Grudzień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Opracowanie i przekazanie materiałów uzupełniających do wnioski zamiennego ZRiD
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Opracowanie i przekazanie materiałów uzupełniających do wnioski zamiennego ZRiD
 • Nasyp droga S-61 km 11+750
 • Wykop droga DO-19
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 12+000 – 13+000
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace porządkowe i zabezpieczające na (w tym montaż BHP) na obiektach
 • WD-9.4 Rozszalowywanie podwieszeń
 • WD-17.0 Rozszalowywanie podwieszeń
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Prace przygotowawcze pod montaż kolektorów
 • MS-PZDdz 18.2 Montaż odwodnienia
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie płyty najazdowe P1
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nitka lewa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie instalacjii wentylacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Opracowanie i przekazanie materiałów uzupełniających do wnioski zamiennego ZRiD
 • Odhumusowanie droga DO-28
 • Nasyp droga S-61 km 11+750
 • Nasyp Przejazd nr 9
 • Wykop Przejazd nr 7
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-21 km 0+000 – 0+100
 • Nasyp droga DO-23
 • Wykop/nasyp droga DO-28
 • Wykop MOP prawy
 • Nasyp MOP lewy
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+800 – 13+000
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 12+000 – 13+000
 • Budowa ogrodzenia drogowego
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PZDO 12.1 fi 400
 • Przepust PZDO 9.2 fi 400
 • Przepust PZDO 9.1 fi 400

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-1.8 Szalowanie oczepów przepustu
 • PZM-2.8A Szalowanie oczepów przepustu
 • WD-6.8 Betonowanie dylatacji P1; P3
 • WD-6.8 Betonowanie podwalin P3P
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Sprężanie ustroju nitka prawa
 • WD-9.4 Betonowanie kap chodnikowych
 • WS-11.1 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • WS-11.1 Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Betonowanie ścianki zaplecznej P1P
 • WD-17.0 Czyszczenie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Betonowanie kap chodnikowych
 • MS-PZDdz 18.2 Montaż blach do dylatacji P1 i dozbrajanie dylatacji P1
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż schodni
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdowa P1
 • WD-20.2 Profilowanie pod płytę najazdową
 • WD-20.2 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P1
 • WD-20.2 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa
 • MsPZDsz -22.8 Rozbiórka konstrukcji stalowej

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace na rowie R-N1
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Prace na wodociągu MOP lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie obudowy blachą trapezową wiat na OUD
 • Roboty wykończeniowe w budynku administracyjnym oraz warsztatowym (okładziny ścian, posadzki- glazury terakoty)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Odhumusowanie droga DO-28
 • Nasyp Przejazd nr 9
 • Wykop Przejazd nr 7
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-21 km 0+000 – 0+100
 • Wykop/nasyp droga DO-23 km 0+500 – 0+700
 • Warstwa GWN przejazd Nr 8
 • Warstwa mrozoochronna MOP L
 • Podbudowa z kruszywa przejazd 8
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 11+800 – 13+000
 • Makroniwelacja terenu S-61 km MOP Lewy
 • Profilowanie poboczy S-61 km 12+100 – 13+000
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 12+000 – 13+000
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PZDO 2.1 fi 400
 • Przepust PZDO 2.2 fi 400
 • Przepust PZDO 2.3 fi 400
 • Przepust PZDO 4.1 fi 400
 • Przepust PZDO 4.2 fi 400
 • Przepust PZDO 4.3 fi 400
 • Przepust PZZB 2.1 fi 400

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-1.8 Szalowanie i zbrojenie wieńca
 • PZM-2.8A Szalowanie oczepów
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZŁ-9.0 Szalowanie i zbrojenie wieńca
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa
 • WS-11.1 Izolowanie korpusu P2
 • WS-11.1 Zasypka korpusu P2
 • PZDdz-11.7 Izolowanie korpusu P2
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ustroju nitka lewa
 • PZDdz-14.5 Montaż podwieszeń
 • PZDdz-14.5 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Montaż dylatacji modułowej P1
 • WD-20.2 Zasypka korpusu P3
 • WD-20.2 Montaż dylatacji P1, P3
 • WD-20.2 Izolowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Szalowanie podwalin pod stożki
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace na rowie R-N1
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej MOP lewy
 • Prace na wodociągu MOP lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Wykonywanie posadzki przemysłowej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie obudowy blachą trapezową wiaty na OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Nasyp jezdnie MOP_L
 • Nasyp Przejazd nr 9
 • Nasyp Przejazd nr 8
 • Wykop Przejazd nr 7
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-21 km 0+000 – 0+100
 • Nasyp przy obiekcie 20.2
 • Nasyp przy obiekcie 22.8
 • Wykop droga DO-23 km 1+300 – 1+600
 • Wykop MOP lewy
 • Warstwa GWN przejazd Nr 8
 • Warstwa mrozoochronna/GWN droga DO-19
 • Podbudowa z kruszywa przejazd 8
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
 • Podbudowa z z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm – OUD
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 14+200-14+500
 • Makroniwelacja terenu MOP Lewy
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 11+900 – 12+750
 • Profilowanie poboczy S-61 km 12+100 – 13+000
 • Profilowanie poboczy S-61 km 16+500 – 16+800
 • Profilowanie poboczy S-61 km 19+500 – 20+000
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 12+000 – 13+000
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM S61
 • Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem – OUD
 • Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm – OUD
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • WD-2.5 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZM-2.8 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZM-2.8A Szalowanie oczepów
 • WD-6.8 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZGd-8.7 Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa i wnęk na nitce lewej
 • PZGd-8.7 Przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitka prawa
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
 • WD-9.4 Układanie krawężników na dojazach
 • WS-11.1 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • WS-11.1 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WS-11.1 Zasypka korpusu P2
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianek zaplecznych P1P, P2P
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ustroju nitka lewa
 • PZŁ-13.2 Szlifowanie wlotów
 • PZŁ-13.2 Montaż reperów
 • WS-14.3 Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • PZDdz-14.5 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-17.0 Prace porządkowe – zdanie szalunków
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka stożka P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Profilowanie stożków
 • WD-20.2 Zasypka korpusu P1
 • WD-20.2 Zasypka korpusu P3
 • WD-20.2 Szlifowanie ustroju
 • WD-22.2 Szalowanie podwalin P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nitka lewa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej MOP lewy
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Prace przy kanalizacji deszczowej K-14, K-15, K-16, K-17
 • Prace przy kanalizacji deszczowej K-18 i K-19
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacjji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Budowa SZR 4
 • Budowa SZR 5
 • Wykonywanie pokryć blachą trapezową wiaty, śmietnika i boksów na OUD
 • Posadzka betonowa – budynek warsztatowy OUD
Listopad 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Nasyp droga S-61 km 22+800 – 22+850
 • Nasyp jezdnie MOP_L
 • Nasyp Przejazd nr 9
 • Nasyp Przejazd nr 8
 • Wykop Przejazd nr 7
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-21 km 0+000 – 0+100
 • Wykop droga DO-23 km 0+680 – 0+800
 • Wykop droga DO-23 km 1+300 – 1+600
 • Wykop/nasyp droga DO-23 km 1+700-2+000
 • Wykop MOP lewy
 • Wrstwa mrozoochronna MOP L
 • Warstwa mrozoochronna/GWN DO19
 • Warstwa GWN przejazd Nr 8
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
 • Profilacja podbudowy zasadniczej S61 km 17+150-17+170
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W drogi i place manewrowe OUD
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 14+200-14+500
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 8+700-11+700
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 11+900 – 12+750
 • Profilowanie poboczy S-61 km 12+100 – 13+000
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 13+000 – 14+000
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM Węzeł Ełk Południe łacznica L01
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM Węzeł Ełk Południe łacznica L03
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM Węzeł Ełk Południe łacznica L04
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM Węzeł Ełk Południe DK 65 km 0+250 – 0+450 str. P; km 0+300 – 0+500 i km 0+616 – 0+820 str. L
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM S61 km 21+665 – 21+945 str. P
 • Nawierzchnia poboczy KŁSM S61 km 18+600 – 18+838 str. P
 • Wykonanie ścieków obniżonych z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej C12/15 – DK 65 na obiekcie od strony Nowej Wsi Ełckiej
 • Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem – DK 65 na obiekcie od strony Nowej Wsi Ełckiej
 • Humusowanie pasa rozdziału km 7+925-11+700
 • Rozbiórka nawierzchni z kostki przejazd Nr 8
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-1.8 Szalowanie oczepów na wlotach przepustów
 • WD-6.8 Montaż deski gzymsowej
 • WD-6.8 Montaż i szalowanie kap chodnikowych
 • WD-6.8 Zbrojenie kap chodnikowych i spawanie desek gzymsowych
 • WD-6.8 Montaż drenażu na kapach chodnikowych
 • PZGd-8.7 Przygotowywanie do betonowania ustroju nośnego nitka prawa
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZŁ-9.0 Szalowanie oczepów na wlotach przepustów
 • PZŁ-9.0 Układanie schodów na przepuście
 • WD-9.4 Montaż krawężnika na dojazdach
 • PZŁ-9.8 Układanie schodów na przepuście
 • PZŁ-11.0 Układanie schodów na przepuście
 • WS-11.1 Szalowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WS-11.1 Zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa
 • WS-11.1 Zasypka korpusu P1
 • WS-11.1 Zasypka korpusu P2
 • WS-11.1 Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WS-11.1 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ustroju nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie ustroju nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Izolowanie korpusu P2
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ścianek zaplecznych P1P, P2P
 • PZŁ-13.2 Szlifowanie wotów, montaż reperów
 • WS-14.3 Podszalowywanie skrzydeł pod deskę gzymsową
 • WS-14.3 Betonowanie kap na skrzydełkach
 • WS-14.3 Prace porządkowe
 • WS-14.3 Rozszalowywanie szalunków skrzydeł
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZŁ-15.8 Układanie schodów na przepuście
 • WD-17.0 Prace porządkowe – sprzątanie szalunków
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusu P1
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusu P2
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Przygotowywania do osadzenia dylatacji
 • WD-20.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-20.2 Prace porządkowe
 • WD-20.2 Przygotowywanie do izolacji ścianki zaplecznej
 • MsPZDsz -22.8 Montaż wieżyczek pod deskowanie ustroju nośnego NL

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji sanitarnej MOP lewy
 • Kontynuacja prac przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Prace przy kanalizacji deszczowej K-14, K-15, K-16, K-17
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
 • Budowa zasilania MOP – przyłącze
 • Budowa zasilania MOP – zasilanie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy
 • Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkę betonową – budynek warsztatowy OUD
 • Wykonywanie izolacji cieplnej pod posadzkę betonową – budynek warsztatowy OUD
 • Układanie zbrojenia posadzki (siatka z prętów stalowych) – budynek warsztatowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Nasyp droga S-61 km 22+830 – 22+850
 • Nasyp droga DO-23; jezdnie MOP_L
 • Nasyp Przejazd nr 9
 • Wykop Przejazd nr 7
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-23 km 1+000 – 1+300
 • Wykop MOP lewy
 • Warstwa mrozoochronna MOP L
 • Podbudowa pomocnicza C50/10 droga S-61 km 22+950 – 23+259
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 gr. 20cm S61 km 1+962-2+062
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 gr. 20cm na Przejazd 5 km 0+000-0+636
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 droga S-61 km 22+950 – 23+259
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 o gr. 20 i 30 cm na MOP prawy, drogi dojazdowe nr 1,2,3, i 4 wraz z przyległymi parkingami
 • Profilacja podbudowy zasadniczej S61 km 22+500 – 22+850
 • Podbudowa AC22P gr 12cm na rondzie i na DK 65 km 0+515-1+000
 • Warstwa wiążąca AC16W gr 8cm na rondzie i na DK 65 km 0+515-1+000
 • Wykonanie chodnika z kostki i podbudowy z kruszywa C90/3 na przejazd 5 w km 0+300-0+636
 • Wykonanie ścieków pilastych z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej C12/15 DK65 0+600-0+625 LP
 • Wykonanie ścieków obniżonych z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej C12/15 DK65 0+625-0+800 P
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie DK65 0+600-0+800
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 2+930 – 3+100 JL i JP
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 13+200 – 13+300
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 7+925-8+700
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 11+900 – 12+750
 • Profilowanie poboczy S-61 km 12+100 – 13+000
 • Profilowanie poboczy S-61 km 19+200 – 20+000
 • Profilowanie skarp droga DK65
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP1 (S61 km 1+953 – 2+069)
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP2 (S61 km 1+953 – 2+069)
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP3 (S61 km 5+219 – 5+352)
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP4 (S61 km 5+219 – 5+352)
 • Montaż słupa wtapianego oraz betonowanie głowic pala ekranu akustycznego E2 (S61 km 10+455 – 10+618)
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Prace porządkowe
 • PZM-1.8 Szalowanie oczepów na wlotach przepustów
 • PZM-2.8A Szalowanie oczepów na wlotach przepustów
 • WD-6.8 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych
 • WD-6.8 Izolowanie ścianek zaplecznych
 • WD-6.8 Zasypka korpusu P1,P3
 • WD-6.8 Przygotowywanie podłoża pod beton podkładowy płyt najazdowych
 • WD-6.8 Montaż desek gzymsowych
 • WD-6.8 Szalowanie podwalin
 • WD-6.8 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe i podwalin
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZGd-8.7 Szalowanie i zbrojenie nitki prawej ustroju nośnego
 • WS-11.1 Szalowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WS-11.1 Zasypka korpusu P1
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Izolowanie korpusa P2
 • PZDdz-11.7 Przygotowywanie do betonowania ustroju nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego
 • PZDdz-11.7 Prace porządkowe
 • WS-14.3 Wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WS-14.3 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZM-16.3 Układanie schodów na przepuście
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Izolowanie korpusu P2 i P1
 • MS-PZDdz 18.2 Przygotowywanie podłoża ustroju pod układanie papy
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusu P2 i P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Izolowanie ścianki zaplecznej P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P2P
 • WD-20.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-20.2 Piaskowanie zbrojenia ścianki zaplecznej P1
 • WD-20.2 Prace porządkowe i zdanie szalunków
 • WD-20.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P1
 • PZŁ-20.7 Układanie schodów na przepuście
 • WD-22.2 Kopanie podwalin pod stożki
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i deskowanie stref zakotwień NP.
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju NL P1-P2
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie gruntu pod układanie papy na kapach chodnikowych NP.
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie stref zakotwień NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż wieżyczek pod deskowanie ustroju nośnego NL
 • MsPZDsz -22.8 Rozpoczęcie iniekcji kabli sprężających

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Zakończenie prac przy kanalizacji deszczowej WM-2 i WM-3
 • Prace przy budowie rowu Dopływ z jeziora Tatary Duże
 • Prace przy kanalizacji deszczowej K-14, K-15, K-16, K-17
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Zbiornik ZRB 3 i 4 przygotowanie podłoża pod płytę betonową

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia DP1802B – kable
 • Budowa oświetlenia DP1802B – latarnie
 • Budowa oświetlenia DP1680N; DP1921N – latarnie
 • Budowa oświetlenia Ełk Południe – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Izolacja pod posadzki – budynek warsztatowo-garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy
 • Prace wykończeniowe w budynkach OUD I MOP

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 
ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Nasyp Przejezd Nr 9
 • Wykop MOP lewy
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-23 km 1+000 – 1+300
 • Nasyp DO-23; jezdnie MOP_L
 • Warstwa GWN droga S-61 km 22+950 – 23+259
 • Warstwa GWN droga DO-19
 • Podbudowa pomocnicza droga S-61 km 22+950 – 23+259
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P drogi i place manewrowe OUD
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W drogi i place manewrowe OUD
 • Umocnienia dna rowu km 14+400
 • Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W na objeździe tymczasowym w rejonie Węzla Ełk Południe
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 13+200 – 13+300
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 12+000 – 12+900
 • Profilowanie poboczy S-61 km 11+800 – 12+500
 • Profilowanie poboczy S-61 km 18+350 – 18+600
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP8 (S61 km 14+497 – 14+620) Pale nr 26-33
 • Wykonanie betonowania głowic pali ekranu przeciwolśnieniowego EP7 (S61 km 14+497 – 14+620) Pale nr 26-33
 • Oznakowanie poziome i pionowe na objezdzie tymczasowym w rejonie Węzla Ełk Południe
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PDPN 3.1
 • Przepust PDDO 8.1
 • Przepust PDDO 18.1


ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZM-2.8A Deskowanie opaski wlot/wylot
 • PZM-2.8A Wykonanie obrzeży na schodach
 • PZM-2.8 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • WD-6.8 Ustawianie krawężnika na ustroju
 • WD-6.8 Betonowanie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-6.8 Montaż kotew
 • PZM-7.8 Przygotowywanie kap chodnikowych na skrzydełkach do betonowania
 • PZM-7.8 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • PZŁ-8.3 Wykonanie obrzeży na schodach
 • PZGd-8.7 Zbrojenie ustroju nitka prawa
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nitka prawa
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie stężeń nitka lewa
 • WD-9.4 Prace porządkowe na ustroju nośnym
 • WS-11.1 Montaż filigranów
 • WS-11.1 Zbrojenie ustroju nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Betonowanie ustroju nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Szlifowanie wpustów i sączków
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Śrutowanie ustroju
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka podpory P2
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P2L
 • PZM-18.2 Wykonanie obrzeży na schodach
 • WD-20.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-20.2 Prace porządkowe
 • WD-20.2 Zasypka korpusu P1
 • WD-20.2 Izolowanie podpory P1
 • WD-20.2 Montaż podestów roboczych P1
 • WD-20.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-20.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1
 • WD-20.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P3
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Zakończono prace przy budowie rowu R-7 w km 10+550
 • Roboty związane z wykonywaniem isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania – Pompownie 7
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – kable
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Roboty związane z wykonywaniem isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Odhumusowanie droga DO-23 km 1+700 – 1+800
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400 – wypełnienie
 • Wykop MOP lewy
 • Wykop droga DO-19
 • Wykop droga DO-23 km 0+900 – 1+000
 • Nasyp DO-23; jezdnie MOP_L
 • Warstwa GWN droga S-61 km 22+950 – 23+259
 • Warstwa GWN droga DO-19
 • Warstwa mrozoochronna MOP L
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15cm wjazd na MOP prawy
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-19
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 11+654 – 11+182 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 11+182 – 11+654 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W na objeździe tymczasowym w rejonie Węzla Ełk Południe
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie kostką
 • betonową
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 13+200 – 13+300
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 12+000 – 12+900
 • Profilowanie poboczy S-61 km 18+350 – 18+600
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PZDO 18.2 fi 400
 • Przepust PDDO 23.1 fi 800
 • Przepust PDDO 26.1 fi 800

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż balustrad zamykających
 • PZDsz-2.0 Montaż balustrad zamykających
 • PZM-2.8A Deskowanie opaski wlot/wylot
 • PZM-2.8 Montaż balustrad zamykających
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż balustrad zamykających
 • WD-6.8 Szalowanie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-6.8 Układanie papy na kapach chodnikowych
 • PZM-7.8 Spawanie desek gzymsowych na skrzydłach
 • PZGd-8.7 Betonowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nitka prawa
 • PZGd-8.7 Zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WD-9.4 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • WS-11.1 Montaż filigranów
 • WS-11.1 Rozszalowywanie podwalin
 • WS-11.1 Szalowanie ustroju
 • WS-11.1 Zbrojenie ustroju
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie ustroju nośnego NL
 • PZDdz–11.7 Szalowanie ustroju nośnego NP.
 • PZDdz–11.7 Przygotowywanie ustroju nośnego NP. do betonowania
 • WS-14.3 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZDdz-14.5 Żywicowanie kap chodnikowych
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Izolowanie ścianki zaplecznej P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie drenażu za podporą P2
 • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-20.2 Uszczelnianie desek gzymsowych
 • WD-20.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P3
 • WD-20.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P1
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P3
 • WD-20.2 Izolacja podpory P1
 • WD-22.2 Montaż balustrad
 • WD-22.2 Rozszalowywanie podestów
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Układanie płyt drogowych pod rusztowanie – ustrój jezdnia lewa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Mikropale kotwiące – zbiornik ZR-32
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy budowie rowu R-7 w km 10+550
 • Roboty związane z wykonywaniem isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Przebudowa kolizji NN-1/220 kV
 • Przebudowa kolizji NN-2/220 kV
 • Przebudowa kolizji NN-3/220 kV
 • Przebudowa kolizji NN-1/400 kV
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – kable
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy
Październik 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

ROBOTY DROGOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Odhumusowanie droga DO-23 km 1+700 – 1+800
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Zasypanie wymiana gruntu droga MOP L (DO-23)
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Nasyp S-61 km 18+400 – 18+430
 • Nasyp S-61 km 22+950 – 23+000
 • Wykop DO-19 km 1+400 – 1+500
 • Nasyp DO-23; jezdnie MOP_L
 • Warstwa GWN droga DO-19
 • Warstwa GWN na jezdni MOP_P_04
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 17+000 – 18+000
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 18+000 – 18+236 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 18+000 – 18+236 jezdnia lewa
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P Drogi i place manewrowe na OUD
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -rondo Zdunki
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 11+070 – 8+980 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 8+980 – 11+070 jezdnia lewa
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 11+785-11+910 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej S61
 • 12+525+12+550 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej S61
 • 12+525+12+550 LP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 13+200 – 13+300
 • Makroniwelacja terenu S-61 na MOP P
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 12+000 – 12+900
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PZDO 18.1
 • Przepust PZDO 18.5
 • Przepust PZDO 18.6
 • Przepust PZDO 18.8
 • Wykonywanie obruków przepustów drogowych km 11+000 – 17+000

