Grudzień 2020

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • Przekazanie PW w wersji papierowej dla dróg obsługujących, części drogowej MOP i OUD

Roboty mostowe:

WYKONYWANO ROBOTY:

 • Pełnienie nadzoru autorskiego
 • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa
 • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
 • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia ustroju
 • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
 • PZDdz-14.5 Prace porządkowe
 • WD-17.0 Prace porządkowe
 • PMKP22.2 Wykonywanie wykopu pod fundament kruszywowy
 • PMKP22.2 Wykonanie fundamentu kruszywowego

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

WYKONYWANO ROBOTY:

 • pełnienie nadzoru

Sieć telekomunikacyjna

 • Pełnienie nadzoru
 • Budowa kanału technologicznego KTu2
 • Budowa kanału technologicznego KTp2

Sieć elektroenergetyczna

 • Pełnienie nadzoru
 • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV

   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   Roboty drogowe:

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego

   Roboty mostowe:

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • Pełnienie nadzoru autorskiego
   • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
   • WD-1.0 Zbrojenie ustroju nitka lewa i prawa
   • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
   • PZDsz-2.0 Zasypka inżynierska za przyczółkiem P2
   • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
   • PZM 7.8 – Izolacja ciękowarstwowa ław fundamentowych P1 i P2
   • PZM 7.8 – Zasypanie ław fundamentowych P1 i P2
   • PZDdz-14.5 Betonowanie ciosów podłożyskowych P1; P2
   • PZDdz-14.5 P1 JL szalowanie korpusu
   • WD-17.0 Betonowanie ciosów podłożyskowych P3
   • MS/PZDSZ-22.8 Betonowanie pali CFA

   Instalacje i infrastruktura

   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

   WYKONYWANO ROBOTY:

   • pełnienie nadzoru
   • Prace na kanalizacji deszczowej układ ZR-19
   • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
   • Kontynuacja montażu przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
   • Kontynuacja montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
   • Ułożenie płyt ażurowych na dnie – zbiornik ZR-30
   • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV

   Sieć telekomunikacyjna

   • Pełnienie nadzoru

   Sieć elektroenergetyczna

   • Pełnienie nadzoru

   ROBOTY KNSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

   • Betonowanie słupów – budynek warsztatowo-garażowy OUD
   • Ściany murowane I piętra – budynek Administracyjno-Socjalny OUD
   • Ściany murowane – budynek warsztatowo-garażowy OUD

    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

    Roboty drogowe:

    WYKONYWANO ROBOTY:

    • Pełnienie nadzoru
    • Wymiana gruntu (wbudowanie materiału) S-61 12+585 – 12+575
    • Wymiana gruntu S-61 km 19+000 – 19+150
    • Wymiana gruntu S-61 km 23+100 – 23+230
    • Wykop S-61 km 13+700 – 14+100
    • Nasyp S-61 km 14+750 – 14+850
    • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
    • Wykop S-61 km 17+700 – 17+850
    • Wasyp S-61 km 17+900 – 18+025
    • Wykop S-61 km 19+550 – 19+625
    • Nasyp S-61 km 19+633 -19+750
    • Podbudowa zasadnicza S-61 km 22+300 – 22+525
    • W-wa mrozochronna S-61 km 19+550 – 19+640
    • GWN S-61 km 19+640 – 19+750
    • Odhumusowanie DK-65 km 0+700 – 0+800
    • Wykop zbiornika ZR-32
    • Przepust PEHD DN800 WA2 5+692
    • Przepust PEHD DN800 PDDO15.3
    • Przepust PEHD DN800 PDDO1.2

    Roboty mostowe:

    WYKONYWANO ROBOTY:

