Sierpień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
 • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
 • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
 • Osuszenie nasypu S-61 km 15+100 – 15+700
 • Osuszenie nasypu S-61 km 22+443 – 22+820
 • Osuszenie podłoża DO-20 km 1+500 – 1+800
 • Osuszenie podłoża DO-21 km 0+250 – 0+560
 • Nasyp S61 5+180-5+570
 • Wykop S61 6+340-6+900
 • Wykop S-61 15+000 – 16+000
 • Nasyp S-61 15+000 – 16+000
 • Nasyp S-61 km 21+550 – 21+720
 • Wykop S-61 km 21+720 – 22+240
 • Wykop S-61 km 22+270 – 22+600
 • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+830
 • Wykop/nasyp DO-21 km 0+250 – 0 +560
 • W-wa GWN WE_L01 km 0+076 – 0+600
 • W-wa GWN WE_L02 km 0+065 – 0+663
 • W-wa MROZ S-61 km 21+720- 21+900
 • W-wa MROZ/GWN DO-20 km 1+500 – 1+800
 • W-wa MROZ/GWN DO-21 km 0+250 – 0+560
 • PDB. zasadnicza S-61 km 20+560 – 21+425

Roboty mostowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełniono nadzór autorski
 • WD-1.0 Betonowanie słupów P2P
 • WD-1.4 Zbrojenie słupów P2
 • WD-1.4 Zasypka ław fundamentowych
 • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P1
 • PZM-2.0 Wykonanie betonu podkładowego P1
 • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P2P
 • WD-2.5 Betonowanie korpusu P1
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P1L
 • WS/PZDdz-5.3 Wykonanie izolacji cienkiej ław
 • PZM 2.8A Montaż przepustu
 • PZŁ15.8 Wykonanie materaca
 • PZŁ 15.8 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
 • PZŁ 15.8 Montaż przepustu
 • PZŁ 15.8 Zasypka przepustu
 • WD-6.8 Wykonanie platformy roboczej pod palownice
 • WD-6.8 Wykonanie umocnienia platformy roboczej gruzem
 • WD-17.0 Wykonanie posadowienia z Pali Franki
 • Drenaż (sączki podłużne) S61 km 0+000 – 0+800

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
 • Kontynuacja prac na węzłach wodociągowych, W-12B
 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-25
 • Kontynuacja montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
 • Zakończono prac na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
 • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-1
 • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-4
 • Wykop pod zbiornik ZB1
 • Regulacja włazów
 • Kanał deszczowy dn800, km 5+580 str. L
 • Studnia rewizyjna DZR-10.2, km 5+580 str. L
 • Kanał deszczowy dn400, km 5+500 – 5+580 str. L
 • Studnia rewizyjna D-14.1, km 5+500 str. L
 • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+450, str. P
 • Wpusty deszczowe, km 3+040 – 3+260, str. P
 • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+260, str. P
 • Kanał deszczowy dn400, km 5+550 str. L
 • Studnia rewizyjna D14.2, km 5+550 str. L
 • Kanał tłoczny dn225, km 3+610 – 3+850, str. L
 • Studnia odpowietrzająca T7.1, km 3+850, str. L
 • Kanał deszczowy dn500, km 7+170, str. L,P
 • Studnie wpadowe Dw-ZR12.1, Dw-ZR12.2, km 7+170, str. L,P

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
 • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
 • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Ełk Południe
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2
 • Budowa kanału technologicznego KTu1
 • Budowa kanału technologicznego KTp1
Lipiec 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
 • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
 • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
 • Wymiana gruntu S-61 km 21+500 – 21+550
 • Nasyp S-61 km 22+580 – 22+820
 • Nasyp S61 15+000 – 15+700
 • Nasyp S61 21+550 – 21+720
 • Wykop S61 21+720 – 22+240
 • Wykop S-61 22+270 – 22+600
 • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+830
 • W-wa GWN WE_L02 km 0+065 – 0+663
 • W-wa GWN WE_L01 km 0+076 – 0+600
 • Nasyp bypass DK65
 • W-wa GWN/MROZ DO-20 km 1+500 – 1+800
 • W-wa mrozoochronna S-61 km 21+720- 21+900
 • Podbudowa zasadnicza S-61 km 20+560 – 21+425
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 90/3 grubości 20cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740
 • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm węzeł Guty L02,L03, L04, L05
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 90/3 na DO13
 • Podbudowa z kruszywa DO-22 km 0+500 – 0+800
 • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740

