                   • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – kable
                   • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – kable
                   • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – latarnie

                   ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                   • Betonowanie Głowic pali Ekrany przeciwolśnieniowe EP9 i EP10 droga S-61 km 18+234 – 18+357
                   • Betonowanie Głowic pali Ekrany przeciwolśnieniowe EP5 i EP6 droga S-61 km 11+652 – 11+778
                   • Roboty wykończeniowe MOP Lewy i Prawy

                   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                   Roboty drogowe:

                   • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                   • Wykop rowu droga DO-27, profilowanie skarp
                   • Nasyp (zasypanie poboczy) S-61 km 17+000 – 18+000
                   • Podbudowa z kruszywa droga DO-22 profilowanie i zagęszczanie
                   • Nasyp na ciągu pieszo-rowerowym na DK-65
                   • Nasyp na L01/L02
                   • Profilowanie skarp rowu na DK65
                   • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 droga DK-65 km 0+000 – 0+150 i km 1+040 – 1+271 str P
                   • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 23+000 – 23+265 str. P i L
                   • Profilowanie skarp S-61 km 17+100 – 18+000
                   • Profilowanie skarp S-61 km 22+500 – 22+850
                   • Makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
                   • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach serwisowych
                   • Montaż słupków hektometrowych U1a
                   • Montaż tablic
                   • Montaż słupków pod oznakowanie pionowe
                   • Montaż tarcz oznakowania pionowego
                   • Wykonywanie oznakowania poziomego
                   • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                   • Czyszczenie dróg
                   • Czyszczenie oznakowania pionowego
                   • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB gr 4 cm na dojazdach do obiektów w km 11+070-11+182 str. L i P
                   • Podbudowa AC22P gr 12 cm na DK61 w km 0+290-0+670
                   • Warstwa wiążąca AC16W PMB gr 8cm na DK61 w km 0+290-0+670
                   • Podbudowa AC22P gr 12 cm na DK65 w km 0+000-0+174 i w km 1+035-1+271
                   • Warstwa wiążąca AC16W PMB gr 8cm na DK65 w km 0+000-0+174 i w km 1+035-1+271
                   • Wykonanie ogrodzenia S-61 str. P
                   • Podbudowa AC22P gr 18cm na dojazdach do obiektów w km 11+734 -11+788 i w km 18+237-18+355
                   • Warstwa wiążąca AC16W PMB gr 8cm na dojazdach do obiektów w km 11+734 -11+788 i w km 18+237-18+355

                     Roboty mostowe:

                     • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                     • Potwierdzenie zmian nie istotnych w dokumentacji projektowej.
                     • WD-1.0 Montaż blach do dylatacji
                     • WD-1.0 Wykonywanie przeciw spadków
                     • WD-1.4 Montaż blach do dylatacji
                     • WD-1.4 Wykonywanie przeciw spadków
                     • PZDsz-2.0 Montaż blach do dylatacji
                     • WD-2.5 Montaż blach do dylatacji
                     • PZM-2.8 Montaż blach do dylatacji
                     • PZM-2.8 Montaż poręczy na schodach
                     • WSPZDsz-5.3 Montaż blach do dylatacji
                     • WSPZDsz-5.3 Sikaflex dylatacji i deski gzymsowej
                     • WD-6.8 Montaż blach do dylatacji
                     • WD-6.8 Montaż wpustów i drenażu na ustroju
                     • WD-6.8 Montaż barier
                     • PZM-7.8 Wykonywanie zasypki pod obiektem
                     • PZM-7.8 Montaż blach do dylatacji
                     • PZGd-8.7 Betonowanie betonu ochronnego na ustroju (3 etap)
                     • PZGd-8.7 Montaż blach do dylatacji
                     • PZGd-8.7 Rozszalowywanie podwieszenia
                     • PZGd-8.7 Zasypywanie ustroju
                     • WD-9.4 Montaż blach do dylatacji
                     • WD-9.4 Montaż barier
                     • WD-9.4 Montaż wpustów, sączków, drenażu
                     • WD-9.4 Prace wykończeniowa (sikaflex)
                     • WS-11.1 Silikowanie krawężnika
                     • WS-11.1 Montaż wpustów, sączków, drenażu na ustroju
                     • WS-11.1 Montaż blach do dylatacji
                     • WS-11.1 Montaż barier
                     • PZDdz-11.7 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                     • PZDdz-11.7 Montaż kolektora
                     • PZDdz-11.7 Montaż blach do dylatacji
                     • PZDdz-11.7 Montaż wpustów i drenażu
                     • PZDdz-11.7 Montaż barier
                     • WD-17.0 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego
                     • MSPZDdz-18.2 Montaż wpustów
                     • MSPZDdz-18.2 Prace wykończeniowe (sikaflex)
                     • MSPZDdz-18.2 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                     • WD-20.2 Silikowanie krawężników
                     • WD-20.2 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego
                     • WD-20.2 Montaż wpustów i ścieku przy krawężnikowego
                     • WD-20.2 Montaż barier
                     • WD-22.2 Prace wykończeniowe (sikaflex)
                     • WD-22.2 Montaż ścieków i korytka pod obiektem
                     • WD-22.2 Wykonywanie hydrofobizacji
                     • MsPZDsz -22.8 Silikowanie deski gzymsowej i krawężników
                     • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej na dojazdach
                     • MsPZDsz -22.8 Prace przygotowawcze pod betonowanie betonu podkładowego płyty najazdowej P4
                     • MsPZDsz -22.8 Betonowanie betonu podkładowego płyty najazdowej P4
                     • MsPZDsz -22.8 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego na nitce lewej
                     • MsPZDsz -22.8 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego na nitce prawej
                     • MsPZDsz -22.8 Montaż wpustów i drenażu
                     • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie płyty najazdowej P4
                     • MsPZDsz -22.8 Szalowanie płyty najazdowej P4
                     • MsPZDsz -22.8 Szalowanie kap chodnikowych na dojazdach
                     • MsPZDsz -22.8 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                     • MsPZDsz -22.8 Szalowanie płyty najazdowej P4

                     Instalacje i infrastruktura

                     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                     • pełnienie nadzoru autorskiego
                     • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3
                     • Roboty związane z budową zbiornika ZR-32

                     Sieć telekomunikacyjna

                     • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                     • Oczekiwanie na WT przyłączenia OUD do sieci światłowodowej,
                     • Budowa kanału technologicznego KTu2
                     • System zarządzania ruchem – Dostawa i montaż tablicy pryzmowej VMSC/F8
                     • System zarządzania ruchem – Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej masztowej pod tablicę przyzmową VMSC/F8
                     • System zarządzania ruchem – Dostawa i montaż kamery CCTV – montowane na konstrukcji VMSB

                     Sieć energetyczna

                     • Pełnienie nadzoru autorskiego
                     • Oświetlenie – kable – Węzeł Szczuczyn/Guty
                     • Oświetlenie – latarnie – Węzeł Szczuczyn/Guty
                     • Oświetlenie – latarnie – Ełk Południe
                     • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie

                     ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                     • Montaż konstrukcji z drewnianej Magazynu Soli na OUD
                     • Roboty wykończeniowe MOP Lewy i Prawy

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                     Roboty drogowe:

                     • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                     • Wykop rowu droga DO-27, profilowanie skarp
                     • Nasyp droga DK-65 str. P km 0+044 – 0+120
                     • W-wa GWN droga DO-31
                     • W-wa GWN droga DK-65 str. P km 0+000 – 0+120
                     • W-wa Mrozoochronna droga DK-65 str. P km 1+060 – 1+271
                     • profilacja skarp i rowu droga DO-23
                     • makroniwelacja S-61 km 22+900 – 23+259
                     • pas rozdziału S-61 km 17+000 – 18+250
                     • Profilacja skarp i rowu Najazd Nr 9
                     • Podbudowa z kruszywa droga DO-22 profilowanie i zagęszczanie
                     • Podbudowa z kruszywa droga DO-31
                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4 droga DK-65 str. P km 0+000 – 0+120
                     • Podbudowa pomocnicza z mieszanki C3/4 droga DK-65 str. P km 1+060 – 1+271
                     • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 droga DK-61 km 0+300 – 0+670
                     • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 droga S61 str. P i L km 11+750 – 11+780
                     • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 droga S61 – dojazdy do obiektu MS/PZDdz 18.2 str. P
                     • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P dojazdy do obiektu PZDdz-11.7
                     • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P (warstwa II) dojazdy do obiektu WS-11.1 str. P + L
                     • W-wa wiążca z betonu asfaltowego AC 16W dojazdy do obiektu WS-11.1 str. P + L
                     • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 0+000 – 0+435 str. P
                     • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 9+625 – 9+715 – przejazd awaryjny
                     • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 17+245 – 17+155 – przejazd awaryjny
                     • Profilowanie skarp S-61 km 17+100 – 18+000
                     • Profilowanie skarp S-61 km 22+500 – 22+850
                     • Roboty Brukarskie na MOP -ach i drogach serwisowych
                     • Montaż konstrukcji wsporczych
                     • Montaż słupków pod oznakowanie pionowe
                     • Montaż tarcz oznakowania pionowego
                     • Montaż U11a
                     • Wykonywanie oznakowania poziomego
                     • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                     • Czyszczenie dróg
                     • Czyszczenie oznakowania pionowego
                     • Budowa przepustu PMDO 6.1 średnicy 1500 mm