    • Pełnienie nadzoru autorskiego
    • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
    • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
    • WD-2.5 Sprężenie obiektu
    • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
    • PZM-2.8 Zbrojenie ustroju – nitka lewa
    • WS/PZdz-5.3 Sprężenie ustroju nitka lewa
    • WD-6.8 Zbrojenie korpusu P1
    • PZGd-8.7 Betonowanie skrzydła P3 nitka lewa
    • WD-9.4 Zbrojenie korpusu P1
    • WD-9.4 Zasypki ław fundamentowych P1,P2,P3
    • PZDdz-14.5 P2, P1 betonowanie ciosów
    • PZDdz-14.5 P2 P betonowanie ścianki zaplecznej
    • PZDdz-14.5 P2 P betonowanie korpusu P1L
    • WD-17.0 rozszalowanie słupów P2 i korpusu P1
    • WD-17.0 szalowanie korpusu P3
    • WD-17.0 betonowanie korpusu P3
    • Ms PZDdz -18.2 betonowanie fundamentu P1 L
    • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P1 P2
    • WD-22.2 zbrojenie fundamentu P2
    • WD-22.2 betonowanie fundamentu P2
    • WD-22.2 chudy beton podpory P1
    • Ms/pzd-22.8 wykonanie platformy podpory P4
    • Ms/pzd-22.8 wykonanie pali
    • PZŁ 9.8 Zasypka przepustu
    • PZŁ 9.8 Wypełnienie przepustu wewnątrz kruszywem
    • PZŁ 9.8 Wypełnienie przepustu wewnątrz humusem
    • PZŁ 13.2 Wykop pod przepust
    • PZŁ 13.2 Beton podkładowy

    Instalacje i infrastruktura

    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

    WYKONYWANO ROBOTY:

    • Pełnienie nadzoru
    • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej K-8
    • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej MOP prawy
    • Zakończono prace na kanalizacji sanitarnej na MOP prawy
    • Zakończono montaż przykanalików deszczowych w 8+700 do 11+000
    • Kontynuacja montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
    • Kanał deszczowy dn200, km 4+470 – 4+490, str. P
    • Kanał deszczowy dn800, km 8+030 – 8+050, str. L
    • Osadnik OS-13, km 8+050, str. L
    • Studnia DZR-13.1, km 8+050, str. L
    • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-12
    • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-12
    • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
    • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
    • Wykop – ZR-13
    • Układanie geomembrany ZR 30

    Sieć telekomunikacyjna

    • Pełnienie nadzoru
    • Dalsze uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.

    Sieć elektroenergetyczna

    • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E10SN
    • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV

    • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty – kable

    • Uzupełnienie i złożenie do PSE projektów wykonawczych w wersji elektronicznej:
     • I.E.05.6.1_D Przebudowa sieci wysokiego napięcia 220 kV – PSE S.A. Dokumentacja techniczna osprzętu,
     • I.E.05.6.1 Przebudowa sieci wysokiego napięcia 220 kV – PSE S.A. Tom główny liniowy.
    • Pełnienie nadzoru

      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

      Roboty drogowe:

      WYKONYWANO ROBOTY:

      • Pełnienie nadzoru
      • Odhumusowanie DK-65 km 0+700 – 0+800
      • Odhumusowanie S-61 km 13+900
      • Wymiana gruntu (wbudowanie materiału) S-61 12+585 – 12+575
      • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
      • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
      • Wymiana gruntu DO-19 km 1+240 – 1+300
      • Wykop S-61 km 13+700 – 14+100
      • Nasyp S-61 km 14+300 – 14+500
      • Nasyp S-61 km 14+750 – 14+850
      • Wykop S-61 km 16+800 – 17+000
      • Wykop S-61 km 17+700 – 17+850
      • Nasyp S-61 km 17+900 -18+025
      • Wykop S-61 km 19+550 – 19+625
      • Nasyp S-61 km 19+633 -19+750
      • W-wa MROZ S-61 km 22+300 – 22+416
      • GWN S-61 km 22+416 – 22+525
      • Nasyp Guty L-01
      • Nasyp DG104234B Lipnik – Guty – przejazd 1
      • Nasyp DP1802N – przejazd 2
      • Wykop droga DO-19 km 2+400 – 2+600
      • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 9+450-10+000
      • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 22+300 – 22+420
      • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 22+550 – 22+800
      • Przepust PEHD DN800 PDDO14.2
      • Przepust PEHD DN800 PDDO15.1
      • Przepust PEHD DN800 PDDO15.2
      • Przepust PEHD DN800 PDPN5.1