Roboty mostowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełniono nadzór autorski
 • WD-1.0 Betonowanie korpusu P1P
 • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P1
 • WD-1.4 Zbrojenie słupów P2
 • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P3
 • WD-1.4 Izolacja cienka ław P1
 • PZM-2.0 Wykonywanie wymiany P1
 • PZM-2.0 Wykonywanie wymiany P2
 • PZM-2.0 Wykonanie betonu podkładowego P2
 • WD-2.5 Betonowanie słupów P2
 • WD-2.5 Betonowanie korpusu P1
 • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1L i P2
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P2P
 • WS/PZDdz-5.3 Zbrojenie korpusu P1L
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P1L
 • WS/PZDdz-5.3 Zbrojenie korpusu P2L
 • WD-17.0 Wykonanie posadowienia z Pali Franki
 • PZM 0.6 Wykonanie zasypki
 • PZM 2.8A Wykonanie materaca
 • PZM 2.8A Zabezpieczenie materaca geowłóknina
 • PZŁ 4.9 Montaż przepustu
 • PZŁ 4.9 Wykonanie zasypki
 • PZM 15.8 Wykonanie wykopu
 • PZM 16.3 Wykonanie zasypki
 • PZM 19.7 Wykonanie wykopu
 • PZM 19.7 Wykonanie materaca

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
 • Rozpoczęto prace na Węźle wodociągowym W-12B
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej D-33
 • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
 • Rozpoczęto montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
 • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-1
 • Kanał deszczowy PP DN300mm droga gminna Lipnik-Guty km 0+480 – 0+560
 • Studzienki betonowe DN1500mm System ZR-1 (T2-rozp)
 • Studzienki betonowe DN1200mm System K2 droga gminna Lipnik-Guty km 0+430 – 0+560
 • Wykop pod zbiornik ZB1
 • Kanał deszczowy dn800, km 5+580 str. L
 • Kanał deszczowy dn400, km 5+500 – 5+580 str. L
 • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+450, str. P
 • Wpusty deszczowe, km 3+040 – 3+260, str. P
 • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+260, str. P

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
 • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
 • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
 • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Guty
 • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Ełk Południe
 • Demontaż słupów energetycznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
 • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
 • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
 • Osuszenie nasypu S-61 km 15+500 – 15+700
 • Osuszenie nasypu S-61 km 22+610 – 22+820
 • Ulepszenie podłoża S-61 km 21+720 – 22+-020
 • Nasyp S61 5+180-5+570
 • Wykop S61 6+340-6+900
 • Wykop S-61 15+000 – 15+700
 • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
 • Wykop S-61 km 22+270 – 22+600
 • Nasyp S-61 km 22+600 – 22+830
 • W-wa GWN S-61 km 21+225- 21+495
 • Nasyp bypass DK65
 • Nasyp DO13
 • Wykop DO13
 • W-wa GWN DO-21 km 0+560 – 1+000
 • w-wa GWN DO-22 km 0+200 – 0+800
 • PDB. pomocnicza S-61 km 20+560 – 21+425
 • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740

Roboty mostowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełniono nadzór autorski
 • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1L i P3P
 • WD-1.0 Zasypka ławy fundamentowej P3P i P1L
 • WD-1.0 Izolacja cienka ław fundamentowych P1L
 • WD-1.4 Betonowanie ławy P1
 • WD-1.4 Izolacja cienka ław P2 i P3
 • PZDsz-2.0 Wykonywanie wymiany P2
 • PZM-2.8 Zbrojenie korpusów P1L,P1P,P2L,P2P
 • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1L i P2
 • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P2L
 • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P1P
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P2L
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P1P
 • PZŁ 4.9 Wykonanie wykopu
 • PZŁ 4.9 Wykonanie materaca
 • PZŁ 4.9 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
 • PZM 0.6 Montaż przepustu
 • PZM 0.6 Wykonanie zasypki
 • PZM 16.3 Wykonanie materaca
 • PZM 16.3 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
 • PZM 16.3 Montaż przepustu
 • PZM 16.3 Wykonanie zasypki
 • PZM 2.8A Wykonanie wykopu
 • PZM 2.8A Wykonanie wymiany na warstwę stabilizacji pod materacem
 • WD-17.0 Wykonywanie posadowienia z Pali Franki

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
 • Rozpoczęto prace na Węzle wodociągowym W-12B
 • Zakończono prace na wężle wodociągowym W-8 i W-9
 • Zkończono prace na weźle wodociągowym W-10
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej D-33
 • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
 • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-2
 • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 0+967-0+977 strona P pobocze, teren zielony
 • Kanał deszczowy PP DN300mm droga gminna Lipnik-Guty km 0+430 – 0+480
 • Studzienki betonowe DN1500mm System ZR-2 (T2-rozp), L01 km 0+940
 • Kanał deszczowy dn200, km 4+150 – 4+250, Str. P
 • Studnie rewizyjne S8.1 – T8-rozp, km 4+150 – 4+250, Str. P
 • Kanał deszczowy dn800, km 5+160, Str. P
 • Kanał deszczowy dn300, km 4+900, str. P
 • Studnia wpadowa Kw-4.2, km 4+900, str. P
 • Studnia rewizyjna K-4.1, km 4+900, str. P
 • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+960, str. P
 • Studnia wpadowa Dw-ZR10.1, km 5+580 str. L