ROBOTY MOSTOWE:
WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-2.5 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZM-2.8 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • WS/PZDZ-5.3 Prace porządkowe (czyszczenie asflatu lanego pod warstwę ścieralną)
 • WD-6.8 Montaż obrzeży
 • WD-6.8 Montaż schodów skarpowych
 • WD-6.8 Zbrojenie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-6.8 Szalowanie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-6.8 Układanie papy na kapach chodnikowych
 • PZM-7.8 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZGd-8.7 Przygotowywanie ustroju nitka lewa do betonowania
 • PZGd-8.7 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • PZGd-8.7 Wykonanie bramownicy nitka prawa
 • WD-9.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-9.4 Układanie papy na dylatacjach i na ustroju
 • WS-11.1 Montaż filigranów nitka prawa
 • WS-11.1 Montaż podwieszeń ustroju
 • WS-11.1 Szalowanie podwieszeń
 • WS-11.1 Szalowanie podwalin
 • WS-11.1 Rozszalowywanie skrzydeł P1P, P2P
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • PZDdz–11.7 Betonowanie skrzydła P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego NP.
 • PZM-12.8 Obruk wlotu przepustu
 • PZM-12.8 Wypełnienie kruszywem wewnątrz przepustu
 • WS-14.3 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WS-14.3 Wykonywanie drenażu na obiekcie
 • WS-14.3 Montaż sączków i wpustów
 • PZDdz-14.5 Wykonanie nawierzchnio – izolacji kap chodnikowych
 • PZDdz-14.5 Wykonanie drenażu z grysu
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie podwieszeń
 • WD-17.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Izolacja płyty najazdowej P3
 • WD-17.0 Czyszczenie kap chodnikowych przed betonowaniem
 • WD-17.0 Piaskowanie zbrojenia skrzydełek
 • WD-17.0 Wykonywanie izolacji korpusów
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie szalunków ścianki zaplecznej P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie drenażu za przyczółkiem
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusu P2
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie drenażu podpora P2
 • MS-PZDdz 18.2 Przygotowywanie ustroju nośnego nitka prawa do betonowania
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • WD-20.2 Izolowanie korpusu P1 i P3
 • WD-20.2 Wykonywanie drenażu za przyczółkiem P1
 • WD-20.2 Wykonywanie drenażu za przyczółkiem P3
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P1
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P3
 • WD-20.2 Montaż desek gzymsowych
 • WD-20.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej
 • WD-22.2 Układanie żywicy na kapach chodnikowych
 • WD-22.2 Układanie krawężników na dojazdach
 • WD-22.2 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Rozszalowywanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Układanie żywicy na kapach chodnikowych na skrzydłach
 • MsPZDsz -22.8 Zasypka korpusa P1
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoża pod rusztowanie – ustrój jezdnia lewa
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie do sprężenia – ustrój jezdnia prawa
 • MsPZDsz -22.8 Sprężanie ustroju nośnego – jezdnia prawa

INSTALACJE I INFRASTRUKTURA:
Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa
WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 14+298 do 14+320
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 14+350 do 14+540
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 14+576 do 14+620
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 16+930 do 17+152
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 18+330 do 18+376
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 19+600 do 19+695
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej MOP lewy
 • Prace na obrukach wyotów do rowu DK65
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej D-20 w km 18+220
 • Roboty związane z wykonywaniem isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Roboty wykończeniowe zbiornika ZR 13
 • Roboty przygotowawcze do wiercenia w studni w zbiorniku ZR 31
 • Roboty przygotowawcze do robót konstrukcyjnych w ZR 32

SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
WYKONANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Pompownie 1
 • Budowa zasilania SZR 2
 • Budowa zasilania oświetlenie Węzeł Ełk Południe
 • Budowa zasilania SZR 6

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:
WYKONANO ROBOTY:

 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Roboty związane z wykonywaniem dachów – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przegłębienie odhumusowania droga DO-23
 • Odhumusowanie droga DO-23 km 1+650 – 1+800
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Wykop DO-19 km 0+375 – 0+480
 • Nasyp DO-23 km 0+800 – 1+600
 • Nasyp DO-23; jezdnie MOP_L
 • Wykop MOP lewy
 • Warstwa GWN droga DO-19
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 17+000 – 18+273
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 na Przejazd 6 km 0+000-0+400
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 drogi dojazdowe i place na MOP Prawy
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S-61 km 7+835 – 7+875 i km 7+886 – 7+925 jezdnia lewa i prawa (na dojazdach do obiektu PZM 7.8)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P Przejazd nr 4 (DP 1680N)
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W DP 1921N km 0+040 – 0+350
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej S61 11+795-11+965 LP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 13+560-13+695 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej S61 14+310-14+313,55 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej 14+586,5-14-619,50 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej 14+586,26-14+619,26 LP
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem ściek pilasty
  14+400-14+520 LP i PP
 • Wykonanie ścieków obniżonych z betonowej kostki brukowej gr.8cm na ławie betonowej C12/15
  14+400-14+520 LP i PP
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 12+000 – 14+000
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 2+050 – 2+700
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 13+000 – 14+000
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 15+900 – 16+100
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 19+000 – 19+500
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PDPN8.1
 • Przepust PDDO 22.1
 • Przepust PZPN 6.3
 • Przepust PZPN 6.2
 • Przepust PDDO 11.1

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Roboty wykończeniowe (kosmetyka) i porządkowe
 • WD-1.0 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizacje
 • WD-1.4 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizacje
 • WD-2.5 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizacje
 • WS/PZDZ-5.3 Przygotowywanie warstwy z asfaltu twardolanego pod warstwę ścieralną
 • WS/PZDZ-5.3 Silikowanie krawężnika na dojazdach
 • WD-6.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Wykonywanie podwieszeń
 • WD-6.8 Betonowanie wnęk
 • WD-6.8 Obróbka sączków
 • PZM-7.8 Układanie schodów skarpowych
 • PZM-7.8 Profilowanie stożków
 • PZM-7.8 Montaż podwieszenia na skrzydłach
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nitka lewa
 • PZGd-8.7 Zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa
 • WD-9.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-9.4 Zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-9.4 Żywicowanie dylatacji
 • WD-9.4 Układanie schodów skarpowych
 • WS-11.1 Układanie belek prefabrykowanych
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P, P2P
 • WS-11.1 Montaż podwieszenia ustroju NP.
 • WS-11.1 Izolowanie korpusów
 • WS-11.1 Betonowanie skrzydeł P1P,P2P
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZDdz–11.7 Szalowanie ustroju nitka prawa
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P2L
 • PZDdz–11.7 Humusowanie skarp P1
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZDdz-14.5 Silikowanie desek gzymsowych
 • WD-17.0 Szalowanie dylatacji P3
 • WD-17.0 Betonowanie dylatacji P3
 • WD-17.0 Montaż drenażu w kapie chodnikowej
 • WD-17.0 Montaż desek gzymsowych
 • WD-17.0 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdową P3
 • WD-17.0 Zbrojenie płyty najazdowej P3
 • WD-17.0 Silikowanie desek gzymsowych
 • WD-17.0 Betonowanie płyty najazdowej P3
 • WD-17.0 Układanie papy
 • WD-17.0 Dozbrajanie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Montaż krawężnika
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ścianki zaplecznej P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Osadzanie sączków
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusa P2
 • WD-20.2 Rozszalowywanie podestów
 • WD-20.2 Kotwienie kap chodnikowych
 • WD-20.2 Izolowanie korpusu P1; P3
 • WD-20.2 Wykonanie drenażu za przyczółkiem P3
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P1
 • WD-20.2 Wykonanie zasypki korpusu P3
 • WD-20.2 Montaż desek gzymsowych
 • WD-20.2 Szalowanie wnęk
 • WD-20.2 Betonowanie wnęk
 • WD-22.2 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach P1
 • WD-22.2 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Montaż drenażu na obiekcie
 • WD-22.2 Osadzanie wpustów, drenażu
 • WD-22.2 Ustawianie krawężników
 • WD-22.2 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-22.2 Montaż krawężników na dojazdach
 • MsPZDsz -22.8 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Prace porządkowe

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 17+000 do 18+200
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej D-20 w km 18+220
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – kable
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Roboty związane z wykonywaniem dachów – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Roboty związane z wykonywaniem isntalacji wodno-kanalizacyjnej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Lewy
 • Zakończenie prac palowych ZBR-3
 • Rozpoczęcie prac palowych ZRB-4

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przegłębienie odhumusowania droga DO-23
 • Przegłębienie odhumusowania droga DO-23 km 1+600
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Wykop DO-19 km 0+375 – 0+480
 • Nasyp Przejazd Nr 8
 • Nasyp DO-23; jezdnie MOP_L
 • Wykop MOP lewy
 • Nasyp wjazd awaryjny NR 8 i 9
 • Warstwa GWN droga DO-19
 • Warstwa GWN/MROZ droga DO-23
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 18+040 – 18+273
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 16+800 – 17+600
 • Podbudowa z mieszanki związanej C3/4 DK 65 km 0+605 – 0+620
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 na Przejazd 4
 • Podbudowa z kruszywa C90/3 na Przejazd 5 km 0+000-0+636
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 drogi dojazdowe i place na OUD
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P S-61 km 5+220 – 5+269 i km 5+302 – 5+350 jezdnia lewa i prawa (na dojazdach do obiektu PZDdz 5.3)
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P DP 1802 B cz.I km 0+000 – 0+150
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W S-61 km 5+220 – 5+269 i km 5+302 – 5+350 jezdnia lewa i prawa (na dojazdach do obiektu PZDdz 5.3)
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W DO-09 km 0+000 – 0+200
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W DP 1802B cz. I km 0+000 – 0+150
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 21+920 -21+593 (poszerzenie jezdnia lewa)
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 22+265 -21+981 (poszerzenie jezdnia prawa)
 • Ustawienie krawężnika na Przejazd 6 w km 0+000-0+400
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wystający – najazd na wiadukt od strony Zdunek
 • Makroniwelacja terenu S-61 km 12+000 – 14+000
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 15+900 – 16+100
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 19+000 – 19+500
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Wykonywanie obruków przepustów na odcinku S61 km 2+000 – 5+000

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-0.6 Humusowanie wewnątrz przepustu
 • PZM-1.8 Układanie schodów
 • WD-1.0 Przygotowywanie podłoża pod hydrofobizację
 • PZM-2.8 Wykonywanie obruku stożków
 • PZM-2.8 Montaż barier
 • PZŁ-3.6 Układanie schodów
 • WD-6.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Montaż sączków
 • PZM-7.8 Montaż krawężników
 • PZM-7.8 Szalowanie podwalin
 • PZM-7.8 Betonowanie podwalin
 • PZM-7.8 Wykonanie odwodnienia na obiekcie
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie podwalin
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nitka lewa i prawa
 • PZGd-8.7 Zbrojenie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Zasypka korpusów P1, P3
 • PZŁ-9.0 Wypełnianie przejść dla zwierząt kruszywem
 • WD-9.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-9.4 Spawanie desek gzymsowych
 • WD-9.4 Dozbrajanie dylatacji
 • WD-9.4 Betonowanie dylatacji
 • WD-9.4 Układanie schodów skarpowych
 • WS-11.1 Betonowanie poprzecznic
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P1P
 • WS-11.1 Izolowanie korpusów
 • WS-11.1 Rozszalowywanie poprzecznic
 • WS-11.1 Zbrojenie skrzydeł P1P i P2P
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P2L
 • PZDdz–11.7 Układanie schodów skarpowych
 • WS-14.3 Silikowanie desek gzymsowych
 • PZDdz-14.5 Izolacja korpusów (wklejanie korków) – od czoła
 • PZDdz-14.5 Silikowanie desek gzymsowych
 • WD-17.0 Montaż dylatacji P3
 • WD-17.0 Zbrojenie dylatacji P3
 • WD-17.0 Szalowanie dylatacji P3
 • WD-17.0 Izolowanie skrzydeł P3
 • WD-17.0 Montaż desek gzymsowych
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki korpusu P3
 • WD-17.0 Wykonywanie szalunków pod beton podkładowy płyty najazdowej P3
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego jezdnia lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P2
 • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-20.2 Szalowanie wnęk
 • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-20.2 Zasypka korpusu P3
 • WD-22.2 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach
 • WD-22.2 Zbrojenie kap na skrzydłach
 • WD-22.2 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji ścianki zaplecznej i płyty najazdowej
 • WD-22.2 Betonowanie końcówek kap chodnikowych
 • WD-22.2 Wykonanie asflatu lanego
 • WD-22.2 Rozbieranie najazdów pod twardolany
 • WD-22.2 Montaż drenażu na obiekcie
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie ustroju nośnego nitka prawa do betonowania
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego nitka prawa

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27
 • Prace przy rowie R-B 33 2 km 4+150
 • Prace przy rowie w R-B 30 w km 4+600
 • Prace przy rowie w R-G1 i R-N1
 • Prace przy rowie R-B
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 17+000 do 18+200

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Bęćkowo DP1802B oświetlenie
 • Budowa zasilania Dybowo DP1678N oświetlenie
 • Budowa oświetlenia DP1678N – kable
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – kable
 • Budowa oświetlenia S61 MOP – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Montaż bram garażowych – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie instalacji sanitarnej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie instalacji wentylacyjnej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Roboty związane z wykonywaniem dachów – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Budowa instalacji elektrycznej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Montaż stolarki w ścianach zewnętrznych – budynek toalet MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek toalet MOP Prawy
 • 212 mikropali na zbiorniku ZRB3

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przegłębienie odhumusowania droga DO-23
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Wykop DP1678N km 0+000-0+030, 0+060-0+078
 • Wykop (rowy) DP1678N km 0+000-0+400
 • Nasyp DP1678N km 0+060-0+400
 • Wykop (rowy) DG Guty Rożyńskie-Dybówko km 0+000-0+420
 • Wykop DO-23 km 1+100 – 1+300
 • Wykop DO-19 km 0+375-0+480
 • Nasyp droga DO-23; jezdnia MOP_L_04
 • Warstwa mrozoochronna/GWN droga S-61 km 18+040 – 18+273
 • Podbudowa mieszanki związanej C3/4 DK 65 km 0+520 – 0+540
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 18+040-18+273
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego DK 65 km 0+620 -1+040
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 17+500-18+000 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza DP1802B cz.I w km 0+000-0+140
 • Podbudowa zasadnicza DP 1680N w km 0+000-0+770
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 22+515 -22+335 (poszerzenie jezdnia lewa)
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 12+715 12+945 PP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wypełnieniem
  S61 12+715-12+945 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 12+730-12+945 LP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wypełnieniem S61 12+730-12+945 LP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 13+440-13+560 PP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wypełnieniem
  S61 13+440-13+560 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 15+120,5-15+280 PP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wypełnieniem
  S61 15+120,5-15+280 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – DK 65 najazd na wiadukt od strony Nowej Wsi Ełckiej
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wystający – DK 65 najazd na wiadukt od strony Nowej Wsi Ełckiej
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na płask na ławie betonowej C12/15 z oporem – DK 65 rondo Zdunki
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm – DK 65 Rondo od strony Nowej Wsi Ełckie
 • Profilowanie skarp, poboczy Węzeł Ełk
 • Zasypka pasa rozdziału S-61 km 15+900 – 16+100
 • Wykonanie poboczy na L03 km 0+100-0+400
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust WA 8
 • Przepust WA 9

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykonanie płyty przejściowej PZDsz-2.0
 • Wykonanie płyty przejściowej WS-14.3 L oraz PZDdz-14.5 L
 • PZM-2.8A Humusowanie przejść dla zwierząt i skarp
 • PZM-2.8A Układanie schodów
 • PZŁ-3.6 Układanie schodów
 • PZŁ-4.9 Układanie schodów
 • PZŁ8.3 Układanie schodów
 • PZŁ-9.0 Wypełnianie przepustu wewnątrz kruszywem
 • PZŁ-9.0 Obruk wewnątrz przepustu
 • WD-2.5 Układanie kostki na stożkach
 • WD-2.5 Montaż odwodnienia obiektu
 • PZM-2.8 Montaż rur odwadniających w stożkach
 • PZM-2.8 Układanie kostki na stożkach
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie podwieszeń
 • WS/PZDZ-5.3 Prace porządkowe
 • WS/PZDZ-5.3 Humusowanie stożków
 • WD-6.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Prace porządkowe
 • PZM-7.8 Prace przygotowawcze pod asfalt lany
 • PZM-7.8 Układanie asfaltu lanego
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZM-7.8 Zbrojenie kap chodnikowych
 • PZM-7.8 Zbrojenie kap na skrzydłach
 • PZM-7.8 Montaż krawężników
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju
 • PZGd-8.7 Zasypywanie stożków
 • PZGd-8.7 Izolowanie skrzydeł
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • PZGd-8.7 Izolowanie korpusów
 • PZGd-8.7 Zasypka korpusów
 • WS-11.1 Rozszalowywanie korpusu P2P
 • WS-11.1 Przygotowywanie pod szalowanie skrzydła P1P
 • WS-11.1 Szalowanie poprzecznic i podwieszeń
 • WS-11.1 Zbrojenie poprzecznic
 • WS-11.1 Montaż podwieszeń
 • WS-11.1 Izolowanie korpusów
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZDdz-11.7 Montaż filigranów nitka lewa
 • PZDdz-11.7 Zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WS-14.3 Montaż drenu za krawężnikiem
 • WS-14.3 Przygotowywanie do betonowania kap chodnikowych
 • WS-14.3 Betonowanie kap chodnikowych
 • WS-14.3 Prace porządkowe
 • WS-14.3 Prace przygotowawcze pod wykonanie asfaltu lanego
 • WS-14.3 Układanie asfaltu lanego
 • PZDdz-14.5 Układanie krawężnika na dojazdach
 • PZDdz-14.5 Spawanie desek gzymsowych
 • PZDdz-14.5 Montaż drenażu za krawężnikiem
 • PZDdz-14.5 Dozbrajanie kap chodnikowych
 • PZDdz-14.5 Prace przygotowawcze pod wykonanie asfaltu lanego
 • PZDdz-14.5 Betonowanie kap chodnikowych
 • PZDdz-14.5 Układanie asfaltu lanego
 • WD-17.0 Zasypka korpusu P3
 • WD-17.0 Montaż drenażu za korpusem P3
 • WD-17.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Montaż studni chłonnej P3
 • WD-17.0 Rozszalowywanie podwieszeń i prace porządkowe z szalunkami
 • WD-17.0 Wykonywanie izolacji płyty najazdowej P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nitka lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowanie ustroju nitka prawa
 • MS-PZDdz 18.2 Piaskowanie poprzecznicy P2
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka korpusu P1
 • MS-PZDdz 18.2 Przygotowywanie ustroju nitka lewa do betonowania
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ustroju nitka lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji skrzydeł P1
 • WD-20.2 Zbrojenie wnęk
 • WD-20.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-20.2 Montaż podwieszenia
 • WD-20.2 Montaż kotew
 • WD-20.2 Układanie krawężników
 • WD-22.2 Zbrojenie dylatacji
 • WD-22.2 Betonowanie płyty przejściowej P3
 • WD-22.2 Montaż podwieszenia odwodnienia
 • WD-22.2 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Szalowanie dylatacji P3
 • WD-22.2 Prace porządkowe
 • WD-22.2 Przygotowywanie do betonowania dylatacji
 • WD-22.2 Transport płyt drogowych
 • WD-22.2 Betonowanie dylatacji P3
 • WD-22.2 Układanie krawężników na dojazdach
 • WD-22.2 Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • WD-22.2 Żywicowanie kap
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie ustroju nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Montaż sączków i wpustów
 • MsPZDsz -22.8 Montaż kabli sprężających
 • MsPZDsz -22.8 Izolowanie korpusu P4

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji sanitarnej MOP lewy
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy rowie R-G1 i R-N1
 • Prace przy rowie R-B 33 2 km 4+150
 • Prace przy rowie R-B 30 w km 4+600
 • Prace przy budowie przykanalików w km 17+000 do 18+200
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 17+000 do 18+200

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Uzyskanie prolongaty warunków przyłączenia OPL do OUD
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty – latarnie
 • Budowa oświetlenia DP1678N – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Montaż bram garażowych – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie instalacji sanitarnej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Roboty związane z wykonywaniem dachów – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Budowa instalacji elektrycznej – budynki toalet MOP Prawy i MOP Lewy
 • Montaż stolarki w ścianach zewnętrznych – budynek toalet MOP Prawy
Wrzesień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przegłębienie odhumusowania droga DO-23
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Nasyp S-61 km 18+200 – 18+300
 • Nasyp DP1678N km 0+078-0+200
 • Nasyp DP1921N km 0+000-0+155 i km 0+285-0+350
 • Nasyp DP 1802 cz. I km 0+000-0+140
 • Nasyp DG Guty Rożyńskie-Dybówko km 0+000-0+420
 • Nasyp przejazd Nr 8
 • Wykop + profilacja rowu droga DO-19 km 1+800 – 2+400
 • Nasyp DO-23
 • Nasyp w pasie zieleni S61 km 13+800; 13+600
 • Warstwa mrozoochronna droga S-61 km 17+300 – 17+400
 • Warstwa mrozoochronna droga S-61 km 18+040 – 18+160
 • GWN Rondo 2 węzeł Ełk
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 17+600 – 17+850
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 12+480+14+283 JL
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 02+062-02+830 JP
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 02+062-02+830 JL
 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm – droga gminna -przejazd nr 9-chodnik
 • Ułożenie ścieków trójkątnych przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 15+785-16+000 PP
 • Ułożenie ścieków trójkątnych przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 16+290-16+380 PP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie ze ścieku trójkątnego ciętego oraz z kostki betonowej gr. 8cm- S61
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -rondo Zdunki
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -rondo NWE
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20×30 MOP Prawy
 • Profilowanie skarp, poboczy Węzeł Ełk – Łącznice L03, L04
 • Profilowanie skarp Węzeł Ełk – DK-65
 • Zasypka poboczy droga S-61 km 15+000 – 16+800
 • Wykonanie poboczy na S61 P km 0+400-0+740,1+240-1+600, S61 L km 0+900-1+200, km 1+240-1+610
 • Wykonanie poboczy Węzeł Guty Łącznice: L04 km 0+100-0+684, L05 0+100-0+727, L02 0+000-0+299
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust stalowy PMDO19.1 DN 2×1400