      Roboty mostowe:

      WYKONYWANO ROBOTY:

      • Pełnienie nadzoru autorskiego
      • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
      • WD-1.0 Zbrojenie ustroju nitka lewa i prawa
      • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
      • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
      • PZM-2.8 Zbrojenie ustroju – nitka lewa
      • WS/PZdz-5.3 Sprężenie ustroju nitka lewa
      • WD-6.8 Zbrojenie korpusu P1
      • PZM 7.8 – Betonowanie fundamentów podpory P1 (50%) i P2 (50%)
      • WD-9.4 Betonowanie ławy fundamentowej P1
      • WD-9.4 Zbrojenie korpusu P1
      • WS-14.3 betonowanie ściany- podpora P1 P
      • WS-14.3 szalowanie ściany- podpora P1 P
      • PZDdz-14.5 P2 JL zbrojenie korpusu
      • PZDdz-14.5 P2 JL betonowanie korpusu
      • PZDdz-14.5 P1 JL szalowanie korpusu
      • WD-17.0 zbrojenie i betonowanie słupów
      • WD-17.0 szalowanie korpusu P1
      • Ms PZDdz -18.2 betonowanie fundamentu P1 P
      • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P1 P2
      • WD- 20.2 Szalowanie korpusu P1
      • WD-22.2 wykonanie chudego betonu P2
      • WD-22.2 wymiana gruntu
      • Ms/pzd-22.8 zbrojenie fundamentów PP2
      • Ms/pzd-22.8 betonowanie fundamentu P2L
      • PZŁ 9.0 wypełnienie przepustu kruszywem
      • PZŁ 9.8 Wykop pod przepust
      • PZŁ 9.8 Materac pod przepust
      • PZŁ 9.8 Montaż przepustu
      • PZŁ 9.8 Zasypka przepustu
      • PZŁ 12.8 Zasypka przepustu
      • PZŁ 12.8 Wypełnienie przepustu wewnątrz kruszywem
      • PZŁ 12.8 Wypełnienie przepustu wewnątrz humusem

      Instalacje i infrastruktura

      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

      WYKONYWANO ROBOTY:

      • Pełnienie nadzoru
      • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej K-10 i K-12
      • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej układ D-24
      • Kontynuacja prac na kanalizacji sanitarnej na MOP prawy
      • Kontynuacja montażu przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
      • Kontynuacja montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
      • Kanał deszczowy dn600, km 4+510 – 4+530, str. P
      • Kanał deszczowy dn150, km 8+580 – 8+710, str. L,P
      • Kanał deszczowy dn200, km 8+580 – 8+730, str. L,P
      • Osadnik OS-8, km 4+520, str. P
      • Wpusty deszczowe dn500, km 8+580 – 8+730, str. L,P
      • Ułożenie płyty ażurowej 12cm – zbiornik ZR-12
      • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-12
      • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
      • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
      • Ułożenie płyty ażurowej 8cm – zbiornik ZR-12
      • Wykop – zbiornik ZR-14
      • Zakończenie wykopu ZR-13
      • Zakończenie wykopu ZR-30 i zgrzewanie geomembrany

      Sieć telekomunikacyjna

      • Pełnienie nadzoru
      • Dalsze uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
      • Budowa kanału technologicznego KTu2

      Sieć elektroenergetyczna

      • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E10SN
      • Prace związane z przebudową kolizji NN-1/220 kV
      • Akceptacja emaliowa projektu wykonawczego Tom I.E.05.6.1_F Przebudowa sieci wysokiego napięcia 220kV –PSE S.A. Fundamenty
      • Pełnienie nadzoru
      • Złożenie wersji papierowej i elektronicznej do oficjalnego uzgodnienia przez PSE.

      ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

      • Ściany murowane I piętra – budynek Administracyjno-Socjalny OUD
      • Ściany murowane – budynek warsztatowo-garażowy OUD

       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

       Roboty drogowe:

       WYKONYWANO ROBOTY:

       • Pełnienie nadzoru
       • Odhumusowanie DK-65 km 0+650 – 0+700
       • Odwóz humusu S-61 km 13+600 – 13+800
       • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
       • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
       • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
       • Wymiana gruntu DO-19 km 1+240 – 1+300
       • Wykop S-61 km 13+850 – 14+100
       • Nasyp S-61 km 14+300 – 14+500
       • Nasyp S-61 km 14+750 – 14+850
       • Wykop S-61 km 19+400 – 19+500
       • Wykop S-61 km 19+575 – 19+620
       • Nasyp S-61 km 19+640 – 19+740
       • Wykop S-61 km 22+240 – 22+300
       • GWN S-61 km 22+416 – 22+550
       • Nasyp MOP Prawy
       • Nasyp węzeł Guty L-01
       • Nasyp DG104234B Lipnik – Guty – przejazd 1
       • Nasyp DP1802N – przejazd 2
       • Nasyp droga DO-18 km 0+550 – 0+840
       • Wykop droga DO-19 km 1+400 – 1+800
       • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 9+450-10+000
       • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 22+550 – 22+800
       • Przepust PEHD DN800 PDDO13.1
       • Przepust PEHD DN800 PMDO14.2

       Roboty mostowe:

       WYKONYWANO ROBOTY:

       • Pełnienie nadzoru autorskiego
       • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
       • WD-1.0 Zbrojenie ustroju nitka lewa i prawa
       • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
       • WD-2.5 Betonowanie ustroju
       • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
       • WD-6.8 Zbrojenie korpusu P1
       • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu P1C
       • WD-9.4 Betonowanie filarów P2
       • WD-9.4 Zbrojenie ławy fundamentowej P1
       • PZŁ 9.0 wypełnienie przepustu kruszywem
       • PZŁ 9.8 Montaż przepustu
       • PZŁ 9.8 Zasypka przepustu
       • PZŁ 12.8 Montaż przepustu
       • PZŁ 12.8 Zasypka przepustu
       • PZDdz-14.5 P1 JL zbrojenie korpusu
       • PZDdz-14.5 P1 JL szalowanie korpusu
       • WD-17.0 betonowanie korpusu P1
       • WD-20.2 Szalowanie korpusu P1
       • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P1
       • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P1 i P2
       • Ms/pzd-22.8 zbrojenie fundamentów P1, P2
       • Ms/pzd-22.8 betonowanie fundamentu P2
       • WS-14.3 szalowanie ściany- podpora P1

       Instalacje i infrastruktura

       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

       WYKONYWANO ROBOTY:

       • Pełnienie nadzoru
       • Prace na kanalizacji deszczowej K-9 i K-11
       • Kontynuacja montażu przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
       • Montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
       • Montaż obruków przykanalików deszczowych od km 19+800 do 20+500
       • Przepompownia P-7, km 3+750, str. L
       • Kanał deszczowy dn200 odc. P-7 – ZR-7
       • Kanał deszczowy dn300, odc. WK-15 – D15.5, km 8+680 – 8+700, pas rozdziału
       • Studnia dn1200, D15.1, D15.2, D15.3, D15.4, D15.5, km 8+680 – 8+700, pas rozdziału
       • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 8+680 – 8+700, str. L, P
       • Wpusty deszczowe dn500, km 8+680 – 8+700, str. L,P
       • Montaż przepompowni PD-5
       • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
       • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
       • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-14
       • Profilowanie dna zbiornika ZR-30
       • Humusowanie zbiornika ZR-33

       Sieć telekomunikacyjna

       • Pełnienie nadzoru
       • Dalsze uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.