Sieć telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E9nN
 • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
 • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
 • Demontaż słupów energetycznnych (kolizja E6SN; kolizja E8SN; kolizja E11SN)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przesłanie projektu do weryfikacji wewnętrznej PORR.
 • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
 • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
 • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
 • Osuszenie nasypu S-61 km 15+500 – 15+700
 • Osuszenie nasypu S-61 km 15+920 – 15+992
 • Osuszenie nasypu S-61 km 22+600 – 22+830
 • Ulepszenie podłoża S-61 km 16+480 – 16+575
 • Nasyp S61 5+180-5+570
 • Wykop S61 6+340-6+900
 • Wykop/nasyp S-61 15+000 – 15+700
 • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
 • Wykop S-61 km 22+270 – 22+400
 • Nasyp S-61 km 22+600 – 22+830
 • Wykop L_02 Węzeł Ełk
 • Nasyp bypass DK65
 • Wykop DO15 0+000-1+200
 • Nasyp DO15 0+000-1+200
 • Wykop/nasyp DO-22 km 0+000 – 1+300
 • W-wa GWN S-61 km 20+652- 20+850
 • W-wa GWN S-61 km 21+225- 21+350
 • Podbudowa Zasadnicza C90/3 gr.20 DO15 0+000-1+200

Roboty mostowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Przekazano PW obiektu WD-17.0, rewizja 01 w wersji papierowej (5 egz.)
 • Pełniono nadzór autorski
 • WD-1.0 Betonowanie ławy fundamentowej P1L
 • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1P i P3L
 • WD-1.0 Izolacja cienka ław fundamentowych P1P,P1L i P3P
 • WD-1.4 Betonowanie ławy P2 i P3
 • WD-1.4 Zbrojenie ławy fundamentowej P1
 • WD-2.5 Zbrojenie korpusów P1 i P3
 • PZM-2.8 Betonowanie ławy P2L
 • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1P
 • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P1L i P2P
 • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P1L
 • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P1L
 • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P2L
 • WD-17.0 Wykonanie platformy pod palwnice
 • WD-17.0 Wykonanie umocnieniea platformy z gruzu
 • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
 • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopu
 • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
 • PZŁ 3.6 Montaż ustroju
 • PZŁ 4.9 Wykonanie wykopu
 • PZM 16.3 Wykonanie wykopu
 • PZM 16.3 Wykonanie materaca
 • PZM 0.6 Wykonanie wykopu
 • PZŁ 11.0 Wykonanie zasypki

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
  • Kontynuacja prac n kanalizacji deszczowej D-33
  • Kontynacja prace na zbieraczu melioracyjnym ZB-3 i ZB-2, ZB-1
  • Wykonano wpusty deszczowe w głownej trasie od 20+600 do 21+800
  • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+840-1+965, 2+066-2+215
  • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 1+840-1+965
  • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+305-2+325
  • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+535-2+560, L04 str. km 0+170
  • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 2+305-2+325, L04 str. km 0+170
  • Studzienki betonowe DN1500mm S61 km km 2+305
  • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+305
  • Kanał deszczowy dn200, km 4+000 – 4+200, Str. L
  • Kanał deszczowy dn500, km 5+160, Str. L,P
  • Studnia rewizyjna S7.1 – T7-rozp, km 4+000 – 4+200, Str. L
  • Studnia wpadowa Dw-ZR9.1, Dw-ZR9.2, km 5+160 Str. L, P