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZŁ-6.2 Układanie schodów
 • WD-1.0 Silikowanie dylatacji na kapach
 • WD-1.0 Montaż barier
 • WD-1.4 Silikowanie dylatacji na kapach
 • WD-1.4 Montaż kolektorów
 • WD-1.4 Montaż barier
 • WD-1.4 Roboty wykończeniowe z izolacji
 • WD-2.5 Układanie schodów
 • WD-2.5 Montaż kolektorów
 • WD-2.5 Montaż barier
 • WD-2.5 Układanie kostki na stożkach
 • PZM-2.8 Układanie kostki na stożkach
 • PZM-2.8 Montaż barier
 • WS/PZDZ-5.3 Profilowanie stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Układanie schodów
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie podwieszeń
 • WS/PZDZ-5.3 Humusowanie stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Prace porządkowe
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie kapy na skrzydle i pasie rozdziału
 • WD-6.8 Sprężanie ustroju
 • PZM-7.8 Betonowanie płyty najazdowej (II etap)
 • PZM-7.8 Spawanie desek gzymsowych
 • PZM-7.8 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • PZM-7.8 Betonowanie kap chodnikowych
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka prawa i lewa
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • PZGd-8.7 Sypanie stożków
 • WD-9.4 Spawanie deski gzymsowej
 • WD-9.4 Zbrojenie płyt najazdowych
 • WD-9.4 Przygotowywanie plyt najazdowych do betonowania
 • WD-9.4 Betonowanie płyt najazdowych
 • WS-11.1 Szalowanie korpusu P2P
 • WS-11.1 Betonowanie ciosów P1, P2L
 • WS-11.1 Betonowanie korpusu P2P
 • WS-11.1 Zbrojenie skrzydła P2P
 • WS-11.1 Wiercenie ciosów
 • WS-11.1 Szalowanie ciosów P2P
 • WS-11.1 Rozszalowywanie korpusu P1P
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P2L
 • WS-11.1 Betonowanie ciosów
 • WS-11.1 Betonowanie skrzydła P2L
 • WS-11.1 Montaż łożysk
 • WS-11.1 Szalowanie podwieszen poprzecznic
 • PZDdz-11.7 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Zasypka przyczółka P1
 • PZDdz-11.7 Montaż filigranów
 • PZDdz-11.7 Izolacja korpusów
 • PZDdz-11.7 Zasypka korpusu P1 i P2
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ustroju NL
 • WS-14.3 Montaż deski gzymsowej
 • WS-14.3 Układanie krawężnika na dojazdach
 • WS-14.3 Piaskowanie zbrojenia skrzydeł
 • WS-14.3 Spawanie desek gzymsowych
 • WS-14.3 Silikonowanie desek gzymsowych
 • WS-14.3 Szalowanie kap chodnikowych
 • PZDdz-14.5 Wklejanie kotew
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie kap chodnikowych
 • PZDdz-14.5 Montaż kotew
 • PZDdz-14.5 Piaskowanie zbrojenia skrzydeł
 • PZDdz-14.5 Piaskowanie zbrojenia skrzydeł pod kapy
 • PZDdz-14.5 Spawanie deski gzymsowej
 • WD-17.0 Szalowanie płyty najazdowej P1
 • WD-17.0 Zasypka przyczółka P3
 • WD-17.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Montaż kotew
 • WD-17.0 Zasypka korpusu P3
 • WD-17.0 Izolacja skrzydeł
 • WD-17.0 Betonowanie płyty najazdowej P1
 • WD-17.0 Prace porządkowe
 • WD-17.0 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej
 • WD-17.0 Wykonanie drenażu korpusu P3
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju jezdnia prawa
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ustroju jezdnia lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nitka lewa
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WD-20.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Przygotowywanie do iniekcji
 • WD-20.2 Prace porządkowe
 • WD-20.2 Iniekcja kabli sprężających
 • WD-20.2 Rozszalowywanie podestów pod sprężenie
 • WD-22.2 Betonowanie płyty przejściowej P1
 • WD-22.2 Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-22.2 Przygotowywanie podłoża pod chudziaka P3
 • WD-22.2 Betonowanie chudziaka pod najazdówkę P3
 • WD-22.2 Przygotowywanie dylatacji P3 do montażu
 • WD-22.2 Montaż dylatacji P3
 • WD-22.2 Szalowanie dylatacji P1
 • WD-22.2 Zbrojenie dylatacji P3
 • WD-22.2 Betonowanie dylatacji P1
 • WD-22.2 Przygotowywanie dylatacji P3
 • WD-22.2 Zbrojenie płyty przejściowej P3
 • WD-22.2 Układanie papy na ustroju
 • WD-22.2 Szalowanie płyty przejściowej P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego nitka prawa
 • MsPZDsz -22.8 Montaż sączków i wpustów
 • MsPZDsz -22.8 Montaż kabli spreżajacych (osłony)
 • MsPZDsz -22.8 Izolacja korpusów P1,P4

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 16+520 do 17+080
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 17+120 do 17+698
 • Drenaż – budowa saczków podłużnych S61 km 17+698 do 17+993
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Prace przy budowie przykanalików w km 17+000 do 18+200
 • Rozpoczecie prace na obrukach wyotów do rowu w km 17+000 do 18+200

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Sokoły Jeziorne DP1680N; DP1921N ośw.
 • Budowa oświetlenia DP1802B – kable
 • Budowa oświetlenia DP1802B – latarnie
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Układanie płytek posadzkowych – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Układanie płytek posadzkowych – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Betonowanie wieńców – MOP Lewy
 • Budowa instalacji wewnętrznych – MOP Prawy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Odhumusowanie drogi DO-23
 • Wymiana gruntu DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Wykop S-61 km 17+400 – 18+150
 • Nasyp S-61 km 18+200 – 18+300
 • Nasyp S-61 km 22+800 – 22+850
 • Nasyp S-61 km 22+950 – 23+150
 • Nasyp DP1678N km 0+200-0+400
 • Nasyp DP1921N km 0+285-0+350
 • Nasyp DG Guty Rożyńskie-Dybówko km 0+000-0+420
 • Nasyp przejazd Nr 8 km 0+300 – 0+370
 • Nasyp DO1 km 0+000-0+500
 • Wykop DO-23
 • Nasyp DO-23 km 0+500 – 0+600
 • Warstwa MROZ droga S-61 km 17+060 – 17+300
 • Warstwa MROZ droga DP1678N km 0+000-0+122
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 17+000 – 17+750
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km14+333 – km 14+500
 • Warstwa podbudowy z betonu cementowego C8/10 o grubości 20 cm – na pierścieniach rond- pierścien ronda Zdunki
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 13+835+11+788 JP
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 11+788+12+480 JL
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -rondo Zdunki
 • Ułożenie ścieków trójkątnych przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – rondo Zdunki
 • Ułożenie ścieków trójkątnych przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej – S61 21+495-21+520
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie ze ścieku trójkątnego ciętego oraz z kostki betonowej gr. 8cm – S61
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie ze ścieku trójkątnego ciętego oraz z kostki betonowej gr. 8cm- najazd na wiadukt od ronda Zdunki
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na płask na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 pierścień zewnętrzny ronda Zdunki
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm wystający na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 pierścień zewnętrzny ronda Zdunki
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm wystający na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 wyspy kanalizujace ronda Zdunki
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wystający – ronda Zdunki
 • Profilowanie skarp, poboczy Węzeł Ełk – Łącznice L03, L04
 • Profilowanie skarp Węzeł Ełk – DK-65
 • Profilowanie pasa rozdziału droga S-61 km 15+140 – 15+250
 • Profilowanie poboczy droga S-61 km 15+000 – 16+800
 • Wykonanie poboczy Węzeł Guty Łącznica L01 km 0+030-0+940
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 Rów kryty Z1
 • Przepust PEHD DN600 Rów kryty Z2
 • Przepust PEHD DN600 Rów kryty chodnik 2
 • Przepust PEHD DN800 PDPN6.1
 • Przepust PEHD DN800 PDPN6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-0.6 Układanie schodów skarpowych
 • WD-1.4 Humusowanie stożków
 • WD-1.4 Układanie obrzeży
 • WD-1.4 Układanie kostki na skrzydłach
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie obruku stożków
 • PZM-2.8 Wykonywanie obruku stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WS/PZDZ-5.3 Spawanie deski gzymsowej na skrzydełkach
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P2
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie kap na skrzydłach P1L
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap na skrzydłach P1P
 • WS/PZDZ-5.3 Profilowanie stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Układanie żywic na kapach
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż deski gzymsowej na skrzydłach
 • WD-6.8 Rozszalowywanie poprzecznic
 • PZM-7.8 Zbrojenie płyt najazdowych
 • PZM-7.8 Szalowanie płyt najazdowych
 • PZM-7.8 Betonowanie płyt najazdowych
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie belek na płytach najazdowych
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nitka lewa i prawa
 • WD-9.4 Zbrojenie płyty najazdowej P1
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusa P2P
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P1L
 • WS-11.1 Betonowanie skrzydła P1L
 • WS-11.1 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • PZDdz–11.7 Montaż filigranów
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P2P
 • PZDdz–11.7 Betonowani skrzydła P2P
 • PZDdz–11.7 Zasypka przyczółka P1
 • PZDdz–11.7 Szalowanie ustroju nośnego NP.
 • WS-14.3 Montaż kotew
 • WS-14.3 Układanie krawężników
 • WS-14.3 Zbrojenie kapy chodnikowej
 • WS-14.3 Układanie papy na dylatacji
 • PZDdz-14.5 Układanie papy na jezdni lewej
 • PZDdz-14.5 Układanie krawężnika
 • PZDdz-14.5 Montaż kotew
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Rozszalowywanie dylatacji
 • WD-17.0 Zbrojenie płyty najazdowej P1
 • WD-17.0 Układanie papy na kapach chodnikowych
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki P3
 • WD-17.0 Montaż krawężników
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie poprzecznic
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki P1
 • WD-20.2 Obrabianie, szlifowanie pod sączki i wpustu
 • WD-20.2 Podkuwanie dylatacji
 • WD-20.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Układanie papy
 • WD-22.2 Montaż desek gzymsowych
 • WD-22.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-22.2 Zbrojenie wspornika pod latarnię
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji na P1; P3
 • WD-22.2 Montaż dylatacji
 • WD-22.2 Szalowanie i dozbrajanie dylatacji
 • WD-22.2 Zbrojenie płyty przejściowej P1
 • WD-22.2 Zasypka przyczółków P1; P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego NP.
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nośnego NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż podwieszeń do sprężenia
 • MsPZDsz -22.8 Montaż odwodnienia elementów
 • MsPZDsz -22.8 Montaż reperów

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Prace przy budowie przykanalików w km 17+000 do 18+200
 • Rozpoczecie prace na obrukach wyotów do rowu w km 17+000 do 18+200

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Pompownie 3.1
 • Budowa oświetlenia Węzeł Guty – kable
 • Budowa oświetlenia Węzeł Guty – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Układanie płytek posadzkowych – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie gładzi szpachlowych na ścianach wewnętrznych – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Układanie płytek posadzkowych – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie – ścianki działowe MOP Prawy; MOP Lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wykop S-61 km 17+000 – 17+800
 • Nasyp S-61 km 18+200 – 18+300
 • Nasyp S-61 km 22+800 – 22+850
 • Nasyp S-61 km 22+950 – 23+150
 • Nasyp D06 km 0+000-0+075
 • Nasyp D09 km 0+200-0+563
 • Wykop przejazd 4 km 0+000-0+122
 • Nasyp DO-20 km 0+200 – 0+600
 • Nasyp w pasie rozdziału węzeł Ełk; L_03 i L_04
 • Warstwa MROZ droga S-61 km 17+500 – 17+600
 • GWN DO-20 km 0+200 – 0+600
 • Wymiana DO-23 km 0+300 – 0+400
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 17+600 – 17+850
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 17+860 – 18+0400
 • Podbudowa zasadnicza S-61 w km 10+000-11+100 str. L i km 11+150-11+660 str. L
 • Profilacja pasa zieleni S-61 km 11+800 – 15+000
 • Ułożenie ścieków trójkątnych przykrawężnikowych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie
 • betonowej S61 18+375-18+400 JL; S61 18+365+18+400 JP; S61 19+668-19+765 JP; S61 19-720-19+770 JP
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie ze ścieku
 • trójkątnego ciętego oraz z kostki betonowej gr. 8cm- S61 14+370
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na płask na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65
 • pierścień zewnętrzny ronda Zdunki
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm -rondo Zdunki
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 13+835+14+283 JP
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 15+815-16+735 JP
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PZDO 19.6
 • Przepust PZDO 19.7
 • Przepust PZD 20.5
 • Przepust MOP P1
 • Przepust DK 65 Chodnik_3
 • Przepust DK 65 Chodnik_1

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie kostki na stożkach
 • WD-1.0 Prace porządkowe
 • WD-1.4 Układanie kostki na stożkach
 • PZDsz-2.0 Układanie kostki na stożkach
 • PZDsz-2.0 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZM-2.8 Żywicowanie kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Profilownie stożków
 • PZM-2.8 Rozszalowywanie podwieszeń
 • WSPZDsz-5.3 Układanie krawężnika na dojazdach
 • WSPZDsz-5.3 Żywicowanie kap chodnikowych
 • WSPZDsz-5.3 Prace porządkowe
 • WSPZDsz-5.3 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-6.8 Przygotowywanie ustroju nośnego do betonowania
 • WD-6.8 Betonowanie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Pielęgnacja betonu ustroju
 • PZM-7.8 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe
 • PZM-7.8 Zbrojenie płyt najazdowych
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka prawa i lewa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZGd-8.7 Przygotowywanie skrzydła P1P do betonowania
 • PZGd-8.7 Betonowanie skrzydła P1P
 • WD-9.4 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe
 • WD-9.4 Montaż deski gzymsowej
 • WS-11.1 Szalowanie korpusa P1P, P2P
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P1L
 • WS-11.1 Przygotowywanie korpusu P1P do betonowania
 • WS-11.1 Betonowanie korpusu P1P
 • WS-11.1 Zbrojenie koprusu P2P i skrzydła P1L
 • PZDdz-11.7 Montaż filigranów
 • PZDdz-11.7 Szalowanie podwieszeń
 • PZDdz-11.7 Zasypka przyczółka P1
 • PZDdz-11.7 Zbrojenie skrzydła P2P i poprzecznic
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZDdz-11.7 Szalowanie skrzydła P2P
 • WS-14.3 Układanie papy na ustroju nośnym
 • WS-14.3 Układanie krawężników
 • WS-14.3 Wklejanie kotew
 • PZDdz-14.5 Żywicowanie i szlifowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • PZDdz-14.5 Szlifowanie ustroju i przygotowywanie pod układanie papy na kapach
 • PZDdz-14.5 Układanie papy na kapach
 • WD-17.0 Żywicowanie i szlifowanie kap chodnikowych
 • WD-17.0 Szalowanie dylatacji P1
 • WD-17.0 Szalowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-17.0 Betonowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-17.0 Betonowanie dylatacji P1
 • WD-17.0 Szalowanie i betonowanie chudego pod płytę najazdową P1
 • WD-17.0 Wklejanie sączków, szlifowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P3 i dylatacji
 • WD-17.0 Szlifowanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki P1
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji na skrzydle P2P
 • WD-20.2 Wykuwanie sączków i wpustów
 • WD-20.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Zakuwanie sprężenia
 • WD-20.2 Sprężanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Rozszalowywanie wnęk
 • WD-22.2 Montaż kotew
 • WD-22.2 Układanie krawężników
 • WD-22.2 Pionowanie ścianek
 • WD-22.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-22.2 Wklejanie kotew
 • WD-22.2 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1 i P3
 • WD-22.2 Montaż podwieszenia
 • WD-22.2 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-22.2 Betonowanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-22.2 Zbrojenie wspornika pod latarnię
 • WD-22.2 Montaż deski gzymsowej
 • WD-22.2 Prace porządkowe
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego NP.
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nośnego NP.
 • PZM-0.6 Układanie schodów skarpowych

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Zakończono pracę przy rowie w R-G i R – 4
 • Rozpoczęto prace przy budowie przykanalików w km 17+000 do 18+200
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego MOP 1
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2
 • Budowa kanału technologicznego KTu1

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Bęćkowo DP1802B – oświetlenie
 • Budowa zasilania Sokoły Jeziorne DP1680N; DP1921N – oświetlenie
 • Budowa zasilania OUD – przyłącza
 • Budowa oświetlenia DP1680N; DP1921N – latarnie
 • Budowa oświetlenia DP1680N; DP1921N – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztwtowy OUD
 • Roboty murarskie – ścianki działowe MOP Prawy; MOP Lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wykop S-61 km 17+000-17+800
 • Nasyp S-61 km 18+200-18+300
 • Nasyp pod pobocza i w pasie dzielącym WG L04, L01 i L04
 • Nasyp DP 1802B w km 0+000-0+150
 • Wykop (rowy) DP1802B w km 0+000-0+150
 • Wykop DO-19 km 1+400-1+500
 • Nasyp DO-19 km 1+400-1+500
 • Warstwa MROZ droga S-61 km 17+500-17+650
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 17+650-17+850
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 17+850-17+040
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 2+100-3+100 oraz km 8+990-10+000 str.L
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+350-14+540
 • Wykonanie poboczy na DP 1802B km 0+300-0+860
 • Humusowanie skarp DP 1802b w km 0+000-0+150
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż balustrad
 • WD-1.0 Układanie kostki na stożkach
 • WD-1.4 Montaż schodów skarpowych
 • WD-1.4 Przygotowywanie powierzchni kap pod żywicowanie
 • WD-1.4 Żywicowanie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Układanie kostki na stożkach
 • PZDsz-2.0 Układanie asfaltu lanego na obiekcie
 • PZDsz-2.0 Układanie kostki na stożku
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie pod żywicowanie kap chodnikowych
 • PZDsz-2.0 Żywicowanie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Żywicowanie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Montaż balustrad
 • WD-2.5 Rozszalowywanie podwieszeń
 • PZM-2.8 Układanie asfaltu lanego na obiekcie
 • PZM-2.8 Żywicowanie kap chodnikowych
 • WSPZDsz-5.3 Układanie asfaltu lanego na obiekcie
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Wykonywanie zasypki przyczółki
 • PZM-7.8 Montaż desek gzymsowych
 • PZM-7.8 Profilowanie zasypki pod beton podkładowy płyt najazdowych
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Demontaż deskowania ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie skrzydła P3P
 • PZGd-8.7 Zbrojenie skrzydła P3P
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WD-9.4 Wykonywanie zasypki przyczółki
 • WD-9.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS-11.1 Szalowanie skrzydła P1P
 • WS-11.1 Rozszalowywanie korpusu P1L
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
 • WS-11.1 Szalowanie korpusu P2P
 • PZDdz-11.7 Montaż filigranów
 • PZDdz-11.7 Szalowanie skrzydła P2P
 • PZDdz-11.7 Zbrojenie skrzydła P2P
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-14.3 Izolowanie płyty najazdowej
 • WS-14.3 Klejenie papy na dylatacjach
 • WS-14.3 Żywicowanie ustroju nośnego NL
 • WS-14.3 Szlifowanie ustroju nośnego
 • PZDdz-14.5 Szlifowanie i żywicowanie ustroju nośnego
 • PZDdz-14.5 Szalowanie dylatacji i montaż kabli iniekcyjnych
 • PZDdz-14.5 Dozbrojenie dylatacji
 • PZDdz-14.5 Betonowanie dylatacji
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie dylatacji
 • WD-17.0 Zbrojenie dylatacji P1
 • WD-17.0 Izolowanie słupów
 • WD-17.0 Frezowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki za przyczółkiem P1
 • WD-17.0 Szalowanie ścianki zaplecznej P3
 • WD-17.0 Izolowanie korpusu P3
 • WD-17.0 Żywicowanie i czyszczenie ustroju nośnego i kap chodnikowych
 • MS-PZDdz 18.2 Izolowanie skrzydła P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonanie studni chłonnej
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie skrzydła P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zasypka przyczółki P1
 • WD-20.2 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 • WD-20.2 Rozszalowywanie rur ustroju nośnego
 • WD-22.2 Wykuwanie sączków i wypustów
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego – wnęki
 • WD-22.2 Rozbiórka płyt betonowych spod ustroju nośnego
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P3
 • WD-22.2 Prace porządkowe z szalunkami
 • WD-22.2 Wyciąganie płyt betonowych spod ustroju nośnego
 • WD-22.2 Przygotowywanie ustroju nośnego pod układanie papy
 • WD-22.2 Zbrojenie wnęk
 • WD-22.2 Przygotowywanie do iniekcji kabli sprężających
 • WD-22.2 Układanie papy na ustroju pod zakresem kap chodnikowych
 • WD-22.2 Podkuwanie wnęk pod dylatacje obiektu
 • WD-22.2 Szalowanie wnęk pod dylatacje obiektu
 • WD-22.2 Iniekcja kabli sprężających
 • WD-22.2 Przewóz krawężników oraz desek gzymsowych
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego NP.
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nośnego P1-P2 NP
 • PZŁ-20.7A Wykonanie obruku na wylotach
 • Przepust PEHD DN800 PZDO 6.1
 • Przepust PEHD DN600 PZL 12.8L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Prace przy rowie w R-G i R -4
 • Rozpoczęto prace na rowie RB-30 km 4+600
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na lewy MOP
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27
 • Układanie ażurów w części zbiornika ZR-19