                       Roboty mostowe:

                       • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                       • Potwierdzenie zmian nie istotnych w dokumentacji projektowej.
                       • WD-1.0 Montaż blach dylatacyjnych
                       • WD-1.4 Montaż blach dylatacyjnych
                       • WD-2.5 Montaż blach dylatacyjnych
                       • WSPZDsz-5.3 Montaż blach dylatacyjnych
                       • WD-6.8 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego
                       • WD-6.8 Wykonywanie ścieków granitowych
                       • PZGd-8.7 Betonowanie betonu ochronnego na ustroju (1 i 2 etap)
                       • PZGd-8.7 Rozszalowywanie podwieszenia
                       • WD-9.4 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego
                       • WS-11.1 Silikowanie krawężnika
                       • WS-11.1 Wykonywanie umocnienia stożków
                       • WS-11.1 Czyszczenie ustroju przed układaniem nawierzchni z asfaltu lanego
                       • WS-11.1 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego
                       • WS-11.1 Układanie żywic na kapach chodnikowych
                       • PZDdz-11.7 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego na prawej nitce
                       • PZDdz-11.7 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego na lewej nitce
                       • PZDdz-11.7 Silikowanie krawężnika na nitce lewej
                       • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie podwieszenia
                       • PZDdz-11.7 Wykonywanie umocnienia stożków
                       • PZDdz-11.7 Układanie żywic na kapach chodnikowych
                       • WS-14.3 Silikowanie krawężników i deski gzymsowej
                       • PZDdz-14.5 Prace wykończeniowe betonu (przygotowywanie pod hydrofobizacje)
                       • WD-17.0 Wykonywanie umocnienia stożków
                       • MSPZDdz-18.2 Przygotowywanie najazdów pod układanie asfaltu lanego
                       • MSPZDdz-18.2 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego nitka lewa
                       • MSPZDdz-18.2 Układanie nawierzchni z asfaltu lanego nitka prawa
                       • MSPZDdz-18.2 Montaż sączków
                       • MSPZDdz-18.2 Wykonywanie drenażu na obiekcie
                       • MSPZDdz-18.2 Silikowanie krawężników
                       • MSPZDdz-18.2 Umocnienia stożków
                       • MsPZDsz -22.8 Betonowanie płyty najazdowej P1
                       • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie końcówek kap chodnikowych do betonowania
                       • MsPZDsz -22.8 Betonowanie kap chodnikowych
                       • MsPZDsz -22.8 Montaż kolektorów
                       • MsPZDsz -22.8 Układanie papy na ustroju
                       • MsPZDsz -22.8 Montaż deski na dojazdach
                       • MsPZDsz -22.8 Izolowanie płyty najazdowej P1
                       • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie podwieszeń

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • pełnienie nadzoru autorskiego
                       • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                       • Oczekiwanie na WT przyłączenia OUD do sieci światłowodowej,
                       • Budowa kanału technologicznego KTu2
                       • Budowa kanału technologicznego KTp1

                       Sieć energetyczna

                       • Pełnienie nadzoru autorskiego
                       • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
                       • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie
                       • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – latarnie
                       • Zasilanie – Pompownie 3.1
                       • Zasilanie – Pompownie 5
                       • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – kable zasilanie – Pompownie 5.1

                       ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                       • Montaż konstrukcji z drewnianej Magazynu Soli na OUD
                       • Roboty wykończeniowe MOP Lewy i Prawy

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                       • Korygowanie niwelety DK65 w porozumieniu z Kierownikiem Budowy
                       • Wykop rowu droga DO-27, profilowanie skarp
                       • Nasyp droga DO-31
                       • Nasyp w pasie rozdziału S-61 km 22+500 – 22+800
                       • W-wa GWN droga DO-31
                       • Podbudowa z kruszywa droga DO-20 profilowanie i zagęszczanie
                       • Podbudowa z kruszywa droga DO-22 profilowanie i zagęszczanie
                       • Podbudowa z kruszywa droga DO-31
                       • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P MOP lewy
                       • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P dojazdy do obiektu WS-11.1 str. P i L
                       • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB MOP lewy
                       • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S Przejazd nr 5 (DG Guty Różańskie – Dybówko) km 0+000 – 0+250 i
                       • km 0+293 – 0+636
                       • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11PMB obiekt WD-1.0 w Węźle Guty
                       • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11PMB obiekt WD-1.4
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 22+795 – 22+575 str. P (pas włączenia Węzeł Ełk)
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 21+920 – 21+593 str. L (pas włączenia Węzeł Ełk)
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 14+295 – 14+205 – przejazd awaryjny
                       • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 17+245 – 17+155 – przejazd awaryjny
                       • Profilowanie skarp S-61 km 16+500 – 17+100
                       • Profilowanie skarp droga DO-24A
                       • Rozbiórka nawierzchni DK65 str. P (kierunek Grajewo)
                       • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                       • Montaż barier ochronnych
                       • Montaż osłon przeciw olśnieniowych U19 (listków)
                       • Montaż hektometrów U1a/U1b
                       • Montaż słupków pod oznakowanie pionowe
                       • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                       • Czyszczenie dróg
                       • Czyszczenie oznakowania pionowego

                        OCHRONA ŚRODOWISKA:

                        • Pełnienie nadzoru autorskiego
                        • Nasadzenia – Acer platanoides / km 12+700 – 13+000
                        • Nasadzenia – Quercus robur / km 12+700 – 13+000
                        • Nasadzenia – Carpinus betulus / km 12+700 – 13+000
                        • Nasadzenia – Tilia cordata / km 12+200 – 12+400
                        • Nasadzenia – Salix cinerea / km 12+200 – 12+400
                        • Nasadzenia – Acer platanoides / km 10+800 – 11+100
                        • Nasadzenia – Ligustrum vulgare / km 10+800 – 11+100
                        • Nasadzenia – Berberis vulgare / km 10+800 – 11+100
                        • Nasadzenia – Salix alba / km 10+500

                        Roboty mostowe:

                        • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                        • Potwierdzenie zmian nie istotnych w dokumentacji projektowej.
                        • PZM-7.8 Wykonywanie umocnienia stożków
                        • PZGd-8.7 Układanie papy na ustroju
                        • PZGd-8.7 Rozszalowywanie gzymsów na skrzydłach
                        • WD-9.4 Wykonywanie umocnienia stożków
                        • WS-11.1 Rozszalowywanie podwieszeń
                        • WS-11.1 Umocnienie stożków
                        • WS-11.1 Przygotowywanie ustroju pod układanie papy (czyszczenie płyty ustroju)
                        • WS-11.1 Układanie papy na ustroju
                        • PZDdz-11.7 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
                        • PZDdz-11.7 Betonowanie kap chodnikowych
                        • PZDdz-11.7 Silikowanie deski gzymsowej
                        • PZŁ-13.2 Izolowanie przepustu
                        • WS-14.3 Silikowanie dylatacji
                        • PZDdz-14.5 Silikowanie dylatacji
                        • MSPZDdz-18.2 Czyszczenie ustroju pod twardolany
                        • MSPZDdz-18.2 Montaż krawężnika na dojazdach
                        • WD -20.2 Czyszczenie ustroju pod twardolany
                        • MsPZDsz -22.8 Nacinanie dylatacji
                        • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej nitka lewa
                        • MsPZDsz -22.8 Montaż krawężników
                        • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie kap chodnikowych nitka lewa
                        • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie płyty najazdowej P1
                        • MsPZDsz -22.8 Prace przygotowawcze do betonowania płyty najazdowej P1

                        Instalacje i infrastruktura

                        Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                        • pełnienie nadzoru autorskiego
                        • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3

                        Sieć telekomunikacyjna

                        • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                        • Oczekiwanie na WT przyłączenia OUD do sieci światłowodowej,
                        • Budowa kanału technologicznego KTu2

                        Sieć energetyczna

                        • Pełnienie nadzoru autorskiego
                        • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk Południe – kable
                        • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

                        ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                        • Betonowanie trzonów pali Ekranów przeciw olśnieniowych droga S-61 km 11+652 – 11+778
                        • Betonowanie trzonów pali Ekranów przeciw olśnieniowych droga S-61 km 22+700 – 22+990
                        • Montaż konstrukcji z drewnianej Magazynu Soli na OUD
                        • Roboty wykończeniowe MOP Lewy i Prawy
                        Kwiecień 2022

