Luty 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie korpusu P1
 • Ms PZDsz -22.8 Szalowanie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Oczekiwanie na aktualizację warunków przebudowy z Orange
 • PP

Sieć elektroenergetyczna

 • Złożenie poprawionej dokumentacji PW 220kV do uzgodnienia do PSE

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.4 Montaż wpustów, sączków i prowadnic
 • PZM-2.8 Betonowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 Betonowanie ściany P2P
 • WS-14.3 Zbrojenie i szalowanie ściany P1L
 • PZDdz-14.5 Betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • WD-22.2 Zbrojenie fundamentu P1
 • WD-22.2 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Pale CFA P3
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie filarów P2
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej ZR-19
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej K-14 i K-16
 • Wykop – zbiornik ZR-21
 • Wykop – zbiornik ZR-22
 • Ułożenie płyty ażurowej – zbiornik ZR-23
 • Zgrzewanie geomembrany – zbiornik ZR-21
 • Przepust Stalowy DN1000 MEL S61 12+538

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
Styczeń 2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO13.2

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowania korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • PZDdz-11.7 Wykop podpory P1
 • WS-14.3 zbrojenie i szalowanie ściany P1P
 • WS-14.3 zbrojenie ściany P2L i P1L
 • PZDdz-14.5 betonowanie ścianki zaplecznej P2L
 • PZDdz-14.5 zbrojenie poprzecznic
 • WD-20.2 betonowanie korpusu P3
 • WD-22.2 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie słupów P2
 • Ms PZDsz -22.8 zbrojenie korpusu P1

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Przygotowanie materiałów do odpowiedzi na wezwanie dot. Wydania pozwoleń wodnoprawnych- wystąpienie o
 • wydanie uproszczonych wypisów z ewidencji gruntów
 • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
 • Prace na kanalizacji sanitarnej na MOP prawy
 • Wykop pod zbiornik ZR-19
 • Zakończono montaż przykanalików deszczowych w 8+700 do 11+000
 • Kanał tłoczny dn225 odc. PD-8 – Ł8.1 w km 4+430 – 4+470, str. P
 • Kanał deszczowy dn200 odc. S-12.2 – ZR-12 w km 6+950 – 7+040, str. P
 • Regulacja wpustów żeliwnych w km 3+250 – 3+490, str. P
 • Montaż wylotów do istn. rowu Wyl-9 i Wyl-11 w km 5+450 str. P
 • Montaż wlotu WZ-7.2 do zbiornika ZB-7 w km 3+570, str. L

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • PP
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+500
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PMDO23.1
 • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 19+041

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • WS/PZDZ-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka prawa
 • WD-6.8 Wykonywanie deskowanai korpusu P1
 • WD-9.4 Deskowanie korpusu P1
 • WD-9.4 Zbrojenie korpusu P1
 • WS-14.3 Rozszalowanie ściany P1P
 • PZDdz-14.5 Rozszalowanie ścianki zaplecznej P2P
 • Ms PZDsz -22.8 Zbrojenie słupów P2

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Otrzymanie od Orange oficjalnych uwag do PW
 • Wystąpienie z wnioskiem o aktualizację warunków przebudowy Orange
 • Wprowadzenie uwag Orange do dokumentacji PW
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Otrzymanie od PSE uwag do dokumentacji PW 220kV
 • Wprowadzenie uwag PSE do dokumentacji PW 220kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Uszczegółowienie projektu Planu Działań Ratowniczych
 • Pogłębienie odhumusowania S-61 km 23+100 – 23+230
 • Odhumusowanie DK-65
 • Wykop DO-17 km 0+050 – 0+200
 • Wykop S-61 km 12+050 – 12+500
 • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
 • Wykop S-61 km 17+600 – 17+850
 • Przepust PEHD DN800 PDPN9.1
 • Przepust PEHD DN600 rów kryty w.Ełk LO1 0+200

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD-1.0 Wykonywanie sprężenia – nitka prawa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa– zabezpieczenie na czas okresu zimowego
 • WD17.0 – rozszalowanie ciosów, korpusu P3
 • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P2P
 • Ms Pzdsz – 22.8 – ścianka szczelna – podpora P3

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-32

Sieć telekomunikacyjna

 • Przekazanie do Orange aktualnego wniosku o uzgodnienie PW Prace nad PW-SZR dostosowywanie rozwiązań z koncepcjo do przyjętego układu drogowego

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Oczekiwanie na uzgodnienie od PSE
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-2/220 kV
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-3/220 kV

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazanie PW w wersji papierowej dla dróg obsługujących, części drogowej MOP i OUD
 • Przepust PEHD DN800 PMDO8.1
 • Przepust PEHD DN800 PMDO6.3

Roboty mostowe:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa – Zabezpieczenia w okresie zimowym
 • PMKP22.2 Montaż konstrukcji przepustu
 • PMKP22.2 Wykonanie zasypki przepustu

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • pełnienie nadzoru
 • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Złożenie uzupełnionego projektu PW TOM 06.01 do uzgodnień do Orange.
 • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01

Sieć energetyczna

 • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV
 • Oczekiwanie na uzgodnienia od PSE.
 • Pełnienie nadzoru

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2021 r.

Liczba odwiedzin: 32733
Projekt i wykonanie: M2 Studio