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Bśćkowo DP1802B – oświetlenie
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – latarnie
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie – budynki toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • Wykonywanie słupów, wieńców i stropów na MOP prawy, MOP lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Wykop Przejazd 5 km 0+486-0+561
 • Nasyp Przejazd 5 km 0+032-0+421
 • Wykop S-61 km 17+000 – 17+800
 • Nasyp S-61 km 18+200 – 18+300
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp MOP Prawy
 • Wykop DO-19 km 1+400-1+500
 • Nasyp DO-19 km 1+500-1+600
 • Warstwa GWN droga S-61 km 17+850 – 18+040
 • Warstwa MROZ droga S-61 km 17+650 – 17+850
 • Warstwa GWN/MROZ droga DO-19 km 1+800 – 2+900
 • Warstwa GWN droga DO-23
 • Warstwa GWN Węzeł Ełk Rondo nr 2/DK-65/ Łącznice LO1 i LO2
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+280 – 14+320
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+350 – 14+540
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 gr. 15 cm MOP prawy
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 2+100 – 2+750
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-23
 • Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC WMS 22P Węzeł Ełk Łącznica LO3 km 0+076-0+623
 • Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P gr 8 cm Węzeł Ełk DK 65 km 0+220-0+520
 • Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC WMS 16W Węzeł Ełk Łącznica L03 km 0+076-0+623 oraz
 • Łącznica L04 km 0+024-0+632
 • Warstwa ścieralna SMA Węzeł Ełk Łącznica L01 km 0+076-0+640; Łącznica L03 km 0+076-0+623 oraz Łącznica
 • L04 km 0+024-0+632
 • Nawierzchnia z kostki granitowej na OUD
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie kostki na stożkach
 • WD-1.0 Montaż odwodnienia obiektu
 • WD-1.4 Profilowanie stożków
 • PZDsz-2.0 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZM-2.8 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju
 • PZM-7.8 Montaż deski gzymsowej
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Demontaż deskowania ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZGd-8.7 Iniekcja kabli sprężających
 • WD-9.4 Demontaż deskowania ścianek zaplecznych
 • WD-9.4 Izolowanie ścianek zaplecznych
 • WD-9.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS-11.1 Przygotowywanie korpusu P2L do betonowania
 • WS-11.1 Betonowanie korpusu P2L
 • WS-11.1 Szalowanie korpusu P1P
 • WS-11.1 Demontaż deskowania korpusu P1L
 • PZDdz–11.7 Układanie belek
 • PZDdz–11.7 Demontaż deskowania skrzydła P1L
 • PZDdz–11.7 Montaż filigranów i podwieszenie
 • WS-14.3 Przygotowywanie ustroju pod układanie papy
 • WS-14.3 Betonowanie belki na płycie najazdowej
 • WS-14.3 Demontaż deskowania belek na płycie najazdowej
 • WS-14.3 Frezowanie ustroju nośnego
 • WS-14.3 Izolowanie płyt przejściowych
 • WS-14.3 Żywicowanie na ustroju nośnym
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie i szalowanie dylatacji
 • PZDdz-14.5 Prace porządkowe
 • PZDdz-14.5 Frezowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Przygotowywanie zbrojenia dylatacji
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki P1
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż deskowania skrzydła P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie skrzydła P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Montaż drenażu za przyczółkiem P1
 • WD-20.2 Montaż sączków, wpustów
 • WD-20.2 Spawanie diabełków
 • WD-22.2 Montaż podestów pod sprężanie
 • WD-22.2 Przygotowywanie ustroju nośnego do betonowania
 • WD-22.2 Montaż kabli sprężających
 • WD-22.2 Demontaż deskowania ustroju nośnego
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P3-P4 NP. i P2-P3 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nośnego P1-P2 NP
 • PZM-16.3 Wykonanie obruku wylotu
 • PZŁ-20.7 Wykonanie podwalin i bruku
 • Przepust PEHD DN800 PMPN 5.1
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.1
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.2
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.3
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.4
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.5
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.6
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.7
 • Przepust PEHD DN400 PZDO 7.8

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Prace przy rowie w RB-30 KM 4+600
 • Prace przy rowie R-G i R-4 oraz rzece Rózanic
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 19+500 (brakujące wyloty)
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu km 6+900-8+700 strona P
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-27
 • Betonowanie płyt pod zbiorniki gazowe OUD

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania Węzeł Ełk – oświetlenie
 • Budowa oświetlenia MOP – kable
 • Budowa oświetlenia MOP – latarnie
 • Budowa oświetlenia OUD – latarnie
 • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty – latarnie
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – latanie
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty tynkarskie – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie – budynki toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • Betonowanie Wieńca – budynek toalet MOP Prawy
 • Ekrany Akustyczne E3-24 pali, E1-13 pali, E2-34 pali,
 • Ekrany przeciwolśnieniowe EP1-18 pali, EP2-20 pali, EP3-16 pali, EP4-15 pali, EP7-17 pali, EP8-17 pali
Sierpień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Odhumusowanie Przejazd Nr 8 km 0+000 – 0+250
 • Nasyp S-61 km 14+285 – 14+320
 • Wykop S-61 km 17+450 – 17+800
 • Nasyp S-61 km 18+200 – 18+300
 • Wykop MOP Lewy
 • Wykop DO-19
 • Nasyp DO-19
 • Warstwa GWN MOP Prawy
 • Warstwa GWN Węzeł Ełk Rondo nr 2/DK-65/Łącznica L01 i L02
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km14+100 – 14+200
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+300 – 14+500
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 13+800 – 14+000
 • Podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej AC WMS 22P Węzeł Ełk Łącznica L01 km 0+076 – 0+640
 • Podbudowa z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 22P gr 12cm Węzeł Ełk DK 65 km 0+220 – 0+520
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C90/3 droga gminna – Przejazd nr 9 chodnik
 • Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno- asfaltowej AC WMS 16W Węzeł Ełk Łącznica L01 km 0+076 – 0+640
 • Warstwa ścieralna SMA Węzeł Ełk Łącznica L01 km 0+076 – 0+641
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie schodów skarpowych
 • WD-1.0 Wykonywanie obruku stożków
 • WD-1.0 Betonowanie podwalin stożków P3
 • WD-1.4 Zbieranie nadmiaru zasypki na stożkach
 • PZDsz-2.0 Przygotowanie drenu na ustroju nośnym
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WD-2.5 Betonowanie podwalin stożków
 • PZM-2.8 Układanie krawężników na dojazdach
 • PZM-2.8 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż schodów skarpowych
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Szalowanie skrzydeł nitka prawa
 • PZM-7.8 Betonowanie skrzydeł nitka prawa
 • PZM-7.8 Wykonywanie zasypki
 • PZM-7.8 Wykonywanie izolacji
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Betonowanie skrzydła P3P
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • WD-9.4 Szalowanie ścianek zaplecznych
 • WD-9.4 Zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusów P1L,P2L
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie poprzecznic
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • PZDdz–11.7 Piaskowanie poprzecznic
 • PZDdz–11.7 Przygotowywanie platformy pod dźwig
 • WS-14.3 Przygotowywanie płyty ustroju pod układanie papy
 • WS-14.3 Szalowanie belek na płytach najazdowych
 • WS-14.3 Szalowanie dylatacji
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie izolacji płyt przejściowych
 • PZDdz-14.5 Przygotowywanie płyty ustroju pod układanie papy
 • WD-17.0 Zbrojenie dylatacji modułowej P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P2L; P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie skrzydła P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonanie drenażu za korpusem P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Montaż sączków i wpustów na ustroju nośnym
 • WD-22.2 Szlifowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Montaż sączków
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki podpory P3
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P3-P4 NP. i P2-P3 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ustroju nośnego P1-P2 NP
 • Przepust PEHD DN800 PMDO3.1
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1921.1
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1680.1
 • Przepust PEHD DN600 PZL 15.8P
 • Obruk przepustu PZDK 61.1; 61.25

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Prace przy budowie kanalizacji deszczowej na MOP lewy
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Prace przy rowie w R-G i R – 4
 • Prace przy rowie RB-30 km 4+600
 • Prace na obruku wylotów do rowu w km 11+750 do 19+500 (brakujące wyloty)
 • Układanie płyt ażurowych za dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-28

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania MOP
 • Budowa przyłącza MOP
 • Budowa oświetlenia Węzeł Ełk Południe – latarnia

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty tynkarskie – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie budynek toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • Betonowanie belek i podciągów – budynki toalet MOP Prawy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Wymiana gruntu DO-20 km 0+220 – 0+320
 • Nasyp S-61 km 14+285 – 14+320
 • Nasyp S-61 km 22+940 – 23+260
 • Wykop S-61 km 17+450 – 17+800
 • Nasyp MOP Lewy
 • Nasyp DK-65 km 0+900 – 0+980
 • Nasyp DP1802B cz.I km 0+000 – 0+150
 • Nasyp Węzeł Ełk Łącznice L01; L02
 • Nasyp Węzeł Ełk Rondo 2 km 0+000 – 0+150
 • Wykop DO-19
 • Nasyp DO-19
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 Węzeł Ełk Łącznica DK65 km 0+150 – 0+530
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 Węzeł Ełk Łącznica L04 km 0+024 – 0+633
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 Węzeł Ełk Łącznica L03 km 0+076 – 0+623
 • Warstwa GWN Węzeł Ełk Rondo 2; DK 65; Łącznica L01; L02
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 12+700 – 13+370
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 13+370 – 14+200
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 2+507-2+675
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 8+507-8+630
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 12+440-12+570
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 12+746-13+340
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 13+340-13+790
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 18+375-18+525
 • Obruk przepustów na odcinku Adamów – Bęćkowo
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 Węzeł Ełk Łącznica L01 km 0+076 – 0+600
 • Podbudowa zasadnicza C90/3 Węzeł Ełk Łącznica Rondo nr 1
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 DP1802B cz I km 0+000 – 0+150
 • Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr 7cm na DP1678N w km 0+400-0+780
 • Warstwa wiążąca AC16W gr 8cm na DK61 w km 0+000-0+300
 • Warstwa wiążąca AC16W gr 5cm na DP1802B km 0+200-0+520 i na DP1678N km 0+400-0+780
 • Warstwa wiążąca KR1 AC16W gr 5cm na DO9 w km 0+000-0+200
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Szalowanie podwalin
 • WD-1.0 Betonowanie podwalin P1
 • WD-1.0 Układanie schodów
 • WD-1.0 Rozszalowywanie podwieszeń na skrzydłach
 • WD-1.4 Szalowanie podwalin stożków
 • WD-1.4 Betonowanie podwalin P1
 • WD-1.4 Przygotowanie kap chodnikowych pod układanie żywicy
 • PZDsz-2.0 Układanie krawężnika na dojazdach
 • WD-2.5 Szalowanie podwalin
 • PZM-2.8 Przygotowanie ustroju nośnego pod układanie papy
 • PZM-2.8 Układanie papy na płytach najazdowych (belka)
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonanie obrzeży stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż schodów skarpowych
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż deski gzymsowej na skrzydłach
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż podwieszenia na skrzydłach
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjach
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonanie izolacji płyt najazdowych
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • PZM-7.8 Wykonanie zasypki P1, P2
 • PZM-7.8 Szalowanie podwieszeń pod kapy chodnikowe
 • PZGd-8.7 Sprężanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1P
 • WD-9.4 Szalowanie ścianek zaplecznych
 • WD-9.4 Układanie papy pod kapy chodnikowe
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusów P1L,P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie poprzecznicy
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P1L
 • PZDdz–11.7 Betonowanie skrzydła P1L
 • PZDdz–11.7 Betonowanie poprzecznic P1; P2
 • PZDdz-11.7 Przygotowywanie platformy pod dzwig
 • WS-14.3 Betonowanie płyt najazdowych
 • WS-14.3 Osadzanie wpustów i sączków
 • PZDdz-14.5 Betonowanie płyt najazdowych
 • PZDdz-14.5 Osadzanie wpustów sączków
 • PZDdz-14.5 Montaż dylatacji
 • WD-17.0 Przygotowywanie wnęk dylatacyjnych
 • WD-17.0 Szlifowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Montaż sączków
 • WD-17.0 Frezowanie płyty ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ustroju nośnego (między belkami)
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydła P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowane skrzydła P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji ław i korpusów od strony wewnętrznej
 • WD-20.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ustroju
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P3-P4 NP. i P2-P3 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż ustroju P2-P3 NP

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu, km 6+900 – 8+700, str. P
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Kontynuacja prac przy rowie w R-G i R – 4
 • Prace na rowie R-B-30 KM 4+600
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 19+500 (brakujące wyloty)
 • Wykop – zbiornik ZR-19
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-30
 • Budowa zasilania Pompownie 2

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Został uzgodniony i zatwierdzony przez Orange S.A. Projekt Budowlano-Wykonawczy Przebudowy Sieci
 • Teletechnicznej Tom: I.T.06.01. Ponadto Wykonawca kontynuuje roboty związane z budową Kanału
 • Technologicznego
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania – Pompownie 2
 • Budowa zasilania – Pompownie 7
 • Budowa zasilania oświetlenia Węzeł Ełk Południe
 • Budowa zasilania SZR 6
 • Budowa oświetlenie Węzeł Ełk Południe – kable
 • Budowa oświetlenie Węzeł Ełk Południe – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty tynkarskie – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie budynek toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • Betonowanie słupów – budynki toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • OUD płyta denna, fundament – żelbetowa pod zbiorniki gazowe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Wymiana gruntu DO-20 km 0+220 – 0+320
 • Nasyp S-61 km 22+940 – 23+260
 • Wykop S-61 km 17+100
 • Wykop S-61 km 17+450 – 17+800
 • Nasyp MOP Prawy
 • Nasyp DK-65 km 0+900 – 0+980
 • Nasyp Węzeł Ełk Łącznice L01; L02
 • Nasyp Węzeł Ełk Rondo 2 km 0+000 – 0+150
 • Wykop DO-19
 • Nasyp DO-19
 • Nasyp DO-23
 • Warstwa GWN MOP Prawy
 • Warstwa MROZ droga S-61 km 17+150 – 17+350
 • Warstwa GWN przejazd 9 km 0+290 – 0+570
 • Warstwa GWN DK-65 pod chodnik
 • Warstwa GWN/MROZ droga DO-23
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 13+270 – 14+280
 • Podbudowa z kruszywa łamanegoC90/3 gr 20cm DP1802B DK61 km 0+000-0+300 i DP1678N km 0+400-0+770
 • Podbudowa z kruszywa łamanego Przejazd Nr 9 km 0+290 – 0+600
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 Węzeł Ełk L04 km 0+023,34 – 0+062
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 Węzeł Ełk L03 km 0+588 – 0+623,74
 • Podbudowa bitumiczna KR 3 gr 7cm DP1802B km 0+200-0+540 DP1678N km 0+400-0+770
 • Warstawa wiążąca KR 3 gr 5cm DP1802B km 0+200-0+540 DP1678N km 0+400-0+770
 • Warstwa wiążąca KR 2 gr 8cm DG Lipnik-Guty km 0+000-0+190; km 0+235-0+390; km 1+100-1+132
 • Warstwa ścieralna AC11S KR3-5 na DP1802B 0+100-0+860
 • Warstwa ścieralna AC8S KR1-2 na DG Lipnik-Guty km 0+000-1+132
 • Nawierzchnia z betonu cementowego Węzeł Guty S61 L (poszerzenie) km 1+735,1 – 1+430
 • Nawierzchnia z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm – Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 pierścień zewnętrzny Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem – DK 65 nasyp od strony Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Rozebranie kraweżników betonowych 15x30x100 wraz z ława betonową – DK 65 nasyp od strony od strony Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Ułożenie ścieków trójkątnych z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie betonowej C12/15 – DK 65 nasyp od strony Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Obruk przepustów na odcinku Adamów – Bęćkowo

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie ścieków granitowych przy krawężniku na ustroju nośnym
 • WD-1.0 Wykonywanie podwalin stożków P3
 • WD-1.0 Betonowanie podwalin stożków P3
 • WD-1.0 Szalowanie podwalin stożków P1
 • WD-1.0 Rozszalowywanie podwieszeń na skrzydłach
 • WD-1.4 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • WD-1.4 Układanie cieków granitowych przy krawężniku i drenażów na ustroju nośnym
 • WD-1.4 Wykonywanie podwaliny stożkow P1
 • PZDsz-2.0 Montaż schodów skarpowych
 • PZDsz-2.0 Układanie papy na płycie najazdowej (belka)
 • WD-2.5 Układanie grysu otoczonego żywicą na drenie i sączkach
 • WD-2.5 Wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego
 • WD-2.5 Montaż wpustów i wykonywanie odwodnienia ustroju
 • WD-2.5 Rozszalowywanie podwieszeń na skrzydłach
 • PZM-2.8 Wykonywanie izolacji płyt najazdowych
 • PZM-2.8 Układanie papy na płytach najazdowych (belka)
 • PZM-2.8 Montaż schodów skarpowych
 • PZŁ-3.6 Wykonanie obruku wylotów
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż schodów skarpowych
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż obrzeży stożków
 • WS/PZDZ-5.3 Dozbrajania i szalowanie dylatacji
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż podwieszenia pod deskę gzymsową
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie dylatacji modułowych
 • WS/PZDZ-5.3 Układanie żywicy na ścianach zaplecznych dylatacji modułowych
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie ustroju nośnego nitka prawa
 • PZM-7.8 Obróbka sączków na ustroju NL
 • PZM-7.8 Wykonywanie izolacji ramy na NL
 • PZŁ-8.3 Wykonanie podwalin i obruku
 • PZGd-8.7 Betonowanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka lewa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Betonowanie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Zbrojenie skrzydła P3P
 • WD-9.4 Zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WD-9.4 Frezowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusów P1L,P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P1,P2
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZDdz–11.7 Betonowanie skrzydła P1P
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie płyt najazdowych
 • PZDdz-14.5 Szalowanie płyty najazdowej P2
 • PZDdz-14.5 Szalowanie płyty najazdowej P1
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie płyty najazdowej P1
 • PZŁ-16.3 Wykonanie obruku
 • WD-17.0 Zbrojenie ścianki zaplecznej P3
 • WD-17.0 Rozszalowywanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki P1
 • WD-17.0 Frezowanie płyty ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie skrzydeł P2
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji na korpusie P1
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki P1
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie platformy pod dźwig
 • MS-PZDdz 18.2 Układanie belek
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydła P2L
 • WD-20.2 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-22.2 Montaż podestów pod sprężenie
 • WD-22.2 Wykonywanie sprężenia ustroju nośnego
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki za korpusem P1
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P3-P4 NP. i P2-P3 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż dźwigarów kratownicowych
 • MsPZDsz -22.8 Scalanie dźwigarów kratownicowych
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej
 • Przepust PEHD DN800 PDPN 9.2
 • Przepust PEHD DN600 PZL 20,7 P
 • Przepust PEHD DN600 PZL 20,7 L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu, km 6+900 – 8+700, str. P
 • Wykonanie obróbki wpustów ulicznych z krawężników betonowych 15x30x100 oraz wypełnienie ze ścieku trójkątnego ciętego oraz z kostki betonowej gr. 8cm – DK 65 nasyp od strony Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Kontynuacja prac przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Prace na rowie R-B-30 KM 4+600
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 19+500 (brakujące wyloty)
 • Wykop – zbiornik ZR-19
 • Układanie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-27
 • Układanie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-27
 • Humusowanie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego MOP 1
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z budową instalacji wodno – kanalizacyjnej; wentylacyjnej i elektrycznej – budynek Administracyjno – Biurowy OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty tynkarskie – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Zakończenie robót tynkarskich – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty związane z wykonywaniem posadzek – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
 • Roboty murarskie budynek toalet MOP Prawy; MOP Lewy
 • Beton podkładowy pod posadzkę budynek toalet MOP Lewy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Wymiana gruntu DO-20 km 0+220 – 0+320
 • Nasyp S-61 km 14+285 – 14+320
 • Nasyp S-61 km 22+940 – 23+260
 • Wykop S-61 km 17+100
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp MOP Prawy
 • Nasyp DK-65 km 0+900 – 0+980
 • Nasyp Węzeł Ełk Łącznice L01; L02
 • Nasyp Węzeł Ełk Rondo 2 km 0+000 – 0+150
 • Wykop DO-19
 • Nasyp DO-19
 • Wykop DO-23
 • Warstwa GWN MOP Prawy
 • Warstwa MROZ S-61 km 13+270 – 13+371
 • Warstwa GWN S-61 km 13+371 – 13+545
 • Warstwa GWN przejazd 9 km 0+290 – 0+570
 • Warstwa GWN DO-20
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L03 km 0+076 – 0+623
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L04 km 0+023 – 0+633
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+800 – 14+280
 • Podbudowa pomocnicza droga DO-20
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 18+300 – 19+750
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr 20cm DO-7 km 0+000 – 1+875
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr 20cm DO15 km 0+000-0+600
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr 20cm DO17 km 0+000-0+504
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr 20cm DO18 km 0+000-0+190
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 Węzeł Ełk L04 km 0+050 – 0+664
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 Węzeł Ełk L03 km 0+076 – 0+600
 • Warstwa wiążąca KR1 r. 5cm na DO3 km 0+000-0+285; D015 km 0+000-0+565; DO17 km 0+000-0+504 i DO18 0+000-0+190
 • Nawierzchnia z betonu cementowego Węzeł Guty S61 P (poszerzenie) km 0+897,50 – 1+215
 • Ustawienie krawężnika na DP1678N km 0+400-0+770
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 pierścień zewnętrzny Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem -DK 65 wyspy kanalizujące Ronda nr 1 (Węzeł Ełk)
 • Ustawienie ścieków trójkątnych DK 65 nasyp od strony Ronda Nowa Wieś Ełcka
 • Ustawienie ścieków trójkątnych DK 65 nasyp od strony Ronda Nowa Wieś Ełcka
 • Ułożenie ścieków trójkątnych DK 65 łącznica od strony Ronda Nowa Wieś Ełcka
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie ścieków granitowych przy krawężniku na ustroju nośnym
 • WD-1.0 Regulacja wysokościowa wpustów
 • WD-1.4 Wykonywanie izolacji cienkiej skrzydełek na kapach chodnikowych
 • PZM-1.8 Wypełnianie kruszywem wewnątrz przepustu
 • PZM-1.8 Wykonanie obruków
 • PZDsz-2.0 Montaż schodów skarpowych
 • PZM-2.8 Przygotowywanie płyt najazdowych NL do betonowania
 • PZM-2.8 Betonowanie płyt najazdowych NL
 • PZM-2.8 Montaż schodów skarpowych
 • PZM-2.8 Szalowanie płyt najazdowych (2 etap-belka)
 • PZM-2.8 Betonowanie płyt najazdowych (2 etap-belka)
 • PZŁ-3.6 Wykonanie obruku wylotów
 • PZŁ-4.9 Wykonanie obruku wylotów
 • WS/PZDZ-5.3 Dozbrajania i szalowanie dylatacji
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż podwieszenia pod deskę gzymsową
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie płyt najazdowych P1 i P2,
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-6.8 Zbrojenie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Betonowanie ramy NP.
 • PZŁ-8.3 Wykonanie podwalin i obruku
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZGd-8.7 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P3P
 • WD-9.4 Śrutowanie ustroju
 • WD-9.4 Obrabianie sączków i wpustów,
 • WD-9.4 Frezowanie ustroju nośnego
 • WD-9.4 Zbrojenie ścianki zaplecznej
 • WD-9.4 Rozszalowywanie poprzecznic
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusów P1L,P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie poprzecznicy
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydeł P1
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie skrzydła P1P
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie płyty przejściowej P1, P2
 • WS-14.3 Wklejenie sączków
 • PZDdz-14.5 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P2
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie płyty najazdowej P1
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie płyty najazdowej P2
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie poprzecznic P1,P2
 • WD-17.0 Szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-17.0 Zbrojenie ścianki zaplecznej P3
 • WD-17.0 Montaż sączków
 • WD-17.0 Frezowanie płyty ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydeł P2
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie skrzydeł P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie poprzecznicy
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji przyczółka P1
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • WD-20.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 • WD-22.2 Zasypka za korpusem P1,
 • WD-22.2 Rozszalowywanie wież pod sprężenie
 • WD-22.2 Montaż podestów do sprężenia
 • WD-22.2 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż ustroju P2-P3 NP. i P3-P4 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż wież rusztowaniowych P3-P4 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Wykonanie podłoża pod ciężkie podparcie P3
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej
 • MsPZDsz -22.8 Scalanie dzwigarów kratownicowych