                        W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                        Roboty drogowe:

                        • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                        • Korygowanie niwelety DK65 w porozumieniu z Kierownikiem Budowy
                        • Wykop rowu droga DO-22, profilowanie skarp
                        • Nasyp droga DO-31
                        • Nasyp w pasie rozdziału S-61 km 16+500 – 18+300
                        • Nasyp w poboczu droga S-61 km 16+700 – 18+300
                        • W-wa GWN droga DO-31
                        • Podbudowa z kruszywa droga S-61 km 11+750 – 11+800
                        • Podbudowa z kruszywa droga DO-20 profilowanie i zagęszczanie
                        • Podbudowa pomocnicza C3/4 DK61 km 0+300 – 0+660
                        • Podbudowa pomocnicza C3/4 DK65 km 0+000 – 0+080 str. L
                        • Podbudowa pomocnicza C3/4 DK65 km 1+110 – 1+200 str. L
                        • Podbudowa zasadnicza C90/3 DK65 km 0+000 – 0+090 str.L
                        • Podbudowa zasadnicza C90/3 DK65 km 1+110 – 1+271 str .L
                        • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S Przejazd 3 (DG132521B) km 0+000-0+090
                        • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S D0 23 km 0+448 – 1+997
                        • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S Przejazd 9 (DG177026N) km 0+000 – 0+220
                        • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11PMB DK65 2 Ronda w Węźle Ełk
                        • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11PMB DK65 km 0+264 – 0+928 Węźle Ełk
                        • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 22+515 – 22+235 str. L (pas włączenia Węzeł Ełk)
                        • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 19+709 – 19+410 str. P (pas włączenia MOP)
                        • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 19+180 – 18+927 str. P (pas wyłączenia MOP)
                        • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 19+170 – 18+892 str. L (pas włączenia MOP)
                        • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 19+663 – 19+390 str. L (pas wyłączenia MOP)
                        • Profilowanie skarp S-61 km 18+000
                        • Profilowanie skarp droga DO-23
                        • Profilowanie skarp droga DO-24
                        • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                        • Montaż barier ochronnych
                        • Montaż barier U11a
                        • Montaż hektometrów U1a/U1b
                        • Montaż słupków pod oznakowanie pionowe
                        • Montaż tarcz oznakowania pionowego
                        • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                        • Czyszczenie dróg
                        • Czyszczenie oznakowania pionowego

                         OCHRONA ŚRODOWISKA:

                         • Pełnienie nadzoru autorskiego
                         • Nasadzenia – Salix purpurea / km 1+200
                         • Nasadzenia – Euonymus europeus / km 2+700
                         • Nasadzenia – Betula pendula / km 2+700
                         • Nasadzenia – Acer platanoides / km 3+100
                         • Nasadzenia – Salix alba / km 3+600
                         • Nasadzenia – Salix purpurea / km 3+600
                         • Nasadzenia – Alnus glutinosa / km 4+300
                         • Nasadzenia – Betula pendula / km 4+300
                         • Nasadzenia – Salix cinerea / km 4+300
                         • Nasadzenia – Salix purpurea / km 4+300
                         • Nasadzenia – Salix alba / km 4+500
                         • Nasadzenia – Quercus robur / km 5+800
                         • Nasadzenia – Betula pendula / km 6+900
                         • Nasadzenia – Ligustrum vulgare / km 9+300
                         • Nasadzenia – Euonymus europeus / km 9+600

                         Roboty mostowe:

                         • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                         • WD-6.8 Montaż schodów skarpowych
                         • WD-6.8 Profilowanie stożków
                         • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów P1P, P3P
                         • PZGd-8.7 Zbrojenie gzymsów P1P, P3P
                         • PZGd-8.7 Betonowanie gzymsów na skrzydłach P1P, P3P
                         • WD-9.4 Silikowanie deski gzymsowej
                         • WS-11.1 Betonowanie kap chodnikowych
                         • WS-11.1 Nacinanie dylatacji pozornych
                         • WS-11.1 Przygotowywanie ustroju pod układanie papy
                         • PZDdz-11.7 Montaż deski gzymsowej
                         • PZDdz-11.7 Zbrojenie kap chodnikowych
                         • WS-14.3 Wykonywanie umocnienia stożków
                         • PZDdz-14.5 Montaż schodów skarpowych
                         • PZDdz-14.5 Wykonywanie umocnienia stożków
                         • WD-17.0 Czyszczenie półek przy łożyskach
                         • MSPZDdz-18.2 Rozszalowywanie podwieszeń na skrzydłach
                         • MsPZDsz -22.8 Rozbiórka podparcia tymczasowego
                         • MsPZDsz -22.8 Izolowanie podpory P4
                         • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej nitka lewa
                         • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie kap chodnikowych nitka lewa
                         • MsPZDsz -22.8 Montaż podwieszenia na skrzydłach
                         • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie dylatacji nitka lewa
                         • MsPZDsz -22.8 Szalowanie dylatacji nitka lewa
                         • MsPZDsz -22.8 Betonowanie dylatacji P1
                         • MsPZDsz -22.8 Piaskowanie dylatacji P4
                         • MsPZDsz -22.8 Montaż kotew

                         Instalacje i infrastruktura

                         Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                         • pełnienie nadzoru autorskiego
                         • Rozpoczęcie prac na rowie R-A Dybówka
                         • Rozpoczęcie prac na rowie bez nazwy (1) 7+800km
                         • Prace przy obrukach wylotów z wpustów do rowu w trasie głównej
                         • Roboty związane z budową zbiornika ZR-3

                         Sieć telekomunikacyjna

                         • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                         • Oczekiwanie na WT przyłączenia OUD do sieci światłowodowej,
                         • Opracowanie korekty lokalizacji znaku F8 na węźle Ełk Południe,
                         • Budowa kanału technologicznego KTu2
                         • Budowa kanału technologicznego KTu1
                         • Budowa kanału technologicznego KTp1
                         • Budowa Systemu Zarządzania Ruchem – dostawa i montaż punktu detekcji zdarzeń VD – dwie kamery (montaż na istniejacych słupach oświetleniowych)

                         Sieć energetyczna

                         • Pełnienie nadzoru autorskiego
                         • Zakończono budowę zasilania oświetlenia Dybowo DP1678N – wykonano złącze kablowe, wpięto do ZKP PGE
                         • Budowa zasilania SZR 4
                         • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – latarnie
                         • Budowa oświetlenia drogowego DP1680N; DP1921N – latarnie
                         • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk – kable
                         • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

                         ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                         • Betonowanie trzonów pali Ekranów przeciwolśnieniowych droga S-61 km 8+714 – 8+843
                         • Betonowanie trzonów pali Ekranów przeciwolśnieniowych droga S-61 km 18+234 – 18+357
                         • Montaż konstrukcji z drewnianej Magazynu Soli na OUD
                         • Fundamenty SOR F804

                         W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                         Roboty drogowe:

                         • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                         • Wykop rowu droga DO-20
                         • Wykop rowu droga DO-22, profilowanie skarp
                         • Wykop/nasyp chodnik DK65
                         • Nasyp Węzeł Ełk, łącznica L-01 i L-02
                         • Nasyp droga DK65 km 0+044 – 0+120 str lewa
                         • Wykop droga DK65 km 1+200 – 1+271 str lewa
                         • Nasyp w pasie rozdziału S-61 km 16+500 – 18+300
                         • Nasyp w poboczu droga S-61 km 16+700 – 18+300
                         • W-wa GWN droga S-61 km 11+750
                         • W-wa GWN droga DK65 km 0+000 – 0+120 str lewa
                         • W-wa GWN Mrozoochronna DK65 km 1+200 – 1+271 str lewa
                         • W-wa GWN droga DO-31
                         • Podbudowa z kruszywa droga DO-20 profilowanie i zagęszczanie
                         • Podbudowa z kruszywa droga DO-21 profilowanie i zagęszczanie
                         • Podbudowa z kruszywa – ścieżka pieszo rowerowa DK-65
                         • Podbudowa z kruszywa – wjazd awaryjny nr 12
                         • Podbudowa z kruszywa – przepęd bydła
                         • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W na DO 23
                         • W-wa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11PMB S61 w km 1+962-2+062
                         • W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S Przejazd nr 6 (DP1678N) km 0+000-0+380
                         • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 22+515 – 22+794 str. P
                         • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 22+515 – 22+794 str. L
                         • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 przejazd awaryjny km 19+505 – 19+595
                         • Profilowanie skarp S-61 km 17+000-18+000
                         • Profilowanie skarp Przejazd Nr 8
                         • Profilowanie skarp droga DO-24
                         • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                         • Rozbiórka nawierzchni DK65 pasy ruchu w kierunku Ełku
                         • Montaż barier ochronnych
                         • Montaż hektometrów U1a/U1b
                         • Montaż słupków pod oznakowanie pionowe
                         • Montaż tarcz oznakowania pionowego
                         • Wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
                         • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                         • Czyszczenie dróg
                         • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-1.0 Przygotowywanie powierzchni pod układanie warstwy ścieralnej
                          • WD-1.0 Czyszczenie ścieku granitowego
                          • WD-1.4 Układanie kostki
                          • WSPZDsz-5.3 Montaż barier na dojazdach
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów na skrzydłach
                          • PZGd-8.7 Przygotowywanie gzymsów na skrzydłach do betonowania
                          • PZGd-8.7 Betonowanie gzymsów skrzydeł P1L, P3L
                          • PZGd-8.7 Montaż podwieszenia skrzydeł P1P, P3P
                          • WD-9.4 Silikowanie deski gzymsowej
                          • WS-11.1 Montaż deski gzymsowej
                          • WS-11.1 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
                          • PZDdz-11.7 Montaż deski gzymsowej
                          • WS-14.3 Wiercenie otworów pod montaż barier
                          • WS-14.3 Montaż schodów skarpowych
                          • WS-14.3 Wykonywanie umocnienia stożków
                          • PZDdz-14.5 Wiercenie otworów pod montaż barier
                          • PZDdz-14.5 Montaż schodów skarpowych
                          • MSPZDdz-18.2 Rozszalowywanie podestów
                          • WD-20.2 Montaż schodów skarpowych
                          • WD-20.2 Wykonywanie umocnienia stożków
                          • WD-22.2 Montaż schodów
                          • WD-22.2 Wykonywanie umocnienia stożków
                          • WD-22.2 Wiercenie otworów pod montaż barier
                          • MsPZDsz -22.8 Rozbiórka kratownic
                          • MsPZDsz -22.8 Zasypka podpory P4
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie dylatacji nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie dylatacji nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie dylatacji do betonowania nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Ustawianie krawężnika na nitce lewej
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż kotew

