Luty 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korekta projektu wykonawczego ze względu na rozwiązania branżowe.
 • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

Roboty mostowe:

 • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
  • Przebudowy sieci wodociągowej rev. 03,
  • MOP rev. 03
 • Kontynuacja prac nad dostosowywaniem przedmiarów robót w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 oraz MOP rev. 03.
 • Przekazanie:
  – PW w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03,
  – PW w zakresie MOP rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego i przekazanie do wewnętrznej weryfikacji PORR.
 • Aktualizacja przedmiarów.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego. W związku z dodatkowymi wymaganiami SE (dotyczy WN 220 i 400kV).

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Opracowanie PB w rewizji 10.
 • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

Roboty mostowe:

 • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
  • kanalizacji deszczowej rev. 02,
  • OUD rev. 03.
 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 02 – oraz OUD rev. 03.
 • Opracowywanie PB rev. 10.

Sieć telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.
 • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Uzyskanie uzgodnienia PB I PW dla linii 110kV TOM 05.5.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korekta wykazów i przedmiarów robót.
 • Dostosowanie rozwiązań do wprowadzonych zmian w zakresie branż.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzono uwagi Inżyniera oraz PORR do PW w zakresie obiektów mostowych. Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. kanalizacji deszczowej PW rev. 02.
 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Prace nad STWiORB

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Uzyskanie uzgodnienia PB dla projektu PGE Ełk.
Styczeń 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Wprowadzanie uwag uszczegóławiających projekt.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Opracowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Prace nad  STWiORB

Sieć energetyczna

 • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korekta rowów wzdłuż drogi ekspresowej ze względu na zmianę rzędnych przepustów ekologicznych.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kontynuacja prac nad przygotowywaniem materiałów do edycji projektu wykonawczego.

Roboty mostowe:

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera PW  przekazanych obiektów.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Otrzymanie uzgodnienia projektu budowlanego TOM 05.6.2 – 400kV od PSE.
 • Wysłanie projektu wykonawczego TOM 05.6.2 – 400kV do uzgodnień do PSE.
 • Negatywna opinia PSE do projektu budowlanego TOM 06.6.1 – 220kV z uwagi na nie uwzględnienie przebudowy całych sekcji przewodów OPGW.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowywanie materiałów do edycji projektu wykonawczego.

Roboty mostowe:

 • Dalsze uszczegółowianie projektu i oczekiwanie na zatwierdzenie  przez Inżyniera PW przekazanych projektów obiektów.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez PGE Łomża do PW TOM 05.02.
 • Uzupełnienie PW TOM 05.01 i przekazanie Wykonawcy.
 • Wysłanie poprawionego projektu TOM 05.05 do uzgodnień do PGE.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsza korekta szczegółów i uszczegółowianie rozwiązań zgodnie z wpływającymi uwagami.

Roboty mostowe:

 • Przekazanie do weryfikacji dokumenty dotyczące obiektów mostowych:
  PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08); MS_PZDsz-22.8..

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Dalsze prace nad wprowadzaniem poprawek i uszczegółowianiem projektu wykonawczego.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020 r.

Liczba odwiedzin: 11499
Projekt i wykonanie: M2 Studio