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Regulacja włazów żeliwnych, km 2+500
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu, km 6+900 – 8+700, str. P
 • Montaż wpustów deszczowych dn500 w km 5+322
 • Budowa kanału deszczowego dn150 do w/w wpustów w km 5+322
 • Prace przy budowie przykanalików w km 11+750 do 14+500
 • Rozpoczęto prace na rowie R-B-10 KM 2+900
 • Kontynuacja prac przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Prace na rowie R-B-30 KM 4+600
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 19+500 (brakujące wyloty)
 • Wykop – zbiornik ZR-19

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
 • Budowa przyłącza MOP
 • Budowa zasilania MOP

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD

 • Pokrycie dachowe budynku warsztatowo-garażowego

 • Pokrycie dachowe budynku administracyjnego

 • Elewacje

 • Przygotowanie pod posadzki budynek administracyjne

 • Kanalizacja wewnętrzna MOP Prawy i Lewy

 • Dokończenie fundamentów MOP Prawy i Lewy, zasypki pod posadzki

Lipiec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Wymiana gruntu DO-20 km 0+220 – 0+320
 • Nasyp S-61 km 14+285 – 14+320
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp MOP Prawy
 • Nasyp DK-65 km 0+900 – 0+980
 • Nasyp Węzeł Ełk Rondo 2 km 0+000 – 0+150
 • Wykop DO-9 km 0+000-1+120
 • Nasyp DO-9 km 0+000-1+120
 • Wykop DO-19
 • Nasyp DO-19
 • Wykop DO-23
 • Warstwa GWN MOP Prawy
 • Warstwa GWN S-61 km 13+371 – 13+545
 • Warstwa GWN przejazd 9 km 0+280 – 0+570
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L03 km 0+076 – 0+623
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L04 km 0+023 – 0+633
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+800 – 14+280
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 11+780 – 12+700 strona lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 18+300 – 19+750
 • Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 gr 20cm DO-7 km 0+000 – 1+875
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 DK-65 km 0+221 – 0+530
 • Nawierzchnia z kotki granitowej rondo DP 1802B
 • Nawierzchnia z betonu cementowego Węzeł Guty Łącznica L 04
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20×30 na ławie betonowej z oporem Węzeł Ełk Rondo nr 1
 • Ustawienie ścieków trójkątnych DK 65 nasyp od strony Ronda Zdunki
 • Ustawienie ścieków trójkątnych DK 65 nasyp od strony Ronda Nowa Wieś Ełcka
 • Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 DK65 nasyp od strony rondo Zdunki
 • Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 DK65 nasyp od strony rondo Nowa Wieś Ełcka
 • DK 65 Obróbka studni
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN800 PMDO3.1
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1921.1
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1680.1
 • Przepust PEHD DN600 PZL 15.8 P
 • Obruki przepustów PZDK 61.1 :61.25

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie żywic na kapach chodnikowych i gzymsach
 • WD-1.4 Betonowanie kap chodniowych na skrzydłach
 • WD-1.4 Pielęgnacja betonu kap chodnikowych
 • WD-1.4 Rozszalowywanie podwieszenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZM-1.8 Wykonanie obruków
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie powierzchni ustroju nośnego pod układanie papy
 • PZDsz-2.0 Szalowanie belki na płycie najazdowej P2
 • PZDsz-2.0 Betonowanie belki płyty najazdowej P2
 • PZDsz-2.0 Izolacja płyt najazdowych
 • PZDsz-2.0 Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • PZDsz-2.0 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • PZDsz-2.0 Montaż schodów skarpowych na stożkach
 • WD-2.5 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach P1
 • PZM-2.8 Szalowanie belki na płycie najazdowej P1P,P2P
 • PZM-2.8 Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych P1P,P2P
 • PZM-2.8 Betonowanie belki płyty najazdowej P1P,P2P
 • PZM-2.8 Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych P1L,P2L
 • PZM-2.8 Zbrojenie płyt najazdowych NL
 • PZM-2.8 Szalowanie podwalin stożków
 • PZM-2.8 Betonowanie podwalin stożków
 • PZM-2.8 Montaż podwieszenia pod kapy chodnikowe na skrzydełkach
 • PZM-2.8 Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • PZM-2.8 Szalowanie i zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZŁ-3.6 Betonowanie podwalin i obruków
 • PZŁ-4.9 Wykonanie obruków
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż dylatacji modułowej
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie płyty najazdowej P1
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie płyty najazdowej P2
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZM-7.8 Szalowanie ramy NP.
 • PZGd-8.7 Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Montaż kabli sprężających
 • WD-9.4 Rozszalowywanie poprzecznic
 • WD-9.4 Montaż sączków
 • WD-9.4 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusów P1L,P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie skrzydła P1P i P1L
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie skrzydła P1P
 • PZDdz–11.7 Szalowanie poprzecznic
 • PZŁ-13.2 Zasypka skrzydeł
 • WS-14.3 Szalowanie płyt najazdowych pod beton podkładowy
 • WS-14.3 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1; P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki stożków
 • PZDdz-14.5 Szalowanie płyt najazdowych pod beton podkładowy
 • PZDdz-14.5 Montaż sączków
 • PZDdz-14.5 Szlifowanie ustroju
 • PZM-15.8 Betonowanie podwalin
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • WD-17.0 Montaż sączków
 • WD-17.0 Szalowanie ścianek zaplecznych P
 • WD-17.0 Przygotowywanie płyty ustroju pod układanie papy
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie skrzydeł P1
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie poprzecznicy P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-20.2 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WD-20.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZŁ-20.7a Przygotowywanie podwalin
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WD-22.2 Montaż sączków i wpustów
 • WD-22.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Betonowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P1-P2 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż wież rusztowaniowych P3-P4
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż ustroju nośnego P3-P4 NP
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoza pod ciężkie podpracie
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej
 • MsPZDsz -22.8 Wyciąganie ścianek szczelnych P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Wykonanie umocnień wylotów przykanalików do rowu, km 5+500 – 6+900, str. L
 • Regulacja wpustów żeliwnych, km 7+000, str. L
 • Budowa kanału deszczowego dn300, km 5+300, str. L i P
 • Montaż studni D14.10 i D14.11 w km 5+300, str L i P
 • Montaż zbiorników p.-poż. MOP lewy
 • Montaż zbiorników p.-poż. MOP prawy
 • Kontynuacja pracę przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Rozpoczęto prace na rowie RB-30 KM 4+600
 • Prace przy budowie kanału deszczowego D-34
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 14+300
 • Wykop – zbiornik ZR-18

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego MOP 2
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Ełk Południe – kable
 • Budowa oświetlenia węzeł Ełk Południe – latarnie
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – latarnie
 • Budowa zasilania Pompownie 4

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wylewki cementowe – budynek Administracyjno – Biurowy OUD

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD

 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Wymiana gruntu DO-23, MOP_IIL
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp MOP Prawy
 • Nasyp na jezdni MOP_P_04 km 0+300 – 0+450
 • Nasyp przejazd 9 km 0+280 – 0+400
 • Nasyp Węzeł Ełk L03 km 0+580 – 0+623
 • Nasyp Węzeł Ełk L04 km 0+023 – 0+062
 • Nasyp Węzeł Ełk Rondo 2 km 0+000 – 0+150
 • Wykop DO-7 km 0+000 – 0+700
 • Nasyp DO-7 km 0+000 – 0+700
 • Wykop DO-18
 • Nasyp DO-19 km 0+380 – 0+600
 • Wykop DO-23
 • Warstwa GWN S-61 km 13+200 – 13+270
 • Warstwa MROZ S-61 km 13+270 – 13+371
 • Warstwa GWN S-61 km 13+371 – 13+545
 • Warstwa GWN przejazd 9 km 0+280 – 1+000
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L03 km 0+076 – 0+623
 • Warstwa GWN/MROZ Węzeł Ełk L04 km 0+023 – 0+633
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+800 – 14+280
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 11+780 – 12+700 strona prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 18+300 – 19+750
 • Podbudowa z kruszywa łamanego gr 15cm pod chodnik na DP 1802B km 0+200-560 str. P
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 DK-65 km 0+620 – 0+790
 • Podbudowa C8/10 Węzeł Ełk Rondo nr 1
 • Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej DP 1802B km 0+200-560 str. P
 • Ułożenie ścieku trójkątnego S61 0+600 – 2+000 str. L i P
 • Ustawienie krawężników 20x30x100 DP 1802B km 0+200-560 str. P
 • Ustawienie krawężników kamiennych 20×30 na ławie betonowej z oporem Węzeł Ełk Rondo nr 1
 • Ustawienie ścieków trójkątnych DK 65 nasyp od strony Ronda Zdunki
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust stalowy 2x DN1500 PMDO11.1

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie asfaltu lanego na nitce prawej
 • WD-1.0 Rozszalowywanie podwieszenia skrzydełek
 • WD-1.4 Montaż desek gzymsowych na skrzydełkach
 • WD-1.4 Dozbrajanie desek gzymsowych na skrzydełkach
 • WD-1.4 Szalowanie kap chodnikowych na skrzydłach
 • PZM-1.8 Wypełnienie kruszywem wewnątrz przepustu
 • PZM-1.8 Wykonanie obruków
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie i deskowanie płyty najazdowej P2
 • PZDsz-2.0 Betonowanie płyty najazdowej P2
 • PZDsz-2.0 Montaż podwieszenia pod kapy i deski na skrzydełkach
 • PZDsz-2.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł pod deskę gzymsową
 • PZDsz-2.0 Uszczelnianie deski gzymsowej i krawężników
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie belki na płycie najazdowej P2
 • PZM-2.8 Zbrojenie i deskowanie płyt najazdowych P1P,P2P
 • PZM-2.8 Szalowanie podwalin stożków
 • PZM-2.8 Betonowanie płyt najazdowych P1P,P2P
 • PZM-2.8 Betonowanie podwalin stożków
 • PZM-2.8 Zbrojenie i szalowanie belek płyt najazdowych NP.
 • WS/PZDZ-5.3 Przygotowywanie wnęk dylatacyjnych pod układanie dylatacji
 • PZM-6.2 Wykonanie obruków
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZŁ-7.2 Wykonanie obruków
 • PZM-7.8 Szalowanie ramy NP.
 • PZGd-8.7 Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Szalowanie skrzydła P1L
 • PZGd-8.7 Montaż podestów pod kable spręzające
 • WD-9.4 Rozszalowywanie poprzecznic
 • WD-9.4 Montaż sączków
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1L
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie korpusu P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie poprzecznic
 • PZDdz–11.7 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • PZDdz–11.7 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • PZDdz–11.7 Szalowanie podwieszeń pod poprzecznice
 • PZDdz–11.7 Wiercenie otworów w ciosach
 • PZŁ-13.2 Przygotowywanie powierzchnię pod izolację
 • PZŁ-13.2 Układanie izolacji na skrzydłach
 • PZŁ-13.2 Zasypka skrzydeł
 • WS-14.3 Przygotowywanie podłoża pod betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1,P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie izolacji ław
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki stożków
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki stożków
 • WD-17.0 Zbrojenie ścianki zaplecznej P1
 • WD-17.0 Montaż sączków
 • MS-PZDdz 18.2Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie poprzecznic
 • WD-20.2 Wiercenie otworów na łożyska
 • WD-20.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P1P
 • WD-20.2 Pompowanie wody, wykonywanie izolacji przyczółków
 • WD-20.2 Rozszalowywanie skrzydła P3L
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-22.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Rozszalowywanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Ankrowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Montaż kabli sprężających
 • WD-22.2 Montaż wpustów i sączków
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P1-P2 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Montaż łożysk P3,P4
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż ustroju nośnego P3-P4 NP
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoza pod ciężkie podpracie w osi 3
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 8+507 – 8+630
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 11+723 – 11+783
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 12+440 – 12+570
 • Montaż oczyszczalni ścieków MOP lewy
 • Prace przy rowie R-G
 • Prace przy rowie R- 4
 • Prace przy rowie Rózanica
 • Prace na obrukach wylotów do rowu w km 11+750 do 14+300
 • Prace przy budowie przykanalików w km 11+750 do 14+500
 • Wykop – zbiornik ZR-18

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego MOP 1
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable
 • Budowa zasilania Pompownie 1
 • Budowa zasilania Węzeł Szczuczyn/Guty oświetlenie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • OUD:
  – Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
  – Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD
  – Pokrycie dachowe budynków warsztatowo-garażowych
  – Elewacje
  – Przygotowanie pod posadzki

 • MOP:
  – Kanalizacja wewnętrzna MOP lewy i prawy
  – Dokończenie fundamentów mop lewy i prawy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przygotowanie projektu budowlanego zamiennego
 • Nasyp (uzupełnienie poboczy) S-61 km 5+300 – 6+800 jezdnia lewa i prawa
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp MOP Prawy
 • Wykop MOP Lewy
 • Wykop rowu droga DO-20 km 0+500 – 1+000
 • Nasyp przejazd nr 9
 • Nasyp DK-65
 • W-wa 1 DK-65 km 0+438 – 0+540
 • W-wa 1 DK-65 km 0+772 – 0+963
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 13+800 – 14+280
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 19+500 – 19+800
 • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB L05 km 0+110 -0+610
 • Warstwa ścieralna SMA 11 PMB L04 km 0+115 – 0+575
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 1+625-1+992 JP i km 1+660-1+992 JL
 • Zasypka pasa rozdziału droga S-61 km 15+000 – 16+000
 • Profilowanie skarp droga S-61 km 14+600 – 15+600 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PMDO11.1
 • Przepust PMD20.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż deski gzymsowej
 • WD-1.0 Zbrojenie skrzydeł pod deskę gzymsową
 • WD-1.0 Przygotowywanie kap chodnikowych na skrzydełkach do betonu
 • WD-1.0 Wypełnianie desek gzymsowych sikaflexem
 • WD-1.0 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-1.0 Silikonowanie krawężnika i deski gzymsowej
 • WD-1.0 Przygotowanie podłoża pod układanie asfaltu lanego (twardolany)
 • WD-1.4 Montaż podwieszenia skrzydełek
 • WD-1.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydełek pod deskę gzymsową
 • WD-1.4 Szalowanie podestu pod deskę gzymsową
 • WD-1.4 Montaż deski gzymsowej na skrzydełkach
 • WD-1.4 Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • PZDsz-2.0 Szalowanie i betonowanie podwalin pod stożki
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie chudziaka pod płytę najazdową P2
 • PZDsz-2.0 Betonowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową P2
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie płyty najazdowej P2
 • WD-2.5 Betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach
 • WD-2.5 Przygotowanie najazdów pod asfalt lany
 • PZM-2.8 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1P,P2P
 • PZM-2.8 Szalowanie podwalin NL
 • PZM-2.8 Szalowanie podwaliny stożków
 • PZM-2.8 Zbrojenie płyty najazdowej P1P,P2P
 • PZM-2.8 Obruk wewnątrz przepustu
 • WSPZDdz-5.3 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych NP.
 • WSPZDdz-5.3 Przygotowywanie wnęk dylatacyjnych
 • PZM-6.2 Betonowanie podwalin
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju nośnego
 • PZŁ-7.2 Przygotowywanie do wykonania obruku na wylotach
 • PZŁ-7.2 Betonowanie podwalin
 • PZM-7.8 Zbrojenie ramy NP.
 • PZGd-8.7 Zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZŁ-9.0 Pompowanie wody
 • PZM-9.0 Wypełnienie przepustu wewnątrz kruszywem
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego i poprzecznic
 • WD-9.4 Zasypka przyczółków
 • WD-9.4 Przygotowanie ustroju do betonowania
 • WD-9.4 Betonowanie ustroju nośnego
 • PZŁ-9.8 Obruk na wylotach
 • PZŁ-11.0 Obruk wylotów
 • WS-11.1 Betonowanie ławy fundamentowej P2P
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L
 • WS-11.1 Rozszalowywanie ławy P2P
 • WS-11.1 Zasypka ław fundamentowych
 • PZDdz-11.7 Wykonywanie podwieszenia pod poprzecznice
 • PZDdz-11.7 Szalowanie ciosów
 • PZŁ-13.2 Szalowanie skrzydełek
 • PZŁ-13.2 Betonowanie skrzydełek
 • PZŁ-13.2 Rozszalowywanie skrzydełek
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki P1, P2
 • WS-14.3 Demontaż podestów roboczych
 • WS-14.3 Śrutowanie ustroju NL
 • WS-14.3 Rozszalowywanie podestów roboczych
 • PZDdz-14.5 Demontaż podestów roboczych
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie poprzecznic NL
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie podestów roboczych
 • PZDdz-14.5 Śrutowanie ustroju NP.
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki przyczółka P2
 • WD-17.0 Rozszalowywanie skrzydeł P3 i poprzecznic
 • WD-17.0 Śrutowanie ustroju pod kapy chodnikowe
 • WD-17.0 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie skrzydeł P1 i poprzecznic
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji korpusów P2
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydła P1P i poprzecznicy P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • PZM-19.7 Obruk wewnątrz przepustu
 • WD-20.2 Ustawianie klatek pod ustrój nośny
 • WD-20.2 Wykonywanie izolacji korpusów (korki)
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3L i P1P
 • WD-20.2 Zbrojenie skrzydła P1P i P3L
 • WD-20.2 Przygotowywanie podłoża pod ustrój nośny
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P3L
 • WD-20.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Szalowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Zbrojenie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Betonowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Ustawianie klatek pod sprężenie
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju nośnego P1-P2 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż ustroju nośnego P3-P4 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoża pod szalowanie ustroju P3-P4
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie słupów P3(S5) NL
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ciosów P3
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie izolacji ławy P3
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ciosów P3(S5)
 • MsPZDsz -22.8 Beton podkładowy pod ciężkie podpory
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie ciosów P3(S4),P4
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie ciosów pod montaż łożysk P3,P4

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • uzyskiwanie informacji w zakresie uprawomocnienia decyzji wodnoprawnych
 • Montaż oczyszczalni ścieków MOP lewy
 • Prace przy rowie w R-G i R – 4 oraz rzece Rózanica
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 11+750 do 14+300
 • Wykop – zbiornik ZR-18

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego MOP 1

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – latarnie
 • Budowa oświetlenia drogowego OUD – kable
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable
 • Budowa oświetlenia drogowego węzeł Ełk Południe – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie ściany fundamentowe – budynek toalet MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Administracyjno – Biurowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Odhumusowanie istn. rowu DK-65 km 0+900
 • Głębokie odhumusowanie DO-20 km 0+400 – 0+500
 • Odhumusowanie drogi DO-23
 • Wymiana gruntu MOP L
 • Wykop S-61 km 12+600 – 12+800
 • Nasyp S-61 km 13+100 – 13+250
 • Wykop S-61 km 16+950 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+320 – 18+420
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1680N w km 0+510-0+600
 • Wykop rowu przejazd Nr9 km 0+300 – 1+000
 • Nasyp DK-65 km 0+420 – 0+540
 • Wykop rowu DK-65
 • Wykop MOP Lewy
 • Warstwa GWN S-61 km 14+000 – 14+280
 • Warstwa GWN/MROZ S-61 km 18+350 – 18+850
 • Warstwa GWN/MROZ rondo Nr 1 Węzeł Ełk
 • Ulepszenie/osuszenie podłoża łącznic węzła Ełk L-03 i L-04
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 18+350 – 18+850
 • Podbudowa bitumiczna gr 10cm AC WMS 22P Węzeł Guty L01 w km 0+710-0+939 i na WGL03 km 0+100 – 0+190
 • Warstwa wiążąca gr 8cm AC WMS 16W Węzeł Guty L01 km 0+710-0+939 L i P, L02 km 0+150-0+227 i L03 km 0+100-0+190
 • Warstwa ścieraln SMA 11 PMB Węzeł Guty L01 km 0+710-0+939 L i P, L02 km 0+000-0+227 i L03 km 0+100-0+407
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 0+000-2+000 str, L i P
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 14+615-15+070 pobocze prawe
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 14+615-14+818 pobocze lewe
 • Zasypka pasa rozdziału droga S-61 km 14+600 – 15+000
 • Profilowanie skarp i poboczy droga S-61
 • Humusowanie pasa rozdziału droga S-61 km 5+350 – 6+800
 • Montaż barier ochronnych linowych w pasie rozdziału drogi ekspresowaej S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1802.1
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1802.2
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1802.3
 • Przepust PEHD DN400 PZ 1802.4