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-21 odcinek 2
                          • Kontynuacja prac związanych z przebudową rowu R-B-3/1
                          • Roboty związane z przebudową rowu R/B-5

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa Systemu Zarządzania Ruchem – dostawa i montaż tablicy zmiennej treści VMSB (1900×7200), 25pp
                          • Budowa Systemu Zarządzania Ruchem – dostawa i montaż konstrukcji bramowej pod dwie tablice zmiennej treści VMSB nad dwoma jezdniami

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa zasilania MOP
                          • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Ełk – kable
                          • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Montaż barier
                          • Układanie nawierzchni betonowej
                          • Rozbiórka nawierzchni DK61
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego
                          • Profilacja skarp droga S-61 km 16 – 17
                          • Wykop rowu droga DO-20, profilacja skarp
                          • Wykop rowu droga DO-21, profilacja skarp
                          • Warstwa GWN droga DO-31
                          • Nasyp droga DO-27
                          • Warstwa GWN droga DO-27
                          • Droga DO-20, profilacja i zagęszczanie kruszywa
                          • Droga DO-21, profilacja i zagęszczanie kruszywa
                          • Droga DO-18, profilacja i zagęszczanie kruszywa
                          • Wykop/nasyp chodnik DK65
                          • GWN chodnik DK65
                          • Wykop/nasyp droga DO-31
                          • Warstwa wiążąca AC16W KR 2 o gr 8cm przejazd 5 w km 0+000 – 0+936
                          • Warstwa wiążąca AC 16W KR 1-2 gr 5cm na wjazdach awaryjnych W4, W5, W6, W7
                          • Warstwa wiążąca AC 16W KR 1-2 gr 5cm na DO15 w km 0+505-0+590; DO16 km 0+000-0+148; DO19 0+000-0+045
                          • Ułożenie warstwy ścieralnej AC11S PMB gr 4 cm Przejazd 2 , przejazd 4 i przejazd 6
                          • Ułożenie warstwy ścieralnej AC8S PMB gr 4 cm DO8
                          • Montaż barier U11a
                          • Montaż hektometrów U1a/U1b
                          • Montaż gniazd montażowych

                          OCHRONA ŚRODOWISKA:

                          • Nasadzenia – Salix purpurea / km 1+200
                          • Nasadzenia – Euonymus europeus / km 2+700
                          • Nasadzenia – Betula pendula / km 2+700
                          • Nasadzenia – Fraxinus Excelsior / km 3+100
                          • Nasadzenia – Salix alba / km 3+600
                          • Nasadzenia – Salix purpurea / km 3+600
                          • Nasadzenia – Alnus glutinosa / km 4+300
                          • Nasadzenia – Betula pendula / km 4+300
                          • Nasadzenia – Salix cinerea / km 4+300
                          • Nasadzenia – Salix purpurea / km 4+300
                          • Nasadzenia – Salix alba / km 4+500
                          • Nasadzenia – Quercus robur / km 5+800
                          • Nasadzenia – Betula pendula / km 6+900
                          • Nasadzenia – Ligustrum vulgare / km 9+300
                          • Nasadzenia – Euonymus europeus / km 9+600

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-1.4 Montaż barier na dojazdach
                          • PZDsz-2.0 Montaż barier na dojazdach
                          • PZM-2.8 Montaż barier na dojazdach
                          • PZGd-8.7 Rozszalowywanie kap chodnikowych (zwieńczenia)
                          • PZGd-8.7 Doszczelnianie styków ustrojów
                          • PZGd-8.7 Zasypka ustroju
                          • PZGd-8.7 Montaż podwieszenia skrzydełek
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów na skrzydłach P1L,P3L
                          • PZGd-8.7 Przygotowywanie podłoża pod układanie papy
                          • WS-11.1 Montaż deski gzymsowej
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie płyty najazdowej P2
                          • PZDdz-11.7 Izolowanie korpusów i ław -roboty uzupełniające
                          • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie płyty najazdowej P2
                          • PZDdz-11.7 Zbrojenie kap chodnikowych
                          • PZDdz-11.7 Montaż deski gzymsowej
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie kap chodnikowych na dojazdach do betonowania
                          • MS/PZDdz-18.2 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                          • MS/PZDdz-18.2 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • MS/PZDsz-22.8 Rozszalowywanie deskowania NL
                          • MS/PZDsz-22.8 Demontaż podparcia tymczasowego
                          • MS/PZDsz-22.8 Zasypka korpusu P1
                          • MS/PZDsz-22.8 Izolowanie korpusu P1, P4
                          • MS/PZDsz-22.8 Szalowanie dylatacji NP.
                          • MS/PZDsz-22.8 Zasypka podpory P4
                          • MS/PZDsz-22.8 Montaż deski na nitce lewej
                          • MS/PZDsz-22.8 Rozszalowywanie ustroju NL
                          • MS/PZDsz-22.8 Izolowanie ścianki zaplecznej
                          • MS/PZDsz-22.8 Betonowanie chudziaka pod płytę najazdową P1
                          • MS/PZDsz-22.8 Rozszalowywanie deskowania ustroju nitka lewa
                          • MS/PZDsz-22.8 Montaż dylatacji NL
                          • MS/PZDsz-22.8 Rozszalowywanie rusztowań ustroju NL
                          • MS/PZDsz-22.8 Zasypka korpusu P4

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Kontynuacja prac na rowie R/B-3/1
                          • Kontynuacja prac na rowie R/B-5
                          • Kontynuacja prac na rowie R-21 odcinek 2

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa oświetlenia drogowego – kable

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Roboty montażowe konstrukcji drewnianej – magazyn soli OUD
                          • Wykopanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
                          • Zabetonowanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop rowu droga DO-20, profilowanie skarp
                          • Wykop rowu droga DO-21, profilowanie skarp
                          • Nasyp w pasie rozdziału S-61 km 14+300 – 14+500
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-20
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB Rondo DP1802 B i DP 1680N (Przejazdy 2 i 4)
                          • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB DP1678N (Przejazdy 6)
                          • Profilowanie skarp S-61 km 14+000-17+000
                          • Nasyp droga DO-27
                          • Nasyp droga DO-31
                          • Drogi dojazdowe do zbiorników (wykop/nasyp)
                          • Pobocze droga S-61 km 17+000 – 18+200 SL
                          • Wa-wa GWN zjazdy do zbiorników
                          • Rozbiórka nawierzchni DK61
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WSPZDsz-5.3 Montaż poręczy na schodach
                          • WD-6.8 Profilowanie stożków
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów (zwieńczeń)
                          • PZGd-8.7 Zbrojenie gzymsów (zwieńczeń) na skrzydełkach
                          • PZGd-8.7 Przygotowywanie ustroju pod układanie papy
                          • PZGd-8.7 Przygotowywanie podwalin i gzymsów do betonowania
                          • PZGd-8.7 Betonowanie zwieńczenia kap chodnikowych etap II i podwalin stożków
                          • PZGd-8.7 Piaskowanie skrzydeł
                          • PZGd-8.7 Doszczelnienie szczelin na styku ustrojów
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie podestów roboczych
                          • WS-11.1 Piaskowanie skrzydeł
                          • WS-11.1 Szalowanie skrzydeł
                          • WS-11.1 Montaż deski gzymsowej
                          • WS-11.1 Wykonanie podlewki skrzydeł
                          • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Przygotowywanie podłoża pod układanie papy
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie i zbrojenie płyty najazdowej P2
                          • PZDdz-11.7 Przygotowywanie płyty najazdowej P2 do betonowania
                          • PZDdz-11.7 Zbrojenie kap chodnikowych
                          • PZDdz-11.7 Izolowanie płyty najazdowej P1
                          • PZDdz-11.7 Montaż podwieszenia na skrzydłach
                          • PZDdz-14.5 Skarpowanie stożków
                          • MSPZDdz-18.2 Rozszalowywanie podwieszeń
                          • MSPZDdz-18.2 Montaż krawężnika na dojazdach
                          • WD-20.2 Przygotowywanie powierzchni pod hydrofobizację
                          • WD-20.2 Układanie papy na ustroju
                          • WD-20.2 Montaż krawężnika na dojazdach
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ścianki zaplecznej P1L,P4L, P4P
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż kolektorów odwadniających na nitce prawej
                          • MsPZDsz -22.8 Zasypka korpusu P1, P4
                          • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie dylatacji nitka prawa
                          • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ścianki zaplecznej P4L
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie deskowania ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Izolowanie podpory P1
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1L, P4L
                          • MsPZDsz -22.8 Wyciąganie kratownic spod obiektu