       Sieć elektroenergetyczna

       • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E10SN
       • Budowa oświetlenia – Węzeł Szczuczyn/Guty (kable)
       • Budowa zasilania – Pompownie 3
       • Pełnienie nadzoru
       • Ponowne złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE

       ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

       • Strop nad parterem – budynek Administracyjno – Socjalny OUD
       • Ściany murowane I piętra – budynek Administracyjno-Socjalny OUD
       • Ściany murowane – budynek warsztatowo-garażowy OUD
       • Wykopy pod fundamenty – Wiata OUD
       • Podkłady betonowe pod stopy fundamentowe – Wiata OUD
        Listopad 2020

        W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

        Roboty drogowe:

        WYKONYWANO ROBOTY:

        • Pełnienie nadzoru
        • Odwóz humusu S-61 km 13+600 – 13+800
        • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
        • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
        • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
        • Wykop S-61 km 13+550 – 13+800
        • Nasyp S-61 km 14+400 – 14+545
        • Nasyp S-61 km 14+750 – 14+850
        • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
        • Nasyp S-61 km 18+845 – 19+000
        • Wykop S-61 km 19+400 – 19+500
        • Nasyp S-61 km 19+633 -19+750
        • Wykop S-61 km 22+240 – 22+300
        • Nasyp MOP Prawy
        • Nasyp węzeł Guty L-01
        • Nasyp DG104234B Lipnik – Guty – przejazd 1
        • Nasyp DP1802N – przejazd 2
        • Nasyp DP1680N – przejazd 4
        • Nasyp droga DO-18 km 0+550 – 0+840
        • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 9+450-10+950
        • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 22+550 – 22+800
        • Przepust PEHD DN800 PDPN2.1
        • Przepust PEHD DN800 PMDO15.2
        • Przepust stalowy DN1500 PMDO15.1
        • Przepust PEHD DN400 PZPN2.1

        Roboty mostowe:

        WYKONYWANO ROBOTY:

        • Pełnienie nadzoru autorskiego
        • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
        • WD-1.0 Zbrojenie ustroju nitka lewa i prawa
        • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
        • PZDsz-2.0 Betonowanie ustroju nitka lewa
        • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
        • WS/PZdz-5.3 Betonowanie ustroju niosącego NL
        • WD-6.8 Betonowanie filarów na P2
        • WD-6.8 Zbrojenie korpusu P3
        • PZM 7.8 – Betonowanie fundamentów podpory P1 (50%) i P2 (50%)
        • WD-9.4 Betonowanie ławy fundamentowej P3(95m3)
        • PZDdz-14.5 P1 JP zbrojenie korpusu
        • PZDdz-14.5 P1 JP szalowanie korpusu
        • PZDdz-14.5 P1 JP betonowanie korpusu
        • PZDdz-14.5 zasypki P1, P2
        • WD-20.2 Zbrojenie korpusu P3
        • WD-20.2 izolacja cienka P3
        • Ms PZDdz -18.2 zbrojenie fundamentu P1 i P2
        • Ms/pzd-22.8 zbrojenie fundamentów P1, P2
        • Ms/pzd-22.8 betonowanie fundamentu P1
        • WS-14.3 betonowanie fundamentu- podpora P2
        • WS-14.3 zbrojenie fundamentów- podpora P2
        • PZŁ 9.0 wykonanie parasola nad przepustem
        • PZŁ 9.8 wykop pod przepust
        • PZŁ 9.8 Materac pod przepust
        • PZŁ 12.8 Wykop pod przepust
        • PZŁ 12.8 Materac pod przepust

        Instalacje i infrastruktura

        Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

        WYKONYWANO ROBOTY:

        • Pełnienie nadzoru
        • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-17
        • Montaż zbiornika ppoż. Na OUD
        • Kontynuacja montażu przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
        • Montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
        • Montaż obruków przykanalików deszczowych od km 19+800 do 20+500
        • Przepompownia PD-10, km 5+500, str L
        • Kanał deszczowy dn200, km 5+500 – 5+520, str L
        • Kanał tłoczny dn225, km 5+450 – 5+500, str L
        • Kanał deszczowy dn800 odc. OS-11 – DZR-11.1 – Dw-ZR11.1, km 5+670, str P
        • Kanał deszczowy dn300, odc. DZR-11 – Dw-ZR11.2, km 5+670, str P
        • Kanał deszczowy dn200, odc. Wkb-3 – K-3.1 – K-3.2, km 2+500, str P
        • Studnia wpadowa Dw-ZR11.1, Dw-ZR11.2, DZR-11, km 5+670, str P
        • Wpusty deszczowe dn500, km 2+500, str P
        • Kanał deszczowy dn150, km 2+500, str P
        • Studnie betonowa DN1200
        • Studnie betonowa DN1500
        • Ułożenie płyt ażurowych 12cm – zbiornik ZR-12
        • Ułożenie płyt ażurowych 8cm – zbiornik ZR-12
        • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-12
        • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
        • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
        • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-14
        • Humusowanie zbiornika ZR-29
        • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-33
        • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-33