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • PZM-0.6 Wykonanie obruku
 • WD-1.0 Układanie krawężnika na dojazdach P1
 • WD-1.0 Uszczelnianie desek gzymsowych
 • WD-1.0 Zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji
 • WD-1.4 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • WD-1.4 Zbrojenie i szalowanie płyt najazdowych P1,P3
 • WD-1.4 Przygotowywanie płyty ustroju pod papę
 • WD-1.4 Dozbrajanie dylatacji P1,P3
 • WD-1.4 Betonowanie płyt najazdowych P1, P3
 • PZDsz-2.0 Szalowanie podwalin stozków przyczółka
 • PZDsz-2.0 Szalowanie bloku oporowego na płycie najazdowej P1
 • WD-2.5 Wykonywanie podwieszenia na skrzydłach pod deski gzymsowe
 • WD-2.5 Zbrojenie i montaż desek gzymsowych na skrzydełkach obiektu
 • WD-2.5 Dozbrajanie kap na skrzydłach obiektu
 • PZM-2.8 Rozszalowywanie kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Uszczelnianie desek gzymsowych
 • PZM-2.8A Wypełnienie wnętrza przepustu kruszywem
 • WSPZDdz-5.3 Szalowanie ścianki zaplecznej NP
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki – podpora P1 i P3
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju
 • PZM-7.8 Szalowanie ramy NP.
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-9.4 Wykonywanie zasypki
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Zbrojenie ławy P2L, P2P
 • WS-11.1 Szalowanie ławy P2L
 • WS-11.1 Betonowanie ławy P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie korpusu P1L
 • PZDdz–11.7 Betonowanie korpusu P1L
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie korpusu P2
 • PZŁ-13.2 Wykonanie betonu ochronnego papy
 • PZŁ-13.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydełek przepustu
 • PZŁ-13.2 Betonowanie skrzydełek przepustu
 • WS-14.3 Szalowanie ustroju nośnego NL
 • WS-14.3 Betonowanie ustroju nośnego NL
 • WS-14.3 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WS-14.3 Wykonywanie drenażu P2
 • WS-14.3 Zasypka korpusów
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego NL
 • PZDdz-14.5 Osadzanie wpustów i sączków,
 • WD-17.0 Szalowanie skrzydeł P3
 • WD-17.0 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydła P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie podwieszenia poprzecznic
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie poprzecznic P1,P2
 • PZM-19.7 Wypełnienie wnętrza przepustu kruszywem
 • WD-20.2 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P3
 • WD-20.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P1P
 • WD-20.2 Rozszalowanie skrzydła P1L
 • WD-22.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-22.2 Szalowanie skrzydła P3
 • WD-22.2 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-22.2 Zbrojenie ustroju nośnego
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpór tymczasowych
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju P1-P2 NP
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ciosów podłożyskowych P4; P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie słupów P3 (S5)

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 18+920 – 19+379
 • Prace przy rowie w km 7+850
 • Prace przy rowie Różanica 6+700
 • Prace przy rowie R-B-21/1 w km 3+490
 • Prace kanalizacji deszczowej D-17
 • Prace kanalizacji deszczowej D-21
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 11+750 do 14+300
 • Prace przy budowie przykanalików w km 11+750 do 14+500
 • Obróbka studzienek ściekowych S61 km 14+615-15+070 pobocze prawe
 • Obróbka studzienek ściekowych S61 km 14+615+14+818 pobocze lewe
 • Wykop – zbiornik ZR-2
 • Ułożenie geomembrany – zbiornik ZR-2
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR- 2
 • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR- 2
 • Układanie geokraty – zbiornik ZR-16
 • Wykop – zbiornik ZR-17
 • Wykop – zbiornik ZR-18

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Pełnienie nadzoru

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable
 • Budowa oświetlenia drogowego MOP – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie ścian fundamentowych budynek toalet na MOP Prawy
 • Beton podkładowy budynek toalet na MOP Lewy
 • Wykonywanie Elewacji – budynek Warsztatowo-Garażowy OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Wiaty OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Boksów OUD
Czerwiec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przygotowanie materiałów do wniosku o ZRID dla D04
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+500 – 0+590
 • Wymiana gruntu MOP Lewy
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 12+550 – 12+700
 • Wykop S-61 km 16+950 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+320 – 18+420
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP1680N w km 0+510-0+600
 • Wykop MOP Lewy
 • Warstwa GWN S-61 km 12+400 – 12+700
 • Warstwa GWN S-61 km 19+500 – 19+700
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+400 – 12+700
 • Podbudowa bitumiczna gr 10cm AC WMS 22P na WGL01 w km 0+710-0+939 i na WGL03 km 0+100 – 0+190-
 • Węzeł Guty
 • Podbudowa bitumiczna AC22P gr 18cm L01 węzeł Guty km 0+400-0+640 Str. L i P
 • Warstwa wiążąca AC 16W PMB gr 8cm L01 węzeł Guty km 0+400-0+640 Str. L i P
 • Warstwa scieralna SMA 11PMB L05 węzeł Guty km 0+250-0+609
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+763-15+455 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+455-15+185 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+455-15+185 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 16+290-16+380 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+695-15+785 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+695-15+392 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+364-15+392 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+354-15+280 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+070-15+120 prawe pobocze
 • Obróbka studzienek w ciagu ścieków trójkątnych S61
 • Ustawienie krawężnika betonowego 20×30 oraz obrzeża 8×30 na DP1802B cz.1 w km 0+220-0+550
 • Profilowanie skarp i poboczy droga S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 L-03 węzeł Ełk

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie papy na ściankach zaplecznych P1,P3
 • WD-1.0 Układanie krawężników na dojazdach P3
 • WD-1.4 Spawanie kotew krawężników
 • WD-1.4 Przygotowywanie wnęk pod dylatację
 • WD-1.4 Profilowanie nasypów pod płyty najazdowe
 • WD-1.4 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1,P3
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • PZDsz-2.0 Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Dozbrajanie i szalowanie dylatacji modułowych
 • WD-2.5 Betonowanie dylatacji
 • WD-2.5 Układanie żywicy na dylatacji
 • PZM-2.8 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • PZM-2.8 Betonowanie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż desek gzymsowych
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie ścianek zaplecznych P1L,P2L
 • WD-6.8 Ustawianie rusztowania pod ustrój nośny
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki przyczółka P1
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-9.4 Wykonywanie zasypki podpór P1; P3
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Betonowanie ławy P1P
 • WS-11.1 Betonowanie betonu podkładowego P2
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie ławy P2L
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie ławy P2P
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie korpusu P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1L
 • PZŁ-13.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł
 • PZŁ-13.2 Układanie papy na płytę zespalającą
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie ustroju NL
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki P1
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ustroju nośnego NP.
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie ustroju nośnego NL
 • WD-17.0 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Betonowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 • WD-17.0 Szalowanie skrzydeł P3
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-20.2 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P1L
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydla P3
 • WD-22.2 Izolacja korpusu P1 (wklejanie korków)
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie ustroju
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie skrzydła P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju P1-P2 NP
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ciosów podłożyskowych P3, P4
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowanie podłoża pod ustrój P3-P4
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie słupów P3 (S5)

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 7+930 – 8+080
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 8+816 – 8+965
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 14+615 – 14+848
 • Prace przy rowie A w km 5+450
 • Prace przy rowie A w km 12+550
 • Prace na rowie N1 w km 14+550
 • Prace przy kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 10+500 do 11+750
 • Prace przy budowie przykanalików w km 11+750 do 14+500
 • Wykop – zbiornik ZR-2
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8 cm na skarpach – zbiornik ZR-16
 • Układanie geokraty – zbiornik ZR-16

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Spotkanie z przedstawicielami Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (Elewacja) – budynek Warsztatowo-Garażowy OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Wiaty OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Boksów OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przygotowanie materiałów do wniosku o ZRID dla D04
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+500 – 0+590
 • Wymiana gruntu MOP Lewy
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 12+550 – 12+700
 • Wykop S-61 km 16+950 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+320 – 18+420
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP1680N w km 0+510-0+600
 • Wykop MOP Lewy
 • Warstwa GWN S-61 km 12+400 – 12+700
 • Warstwa GWN S-61 km 19+500 – 19+700
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+400 – 12+700
 • Podbudowa bitumiczna gr 10cm AC WMS 22P na WGL01 w km 0+710-0+939 i na WGL03 km 0+100 – 0+190-
 • Węzeł Guty
 • Podbudowa bitumiczna AC22P gr 18cm L01 węzeł Guty km 0+400-0+640 Str. L i P
 • Warstwa wiążąca AC 16W PMB gr 8cm L01 węzeł Guty km 0+400-0+640 Str. L i P
 • Warstwa scieralna SMA 11PMB L05 węzeł Guty km 0+250-0+609
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+763-15+455 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+455-15+185 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+455-15+185 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 16+290-16+380 lewe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+695-15+785 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+695-15+392 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+364-15+392 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+354-15+280 prawe pobocze
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S61 km 15+070-15+120 prawe pobocze
 • Obróbka studzienek w ciagu ścieków trójkątnych S61
 • Ustawienie krawężnika betonowego 20×30 oraz obrzeża 8×30 na DP1802B cz.1 w km 0+220-0+550
 • Profilowanie skarp i poboczy droga S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 L-03 węzeł Ełk

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Układanie papy na ściankach zaplecznych P1,P3
 • WD-1.0 Układanie krawężników na dojazdach P3
 • WD-1.4 Spawanie kotew krawężników
 • WD-1.4 Przygotowywanie wnęk pod dylatację
 • WD-1.4 Profilowanie nasypów pod płyty najazdowe
 • WD-1.4 Betonowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe P1,P3
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • PZDsz-2.0 Betonowanie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Dozbrajanie i szalowanie dylatacji modułowych
 • WD-2.5 Betonowanie dylatacji
 • WD-2.5 Układanie żywicy na dylatacji
 • PZM-2.8 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • PZM-2.8 Betonowanie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż desek gzymsowych
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie ścianek zaplecznych P1L,P2L
 • WD-6.8 Ustawianie rusztowania pod ustrój nośny
 • WD-6.8 Szalowanie ustroju
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki przyczółka P1
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-9.4 Wykonywanie zasypki podpór P1; P3
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Betonowanie ławy P1P
 • WS-11.1 Betonowanie betonu podkładowego P2
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie ławy P2L
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie ławy P2P
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie korpusu P2L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1L
 • PZŁ-13.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł
 • PZŁ-13.2 Układanie papy na płytę zespalającą
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie ustroju NL
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki P1
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ustroju nośnego NP.
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie ustroju nośnego NL
 • WD-17.0 Szalowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Betonowanie ustroju nośnego
 • WD-17.0 Pielęgnacja betonu ustroju nośnego
 • WD-17.0 Szalowanie skrzydeł P3
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-20.2 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P1L
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydla P3
 • WD-22.2 Izolacja korpusu P1 (wklejanie korków)
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie ustroju
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie skrzydła P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju P1-P2 NP
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ciosów podłożyskowych P3, P4
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowanie podłoża pod ustrój P3-P4
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie słupów P3 (S5)

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 7+930 – 8+080
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 8+816 – 8+965
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 14+615 – 14+848
 • Prace przy rowie A w km 5+450
 • Prace przy rowie A w km 12+550
 • Prace na rowie N1 w km 14+550
 • Prace przy kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 10+500 do 11+750
 • Prace przy budowie przykanalików w km 11+750 do 14+500
 • Wykop – zbiornik ZR-2
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8 cm na skarpach – zbiornik ZR-16
 • Układanie geokraty – zbiornik ZR-16

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Spotkanie z przedstawicielami Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykonywanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (Elewacja) – budynek Warsztatowo-Garażowy OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Wiaty OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Boksów OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przygotowanie materiałów do wniosku o ZRID dla D04
 • Wymiana gruntu droga DO-23 km 0+500 – 0+590
 • Wymiana gruntu MOP Lewy
 • Wypełnienie wymiany gruntu MOP Prawy
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 13+000 – 13+200
 • Wykop S-61 km 13+000 – 13+200
 • Nasyp S-61 km 14+130 – 14+280
 • Wykop S-61 km 16+950 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Wykop S-61 km 18+400 – 18+600
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1680N km 0+520-0+600
 • Wykop MOP Lewy
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 12+015 – 12+400
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 łącznica L01 km 0+070- 0+600 – Węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 parkingi; place OUD
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 MOP Prawy
 • Podbudowa zasadnicza z KŁ C90/3 gr 20cm DK 61 1+720 -1+859
 • Podbudowa bitumiczna gr 10cm AC WMS 22P na L05 km 0+250-0+609 – Węzeł Guty
 • Podbudowa bitumiczna AC22P gr 7cm na DP1802B czII km 0+060-0+780
 • Warstwa wiążąca gr 8cm AC WMS 16W na L05 km 0+250-0+609 – Węzeł Guty
 • Warstwa wiążąca gr 6cm AC16W PMB na DP1802B czII km 0+060-0+780
 • Warstwa wiążąca gr 5cm DG Lipnik – Guty km 0+380 – 1+100
 • Ułożenie kostki granitowej rondo DK 61
 • Profilowanie skarp i poboczy droga S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 PZL15.8L
 • Przepust PEHD DN800 WA10
 • Przepust PEHD DN800 PDDO20.1
 • Przepust PEHD DN400 PZDO17.2
 • Przepust PEHD DN400 PZDO17.1

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Szalowanie i dozbrajanie dylatacji modułowych
 • WD-1.0 Śrutowanie płyty ustroju nośnego
 • WD-1.0 Betonowanie dylatacji
 • WD-1.0 Izolowanie ścianek zaplecznych i układanie żywic
 • WD-1.4 Montaż desek gzymsowych
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych
 • WD-1.4 Wykonywanie izolacji ścianek zaplecznych
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki przyczółków
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • WD-2.5 Betonowanie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie zasypki przyczółków
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż kotwe chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WD-6.8 Przygotowywanie podłoża pod ustrój nośny
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki przyczółków
 • PZM-7.8 Rozszalowywanie ustroju NL
 • PZM-7.8 Piaskowanie zbrojenia ramy NP.
 • PZGd-8.7 Szalowanie ustroju nośnego nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Rozładunek palisandra – bramownica
 • WD-9.4 Zbrojenie ustroju nośnego
 • WD-9.4 Wykonywanie izolacji korpusów przed zasypką
 • WS-11.1 Zbrojenie i szalowanie ławy P1P
 • WS-11.1 Wykonywanie wymiany gruntu pod podporą P2
 • WS-11.1 Szalowanie pod beton podkładowy P2
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie i zbrojenie korpusu P1L
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie i zbrojenie korpusu P2L
 • PZDdz–11.7 Betonownaie korpusu P2L
 • PZŁ-13.2 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł
 • WS-14.3 Zbrojenie ustroju NL
 • PZDdz-14.5 Szalowanie ustroju NP
 • PZDdz-14.5 Piaskowanie zbrojenia ustroju
 • PZDdz-14.5 Montaż filigranów
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie drenażu zasypki na korpusie P1
 • WD-17.0 Szalowanie skrzydeł P3
 • WD-17.0 Szalowanie ustroju
 • WD-17.0 Piaskowanie zbrojenia skrzydeł
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-20.2 Zbrojenie skrzydła P1L
 • WD-20.2 Wklejanie korków
 • WD-20.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-22.2 Betonowanie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Szalowanie ustroju
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P4L
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie skrzydła P4L
 • MsPZDsz -22.8 Rozbiórka słupów P3 (S5)
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ustroju NP. P1-P2
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowanie podłoża pod ustrój P3-P4

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Rozpoczęto prace przy rowie A w km 5+450
 • Rozpoczęto prace przy rowie A w km 12+550
 • Prace na rowie N1 w km 14+550
 • Rozpoczęto prace na obrukach wylotów do rowu w km 10+500 do 11+750
 • Montaż przykanalików dla kanalizacji deszczowej D-18
 • Prace przy kanalizacji deszczowej D-19
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 12 cm na dnie – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8 cm na skarpach – zbiornik ZR-16
 • Wykop – zbiornik ZR-17

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Spotkanie z przedstawicielami Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia DP1802B – kable
 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Wiaty OUD
 • Roboty montażowe konstrukcji stalowej Boksów OUD
 • Betonowanie wieńca – budynek Warsztatowy OUD
 • Wykonywanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych (Elewacja) – budynek Warsztatowo-Garażowy OUD
 • Montaż storaki okiennej – budynek Warsztatowo – Garażowy OUD
 • Betonowanie ścian fundamentowych – budynek toalet MOP Prawy
 • Zakończenie robót na ZRB-5

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego,
 • Przygotowanie materiałów do wniosku o ZRID dla D04
 • Odhumusowanie DK 61 1+720 – 1+859
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 12+550 – 12+700
 • Nasyp S-61 km 13+000-13+200
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Wykop S-61 km 18+500 – 18+600
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Wykop DP 1678N km 0+600 – 0+800
 • Nasyp droga DO-24
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Nasyp w pasie rozdziału droga S-61
 • Warstwa mrozoochronna S-61 km 11+890 – 12+015
 • Podbudowa pomocnicza droga S-61 km 19+240 – 19+500
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 6+800-7+800 jezdnia prawa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 15+763-15+983 jezdnia prawa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 20+130-20+275 jezdnia prawa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 20+130-20+275 jezdnia lewa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 20+650-20+867 jezdnia lewa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 20+650-20+875 jezdnia prawa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 21+435-21+575 jezdnia lewa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 21+635-21+665 jezdnia prawa
 • Ułożenie płyt ażurowych S61 20+665-20+765 strona lewa
 • Ułożenie płyt ażurowych S61 20+648-20+740 strona prawa
 • Obróbka studni
 • Ułożenie kostki granitowej rondo DK 61
 • Profilowanie skarp, poboczy droga S-61
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż deski gzymsowej na latarni
 • WD-1.0 Montaż dylatacji modułowej
 • WD-1.0 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonownia
 • WD-1.4 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • PZDsz-2.0 Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania
 • WD-2.5 Montaż dylatacji modułowej
 • WD-2.5 Spawanie desek gzymsowych
 • WD-2.5 Zbrojenie płyt najazdowych
 • WD-2.5 Zbrojenie wspornika pod latarnie
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie zasypki przyczółków i stożków P1,P2
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki podpory P1, P3
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie ramy NL
 • PZM-7.8 Przygotowywanie ramy NL do betonowania
 • PZM-7.8 Betonowanie ramy NL
 • PZGd-8.7 Ustawianie wieżyczek pod ustrój nośny nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Montaż konsol
 • WD-9.4 Rozszalowywanie skrzydła P3L
 • WD-9.4 Rozszalowywanie skrzydła P3P
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Szalowanie i zbrojenie ławy P1L
 • PZDdz-11.7 Szalowanie korpusu P2L
 • PZDdz-11.7 Rozszalowywanie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Szalowanie i zbrojenie płyty dennej i skrzydeł
 • PZŁ-13.2 Zasypka przepustu
 • PZŁ-13.2 Betonowanie płyty dennej skrzydełka
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty zespalającej
 • PZŁ-13.2 Szalowanie skrzydełek
 • WS-14.3 Szalowanie ustroju
 • WS-14.3 Piaskowanie zbrojenia ustroju
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie ustroju NP
 • PZDdz-14.5 Montaż podwieszenia
 • PZDdz-14.5 Montaż konsol
 • PZDdz-14.5 Zasypka podpory P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie izolacji podpory P2
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki podpora P1
 • WD-17.0 Zbrojenie ustroju
 • WD-17.0 Szalowanie skrzydeł P3
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie korpusu P2L
 • PZM-19.7 Wykonywanie podłoża pod parasol
 • PZM-19.7 Wykonywanie parasola
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P1L
 • WD-22.2 Ustawianie wieżyczek między P2-P3
 • WD-22.2 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • WD-22.2 Układanie ramek
 • WD-22.2 Zbrojenie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-22.2 Ustawianie wieżyczek ustroju
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie korpusu P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P4P
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoża pod ustrój
 • MsPZDsz -22.8 Pierwomontaż szalunku ustroju P1-P2 NP.
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie korpusu P4L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej D-29
 • Prace na rowie melioracyjnym bez nazwy 5 i 6
 • Prace na obrukach wlotów do rowu w km 21+300
 • Regulacja wpustów żeliwnych, km 7+000 – 8+750, strona lewa i prawa
 • Regulacja wpustów żeliwnych, km 5+200 – 7+000, strona lewa i prawa
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-5
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-5
 • Ułożenie płyt ażurowych (typu jomb) na zjeździe – zbiornik ZR-5
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-5
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-5
 • Humusowanie – zbiornik ZR-5
 • Wykop – zbiornik ZR-17
 • Budowa zasilania SZR 6

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Szczuczyn/Guty – latarnie

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Montaż storaki okiennej budynek administracyjny OUD
 • Roboty związane z deskowaniem i zbrojeniem fundamentów budynku toalet MOP Prawy
 • Ścianki działowe budynek warsztatowo – garażowy OUD
 • Roboty murarskie budynek warsztatowo – garażowy OUD
 • Montaż papy podkładowej na dachu budynek administracyjny OUD
Maj 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowanie i wysłanie materiałów do zamiennego ZRiD
 • Nasyp S-61 km 11+700 – 11+800
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 12+550 – 12+700
 • Nasyp S-61 km 13+700 – 13+800
 • Nasyp S-61 km 14+300 – 14+520
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału (nasyp) S-61
 • Nasyp DP 1680N km 0+510 – 0+650
 • Wykop MOP Prawy
 • Wykop MOP Lewy
 • Nasyp droga DK-65 km 0+120 – 0+520
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Warstwa GWN droga S-61 km 18+845 – 19+240
 • Warstwa mrozoochronna S-61 km 19+240 – 19+500
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 19+240 – 19+500
 • Podbudowa z betou C3/4 DP 1802B cz.1 km 0+220-0+709
 • Podbudowa z betou C3/4 DP 1802B cz.2 km 0+000-0+750
 • Podbudowa z betou C3/4 Węzeł Guty Łacznica L-01 km 0+720-0+939,44
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 14+617- 15+150 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 15+250- 15+815 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 15+505 – 14+617 jezdnia lewa
 • Ustawienie ścieków trójkątnych km 6+800-7+800 jezdnia lewa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Spawanie krawęznika kap chodnikowych
 • WD-1.0 Dozbrajanie deski gzymsowej
 • WD-1.0 Zbrojenie wsporników pod latarnię
 • WD-2.5 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Montaż desek gzymsowych
 • PZM-2.8 Spawanie kraweżników do kapy chodnikowej
 • PZM-2.8 Montaż desek gzymsowych
 • WS/PZDZ-5.3 Zasypka stożków i korpusów P1,P2
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż dylatacji wklejanej SIKA
 • WD-6.8 Wykonywanie zasypki podpory P1
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie ramy NL
 • PZGd-8.7 Ustawianie wieżyczek pod ustrój nośny nitka środkowa
 • PZGd-8.7 Montaż konsol
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P3P
 • WD-9.4 Szalowanie ustroju nośnego
 • WS-11.1 Zbrojenie ławy P1L
 • PZDdz–11.7 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2P
 • PZDdz–11.7 Rozszalowywanie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Wykonywanie izolacji z papy
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie skrzydeł
 • PZŁ-13.2 Wykonywanie zasypki przepustu
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty
 • WS-14.3 Betonowanie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Szalowanie ustroju
 • PZDdz-14.5 Szalowanie ustroju
 • PZDdz-14.5 Podwieszanie konsol
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki i drenażu za przyczółkiem P1
 • WD-17.0 Zbrojenie skrzydła P3P
 • WD-17.0 Szalowanie ustroju
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie korpusu P1L,P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P2L
 • WD-20.2 Wykonywanie zasypki P1
 • WD-22.2 Ustawianie wieżyczek pod ustrój nośny
 • WD-22.2 Szalowanie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Piaskowanie zbrojenia skrzydła P3P
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie skrzydła P4P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 1+024 – 1+085
 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej D-29
 • Prace na rowie melioracyjnym bez nazwy 5 i 6
 • Rozpoczęto prace na obrukach wyotów do rowu w km 21+300
 • Regulacja wpustów żeliwnych, km 7+000 – 8+750, strona lewa i prawa
 • Ułożenie geomembrany – zbiornik ZR-5
 • Wykonanie nadsypk i – zbiornik ZR-5
 • Wykop – zbiornik ZR-17
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-26
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-26
 • Ułożenie płyt ażurowych (typu jomb) na zjeździe – zbiornik ZR-26
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-26
 • Humusowanie – zbiornik ZR-26