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Kontynuacja prac na rowie R/B-3/1
                          • Kontynuacja prac na rowie R-21 odcinek 2

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2
                          • Dostawa i montaż tablicy zmiennej treści VMSB (1900×7200), 25pp
                          • Dostawa i montaż konstrukcji bramowej pod dwie tablice zmiennej treści VMSB nad dwoma jezdniami

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa zasilania SZR 6
                          • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Roboty wykończeniowe budynek toalet MOP Lewy i Prawy
                          • Roboty montażowe konstrukcji drewnianej – magazyn soli OUD
                          • Montaż barier
                          Marzec 2022

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop rowu droga DO-18, profilowanie skarp
                          • Wykop rowu droga DO-19, profilowanie skarp
                          • Wykop rowu droga DO-22, profilowanie skarp
                          • Nasyp w pasie rozdziału S-61 km 14+300 – 14+500
                          • W-wa mrozoochronna MOP lewy
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm MOP Lewy L03 km 0+000-0+200 i km 0+200-0+310 + miejscami postojowymi dla samochodów osobowych
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S61 km 1+962-2+062; str. P i L (dojazd do PZDsz-2.0)
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S61 km 2+830-2+872 i km 2+885-2+930 str. P i L (dojazd do PZM-2.8)
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P na MOP Prawy
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P Rondo DP1802 B i DP 1680N (Przejazdy 2 i 4)
                          • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W PMB S61 str. P i L na dojazdach do obiektów PZDsz-2.0 i PZM-2.8
                          • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 17+557 – 16+550 str. L
                          • Profilowanie skarp S-61 km 12+000-14+000
                          • Drogi dojazdowe do zbiorników (wykop/nasyp)
                          • Wa-wa GWN zjazdy do zbiorników
                          • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                          • Wykonywanie poboczy z kruszywa S61
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-1.0 Mycie nawierzchni pod warstwę ścieralna
                          • WD-1.4 Wiercenie otworów pod bariery
                          • WD-1.4 Mycie nawierzchni pod warstwę ścieralna
                          • WD-2.5 Mycie nawierzchni pod warstwę ścieralna
                          • WD-6.8 Układanie krawężnika na dojazdach
                          • WD-6.8 Profilowanie stożków
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów
                          • PZGd-8.7 Betonowanie gzymsów I etap
                          • PZGd-8.7 Szalowanie podwalin
                          • WD-9.4 Profilowanie stożków
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie dylatacji
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie płyt najazdowych
                          • WS-11.1 Zbrojenie kap chodnikowych
                          • WS-11.1 Izolowanie płyt najazdowych P1,P2
                          • WS-11.1 Układanie papy na obiekcie
                          • WS-11.1 Montaż podwieszenia pod skrzydła
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie podestów roboczych
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Kosmetyka betonu
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P2
                          • WS-14.3 Skarpowanie stożków
                          • PZDdz-14.5 Skarpowanie stożków
                          • PZM-19.7 Szlifowanie gzymsów
                          • WD-20.2 Rozszalowywanie podestów
                          • WD-20.2 Skarpowanie stożków
                          • WD-20.2 Szlifowanie kap
                          • WD-20.2 Przygotowywanie kap chodnikowych pod żywicę
                          • WD-20.2 Układanie żywicy na kapach
                          • WD-22.2 Zasypka przodów ławy
                          • WD-22.2 Silikowanie deski gzymsowej
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ścianek zaplecznych P1L,P4L
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ścianki zaplecznej P1L,P4L
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie kap chodnikowych nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Śrutowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż dylatacji nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Betonowanie kap chodnikowych nitka prawa

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-21 odcinek 2
                          • Kontynuacja prac związanych z przebudową rowu R-B-3/1

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego MOP 2

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Roboty wykończeniowe budynek toalet MOP Lewy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop rowu droga DO-18
                          • Wykop rowu droga DO-19
                          • Wykop MOP lewy
                          • W-wa GWN MOP Lewy
                          • W-wa GWN OUD MAGAZYN SOLI
                          • W-wa mrozoochronna MOP lewy
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm MOP MOP Lewy L01 km 0+040-0+140 + stanowisko kontroli pojazdów ITD.
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm MOP Lewy L02 km 0+027-0+140
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 OUD MAGAZYN SOLI
                          • Podbudowa z kruszywa łąmanego C90/3 na dojazdach do obiektów PZDsz-2.0; PZM-2.8
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S61 km 14+283 – 14+617 str. L
                          • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S61 km 14+283 – 14+617 str. P
                          • W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 8cm na dojazdach i pomiędzy obiektami 14.3 i 14.5 oraz na dojazdach do 7.8
                          • Nawierzchnia z betonu cementowego C35/45 S61 km 18+237 – 17+557 str. L
                          • Profilowanie skarp S-61 km 12+000-14+000
                          • Drogi dojazdowe do zbiorników (wykop/nasyp)
                          • Wa-wa GWN zjazdy do zbiorników
                          • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-1.0 Wiercenie otworów pod bariery
                          • WD-1.4 Wiercenie otworów pod bariery
                          • WD-2.5 Wiercenie otworów pod bariery
                          • WD-6.8 Formowanie stożków
                          • PZGd-8.7 Wykonywnie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów
                          • PZGd-8.7 Zbrojenie skrzydełek – gzymsy
                          • PZŁ-9.0 Rozszalowywanie oczepu, prace porządkowe
                          • WD-9.4 Kosmetyka betonu – przygotowywanie powierzchni pod hydrofobizacje
                          • WD-9.4 Hydrofobizacja obiektu
                          • WS-11.1 Betonowanie płyt najazdowych
                          • WS-11.1 Betonowanie dylatacji
                          • WS-11.1 Zbrojenie skrzydeł na dojazdach
                          • PZDdz-11.7 Montaż kotew typu Hilti
                          • PZDdz-11.7 Zbrojenie skrzydeł na dojazdach
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Zbrojenie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Przygotowywanie podłoża pod chudziaka płyty najazdowej P2
                          • WS-14.3 Skarpowanie stożków
                          • WD-17.0 Montaż krawężników na dojazdach
                          • WD-17.0 Skarpowanie stożków
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż deski gzymsowej na dojazdach
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie do betonowania kap
                          • MS/PZDdz-18.2 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju
                          • MS/PZDdz-18.2 Silikowanie deski gzymsowej
                          • PZM-19.7 Rozszalowywanie oczepu
                          • WD-20.2 Przygotowywanie do betonowania kap na dojazdach
                          • WD-20.2 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-20.2 Silikowanie deski gzymsowej
                          • WD-20.2 Rozszalowywanie podestów
                          • PZŁ-20.7 Wypełnianie przepustu kruszywem wewnątrz
                          • PZŁ-20.7A Wypełnianie przepustu kruszywem wewnątrz
                          • WD-22.2 Skarpowanie stożków
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Obcięcie splotów nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie wnęk nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zborojenie kap chodnikowych nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Betonowanie wnęk dylatacyjnych nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie iniekcji ustroju nitka lewa
                          • Przygotowywanie pod zbrojenie ścianek zaplecznych P1L, P4L

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-B-5
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-B-4
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-B-3
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-B-3/1
                          • Roboty związane z przebudową rowu R-12