  Sieć telekomunikacyjna

  • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01 – przedłużone procedowanie ORANGE
  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E8SN – przełączono
  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E11SN – przełączono
  • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
  • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Przesłanie projektu do weryfikacji wewnętrznej PORR.
  • Odhumusowanie pod bypass DK65
  • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
  • Wymiana gruntu S61 18+845-18+960; 18+960-19+180
  • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
  • Wymiana gruntu 15+840 – 15+930 (DO-20 km 1+500 – 1+800)
  • Ulepszenie podłoża wykopu S-61 km 20+825 – 21+225
  • Osuszenie podłoża DO-21 km 1+050 – 1+550
  • Nasyp S61 5+180-5+570
  • Wykop S61 6+340-6+900
  • Wykop S-61 km 16+100 – 16+250
  • Nasyp S-61 km16+250 – 16+470
  • Wykop S-61 km 16+900 – 17+000
  • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
  • Nasyp S-61 km 21+420 – 22+650
  • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
  • Nasyp S-61 km 22+720 – 22+840
  • Nasyp łącznica L-02 km 0+500 – 0+663
  • Nasyp DK61 0+800-1+700
  • Nasyp DO 15 0+604-1+300
  • Wykop DO-21 km 1+050 – 1+550
  • Nasyp DO-21 km 1+050 – 1+550
  • Wykop DO-22 km 0+000 – 1+300
  • W-wa GWN S-61 km 20+652 – 20+825
  • W-wa GWN DO-20 km 1+100 – 1+500
  • Podbudowa Pomocnicza C50/10 gr.17 S61 0+700-0+900
  • Podbudowa Zasadnicza C90/3 gr.20 DO8 0+330-0+700 DO15 1+220-1+840
  • PDB z Kruszywa DO-20 km 1+000 – 1+500
  • PDB z Kruszywa DO-27 km 0+050 – 0+700

  Roboty mostowe:

  WYKONYWANO ROBOTY:

  • Pełniono nadzór autorski
  • WD-1.0 Betonowanie filarów P2 (2szt.)
  • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1 i P3
  • WD-1.4 Wykop podpory P1
  • WD-1.4 Zbrojenie ławy P3
  • WD-1.4 Beton podkładowy P1
  • WD-2.5 Zbrojenie korpusów P1 i P3
  • WD-2.5 Zbrojenie filarów P2 (2szt.)
  • PZM-2.8 Zabetonowanie ławy fundamentowej P1L
  • PZM-2.8 Zbrojenie ławy fundamentowej P2L
  • WS/PZD-5.3 Wykonanie betonu podkładowego
  • WS/PZD-5.3 Wykonanie zbrojenie ławy fundamentowej P1L
  • WD-17.0 Wykonanie platformy pod palwnice
  • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
  • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopu
  • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
  • PZŁ 11.0 Montaż przepustu
  • PZŁ 11.0 Wykonanie zasypki

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd
   • Montaż wpustów deszczowych na odcinku 20+600km do 21+800km
   • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
   • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+840-1+965, 2+066-2+215
   • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 1+840-1+965
   • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+418-2+535
   • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 2+418-2+560
   • Kanał deszczowy dn400, km 4+520 str. L i P
   • Kanał deszczowy dn300, km 3+450 – 3+500, pas rozdziału kanał D13
   • Kanał deszczowy dn150, km 3+065 – 3+543 str. L
   • Studnia wpadowa Dw-ZR8.1, km 4+520 str. P
   • Studnia wpadowa Dw-ZR8.2, km 4+520 str. L
   • Studnia rewizyjna DZR-8.1, km 4+520 str. P
   • Studnia rewizyjna D13.1 – D13.4
   • Wpusty deszczowe, km 3+065 – 3+543 str. L

   Sieć telekomunikacyjna

   • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
   • Pełnienie nadzoru autorskiego
   • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E14SN – przełączono
   • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN – przełączono
   • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN – przełączono
   • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT5
   • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT6
   • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
   Czerwiec 2020

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   • Wymiana gruntu S-16 km 14+550 – 14+650
   • Wymiana gruntu S61 18+845-18+960; 18+960-19+180
   • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
   • Wymiana gruntu 15+840 – 15+930 (DO-20 km 1+500 – 1+800)
   • Wykop S61 5+600-6+400
   • Wykop S-61 km 16+100 – 16+250
   • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
   • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
   • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
   • Nasyp S-61 km16+250 – 16+470
   • Nasyp D0-6 0+200-1+250
   • Nasyp DO-29
   • Nasyp S61 5+100-5+600
   • W-wa GWN DO-30 km 0+700 – 0+900
   • DO-20 w-wa mrozoochronna

   Roboty mostowe:

   • WD-1.0 Betonowanie ławy P3P
   • WD-1.0 Zbrojenie ławy P1L
   • WD-1.0 Zbrojenie korpusu P3L
   • WD-1.0 Wykonanie izolacji cienkiej ławy P1P
   • WD-1.0 Wykonanie zasypki ławy P1P
   • WD-1.4 Wykonanie wykopów P1 i P3
   • WD-1.4 Zbrojenie ławy P2
   • PZM-2.8 Zbrojenie ławy P1L
   • PZM-2.8 Betonowanie ławy P2P
   • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej P1P
   • WS/PZD 5.3 Wykop na podpory P1 i P2
   • WS/PZD 5.3 Wykonanie wymiany na poporze P2
   • WS/PZD-5.3 Wykonanie betonu podkładowego
   • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopów
   • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
   • PZŁ 3.6 Montaż przepustu
   • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
   • PZŁ 11.0 Wykonanie wykopów
   • PZŁ 11.0 Wykonanie materaca
   • PZŁ 11.0 Wykonanie zabezpieczenia materaca geowłokniną