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Ełk Południe – kable
 • Budowa zasilania SZR 6

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie budynek warsztatowo – garażowy OUD
 • Betonowanie nadproży budynek warsztatowo – garażowy OUD
 • Układanie krawężników – drogi i place manewrowe OUD
 • Warstwa GWN boksy na wolny skład materiałów OUD
 • Podbudowa pomocnicza C3/4 boksy na wolny skład materiałów OUD
 • Roboty związane z deskowaniem fundamentów budynku toalet MOP Prawy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowanie i wysłanie materiałów do zamiennego ZRiD
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 12+500 – 12+700
 • Wykop S-61 km 13+000 – 13+200
 • Nasyp S-61 km 13+785 – 13+853
 • Nasyp S-61 km 14+300 – 14+520
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Uzupełnienie poboczy i pasa rozdziału (nasyp) S-61
 • Nasyp DP 1680N km 0+520-0+700
 • Nasyp DP 1678N km 0+600+800
 • Wykop DO17 km 0+000-0+230
 • Nasyp droga DK-65 km 0+350 – 0+420
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Ulepszone podłoże – koryto D017 km 0+000 – 0+230
 • Warstwa mrozoochronna S-61 km 19+240 – 19+500
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 11+150-11+700 jezdnia lewa
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 11+150-11+700 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 5+880 – 5+350 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 5+350 – 6+930 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 16+550 – 15+505 jezdnia lewa
 • Umocnienie rowów płytami ażurowymi S-61 km 21+216-21+304
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S-61 km 21+330-21+635
 • Ułożenie ścieków trójkątnych S-61 km 22+288-22+502
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 PZL4.9L
 • Przepust PEHD DN600 PZL3.6P
 • Przepust nr 3 PEHD DN800 DK65 0+125
 • Przepust stalowy DN800 LO4 0+560
 • Przepust stalowy DN800 LO3 0+130

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Zbrojenie i szalowanie płyt najazdowych P1,P3
 • WD-1.0 Betonowanie płyt najazdowych P1,P3
 • WD-1.0 Montaż desek gzymsowych NL
 • WD-1.0 Szalowanie wspornika pod latarnię
 • WD-1.4 Montaż kotew talerzowych
 • WD-1.4 Szalowanie ścianki zaplecznej P1
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki P3
 • PZDsz-2.0 Montaż desek gzymsowych
 • PZDsz-2.0 Szalowanie płyty najazdowej P1
 • WD-2.5 Zasypka podpory P1,P3
 • WD-2.5 Szalowanie betonu podkładowego płyt najazdowych P1,P3
 • WD-2.5 Betonowanie betonu podkładowego płyt najazdowych P1,P3
 • WD-2.5 Zbrojenie kap chodnilowych
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki P1,P2
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie podwieszenia kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie stożków P1,P2
 • WS/PZDZ-5.3 Układanie krawężnika na ustroju nośnym
 • WD-6.8 Prace porządkowe; Załadunek szalunków
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego NL
 • PZGd-8.7 Rozładunek transportu szalunków
 • PZGd-8.7 Składanie konsol ustroju nośnego (nitka środkowa)
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P3L,P3P
 • WD-9.4 Betonowanie skrzydła P3L
 • WD-9.4 Montaż belek
 • WS-11.1 Wykonywanie wykopów pod podpory
 • PZDdz–11.7 Szalowanie korpusu P2P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie płyty dennej skrzydła (etap 1)
 • PZŁ-13.2 Przygotowywanie podłoza pod izolację
 • WS-14.3 Betonowanie skrzydła P2L
 • WS-14.3 Zbrojenie ustroju nośnego NP.
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki P1,P2
 • PZDdz-14.5 Podwieszanie konsol
 • WD-17.0 Zbrojenie skrzydła P3L
 • WD-17.0 Montaż filigranów
 • WD-17.0 Wykonywanie izolacji ław i korpusu P1
 • WD-17.0 Wykonywanie zasypki podpory P1
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie korpusu P1L,P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Piaskowanie zbrojenia
 • WD-20.2 Rozszalowywanie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Rozszalowywanie korpusu P3
 • WD-22.2 Ustawianie klatek między P1-P2
 • WD-22.2 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-22.2 Układanie płyt betonowych pod rusztowanie ustroju między P2-P3
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie słupów P3
 • MsPZDsz -22.8 Montaż łożysk P1,P2
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie skrzydła P4P i korpusu P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie korpusa P4L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru autorskiego
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-29
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-34
 • Prace na obrukach wyotów do rowu w km 21+300
 • Regulacja wpustów żeliwnych, km 7+000 – 8+750, strona lewa i prawa
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-23
 • Humusowanie – zbiornik ZR-23
 • Humusowanie – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-25
 • Humusowanie – zbiornik ZR-25
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-26
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-26
 • Wykonanie nadsypki– zbiornik ZR-26
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-26
 • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-26
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 0+469 – 0+700
 • Drenaż sączki podłużne S-61 km 0+964 – 1+020

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa oświetlenia węzeł Ełk Południe – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie ścian żelbetowych Boksów OUD
 • Deskowanie i zbrojenie wieńców attyki budynek Administracyjny OUD
 • Ścianki działowe budynek warsztatowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 13+000 – 13+100
 • Wykop S-61 km 13+100 – 13+260
 • Nasyp S-61 km 13+785 – 13+853
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1680N km 0+260-0+440
 • Uzupełnienie pas rozdziału (nasyp) S-61 km 21+500 – 22+000
 • Uzupełnienie pobocza (nasyp) S-61 km 21+500 – 22+001
 • Nasyp droga DK-65 km 0+130 – 0+500
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 9+000-11+000 jezdnia lewa
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 11+200-11+600 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+600 – 15+300 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+600 – 15+300 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 0+449 – 1+962 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 1+600 – 1+962 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 6+925- 5+880 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN400 PZL3.6L

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż desek gzymsowych
 • WD-1.0 Zbrojenie i szalowanie płyty najazdowej P1,P3
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki podpora P3
 • PZDsz-2.0 Układanie papy na ustroju nośnym
 • WD-2.5 Układanie krawężników na ustroju nośnym
 • WD-2.5 Montaż kotew kap chodnikowych
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki P3
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki P2
 • WS/PZDZ-5.3 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-6.8 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • PZM-7.8 Szalowanie ustroju nośnego i ścian NL
 • PZGd-8.7 Składanie konsol ustroju nośnego (nitka środkowa)
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P3L,P3P
 • WS-11.1 Wykonywanie wykopów pod podpory
 • PZDdz–11.7 Szalowanie korpusu P2P
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty dolnej skrzydła
 • WS-14.3 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł
 • WS-14.3 Zbrojenie ustroju nośnego NP
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie drenażu za przyczółkiem P1,P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie izolacji korpusu P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki P2
 • WD-17.0 Montaż filigranów
 • MS-PZDdz 18.2 Rozszalowywanie korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie i szalowanie korpusu P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie korpusu P2L
 • WD-20.2 Piaskowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-22.2 Rozszalowywanie korpusu P1
 • WD-22.2 Rozszalowywanie korpusu P3
 • WD-22.2 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie filarów P3 (S4)
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie słupów P4P
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie skrzydła P1P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-27
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-26
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-28
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-29
 • Kanał deszczowy dn400 w km 6+830 str. L system K-5
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Studnia dn1200, K-5.2 w km 6+830 str. L
 • Montaż wylotu kolektora dn400 w km 6+830 str. L
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-16
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-17
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-20
 • Humusowanie – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-21
 • Humusowanie – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-23
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-23
 • Humusowanie – zbiornik ZR-23
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-25
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-25
 • Ułożenie geowłókniny- zbiornik ZR-26
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-31

Sieć telekomunikacyjna

 • Wystąpienie o uzgodnienie PW do Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa oświetlenia węzeł Ełk Południe – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Deskowanie i zbrojenie ścian Boksów OUD
 • Betonowanie ścian żelbetowych Boksów OUD
 • Ściany murowane budynek warsztatowy OUD
 • Ścianki działowe budynek Administracyjny OUD
 • Zakończenie betonowania boksów
 • Wykop/ wylewka pod fundament MOP Południe

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+650
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1921N km 0+000-0+350 i DP 1680N km 0+000-0+220
 • Wykop 0+600-0+800 DP 1678N
 • Nasyp droga DK-65 km 0+130 – 0+500
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 9+000-9+600 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+650 – 14+850
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 16+550 – 16+800 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 16+550 – 16+800 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 0+000 – 1+600 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 6+930 – 7+835 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie zasypki przyczółka P3
 • WD-1.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki przyczółka P1 i P3
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki stożków P1 i P3
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki korpusu P1
 • PZM-2.8 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie podwieszenia kap chodnikowych
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu NL
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P3L
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie i szalowanie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie betonu podkładowego pod skrzydła
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty dolnej skrzydła
 • WS-14.3 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Montaż filigranów- szalunek tracony ustroju nośnego
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie drenażu zasypki P1
 • WD-17.0 Demontaż deskowania skrzydeł P1
 • WD-17.0 Montaż konsol NL
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż deskowania korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P1L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki ławy P2
 • WD-22.2 Demontaż deskowania korpusu P1
 • MsPZDsz -22.8 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie słupów P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Przygotowywanie podłoża pod deskowanie ustroju między podporami P1-P2

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-18
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-26
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Regulacja wysokościowa studni deszczowych w km 3+045 – 8+500 Str P i L
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-16
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-17
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyty jomb na zjeździe – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-22
 • Humusowanie – zbiornik ZR-22

Sieć telekomunikacyjna

 • Wystąpienie o uzgodnienie PW do Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie ścian żelbetowych Boksów OUD
Kwiecień 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie MOP Lewy
 • Wykop S-61 km 11+750 – 11+900
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+650
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Wykop DP 1678N 0+600-0+800
 • Nasyp DP 1921N km 0+000-0+350 i DP 1680N km 0+000-0+220
 • Nasyp droga DK-65 km 0+130 – 0+500
 • Nasyp Przejazd Nr 9
 • Nasyp rondo 1 km 0+000 – 0+140 (DK-65)
 • Wykop łącznice L_03 i L_04 Węzeł Ełk
 • Wykop MOP Prawy
 • Warstwa GWN S-61 km 14+650 – 14+850
 • Warstwa GWN/MROZ DO-25 km 0+000 – 0+420
 • Warstwa GWN na OUD
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 9+000-11+000 str. P
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+650 – 14+850
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 15+000-15+300
 • Wymiana droga DO-20 km 0+200 – 0+300
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 7+925 – 8+980 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 8+980 – 7+925 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN400 PZDO6.4

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie zasypki przyczółków
 • WD-1.0 Montaż kotew kap chodnikowych
 • WD-1.0 Zbrojenie kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonywanie zasypki przyczółka P1
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie płyty najazdowej P1 i kap chodnikowych
 • PZDsz-2.0 Betonowanie płyty najazdowej P1
 • WD-2.5 Przygotowywanie ustroju nośnego pod układanie papy
 • PZM-2.8 Montaż kotew pod kapy chodnikowe
 • PZM-2.8A Wykonywanie parasola
 • PZM-2.8A Wykonywanie zasypki
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie izolacji przyczółków P1,P2
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydła P1P
 • PZM-7.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu NL
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie poprzecznic P1,P2,P3
 • PZDdz–11.7 Szalowanie korpusu P1P
 • PZDdz–11.7 Zbrojenie korpusu P2P
 • PZŁ-13.2 Montaż prefabrykatów
 • PZŁ-13.2 Szalowanie betonu podkładowego pod skrzydła
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1L
 • WS-14.3 Montaż deskowania ustroju
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki i drenażu korpusu P2
 • WD-17.0 Montaż belek prefabrykowanych
 • WD-17.0 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1L
 • WD-17.0 Rozszalowywanie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie izolacji ławy P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych P1, P2
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie skrzydła P1P
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie filarów P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie korpusu P4P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie zasypki ławy P3; P4
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie podpory tymczasowej P2A

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-18
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-19
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-26
 • Wstępna regulacja wpustów deszczowych S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Montaż wpustów deszczowych DN500 S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Przykanalik DN200 S61 km 6+800-7+800 JL i JP
 • Kanał deszczowy PP DN600mm S61 km 0+700-0+800
 • Studnie betonowe DN1500 S61 km 0+700-0+800
 • Studnie betonowe OS+5 Droga powiatowa nr 1802B km 0+000-0+100
 • Kanał deszczowy PP DN500mm Droga powiatowa nr 1802B km 0+000-0+100
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-12
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-22
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-22

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa oświetlenia drogowego OUD – kable
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Betonowanie słupów wieńców budynek Budynek warsztatowo-garażowy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie łącznic L03 i L04 węzeł Ełk Południe
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+650 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp ulepszony DP 1921N km 0+000-0+350
 • Nasyp ulepszony DP 1680N km 0+000-0+221
 • Nasyp droga DK-65 km 0+200 – 0+520
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Nasyp droga DO-25 km 0+000 – 0+400
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 7+800-9+000 str. prawa i lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 6+930 – 7+835 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 20+380 – 20+850 jezdnia prawa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 21+360 – 22+500 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust stalowy DN1400 PMDO18.1
 • Przepust PEHD DN800 WA nr1
 • Przepust PEHD DN800 PMDO3.2
 • Przepust PEHD DN600 PZL8.3P

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Rozszalowywanie ścianek zaplecznych NL
 • WD-1.0 Wykonanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-1.0 Montaż kotew krawężnikowych
 • WD-1.4 Wykonanie zasypki przyczółków
 • WD-1.4 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypek przyczółków
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZDsz-2.0 Zbrojenie płyty najazdowej P1 i kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Układanie papy na ustroju nośnym
 • PZM-2.8 Wykonywanie izolacji i drenażu
 • PZM-2.8 Wykonywanie zasypki korpusów
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie bloków kotwiacych po sprężaniu
 • WD-6.8 Zbrojenie i szalowanie skrzydła P1P
 • WD-6.8 Piaskowanie zbrojenia
 • PZM-7.8 Piaskowanie zbrojenia
 • PZGd-8.7 Wykonywanie izolacji korpusów
 • WD-9.4 Wykonywanie podwieszenia podparcia P1,P2,P3
 • WD-9.4 Szalowanie poprzecznicy P1,P2,P3
 • WD-9.4 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P2P
 • PZGD-11.7 Wykonywanie izolacji ławy P2
 • PZGD-11.7 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie płyty dennej
 • WS-14.3 Betonowanie skrzydła P2P
 • WS-14.3 Szalowanie skrzydła P1P i P1L
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki ławy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł na P1
 • WD-17.0 Rozszalowywanie szalunku poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Betonowanie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2L
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P2P
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3P
 • WD-20.2 Betonowanie skrzydła P3P
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P3
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie ławy P3P i skrzydła P1L
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ławy P3P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie izolacji korpus P1, ławy P4P; fundamentu P4L
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1L
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie podpory tymczasowej P2A

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+900-2+000
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 1+900-2+000
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 1+900-2+000
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+770 – 6+900 str. L
 • Studnia dn1200, K-6.1, K-6.2 w km 6+770 str. L
 • Studnia dn1200, K-7.1 w km 6+820 str L
 • Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych w km 7+900 – 8+500 Str P
 • Wykonanie zjazdu – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpach – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-20
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-20
 • Ułożenie geokraty wypełnionej humusem – zbiornik ZR-20
 • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 12 cm – zbiornik ZR-21
 • Ułożenie płyt ażurowych grubości 8 cm – zbiornik ZR-21

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-1/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-2/220 kV
 • Roboty związane z usunięciem kolizji energetycznej NN-3/220 kV
 • Budowa oświetlenia drogowego OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Szalunki ścian BOKSY OUD
 • Betonowanie wieńców attyki budynek Administracyjnny OUD
 • Ścianki działowe Budynek Administracyjny OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie łącznic L03 i L04 węzeł Ełk Południe
 • Ulepszenie podłoża w km 8+700-8+900 str. lewa i prawa
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 18+900 – 19+200
 • Wykop S-61 km 19+250 – 19+475
 • Nasyp S-61 km 19+475 – 19+550
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • W-wa mrozoochronna S-61 km 16+600 – 16+800
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 7+800-9+000 str. lewa i prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 0+500-2+000 str. lewa i km 0+400-2+000 str. prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 19+825 – 20+380 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN600 PZL11.0P

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Demontaż wież pod sprężanie ustroju NL, NP.
 • WD-1.0 Wykonanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji skrzydeł P1
 • WD-1.4 Montaż deskowania kap chodnikowych
 • WD-1.4 Wykonanie zasypki przyczółków
 • PZDsz-2.0 Układanie krawężników na ustroju nośnym
 • WD-2.5 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych P1,P3
 • WD-2.5 Frezowanie płyty ustroju nośnego
 • PZM-2.8 Układanie papy na ustroju nośnym
 • PZM-2.8 Wklejanie kotew do krawężników
 • WS/PZDZ-5.3 Rozszalowywanie ustroju nośnego NP
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie iniekcji kabli sprężających
 • WD-6.8 Rozszalowywanie skrzydeł P1L,P3P
 • WD-6.8 Szalowania skrzydła P1P
 • PZM-7.8 Przygotowanie podłoża między podporami
 • PZM-7.8 Piaskowanie wytyków i zbrojenie korpusów
 • PZGd-8.7 Wykonywanie izolacji korpusu P3
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P1L
 • WD-9.4 Szalowanie poprzecznic P1,P2
 • WD-9.4 Wykonywanie podwieszenia pod poprzecznice P1
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P2L
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P2P
 • PZGD-11.7 Betonowanie ławy P2P
 • PZŁ-13.2 Betonowanie betonu podkładowego
 • PZŁ-13.2 Zbrojenie płyty dennej
 • WS-14.3 Zbrojenie skrzydła P1P
 • WS-14.3 Układanie belek prefabrykowanych
 • PZDdz-14.5 Izolowanie korpusu P2
 • PZDdz-14.5 Wykonywanie zasypki ław
 • PZDdz-14.5 Układanie belek prefabrykowanych
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Demontaż szalunku korpusus P1
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki ławy P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie ławy P4L
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ciosów podłożyskowych P1,P2
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P3P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+000-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+000-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN600mm DK61 str. L (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Studnie betonowe DN1500 DK61 str. L (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Kanał deszczowy dn200 w km 6+800 – 8+000 str. L
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 6+800 – 8+000 str. L i P
 • Kanał deszczowy dn150 w km 6+800 – 7+100 str. P
 • Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych w km 7+900 – 8+750 str L i P
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpie – zbiornik ZR-30
 • Humusowanie – zbiornik ZR-30
 • Humusowanie – zbiornik ZR-33

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa zasilania SZR 3

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Podbudowa pomocnicza z C3/4 gr. 15 cm na OUD
 • Zbrojenie ścian BOKSY OUD
 • Ściany murowane Budynek Warsztatowy OUD
 • Zbrojenie wieńce ściany attykowej Budynek Administracyjnny OUD
 • Ścianki działowe Budynek Administracyjny OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Aktualizacja KSZR według zmienionych wymagań Zamawiającego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+200 – 0+500
 • Odhumusowanie L03 i L04
 • Wymiana gruntu jezdnia manewrowa MOP_P_04
 • Wykop S-61 km 0+500-0+580
 • Nasyp S-61 km 0+580-0+700
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+325 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1802N 0+500-0+750
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Wykop DO14 0+040-0+145
 • Wykop DO17 0+000-0+500
 • Nasyp DO-27 km 1+000 – 1+325
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 0+400-0+800 str. lewa i prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 22+517 – 21+360 jezdnia lewa
 • Nawierzchnia z betonu cementowego S-61 km 20+850 – 19+930 jezdnia lewa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN800 PDDO17.1
 • Przepust PEHD DN800 WA nr3
 • Przepust PEHD DN800 WA nr6
 • Przepust PEHD DN800 WA nr7
 • Przepust PEHD DN600 PZL11.0L