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Zakończenie budowy zasilania oświetlenie Węzeł Gut – wykonano Złacze Kablowe, Wpięto do ZKP PGE
                          • Zakończenie budowy zasilania oświetlenie Bęćkowo DP1802B – wykonano Złacze Kablowe, Wpięto do ZKP PGE
                          • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – szafy oświetleniowe
                          • Budowa oświetlenia drogowego DP1802B – szafy oświetleniowe
                          • Budowa zasilania MOP przyłącza
                          • Budowa oświetlenia drogowego S61 MOP – kable

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian podstaw płyt fundamentowych – magazyn soli OUD
                          • Roboty wykończeniowe budynek toalet MOP Lewy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop rowu droga DO-18
                          • Wykop rowu droga DO-19
                          • Wykop Przejazd Nr 9
                          • Nasyp Przejazd Nr 9
                          • Wykop MOP lewy
                          • Nasyp MOP lewy
                          • W-wa mrozoochronna Przejazd Nr 9
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm MOP Lewy L04 km 0+500 – 0+370
                          • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm MOP Prawy P04 km 0+200 – 0+490
                          • Podbudowa zasadnicza C90/3 MOP Prawy P04 km 0+200 – 0+490 i km 0+490 – 0+652
                          • Podbudowa z kruszywa Przejazd Nr 9
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-21
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-30
                          • Profilowanie skarp S-61 km 12+000-14+000
                          • Profilowanie skarp S-61 km 17+000-18+000
                          • Roboty Brukarskie na MOP Prawy; drogi serwisowe
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZM-0.6 Montaż poręczy
                          • WSPZDsz-5.3 Przygotowywanie powierzchni pod hydrofobizacje
                          • WD-6.8 Montaż balustrad
                          • WD-6.8 Układanie papy na ustroju nośnym
                          • PZM-7.8 Montaż balustrad
                          • PZGd-8.7 Wykonywnie zasypki za korpusem P1
                          • PZGd-8.7 Wykonywnie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Szalowanie gzymsów
                          • PZŁ-9.0 Szalowanie opaski betonowej
                          • PZŁ-9.0 Szlifowanie gzymsów
                          • WD-9.4 Montaż balustrad
                          • WD-9.4 Kosmetyka betonu – przygotowywanie powierzchni pod hydrofobizacje
                          • WS-11.1 Szalowanie płyt najazdowych
                          • WS-11.1 Zbrojenie płyt najazdowych
                          • WS-11.1 Szalowanie dylatacji
                          • WS-11.1 Zbrojenie dylatacji
                          • PZDdz-11.7 Montaż kotew typu Hilti
                          • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P2
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie dylatacji
                          • PZM-12.8 Wykonanie obruku i schodów
                          • WS-14.3 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                          • WS-14.3 Montaż barier
                          • PZDdz-14.5 Skarpowanie stożków
                          • PZDdz-14.5 Montaż barier
                          • WD-17.0 Szlifowanie kap chodnikowych pod układanie żywic
                          • WD-17.0 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
                          • WD-17.0 Skarpowanie stożków
                          • WD-17.0 Montaż balustrad
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie kap chodnikowych
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż deski gzymsowej
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż sączków
                          • PZM-19.7 Montaż schodów
                          • PZM-19.7 Rozszalowywanie gzymsów
                          • PZM-19.7 Rozszalowywanie oczepu
                          • WD-20.2 Układanie papy na ścianka zaplecznych
                          • WD-20.2 Układanie krawężnika na dojazdach
                          • WD-20.2 Montaż kolektora
                          • PZŁ-20.7 Wypełnianie przepustu kruszywem wewnątrz
                          • WD-22.2 Skarpowanie stożków
                          • WD-22.2 Montaż kotew pod bariery
                          • WD-22.2 Montaż barier
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie stężeń ustroju nośnego nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych nitka prawa.
                          • MsPZDsz -22.8 Szlifowanie sączków, wpustów nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej nitka prawa.

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2
                          • Budowa kanału technologicznego KTu1
                          • Budowa oświetlenia Węzeł Guty – latarnie
                          • Budowa oświetlenia DP1802B – latarnie
                          • Budowa oświetlenia DP1680N; DP1921N – latarnie

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Budowa zbiornika ZR-3
                          • Budowa zbiornika ZR-31
                          • Betonowanie ścian magazyn soli – OUD
                          • Betonowanie słupów zbiornika na silos – magazyn soli OUD
                          • Roboty wykończeniowe (układanie płytek, wykonywanie sufitów podwieszanych) budynek toalet MOP Lewy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop rowu droga DO-21
                          • Wykop Przejazd Nr 7
                          • Wykop MOP Lewy
                          • Nasyp MOP_L_04
                          • Nasyp MOP_P_04
                          • W-wa GWN droga DO-30
                          • W-wa GWN MOP Prawy
                          • W-wa GWN obiekt 18.2
                          • W-wa mrozoochronna Przejazd Nr 7
                          • W-wa mrozoochronna MOP Lewy
                          • Podbudowa z kruszywa Przejazd Nr 7
                          • Profilowanie skarp S-61 km 12+000-14+000
                          • Profilowanie skarp S-61 km 17+000-18+000
                          • Profilowanie skarp Węzeł Ełk (L03 i L04)
                          • Profilowanie skarp MOP Lewy
                          • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZM-0.6 Montaż poręczy na schodach
                          • WD-1.0 Montaż balustrad na schodach
                          • WD-1.4 Montaż balustrad na schodach
                          • PZM-1.8 Szlifowanie gzymsów
                          • PZM-2.8A Szlifowanie opaski betonowej
                          • PZM-2.8A Montaż poręczy na schodach
                          • PZŁ-3.6 Montaż poręczy na schodach
                          • PZŁ-4.9 Montaż poręczy na schodach
                          • PZM-2.8 Montaż balustrad na schodach
                          • WD-6.8 Układanie żywic na kapach chodnikowych
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Wiercenie kotew Hilti na gzymsach
                          • PZGd-8.7 Zbrojenie gzymsów
                          • WD-9.4 Układanie żywic na kapach chodnikowych
                          • WS-11.1 Przygotowywanie podłoża pod beton podkładowy płyt najazdowych
                          • WS-11.1 Betonowanie chudziaka pod płyty najazdowe P1, P2
                          • WS-11.1 Szalowanie dylatacji
                          • WS-11.1 Wiercenie kotew typu Hilti
                          • WS-11.1 Zbrojenie płyt najazdowych
                          • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P2P
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie płyty najazdowej P1
                          • PZDdz-11.7 Przygotowywanie wnęk dylatacyjnych
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie płyty najazdowej P1
                          • PZDdz-11.7 Montaż dylatacji
                          • WS-14.3 Montaż kolektora
                          • WS-14.3 Szalowanie podwalin
                          • WS-14.3 Betonowanie podwalin II etap
                          • WS-14.3 Rozszalowywanie podwalin
                          • PZDdz-14.5 Montaż kolektorów
                          • MS/PZDdz-18.2 Układanie krawężnika na ustroju
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż kotew kap chodnikowych
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie kap na dojazdach
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż deski gzymsowej
                          • PZM-19.7 Szalowanie opaski betonowej
                          • PZM-19.7 Betonowanie opaski betonowej
                          • PZM-19.7 Montaż schodów
                          • WD-20.2 Montaż deski gzymsowej na skrzydełkach
                          • WD-20.2 Przygotowywanie ustroju pod układanie papy
                          • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych
                          • WD-20.2 Rozszalowywanie podwieszenia
                          • PZŁ-20.7A Montaż schodów
                          • PZŁ-20.7A Wypełnianie przepustu kruszywem wewnątrz
                          • WD-22.2 Przygotowywanie powierzchni betonu pod hydrofobizację
                          • WD-22.2 Skarpowanie stożków
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ścianki zaplecznej P1P,P4P
                          • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie stężeń NL
                          • MsPZDsz -22.8 Prace przygotowawcze pod sprężenie ustroju NL
                          • MsPZDsz -22.8 Sprężanie ustroju nośnego NL
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż deski gzymsowej na NP.