        Sieć telekomunikacyjna

        • Budowa kanału technologicznego KTp2
        • Budowa kanału technologicznego KTu2
        • Oczekiwanie na zgłoszenie przez Z do wydziału ksiąg wieczystych ograniczeń dla PW TOM 06.01.

        Sieć elektroenergetyczna

        • Budowa zasilania – Pompownie 2
        • Budowa oświetlenia – Węzeł Szczuczyn/Guty (kable)

        ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

        • Zbrojenie stropu nad parterem OUD Budynek Administracyjny
        • Podkłady betonowe pod posadzki OUD Budynek Warsztatowo-Garażowy
        • Wprowadzanie uwag i ponowne złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE.
        • Pełnienie nadzoru

         W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

         Roboty drogowe:

         WYKONYWANO ROBOTY:

         • Pełnienie nadzoru
         • Odwóz humusu S-61 km 13+600 – 13+800
         • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
         • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
         • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
         • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
         • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
         • Nasyp S-61 km 18+845 – 19+000
         • Wykop S-61 km 19+400 – 19+500
         • Nasyp S-61 km 19+700 -19+750
         • Wykop S-61 km 22+240 – 22+300
         • Nasyp MOP Prawy
         • Nasyp węzeł Guty L-01
         • Nasyp DP1802N – przejazd 2
         • Nasyp DP1680N – przejazd 4
         • Wykop/nasyp droga DO-18 km 0+550 – 0+800
         • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 19+750 – 20+450
         • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 21+425 – 22+200
         • Nawierzchnia z betonu cementowego S61 jezdnia lewa km 4+595 – 3+100
         • Przepust stalowy MEL S61 14+789
         • Przepust PEHD DN800 PDDO1.1
         • Przepust PEHD DN800 PDDO7.1
         • Przepust PEHD DN600 PZŁ4.9 L
         • Przepust PEHD DN600 PZŁ6.2 L
         • Przepust PEHD DN400 PZL10.3 L
         • Przepust PEHD DN400 PZL10.3 P

         Roboty mostowe:

         WYKONYWANO ROBOTY:

         • Pełnienie nadzoru autorskiego
         • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju – nitka lewa i prawa
         • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
         • WD-2.5 Deskowanie ustroju
         • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
         • WD-6.8 Zbrojenie filarów i korpusów
         • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu P1A
         • WD-9.4 Betonowanie ławy fundamentowej P2 (40m3)
         • PZŁ 9.0 Zasypka przepustu
         • PZŁ 20.7 Montaż przepustu
         • PZŁ 20.7 Zasypka przepustu
         • PZDdz-14.5 P1P zbrojenie korpusu
         • PZDdz-14.5 P2P szalowanie korpusu
         • PZDdz-14.5 P1P szalowanie korpusu
         • PZDdz-14.5 P2P betonowanie korpusu
         • WD-17.0 Szalowanie korpusu P1
         • WD-17.0 zasypki P1, P2, P3
         • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P1
         • Ms PZDdz -18.2 próbne obc. pali
         • Ms/pzd-22.8 próbne obc. pali
         • WS-14.3 chudy beton – podpora P2
         • WS-14.3 zbrojenie fundamentów- podpora P2
         • WS-14.3 betonowanie fundamentów- podpora P2

         Instalacje i infrastruktura

         Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

         WYKONYWANO ROBOTY:

         • Pełnienie nadzoru
         • Drenaż sączki podłużne km 8+330 – 8+500
         • Drenaż sączki podłużne km 10+320 – 11+090
         • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-17
         • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-16
         • Montaż przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
         • Montaż obruków przykanalików deszczowych od 9+000 do 11+000
         • Montaż obruków przykanalików deszczowych od km 19+800 do 20+500
         • Kanał deszczowy dn800, odc. OS-10 – WZ-10, w km 5+590, str. L
         • Kanał deszczowy dn800, odc. OS-11 – WZ-11, w km 5+650, str. P
         • Kanał tłoczny dn450 odc. Ł10a.1 – P10a, km 6+680, str. L
         • Studnia DZR-10.1, km 5+590 str. L
         • Montaż osadnika OS-11, km 5+650 str. P
         • Montaż osadnika OS-36
         • Studnie betonowe DN1200
         • Wyloty wpustów drogowych wraz z umocnieniem
         • Wykonanie wylotów kanałów KD
         • Ułożenie płyt ażurowych 12cm – zbiornik ZR-12
         • Ułożenie płyt ażurowych 8cm – zbiornik ZR-12
         • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-12
         • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
         • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
         • Odhumusowanie – zbiornik ZR-14
         • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-14
         • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-29
         • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-29
         • Humusowanie zbiornika ZR-29

         Sieć telekomunikacyjna

         • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
         • Budowa kanału technologicznego KTp2

         Sieć elektroenergetyczna

         • Budowa zasilania – Pompownie 2
         • Budowa zasilania – SZR 2
         • Wprowadzanie uwag i ponowne złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.

         ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

         • Zbrojenie stropu nad parterem OUD Budynek Administracyjny
         • Podkłady betonowe pod posadzki OUD Budynek Warsztatowo-Garażowy

          W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

          Roboty drogowe:

          WYKONYWANO ROBOTY:

          • Pełnienie nadzoru
          • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
          • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
          • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
          • Wykop S-61 km 8+500 – 8+900
          • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
          • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
          • Wykop S-61 km 19+400 – 19+500
          • Wykop S-61 km 22+220 – 22+250
          • Wykop MOP Prawy
          • Wykop droga DO-18
          • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 19+750 – 20+450
          • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 21+425 – 22+200
          • Podbudowa z kruszywa droga DO-18
          • Nawierzchnia z betonu cementowego S61 jezdnia prawa km 3+605 – 5+220
          • Nawierzchnia z betonu cementowego S61 jezdnia lewa km 5+220 – 4+595
          • Przepust stalowy DN1000 MELS61 10+319
          • Przepust PEHD DN400 PZDO22.1
          • Przepust PEHD DN400 PZDO22.3
          • Przepust PEHD DN400 PZDO22.5
          • Przepust PEHD DN400 PZDO27.1
          • Przepust PEHD DN400 PZDO27.4
          • Przepust PEHD DN400 PZDO27.5
          • Przepust PEHD DN400 PZDO27.6
          • Przepust PEHD DN400 PZDO27.13
          • Przepust PEHD DN400 PZPN1.1

          Roboty mostowe:

          WYKONYWANO ROBOTY:

          • Pełnienie nadzoru autorskiego
          • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
          • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
          • WD-1.4 Betonowanie skrzydła S3P
          • PZDsz-2.0 Betonowanie ustroju nitka prawa
          • WD-2.5 Deskowanie ustroju
          • PZM-2.8 Deskowanie ustroju – nitka lewa
          • WS/PZdz-5.3 Montaż rur osłonowych do sprężenia
          • WD 6.8 – Betonowanie fundamentu podpory P1
          • PZM 7.8 – Zbrojenie fundamentów podpory P1 i P2
          • PZM 7.8 – Betonowanie fundamentów podpory P1 (50%)
          • WD-9.4 Zbrojenie ławy fundamentowej P2 i P3
          • PZŁ 9.0 Montaż ustroju przepustu
          • PZŁ 9.0 Zasypka przepustu
          • PZM 19.7 Zasypka przepustu
          • PZŁ 20.7A Wykop pod przepust
          • PZŁ 20.7A Materac pod przepust
          • PZDdz-14.5 P2P zbrojenie korpusu
          • PZDdz-14.5 P2P szalowanie korpusu
          • PZDdz-14.5 izolacja cienka fundamentów
          • WD-17.0 Szalowanie korpusu P1
          • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P1
          • WD-20.2 Betonowanie fundamentu P3
          • MS/PZDdz -18.2 skucie pali
          • MS/PZDsz-22.8 skucie pali
          • WS-14.3 betonowanie fundamentu- podpora P1L
          • WS-14.3 chudy beton – podpora P2
          • WS-14.3 zbrojenie fundamentu- podpora P1, P2