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji korpusów P1,P3
 • WD-1.0 Betonowanie ścianek zaplecznych NL
 • WD-1.0 Wykonywanie izolacji płyty ustroju nośnego na zakresie Kap chodnikowych
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki stożków i przyczółków
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji płyty ustroju nośnego na zakresie Kap chodnikowych
 • WD-2.5 Przygotowanie pod układanie papy na UN
 • WS/PZDZ-5.3 Sprężanie ustroju nośnego NP
 • WD-6.8 Montaż łożysk
 • PZGd-8.7 Montaż łożysk
 • WD-9.4 Montaż łożysk
 • WD-9.4 Szalowanie skrzydła P1P
 • WD-9.4 Betonowanie skrzydła P1P
 • PZGD-11.7 Rozszalowywanie ławy P1L
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P2L
 • WS-14.3 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P, P2P
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych
 • WS-14.3 Wykonywanie podestu pod montaż belek
 • PZDdz-14.5 Rozszalowywanie skrzydła P2P,P1P
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P1P
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P i P2P
 • MS-PZDdz 18.2 Betonowanie korpusu P1P
 • WD-20.2 Rozszalowywanie korpusu P1
 • WD-20.2 Szalowanie skrzydła P3L
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie i szalowanie ławy P4P
 • MsPZDsz -22.8 Betonowanie ławy P4P
 • Przepust PEHD DN800 PDDO17.1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 0+450-0+700
 • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 0+450-0+700
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+965-2+050
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 1+965-2+050
 • Kanał deszczowy PP DN600mm DK61 str. P (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Studnie betonowe DN1500 DK61 str. P (łąka) km 0+730 – 0+740
 • Kanał deszczowy dn200 w km 7+900 – 8+100
 • Wpusty deszczowe dn500 w km 7+900 – 8+100
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-15
 • Humusowanie – zbiornik ZR-15
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-16
 • Ułożenie płyt ażurowych na skarpie – zbiornik ZR-30
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag do dokumentacji PW Orange
 • Budowa kanału technologicznego OUD

Sieć elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Nasyp OUD – węzeł Ełk
 • Roboty murarskie i betonowe – OUD budynek warsztatowy
 • BUDYNEK WIATY, BUDYNEK ŚMIETNIK : , FUNDAMENTY , IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
 • ZBROJENIE ŚCIAN I SŁUPÓW BUDYNKU WIATY
 • BETONOWANIE ŚCIAN I SŁUPÓW WIATY
 • ROBOTY MUROWE NA BUDYKU WARSZTATOWYM

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Aktualizacja KSZR
 • Uzupełnianie platformy na wymianie droga S-61 km 19+000 – 19+100
 • Wykop S-61 km 0+500-0+580
 • Nasyp S-61 km 0+580-0+700
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+400 – 14+525
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+850
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 22+900 – 23+260
 • Nasyp DP 1802N 0+500-0+750
 • Nasyp droga DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Wykop DO14 0+040-0+145
 • Wykop DO17 0+000-0+500
 • Warstwa GWN/MROZ S-61 km 14+850 – 15+000
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 14+850 – 15+000
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 22+100- 22+300 jezdnia prawa
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Przepust PEHD DN800 PMDO18.2
 • Przepust PEHD DN800 PDDO20.2
 • Przepust PEHD DN600 PZL6.2P
 • Przepust PEHD DN600 PZL9.8P
 • Przepust PEHD DN600 PZL9.8L

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.0 Iniekcja kabli sprężających NL
 • WD-1.0 Montaż sączków
 • WD-1.0 Rozszalowanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki przyczółków wraz z drenażem
 • WD-2.5 Montaż sączków
 • PZM-2.8 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Wykonywanie izolacji ścian
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie iniekcji stali sprężającej
 • WD-6.8 Szalowanie skrzydła P1P, P3L
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydeł P1L, P3P
 • PZM-7.8 Pompowanie wody
 • PZGd-8.7 Pompowanie wody
 • WD-9.4 Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • WD-9.4 Rozszalowywanie korpusu P3
 • WD-9.4 Montaż podparcia poprzecznicy pośredniej oraz montaż zbrojenia i deskowania skrzydła podpory P1
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P1L
 • PZGD-11.7 Betonowanie ławy fundamentowej P1L
 • WS-14.3 Wykonywanie zasypki ław fundamentowych P1 i P2
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie skrzydła P2L
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie poprzecznicy P2
 • WD-17.0 Betonowanie poprzecznic P1,P3
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P2
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P i P2P
 • WD-20.2 Przygotowywanie drogi dojazdowej
 • WD-22.2 Szalowanie i zbrojenie fundamentu P3
 • WD-22.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie fundamentu P3
 • MsPZDsz -22.8 Zbrojenie ławy P4
 • MsPZDsz -22.8 Wykonywanie izolacji korpusu P1
 • MsPZDsz -22.8 Spawanie podpory tymczasowej P2A
 • MsPZDsz -22.8 Skucie dodatkowych głowic pali

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Kanał deszczowy dn800 odc. DZR-13.1 – WZ-13 km 8+040 – 8+050 str L
 • Kanał deszczowy dn200 OL – W-1 w km 9+700 str P
 • Montaż wyposażenia przepompowni PD-7, PD-8, PD-9, PD-10, PD-11, PD-10a.
 • Ułożenie płyt zbrojonych na zjeździe – zbiornik ZR-14
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-15
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 12cm – zbiornik ZR-15

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag Orange do dokumentacji PW.
 • Przygotowywanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange do ponownego uzgodnienia
 • Budowa kanału technologicznego KTp1
 • Budowa kanału technologicznego OUD

Sieć elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.
 • Budowa zasilania Pompownia 7
 • Budowa zasilania SZR 6
 • Budowa zasilania OUD

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Wykop OUD – węzeł Ełk
 • Roboty murarskie i betonowe – OUD budynek warsztatowy
Marzec 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+200 – 0+500
 • Nasyp S-61 km 2+900-2+950
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+750
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 23+100 – 23+260
 • Nasyp DP 1802B 0+400-0+450
 • Nasyp GWN DG Lipnik – Guty 0+000-0+400
 • Wykop DO7 km 0+000-0+500
 • Wykop DO19 km 0+000-0+300
 • Wykop DO-25 km 0+000 – 0+460
 • Nasyp DK-65 km 0+600 – 0+825
 • Warstwa GWN/MROZ S-61 km 14+850 – 15+300
 • Warstwa GWN droga DO-20 km 0+000 – 0+200
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 19+800- 20+830 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 21+400- 22+520 jezdnia lewa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 21+400- 22+100 jezdnia prawa
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 22+300- 22+520 jezdnia prawa
 • Podbudowa z kruszywa droga DO-20 km 0+000 – 0+200
 • Malowanie oznakowania poziomego na objeździe tymczasowym
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego
 • Wykop OUD – węzeł Ełk

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Betonowanie ścianek zaplecznych
 • WD-1.0 Rozszalowanie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Sprężenie ustroju nośnego
 • WD-1.4 Rozszalowywanie ustroju nośnego
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie izolacji
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie zasypki i drenażu
 • WD-2.5 Wykonywanie zasypki i drenażu
 • WD-2.5 Iniekcja kabli sprężających
 • PZM-2.8 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie ustroju nośnego nitka prawa
 • WD-6.8 Szalowanie i zbrojenie skrzydeł P3P i P1L
 • WD-9.4 Szalowanie korpusu P3 i skrzydła P1P
 • WD-9.4 Betonowanie korpusu P3
 • WD-9.4 Szalowanie ciosów podłożyskowych
 • PZGD-11.7 Zbrojenie i szalowanie ławy P1
 • PZGD-11.7 Betonowanie betonu podkładowego P2
 • PZDdz-14.5 Szalowanie i zbrojenie poprzecznicy P1,P2
 • PZDdz-14.5 Betonowanie skrzydła P1P,P2P oraz poprzecznicy P1
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P1,P3
 • MS/PZDdz 18.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1P
 • MS/PZDdz 18.2 Zbrojenie korpusu P2
 • WD-20.2 Szalowanie i zbrojenie korpusu P1
 • WD-20.2 Betonowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie korpusu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie fundamentu P3
 • WD-22.2 Wykonywanie zasypki ławy P1
 • Ms/PZDsz -22.8 Wykonanie badań statycznych i dynamicznych na palach P4
 • Ms/PZDsz -22.8 Wykonywanie zasypek P1,P2
 • Ms/PZDsz -22.8 Rozszalowywanie korpusu P1L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru,
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Zakończono prace na kanalizacji sanitarnej tłocznej MOP prawy
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Studnia dn1200 SZ-13 i SR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-13.1 – ZR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Obróbka kratek ściekowych S61 jezdnia prawa krawędź prawa km 20+850 – 21+360
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-13
 • Profilowanie skarp – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 8cm – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyt ażurowych gr. 12cm – zbiornik ZR-13
 • Humusowanie – zbiornik ZR-13
 • Profilowanie skarp – zbiornik ZR-14
 • Ułożenie geokraty – zbiornik ZR-14
 • Wykop – zbiornik ZR-15

Sieć telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag Orange do dokumentacji PW.
 • Przygotowywanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange do ponownego uzgodnienia
 • Aktualizacja KSZR według dodatkowych wymagań Z (korekta znaków zmiennej treści pryzmowych

Sieć elektroenergetyczna

 • Budowa oświetlenia węzeł Guty – układanie kabli
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego linii 220kV do Wykonawcy.

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – OUD budynek warsztatowo
 • Betonowanie ścian Boksów OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Nasyp S-61 km 2+800-2+950
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+350 – 14+520
 • Wykop S-61 km 17+420 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Nasyp S-61 km 23+100 – 23+260
 • Nasyp DP-1802B km 0+300-0+400
 • Nasyp DP-1802B km 0+500-0+800
 • Warstwa mrozoochronna S-61 km 21+210 – 21+290
 • Podbudowa pomocnicza S-61 km 21+210 – 21+290
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 3+100-5+220 L i P
 • Naprawa dróg technologicznych
 • Czyszczenie dróg
 • Czyszczenie oznakowania pionowego

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Szalowanie i zbrojenie ścianek zaplecznych
 • WD-1.0 Montaż podwieszenia kap chodnikowych
 • WD-1.4 Przygotowanie bloków kotwiacych pod sprężanie ustroju
 • WD-2.5 Montaż deskowania kap chodnikowych
 • PZM-2.8 Demontaż szalunku ścian P1L; P2L i podparcia ustroju nośnego
 • WS/PZDZ-5.3 Szalowanie i zbrojenie ustroju nitka prawa
 • WD-6.8 Wiercenie otworów na łożyska P1, P2, P3
 • WD-6.8 Szalowanie skrzydła P3P i P1L
 • WD-9.4 Szalowanie korpusu P3 i skrzydła P1P
 • PZGD-11.7 Wymiana gruntu podpora P2
 • PZGD-11.7 Zbrojenie ławy fundamentowej P1
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ścianki zaplecznej P1L
 • PZDdz-14.5 Szalowanie skrzydła P1P
 • PZDdz-14.5 Zbrojenie skrzydła P2P
 • PZDdz-14.5 Szalowanie poprzecznicy P1,P2
 • WD-17.0 Szalowanie poprzecznicy P1,P3
 • MS-PZDdz 18.2 Szalowanie korpusu P1P
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie betonu podkładowego P3
 • WD-22.2 Demontaż szalunku fundamentu P1
 • MsPZDsz -22.8 Szalowanie i betonowanie korpusu P1P
 • MsPZDsz -22.8 Wykonanie zasypki P2P,P1L

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-22
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-21
 • Prace na kanalizacji deszczowej D-16
 • Kontynuacja prac na wodociągu W-12B
 • Zakończono prace na wodociągu MOP prawy
 • Wykop rowu – odpływ z Jeziora Tatry Duże km 22+900 do 23+230
 • Studzienki betonowe DN500mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN150mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP PP DN200mm Droga nr 1802B km 0+275-0+420, S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+800-2+900
 • Studnie betonowe DN1200 S61 km 2+800-2+900
 • Kanał deszczowy dn200 odc. Wyl-13 – ZR-13 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Studnia dn1200 S-13.1 w km 7+880 – 7+940, str. L
 • Studnia dn1500 T10-rozp w km 5+450, str. L
 • Kanał deszczowy dn200 odc. Wyl-10 – T10-rozp w km 5+440 – 5+450, str. L
 • Wpust deszczowy dn500 w km 8+750 str L
 • Kanał deszczowy dn200 w km 8+750 str L
 • Regulacja wpustów żeliwnych na studzienkach ściekowych w km 3+045 – 5+200 str L i P
 • Regulacja włazów żeliwnych na studniach w km 3+500 – 8+750 str L i P
 • Wykop ZR 15
 • Układanie ażurów : ZR13, ZR14, ZR21

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Przygotowanie dokumentacji ujmującej aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Roboty związane z usunięciem kolizji NN-1/400 kV
 • Budowa zasilania SZR 1

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – OUD budynek warsztatowo
 • Betonowanie ścian i słupów – Wiata OUD
 • Roboty zbrojarskie – Boksy OUD

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+430 – 14+530
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050
 • Wymiana gruntu droga DO-20
 • Odhumusowanie drogi obsługującej DO-25 km 0+000 – 0+460
 • Wykop droga DO-25 km 0+000 – 0+460

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Ustawienie ścieków trójkątnych S61 km 3+100-5+220 L i P
 • PZM-2.8 Betonowanie skrzydła S1L i S2L
 • WS/PZDZ-5.3 Zbrojenie ustroju
 • PZGD-11.7 Zbrojenie podpora P1P
 • PZGD-11.7 WykopP2-wymiana
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P1L i P2L
 • PZDdz-14.5 – Zbrojnie skrzydła P1L
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie skrzydła P1L
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie ścianki zaplecznej P1P
 • WD-17.0 – Szalowanie poprzecznicy na P1 i P3
 • MS-PZDdz 18.2- Betonowanie fundamentu P1P
 • MS-PZDdz 18.2- Zbrojenie korpusu P2L
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P1
 • WD-22.2 Betonowanie ławy P1
 • WD-22.2 Rozszalowanie ławy P1
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie i betonowanie filarów P2L
 • Ms PZDsz -22.8 Skucie głowic pali podpory P3 i P4 – Rozpoczęcie
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P1P
 • Ms PZDsz -22.8 Rozszalowanie korpusu P1L
 • PZM 2.8a Wykonanie zsypki przepustu

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-21
 • Prace na wodociągu MOP prawy
 • Kontynuacja prac na wodociągu W-12B
 • Prace na wpustach deszczowych w km 11+200 do 11+600
 • Studzienki betonowe DN500mm L01 km 0+766; Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy PP DN150mm Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy PP DN 200mm L01 km 0+766; Droga Lipniki-Guty km 0+080-0+350, S61 km 1+440-1+500
 • Kanał deszczowy dn200 odc. SZ-12 -ZR-12 w km 6+950-7+040, str. P
 • Studnia dn1200 w km 6+950, str. P
 • Studnia dn1500 w km 7+010-7+020, str. P
 • Kanał deszczowy dn600 odc.Sep-12 -WZ-12 w km 7+170, str. P
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x8 – zbiornik ZR-13
 • Wykop – zbiornik ZR-15
 • Wykop zbiornik ZR-31
 • Wykopanie nadsypki piaskowej – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x8cm- zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x12cm- zbiornik ZR-24
 • Ułożenie geokraty wypełnionej humusem – zbiornik ZR-24

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Oświetlenie – Węzeł Szczuczyn/Guty – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie i betonowe OUD budynek OUD warsztatowo-garażowy
 • Fundamenty i głowice na stopach fundamentowych z elementami kotwiącymi na wiacie sprzętowo-materiałowej
 • Fundamenty i stopy fundamentowe na budynku komunalnym (śmietnik)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Nasyp S-61 km 14+430 – 14+530
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Nasyp S-61 km 17+925 – 18+050

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Betonowanie ustroju
 • PZM-2.8 Zbrojenie skrzydeł S1L i S2L
 • PZM-2.8 Deskowanie skrzydeł nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • WD-6.8 Betonowanie skrzydła P3P
 • PZGD-11.7 Chudziak podpora P1
 • WS-14.3 Betonowanie korpusu P2L
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P1L
 • PZDdz-14.5 – Zbrojnie skrzydła P1P
 • PZDdz-14.5 – Betonowanie skrydła P1L i ścianki zaplecznej P1P
 • PZDdz-14.5 – Montaż łożysk P2
 • WD-17.0 – Montaż łozysk P1 i P2
 • MS-PZDdz 18.2- Betonowanie fundamentu P1L
 • MS-PZDdz 18.2- Zbrojenie korpusu P1P
 • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P3
 • WD-20.2 Szalowanie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie słupa P2
 • Ms PZDsz -22.8 Izolacje cienkie fundamentów P1, P2
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie filarów P2L
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P3
 • Ms PZDsz -22.8 Wykonanie chudego betonu podpory P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-12.2 – ZR-12 w km 6+950 – 7+040, str. P
 • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-20
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej K-14 i K-16
 • Rozpoczęto prace na wodociągu MOP prawy
 • Wykop zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-13
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-13
 • Nadsypka zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-24
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-24
 • Geokrata wypełniona humusem – zbiornik ZR-25
 • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-25
 • Wykop zbiornik ZR-26
 • Wykop zbiornik ZR-31

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez PSE
 • Budowa zasilania – Pompownie 2
 • Oświetlenie – Węzeł Szczuczyn/Guty – kable

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Roboty murarskie – ściany budynek warsztatowy
 • Wieńce i słupy OUD BUD. warsztatowo-magazynowy – betonowanie
 • Strop na budynku administracyjnym (2 strop)
 • Strop na budynku warsztatowym (1 strop)
Luty 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK 65 km 0+700 – 0+800
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Betonowanie ustroju NL
 • PZM-2.8 Zbrojenie skrzydeł Nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • WD-6.8 Betonowanie korpusu P1
 • WD-6.8 Zbrojenie skrzydła P3L
 • WD-9.4 Betonowanie korpusu P1
 • PZGD-11.7 Wykop P1
 • WS-14.3 Betonowanie korpusu P1L
 • WS-14.3 Rozszalowanie korpusu P2
 • PZDdz-14.5 Zbrojnie skrzydła
 • PZDdz-14.5 Rozszalowanie ścianki zaplecznej
 • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P3
 • WD-22.2 Betonowanie słupów
 • Wd-22.2 Deskowanie ławy P1
 • Ms PZDsz -22.8 izolacje cienkie fundamentów
 • Ms PZDsz -22.8 Betonowanie filarów P2P
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P4
 • Ms PZDsz -22.8 Wykonanie chudego betonu podpory P4
 • Ms PZDsz -22.8 Wykop pod fundamenty podpory P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru ,
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodno-prawnego

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE:

 • Stopy fundamentowe budynek OUD wiata i śmietnik – betonowanie
 • Stropy OUD budynek administracyjny – betonowanie
 • Wieńce i słupy OUD budynek warsztatowo-magazynowy – betonowanie
 • Wykop pod fundamenty OUD Boksy

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Odhumusowanie DK-65 km 0+700 – 0+800
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WS/PZDZ-5.3 Deskowanie ustroju
 • MS/PZDdz-18.2 zbrojenie fundamentu P1
 • WD-20.2 rozbiórka deskowania + czyszczenie
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie korpusu P1P

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Wykop zbiornik ZR-31

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P1
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • PP

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Montaż wpustów, sączków i prowadnic
 • PZM-2.8 Betonowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 Betonowanie ściany P2P
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie ściany P1L
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • WD-22.2 Zbrojenie fundamentu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Pale CFA P3
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej ZR-19
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej K-14 i K-16
 • Wykop – zbiornik ZR-21
 • Wykop – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyty ażurowej – zbiornik ZR-23
 • Zgrzewanie geomembrany – zbiornik ZR-21
 • Przepust Stalowy DN1000 MEL S61 12+538

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
Styczeń 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO13.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowania korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 zbrojenie i szalowanie ściany P1P
 • WS-14.3 zbrojenie ściany P2L i P1L
 • PZDdz-14.5 betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • PZDdz-14.5 zbrojenie poprzecznic
 • WD-20.2 betonowanie korpusu P3
 • WD-22.2 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Prace na kanalizacji sanitarnej na MOP prawy
 • Wykop pod zbiornik ZR-19
 • Zakończono montaż przykanalików deszczowych w 8+700 do 11+000
 • Kanał tłoczny dn225 odc. PD-8 – Ł8.1 w km 4+430 – 4+470, str. P
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-12.2 – ZR-12 w km 6+950 – 7+040, str. P
 • Regulacja wpustów żeliwnych w km 3+250 – 3+490, str. P
 • Montaż wylotów do istn. rowu Wyl-9 i Wyl-11 w km 5+450 str. P
 • Montaż wlotu WZ-7.2 do zbiornika ZB-7 w km 3+570, str. L

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO23.1
 • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 19+041

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowanai korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • WD-9.4 Zbrojenie korpusu P1
 • WS-14.3 Rozszalowanie ściany P1P
 • PZDdz-14.5 Rozszalowanie ścianki zaplecznej P2P
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie słupów P2

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Otrzymanie od Orange oficjalnych uwag do PW
 • Wystąpienie z wnioskiem o aktualizację warunków przebudowy Orange
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Otrzymanie od PSE uwag do dokumentacji PW 220kV
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Odhumusowanie DK-65
 • Wykop DO-17 km 0+050 – 0+200
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PDPN9.1
 • Przepust PEHD DN600 rów kryty w.Ełk LO1 0+200

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD-1.0 Wykonywanie sprężenia – nitka prawa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa– zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD17.0 – rozszalowanie ciosów, korpusu P3
 • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P2P
 • Ms Pzdsz – 22.8 – ścianka szczelna – podpora P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-32

Sieć telekomunikacyjna

 • Przekazanie do Orange aktualnego wniosku o uzgodnienie PW Prace nad PW-SZR dostosowywanie rozwiązań z koncepcjo do przyjętego układu drogowego

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Oczekiwanie na uzgodnienie od PSE
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazanie PW w wersji papierowej dla dróg obsługujących, części drogowej MOP i OUD
 • Przepust PEHD DN800 PMDO8.1
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.3

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • PMKP22.2 Montaż konstrukcji przepustu
 • PMKP22.2 Wykonanie zasypki przepustu

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Złożenie uzupełnionego projektu PW TOM 06.01 do uzgodnień do Orange.
 • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01

Sieć energetyczna

 • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV
 • Oczekiwanie na uzgodnienia od PSE.
 • Pełnienie nadzoru

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2023 r.

Liczba odwiedzin: 97148
Projekt i wykonanie: M2 Studio