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – kable
                          • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Guty – latarnie

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Szalowanie i zbrojenie ścian magazyn soli – OUD
                          • Roboty wykończeniowe (układanie płytek, wykonywanie sufitów podwieszanych) budynek toalet MOP Lewy
                          • Betonowanie głowic pali oraz montaż słupa wtapianego – ekran akustyczny E1 (S61 km 2+825 – 2+904)
                          • Zabudowa fundamentów dla WK01 i WK05
                          • Wykonanie fundamentu dla WK06-09
                          Luty 2022

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop pod rów S-61 km 14+000-15+000
                          • Wykop pod rów S-61 km 17+000-18+000
                          • Wykop droga DO-19
                          • Nasyp droga DO-19
                          • Wykop/Nasyp droga DO-21
                          • Nasyp droga DO-23
                          • Wykop/Nasyp droga DO-24
                          • Nasyp droga DO-26
                          • W-wa mrozoochronna Przejazd Nr 7
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-19
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-21
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-23
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-26
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-21
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-26
                          • Uzupełnienie pobocza S-61 km 13+000-14+000
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-6.8 Rozszalowywanie podwieszeń
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Układanie papy na kapach chodnikowych
                          • PZGd-8.7 Wiercenie kotew typu HILTI
                          • WD-9.4 Rozszalowywanie podwieszeń
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych NL
                          • WS-11.1 Montaż dylatacji modułowych
                          • WS-11.1 Układanie papy na kapach chodnikowych
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianki zaplecznej P2P
                          • PZDdz-11.7 Przygotowywanie podłoża pod beton podkładowy – płyta najazdowa P1
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie ścianki zaplecznej P2P
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie betomu podkładowego pod płytę najazdową P1
                          • WS-14.3 Silikowanie desek gzymsowych na dojazdach
                          • WS-14.3 Przygotowywanie kap chodnikowych na dojazdach do betonowania
                          • WS-14.3 Betonowanie podwalin
                          • PZDdz-14.5 Silikowanie desek gzymsowych i krawęzników
                          • WD-17.0 Rozszalowywanie podwieszeń
                          • MS/PZDdz-18.2 Betonowanie dylatacji
                          • MS/PZDdz-18.2 Piaskowanie skrzydełek
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie ustroju i płyt najazdowych pod izolację
                          • MS/PZDdz-18.2 Układanie izolacji na płytach najazdowych
                          • PZM-19.7 Szalowanie opaski betonowej
                          • WD-20.2 Zbrojenie dylatacji i kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-20.2 Szalowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-20.2 Piaskowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-20.2 Szalowanie dylatacji
                          • WD-20.2 Betonowanie kap chodnikowych i dylatacji P1 i P3
                          • WD-22.2 Przygotowywanie powierzchni betonu pod hydro-fobizację
                          • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie ustroju nośnego NL do betonowania
                          • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ustroju nośnego Nitka Lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zacieranie płyty ustroju nośnego Nitka Lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1P

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek
                          • Prace na rowie R-B-5

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa zasilania SZR 2 – zakończono (wykonano Złącze Kablowe, wpieto do ZKP PGE)
                          • Budowa zasilania Pompownie 1 – zakończono (wykonano Złącze Kablowe, wpieto do ZKP PGE)

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Betonowanie głowic pali oraz montaż słupa wtapianego – ekran akustyczny E3 (Węzeł Ełk Łacznica Ł04; DK 65)
                          • Betonowanie fundamentu pod silos magazynu soli – OUD

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Odhumusowanie droga DO-26
                          • Wykop przejazd Nr 8
                          • Wykop droga DO-19
                          • Wykop/Nasyp droga DO-21
                          • Nasyp droga DO-23
                          • Wykop droga DO-26
                          • Wykop droga DO-28
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-21
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-23
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-21
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • Przejazd Nr 8 – profilowanie skarp
                          • S-61 km 22+200 – 22+400 – profilowanie skarp
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZM-1.8 Rozszalowywanie opaski żelbetowej
                          • WD-6.8 Rozszalowywanie kap chodnikowych
                          • WD-6.8 Silikowanie deski gzymsowej
                          • WD-6.8 Żywicowanie kap chodnikowych,
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację
                          • PZŁ-9.0 Szalowanie opaski żelbetonowej
                          • PZŁ-9.0 Betonowanie opaski żelbetowej
                          • WD-9.4 Przygotowanie powierzchni pod żywicowanie
                          • WD-9.4 Nakładanie podkładu z żywicy
                          • WS-11.1 Szalowanie ścianek zaplecznych P1 i P2 NL
                          • WS-11.1 Betonowanie ścianek zaplecznych P1L i P2L
                          • PZDdz-11.7 Rozszalowanie ścianki zaplecznej P1L,
                          • PZDdz-11.7 Przygotowanie powierzchni pod hydrofobiazcję
                          • PZDdz-11.7 Wykonywanie izolacji cienkowarstwowej P1,
                          • PZDdz-11.7 Przygotowanie powierzchni Ustroju Nośnego pod Izolację
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianki zaplecznej P2P
                          • PZDdz-11.7 Zasypka za korpusem P1 pod płytę najazdową
                          • WS-14.3 Montaż desek gzymsowych na dojazdach
                          • WS-14.3 Montaż krawężników na dojazdach
                          • WS-14.3 Szalowanie podwalin
                          • WS-14.3 Przygotowywanie pod betonowanie kap na dojazdach
                          • WD-17.0 Silikowanie szczelin pomiędzy deskami gzymsowymi
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie dylatacji
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie dylatacji
                          • MS/PZDdz-18.2 Piaskowanie skrzydełek
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie do betonowania dylatacji
                          • WD-20.2 Szalowanie podwalin
                          • WD-20.2 Betonowanie podwalin
                          • WD-20.2 Zbrojenie dylatacji
                          • WD-22.2 Przygotowywanie powierzchni pod hydrofobizację
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż kabli sprężających w rury osłonowe,
                          • MsPZDsz -22.8 Przygotowanie deskowania do betonowania UN NL(mycie)

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace przy budowie wodociągu MOP lewy
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa zasilania SZR 1 – zakończono (wykonano Złącze Kablowe)
                          • Budowa zasilania Pompownie 2 – zakończono (wykonano Złącze Kablowe)
                          • Budowa zasilania SZR 3 – zakończono (wykonano Złącze Kablowe)
                          • Budowa zasilania Pompownie 5

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Zbrojenie płyty – OUD magazyn soli
                          • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Lewy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Odhumusowanie droga DO-26
                          • Wykop droga DO-19
                          • Wykop droga DO-21
                          • Wykop droga DO-26
                          • Wykop droga DO-23
                          • Nasyp droga DO-23
                          • Wykop droga DO-22
                          • Wykop droga DO-28 (rowy)
                          • Wykop MOP Prawy
                          • Wykop MOP Lewy
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-21
                          • W-wa mrozoochronna/GWN droga DO-22
                          • W-wa GWN droga DO-23
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-21
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-22
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZM-1.8 Betonowanie opaski żelbetowej
                          • PZM-2.8a Betonowanie opaski żelbetowej
                          • PZM-2.8a Rozszalowanie opaski żelbetowej
                          • WD-6.8 Betonowanie płyt najazdowych P1 oraz P3,
                          • WD-6.8 Dozbrajanie kap chodnikowych
                          • WD-6.8 Betonowanie kap chodnikowych na ustroju nośnym i dojazdach
                          • WD-6.8 Czyszczenie płyty ustroju nośnego w miejscu kap chodnikowych
                          • WD-6.8 Śrutowanie płyty ustroju
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
                          • PZGd-8.7 Betonowanie wnęk ustroju nośnego NP.
                          • PZGd-8.7 Wykonanie izolacji cieńkiej P3,
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P3
                          • PZGd-8.7 Drenaż za przyczółkiem P1
                          • WS-11.1 Rozszalowanie ścianek zaplecznych P1, P2 NP.
                          • WS-11.1 Dozbrajanie ścianki zaplecznej P1 i P2 NL
                          • WS-11.1 Szalowanie ścianek zaplecznych P1 i P2 NL
                          • WS-11.1 Śrutowanie pod kapami chodnikowymi NL i NP.
                          • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P2
                          • PZDdz-11.7 Śrutowanie pod kapami chodnikowymi NL
                          • WS-14.3 Montaż desek gzymsowych na dojazdach
                          • WS-14.3 Montaż krawężnika na dojazdach
                          • PZDdz-14.5 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-17.0 Montaż krawężnika
                          • WD-17.0 Szalowanie kap na dojazdach
                          • WD-17.0 Zbrojenie kap na dojazdach
                          • WD-17.0 Betonowanie kap chodnikowych na dojazdach
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie płyty najazdowej P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie płyty najazdowej P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie + betonowanie płyty przejściowej P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie i piaskowanie wnęk dylatacyjnych
                          • MS/PZDdz-18.2 Rozszalowanie płyty najazdowej P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie dylatacji
                          • WD-20.2 Szalowanie dylatacji
                          • WD-20.2 Zbrojenie kap na dojazdach
                          • WD-20.2 Wykop pod podwalin
                          • WD-20.2 Szalowanie podwalin
                          • WD-22.2 Betonowanie podwalin
                          • WD-22.2 Rozszalowanie podwalin
                          • WD-22.2 Przygotowania powierzchni betonu do hydrofobizacji
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Montaż rur osłonowych do sprężania
                          • MsPZDsz -22.8 Ustawianie góry betonu na płycie ustroju (spawanie diabełków)
                          • MsPZDsz -22.8Mycie deskowania

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Lewy

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Wykonanie betonu podkładowego pod zbiornik na OUD (Magazyn Soli)
                          • Betonowanie fundamentów Magazyn Soli OUD