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    • Rozpoczęto prace na zbieraczu melioracyjnym ZB-3 i ZB-2, ZB-1
    • Kontynuacja prace na zbieraczach melioracyjnych ZB-17 i ZB-18
    • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
    • Wykonano wpusty deszczowe w głownej trasie od 20+600 do 21+800
    • Kanał deszczowy PP DN500mm DK61 km 0+740
    • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+888-1+980
    • kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+325-2+443
    • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+888-1+980, 2+325-2+443
    • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+040-2+270
    • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+040-2+271

    Sieć telekomunikacyjna

    • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN – przełączono
    • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN
    • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN
    • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT5
    • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT6

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    • Odhumusowanie terenu
    • Wykopy
    • Nasypy
    • Wymiana gruntu

    Roboty mostowe:

    • WD-1.0 Betonowanie ławy P1P
    • WD-1.0 Zbrojenie korpusu P3L
    • WD-1.4 wykonanie wykopów P1 i P3
    • WD-1.0 wykonanie izolacji cienkiej na ławie P3L
    • WD-1.0 Wykonanie zasypek ław fundamentowych
    • PZDsz-2.0 Wykonanie wykopów
    • WD-2.5 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P1,P2,P3
    • WD-2.5 Wykonanie zasypek ław fundamentowych
    • PZM-2.8 Zbrojenie ławy P2P i P1L
    • PZM-2.8 A Wykonanie wykopów pod fundamnet kruszywowy

     Instalacje i infrastruktura

     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

     • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
     • Kontynuacja prac na zbieraczach melioracyjnych ZB-17 i ZB-18
     • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej D-25
     • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+500-1+790
     • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+224-1+426, 2+230-2+250
     • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 1+821-1+888
     • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+224-1+426, 1+821-1+888
     • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 1+800-2+000
     • Studnia wpadowa Dw-ZR7.1
     • Studnia wpadowa Dw-ZR7.2

     Sieć telekomunikacyjna

     • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
     • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
     • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E15SN
     • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN
     • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN

     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

     Roboty drogowe:

     • Wprowadzanie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i dodatkowymi wymganiami Zamawiającego z zakresu doprowadzenia gruntu w podłożach do G1
     • Odhumusowanie terenu
     • Wykopy
     • Nasypy
     • Wymiana gruntu

     Roboty mostowe:

     • Pełniono nadzór autorski
     • WD-1.0 Zbrojenie filarów P2 (4 szt.)
     • WD-1.0 Zbrojenie ławy P1P i P3P
     • WD-1.4 Wykonanie wykopów wstępnych P1 i P3
     • PZDsz-2.0 Wykonanie wykopów wstępnych P1 i P2
     • WD-2.5 Izolacja cienka ław fundamentowych P1,P2,P3
     • PZM-2.8 Zabetonowanie ław fundamentowych P1
     • PZM-2.8 Zabetonowanie betonu podkładowego P2

      Instalacje i infrastruktura

      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

      • Kontynuacja prac na wężle wodociągowym W-10
      • Kontynuacja prace na zbieraczach melioracyjnych ZB-7 i ZB-6
      • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej D-25
      • Kanał deszczowy PP DN150mm L01 km 0+300-0+400
      • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+164-1+224
      • Kanał deszczowy PP DN200mm L01 km 0+300-0+400
      • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+164-1+224
      • Studzienki betonowe DN500mm L01 km 0+300-0+400, S61 km 1+500-1+800
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E4nN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
      • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT1
      • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT3
      • Kontynuacja opracowywania  operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego

      Sieć telekomunikacyjna

      • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
      • Pełniono nadzór autorski
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E4nN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
      • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT1
      • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT3

      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

      Roboty drogowe:

      • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
      • Odhumusowanie terenu
      • Wykopy,
      • Nasypy,
      • Wymiana gruntu

      Roboty mostowe:

      • Pełniono nadzór autorski
      • Oczekiwanie na zatwierdzenie poszczególnych tomów PW przez Inżyniera
      • Zakres realizacji:
       a. WD-1.0:
       I. Zbrojenie fundamentów podpory P3 strona lewa projektowa;
       II. Przygotowanie powierzchni fundamentów podpory P2 pod izolacje;
       III. Rozpoczęcie zbrojenia filarów podpory P2 strona lewa projektowa;
       IV. Zbrojenie fundamentu podpory P1 strona prawa projektowa;
       b. WD-1.4:
       I. Rozpoczęcie wykopów podpory nr 2 pod fundament;
       II. Wykonane warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament;
       c. PZDsz – 2.0:
       I. Rozpoczęcie wykopów podpór nr 1 i nr 2 pod fundamenty i wymianę gruntu;
       d. WD-2.5:
       I. Przygotowanie powierzchni pionowych pod Izolację fundamentów podpór nr 1, nr 2, nr 3;
       II. Izolacja fundamentów podpór P1, P2, P3;
       e. PZM-2.8:
       I. Montaż deskowania fundamentu podpor P1 – Prawa projektowa oraz zbrojenia;
       II. Wymiana gruntu pod fundament na podporze P2 – na stabilizację Rm 2.5 MPa;

       Instalacje i infrastruktura

       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

       • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd .

       Sieć telekomunikacyjna

       • Wysłanie projektu i oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
       Maj 2020

       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

       Roboty drogowe:

       • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowienia rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, w szczególności w związku z wprowadzeniem warstwy odsączającej
       • Odhumusowanie terenu
       • Wykopy,
       • Nasypy,
       • Wymiana gruntu

       Roboty mostowe:

       1. Pełniono nadzór autorski
       2. Wykonywano :
        WD-1:
        • Zbrojenie ławy fundamentowej podpory nr 3;
        • Demontaż deskowania fundamentów podpory P2;
        • Przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację powłokową podpory P2;
        WD-1.4:
        • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory P2;
        WD-2.5:
        • Demontaż deskowania fundamentów podpór nr 1, nr 2, nr 3;
        • Zbrojenie korpusów przyczółków P1 , P3, oraz filarów podpory P2;
        PZM – 2.8:
        • Wymiana gruntów podpory P1 i P2;
        • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty podpór nr 1 i nr 2
        • Rozpoczęcie zbrojenia fundamentu podpory nr 1
        PŁZ-20.7:
        • Montaż Konstrukcji typu Helcor w miejscu docelowym i wykonanie zasypk konstrukcji;
        • Zakończenie wykonania obiektu w trasie głównej, przekazanie pod realziację zakresu drogowego;

        Instalacje i infrastruktura

        Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

        • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego

        Sieć telekomunikacyjna

        • Opracowanie projektu wykonawczego

        W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

        Roboty drogowe:

        • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
        • Odhumusowanie terenu
        • Wykopy,
        • Nasypy,
        • Wymiana gruntu

        Roboty mostowe:

        1. Projekty wykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej obiektów przekazano po weryfikacji do realizacji:
         • 02_WD-1.4,
         • 20_Przepusty 
        2. Pełniono nadzór autorski
        3. Realizacja robót:
         a. Obiekt WD-1:
         I. Podpora P1 – Pielęgnacja warstwy wyrównawczej pod fundament
         II. Podpora P2 – Zbrojenie i deskowanie fundamentów podpory – nitka Lewa i Prawa projektowa
         III. Podpora P3 – Zbrojenie fundamentu nitka Lewa projektowa
         b. Obiekt WD-1.4:
         I. Podpora P2 – Wykopy pod fundament podpory
         c. Obiekt WD-2.5:
         I. Podpora P1 – Betonowanie fundamentów podpory
         II. Podpora P2 – Betonowanie fundamentów podpory
         III. Podpora P3 – Betonowanie fundamentów podpory
         d. Obiekt PZM – 2.8:
         I. Podpora P1 – Wykopy oraz wymiana gruntu pod fundament
         II. Podpora P2 – Wykopy i wymiana gruntu pod fundament
         e. Przepust 20.7:
         I. Wykonanie wykopów i fundamentu kruszywowego pod przepust
         f. Przepusty:
         I. PZŁ – 0,6 – dostarczono konstrukcję – typ Helkor
         II. PZM – 1.8 – dostarczono konstrukcję – typ Multiplate
         III. PZM – 2.8 a – dostarczono konstrukcję – typ Multiplate
         IV. PZŁ – 3.6 – dostarczono konstrukcję – typ Mulitiplate

         Instalacje i infrastruktura

         Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

         • Analiza docelowych rozwiązań z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym

         Sieć telekomunikacyjna

         • Opracowanie projektu wykonawczego ostateczna edycja i wydruk

         W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

         Roboty drogowe:

         • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
         • Odhumusowanie terenu
         • Wykopy,
         • Nasypy,
         • Wymiana gruntu

         Roboty mostowe:

         Projektowe:

         • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej obiektów:
          • 03_PZDsz- 2.0
         • Przekazano zamienne elementy PW obiektu WD- 1.0 w wersji papierowej oraz cyfrowej w rewizji 02, 03.
         • Pełniono nadzór autorski

          Instalacje i infrastruktura

          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

          • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej
           • TOM.II.S.04.01 rev. 04
           • TOM.II.S.04.02 rev.04
           • TOM.II.MOP.11.06 rev.04
           • TOM.II.OUD.12.8. rev.04

          Sieć telekomunikacyjna

          • Opracowanie projektu wykonawczego ostateczna edycja i wydruk

          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

          Roboty drogowe:

          • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
          • Odhumusowanie terenu
          • Wykopy,
          • Nasypy,
          • Wymiana gruntu

          Roboty mostowe:

          Projektowe:

          • Projektant Wykonawcy przekazał do zweryfikowania Wykonawcy projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej następujących obiektów: 09_PZGd-8.7,  10_WD-9.4 , 11_WS- 11.1 , 12PZDdz – 11.7 , 13_WS-14.3 , 14_PZDdz-14.5 , 17_WD-20.2 , 18_WD-22.2.
          • Projektant Wykonawcy przekazał do Wykonawcy zamienne elementy PW obiektu WD-1.0 w wersji papierowej i cyfrowej uwzględniające zmianę sposobu posadowienia podpory nr 1.
          • Projektant Wykonawcy przekazał aktualizację do Wykonawcy rysunku tras kabli obiektu WD-1. w rewizji 2.0 w wersji papierowej i cyfrowej.

          Realizacja:

          • Obiekt WD-1:
           • Wykonanie wymiany gruntu pod podporami P2 i P3;
          • Obiekt WD – 2.5:
           • Wykonanie zbrojenia fundamentów podpór P1, P2, P3;
          • Obiekt WD-2.8:
           • Roboty przygotowawcze do rozpoczęcia robót

          Instalacje i infrastruktura

          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

          • Wydruk PW: II.S.04.01 rev. 04 ,  TOM. II.S.04.02 rev.04 , TOM.II.MOP.11.06 rev 04 , TOM.II.OUD.12.8 rev 04.

          Sieć telekomunikacyjna

          • Przygotowanie projektów wykonawczych do przekazania Wykonawcy – TOM 05.1 , 05.2 , 05.3 , 05.4 , 05.5 , 05.6.2 , 11.07 , 12.09
          Kwiecień 2020

          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

          Roboty drogowe:

          • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera
          • Odhumusowanie terenu
          • Wykopy,
          • Nasypy,
          • Wymiana gruntu

          Roboty mostowe:

          • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
          • Końcowa edycja i przygotowanie do druku pozostałych PW dla obiektów Inżynierskich

          Instalacje i infrastruktura

          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

          • Końcowa edycja i przygotowanie do druku
          • Opracowanie i przekazanie przedmiaru robót dla TOM.II.S.04.01 rev.04

          Sieć telekomunikacyjna

          • Końcowa edycja i przygotowanie do druku

          Znalezione zostało stanowisko Archeologiczne w km 16+900 i wydana została do niego Decyzja WKZ – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

          Roboty drogowe:

          • Odpowiedź na uwagi Inżyniera i wprowadzenie do projektu poprawek związanych z tymi uwagami
          • Odhumusowanie terenu
          • Wykopy,
          • Nasypy,
          • Wymiana gruntu

          Roboty mostowe:

          • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
          • Przekazano PW obiektów WD- 2.5 oraz PZM- 2.8 uwzględniające uwagi inżyniera
          • Prace obiekt WD – 2.5
           1. – Wykopy podpór nr 1 , nr 2, nr 3

            – Wykonanie Betonu podkładowego pod fundamenty Podpór P1, P2, P3

            – Montaż zbrojenia fundamentów podpór P1 i P2

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Opracowanie i przekazanie  PW TOM. II.MOP 11.06 rev.04

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego końcowa edycja

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Wprowadzenie do projektu uwag przekazanych przez Inżyniera
           • Prace nad przedmiarami
           • Odhumusowanie terenu
           • Wykopy,
           • Nasypy,
           • Wymiana gruntu

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD-1.0 w projektach pozostałych obiektów

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Weryfikacja otrzymanych uwag od IK
           • Opracowywanie PW na sieci zewnętrzne MOP

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego
           • Otrzymanie uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy sieci 400 kV- TOM 05.6.2 z PSE

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez inżyniera
           • Prace nad przemiarami
           • Odhumusowanie terenu
           • Wykopy
           • Nasypy
           • Wymiana gruntu

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzono uwagi inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0
           • Przekazano PW obiektu WD- 1.0 uwzględniający uwagi inżyniera w wersji papierowej
           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowanie projektu wykonawczego.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez Inżyniera.
           • Prace nad przedmiarami.
           • Wykonane zdjęcia warstwy humusu.