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wymiana gruntu droga DO-24
                          • Wykop droga DO-23
                          • Nasyp droga DO-23
                          • Wykop droga DO-22 (rowy)
                          • Wykop droga DO-28 (rowy)
                          • W-wa GWN droga DO-23
                          • W-wa mrozoochronna droga DO-19
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
                          • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+700 – 13+000
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego
                          • Przepust PZDO 14.6 fi 400
                          • Przepust PZDO 14.7 fi 400
                          • Przepust PZDO 19.1 fi 400
                          • Przepust PZDO 19.2 fi 400
                          • Przepust PZDO 19.4 fi 400
                          • Przepust PZDO 19.5 fi 400

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZGd-8.7 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
                          • WS-11.1 Betonowanie ścianek zaplecznych P1P, P2P
                          • WS-11.1 Przygotowywanie do szalowanie ścianek zaplecznych NL
                          • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P2
                          • PZDdz-11.7 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L,
                          • WD-17.0 Montaż deski gzymsowej na skrzydłach
                          • WD-17.0 Montaż kolektorów
                          • MS/PZDdz-18.2 Zasypka korpusu P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż dylatacji
                          • MS/PZDdz-18.2 Betonowanie płyty najazdowej P1
                          • MS/PZDdz-18.2 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie płyty najazdowej P2
                          • WD-20.2 Zbrojenie dylatacji
                          • WD-20.2 Szalowanie płyty najazdowej P3
                          • WD-20.2 Szalowanie wnęk dylatacyjnych
                          • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-20.2 Betonowanie płyt najazdowych P1, P3
                          • WD-22.2 Szalowanie podwalin
                          • WD-22.2 Przygotowywanie podwalin stożków do betonowania
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Czyszczenie deskowania

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace przy budowei kanalizacji deszczowej na MOP prawy
                          • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej K-20
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Zbrojenie i szalowanie fundamentów – OUD magazyn soli
                          • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Lewy
                          • Wykonywanie zabudowy i sufitu podwieszanego – budynki toalet MOP Prawy
                          Styczeń 2022

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Odwóz humusu droga DO-28
                          • Wymiana droga DO-24
                          • Wykop droga DO-19
                          • Wykop droga DO-22
                          • Wykop droga DO-23
                          • Nasyp droga DO-23
                          • Wykop droga DO-28
                          • Wykop przejazd nr 8
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-28
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
                          • W-wa mrozoochronna droga DO-19
                          • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+800 – 13+000
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego
                          • Przepust PDDO 16.2 fi 800
                          • Przepust PMDO 16.2 fi 800
                          • Przepust PZDO 16.1 fi 400
                          • Przepust PZDO 16.2 fi 400
                          • Przepust PZDO 16.3 fi 400
                          • Przepust PZDO 14.1 fi 400
                          • Przepust PZDO 14.3 fi 400
                          • Przepust PZDO 14.4 fi 400
                          • Przepust PZDO 14.5 fi 400

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-6.8 Zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach
                          • WD-6.8 Przygotowywanie kap chodnikowych na dojazdach i płyt przejściowych do betonowania
                          • PZGd-8.7 Montaż podwieszenia zwieńczenia kap
                          • PZGd-8.7 Zasypka za korpusami
                          • WD-9.4 Montaż kolektorów
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie poprzecznic
                          • WS-11.1 Przygotowywanie ścianek zaplecznych NP. do betonowania
                          • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P2
                          • PZDdz-14.5 Dozbrajanie kap chodnikowych
                          • PZDdz-14.5 Szalowanie kap chodnikowych
                          • WD-17.0 Montaż podwieszenia
                          • WD-17.0 Montaż deski gzymsowej na dojazdach
                          • WD-17.0 Montaż kolektorów
                          • MS/PZDdz-18.2 Zasypka korpusu P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Montaż dylatacji P2
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie do betonowania płyty najazdowej P1
                          • WD-20.2 Zasypka korpusu P3
                          • WD-20.2 Wykonanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P3
                          • WD-20.2 Piaskowanie dylatacji
                          • WD-20.2 Zbrojenie płyty najazdowej P1
                          • WD-20.2 Szalowanie płyty najazdowej P1
                          • WD-20.2 Zbrojenie kap na dojazdach
                          • WD-20.2 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
                          • WD-22.2 Wykonywanie wykopu pod podwaliny
                          • WD-22.2 Szalowanie podwalin
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej K-20
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek
                          • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Lewy

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Zbrojenie i szalowanie fundamentów – OUD magazyn soli
                          • Wykonywanie zabudowy i sufitu podwieszanego – budynki toalet MOP Prawy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Wykop droga DO-19
                          • Wykop droga DO-28
                          • Wykop MOP Lewy
                          • W-wa GWN droga DO-28
                          • W-wa GWN droga DO-23
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
                          • Podbudowa z kruszywa droga DO-28
                          • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+750 – 13+000
                          • Profilacja skarp droga S-61 km 22+400 – 22+800 SL
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego
                          • Odwóz humusu droga DO-28
                          • Odwóz materiału z hałdy

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • WD-1.0 Wykonywanie wykopu pod bariery
                          • WD-1.4 Wykonywanie odkrywki kostki na szerokiej kapie na dojazdach P1,P3
                          • PZM-1.8 Szalowanie oczepów
                          • PZDsz-2.0 Wykonywanie wykopu pod bariery
                          • WD-2.5 Wykonywanie wykopu pod bariery
                          • PZM-2.8 Wykonywanie wykopu pod bariery
                          • PZM-2.8A Szalowanie oczepów
                          • WSPZDsz-5.3 Wykonywanie wykopu pod bariery
                          • PZGd-8.7 Montaż deskowania podwieszenia kap/gzymsu
                          • PZGd-8.7 Pompowanie wody, szykowanie frontu pod zasypkę za podporą P1
                          • WS-11.1 Piaskowanie zbrojenia ścianek zaplecznych
                          • WS-11.1 Szalowanie ścianek zaplecznych
                          • WS-11.1 Zbrojenie ścianek zaplecznych NL
                          • PZDdz-11.7 Pompowanie wody
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianki zaplecznej P1L
                          • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P2
                          • PZDdz-11.7 Wykonywanie drenażu za przyczółkiem P2
                          • WD-17.0 Zbrojenie kap na dojazdach
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie pod montaż dylatacji
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie dylatacji
                          • WD-20.2 Szlifowanie ustroju
                          • WD-20.2 Zasypka korpusu P3
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace przy budowie systemu ZR-22 kanał tłoczny
                          • Prace na rowie R-N1
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek
                          • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej K-20

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Opracowanie i przekazanie materiałów uzupełniających do wnioski zamiennego ZRiD
                          • Nasyp droga S-61 km 11+750
                          • Nasyp droga S-61 km 22+940
                          • Wykop droga DO-19
                          • Wykop droga DO-28
                          • Wykop MOP Lewy
                          • Wykop MOP Prawy
                          • W-wa GWN droga DO-28
                          • W-wa GWN droga DO-23
                          • W-wa mrozoochronna MOP Lewy
                          • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+800 – 13+000
                          • Profilowanie skarp MOP Lewy
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nitka prawa
                          • WS-11.1 Rozszalowywanie ustroju nitka lewa
                          • WS-11.1 Piaskowanie zbrojenia ścianek zaplecznych
                          • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1P
                          • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianki zaplecznej P1L
                          • PZDdz-11.7 Piaskowanie zbrojenia
                          • PZDdz-14.5 Montaż deski gzymsowej na skrzydłach
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie płyty najazdowej P1
                          • MS/PZDdz-18.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej
                          • MS/PZDdz-18.2 Przygotowywanie pod montaż dylatacji
                          • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
                          • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej K-20
                          • Prace przy budowei kanalizacji deszczowej na MOP lewy
                          • Prace na rowie R-N1
                          • Prace na rowie rzeka Zdunek

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa kanału technologicznego KTu2
                          • Budowa kanału technologicznego KTp2

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Budowa zasilania SZR 5

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Zbrojenie fundamentów – OUD magazyn soli
                          • Wykonywanie isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

                          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                          Roboty drogowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego,
                          • Opracowanie i przekazanie materiałów uzupełniających do wnioski zamiennego ZRiD
                          • Czyszczenie dróg
                          • Czyszczenie oznakowania pionowego

                          Roboty mostowe:

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nitka prawa
                          • MS/PZDdz-18.2 Zbrojenie płyty przejściowej P1
                          • MS/PZDdz-18.2 Szalowanie płyty przejściowej P1

                          Instalacje i infrastruktura

                          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                          • pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

                          Sieć telekomunikacyjna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          Sieć energetyczna

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego

                          ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

                          • Pełnienie nadzoru autorskiego
                          • Betonowanie betonu podkładowego – OUD magazyn soli

                          Ostatnia aktualizacja: 11.12.2023 r.

                          Liczba odwiedzin: 97148
                          Projekt i wykonanie: M2 Studio