           Roboty mostowe:

           • Kontynuacja wprowadzania uwag Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowanie projektu wykonawczego.
           Marzec 2020

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Oczekiwania na sprawdzenie projektu przez Inżyniera

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzono uwagi Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Złożenie projektu PW linii 400 kV do PSE.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta wykazów i przedmiarów, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzane są uwagi do KEP.
           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera – w trakcie weryfikacji.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
           • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
           • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

           Sieć energetyczna

            1. Opracowywanie projektu wykonawczego ze względu na:
            • Uzyskanie pozytywnego koreferatu dla PW linii 400 kV.
            • Otrzymanie od PSE odmowy zmiany warunków przebudowy linii 220 kV w zakresie przewodu OPGW.
            • Otrzymanie od PSE uwag do projektu linii 400 kV.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta wykazów i przedmiarów robót, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzane są uwagi do KEP.
           • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
           • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
           • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Aktualizacja przedmiarów.
           • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02
           Luty 2020

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

           Roboty mostowe:

           • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Aktualizacja przedmiarów.
           • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta projektu wykonawczego ze względu na rozwiązania branżowe.
           • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

           Roboty mostowe:

           • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
            • Przebudowy sieci wodociągowej rev. 03,
            • MOP rev. 03
           • Kontynuacja prac nad dostosowywaniem przedmiarów robót w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 oraz MOP rev. 03.
           • Przekazanie:
            – PW w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03,
            – PW w zakresie MOP rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego i przekazanie do wewnętrznej weryfikacji PORR.
           • Aktualizacja przedmiarów.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego. W związku z dodatkowymi wymaganiami SE (dotyczy WN 220 i 400kV).

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Opracowanie PB w rewizji 10.
           • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

           Roboty mostowe:

           • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
            • kanalizacji deszczowej rev. 02,
            • OUD rev. 03.
           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 02 – oraz OUD rev. 03.
           • Opracowywanie PB rev. 10.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.
           • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Uzyskanie uzgodnienia PB I PW dla linii 110kV TOM 05.5.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta wykazów i przedmiarów robót.
           • Dostosowanie rozwiązań do wprowadzonych zmian w zakresie branż.

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzono uwagi Inżyniera oraz PORR do PW w zakresie obiektów mostowych. Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. kanalizacji deszczowej PW rev. 02.
           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Prace nad STWiORB

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Uzyskanie uzgodnienia PB dla projektu PGE Ełk.
           Styczeń 2020

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Wprowadzanie uwag uszczegóławiających projekt.

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Opracowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Prace nad  STWiORB

           Sieć energetyczna

           • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Korekta rowów wzdłuż drogi ekspresowej ze względu na zmianę rzędnych przepustów ekologicznych.

           Roboty mostowe:

           • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Kontynuacja prac nad przygotowywaniem materiałów do edycji projektu wykonawczego.

           Roboty mostowe:

           • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera PW  przekazanych obiektów.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Otrzymanie uzgodnienia projektu budowlanego TOM 05.6.2 – 400kV od PSE.
           • Wysłanie projektu wykonawczego TOM 05.6.2 – 400kV do uzgodnień do PSE.
           • Negatywna opinia PSE do projektu budowlanego TOM 06.6.1 – 220kV z uwagi na nie uwzględnienie przebudowy całych sekcji przewodów OPGW.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Przygotowywanie materiałów do edycji projektu wykonawczego.

           Roboty mostowe:

           • Dalsze uszczegółowianie projektu i oczekiwanie na zatwierdzenie  przez Inżyniera PW przekazanych projektów obiektów.

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.
           • Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez PGE Łomża do PW TOM 05.02.
           • Uzupełnienie PW TOM 05.01 i przekazanie Wykonawcy.
           • Wysłanie poprawionego projektu TOM 05.05 do uzgodnień do PGE.

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           • Dalsza korekta szczegółów i uszczegółowianie rozwiązań zgodnie z wpływającymi uwagami.

           Roboty mostowe:

           • Przekazanie do weryfikacji dokumenty dotyczące obiektów mostowych:
            PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08); MS_PZDsz-22.8..

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

           Sieć telekomunikacyjna

           • Opracowywanie projektu wykonawczego.

           Sieć energetyczna

           • Dalsze prace nad wprowadzaniem poprawek i uszczegółowianiem projektu wykonawczego.

           Ostatnia aktualizacja: 10.08.2020 r.

           Liczba odwiedzin: 20943
           Projekt i wykonanie: M2 Studio