          Instalacje i infrastruktura

          Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

          WYKONYWANO ROBOTY:

          • Pełnienie nadzoru
          • Drenaż sączki podłużne km 9+250 – 9+355
          • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-18
          • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-16
          • Montaż przykanalików deszczowych w km 8+700 do 11+000
          • Montaż obruków przykanalików deszczowych od km 19+800 do 20+500
          • Montaż studni betonowych DN1200
          • Kanał tłoczny dn225 odc. T9.1 – PD-9, km 5+210 – 5+300, str. P
          • Kanał deszczowy dn800, odc. OS-7.1 – WZ-7.1, w km 3+570, str. L
          • Kanał deszczowy dn200, odc. ZR-7 – PD-7, km 3+570, str. L
          • Osadnik OS-10, km 5+590 str. L
          • Kanał tłoczny dn450 odc. T10a-rozp – Ł10a.1, km 6+680, str. L
          • Kanał deszczowy z rur PP dn300
          • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
          • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
          • Humusowanie zbiornika ZR-28
          • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-29
          • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-29

          Sieć telekomunikacyjna

          • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.

          Sieć elektroenergetyczna

          • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty (układanie kabli)Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty (układanie kabli)
          • Pełnienie nadzoru
          • Wprowadzenie uwag i ponowne złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE – dodatkowe uwagi PSE wykraczające poza Kontrakt

          ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

          • Ściany murowane parteru OUD Budynek Administracyjny
          • Szalunki stropu nad parterem OUD Budynek Administracyjny
          • Podkłady betonowe pod posadzki OUD Budynek Warsztatowo-Garażowy

           W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

           Roboty drogowe:

           WYKONYWANO ROBOTY:

           • Pełnienie nadzoru
           • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
           • Wymiana gruntu S61 km 17+290 – 17+400
           • Wymiana gruntu S61 km 19+000 – 19+150
           • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
           • Nasyp S-61 km 9+900 – 11+100
           • Wykop S-61 km 10+100-10+300
           • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
           • Nasyp S-61 km 13+000 – 13+200
           • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
           • Wykop MOP Prawy
           • Nasyp przejazd nr 4
           • Wykop droga DO-18
           • GWN droga DO-18
           • Wzmocnieie podłoża w wykopie S61 km 10+100-10+290
           • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 19+750 – 20+450
           • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 22+500 – 22+825
           • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 19+800 – 20+000
           • Podbudowa z kruszywa droga DO-18
           • Nawierzchnia z betonu cementowego S61 km 3+100 – 3+605
           • Przepust stalowy MEL S61 10+547
           • Przepust PEHD DN400 PZ1802.6
           • Przepust PEHD DN400 PZ1802.7
           • Przepust PEHD DN400 PZ1802.8

           Roboty mostowe:

           WYKONYWANO ROBOTY:

           • Pełnienie nadzoru autorskiego
           • WD-1.0 Wykonywanie deskowania ustroju- nitka lewa i prawa
           • WD-1.4 Wykonywanie deskowania ustroju
           • WD-1.4 Wykonywanie deskowania skrzydła S3P
           • WD-1.4 Wykonywanie zbrojenia skrzydła S3P
           • PZDsz-2.0 Zbrojenie ustroju – nitka lewa
           • WD-2.5 Deskowanie ustroju
           • WD-2.5 Zbrojenie ustroju
           • PZM-2.8 Betonowanie skrzydła P1P i P2P
           • WS/PZdz-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju
           • WD 6.8 – Zbrojenie słupów podpory P2 oraz korpusu podpory P3
           • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu P1B
           • PZM 1.8 Wykonanie parasola nad przepustem
           • PZM 1.8 Wykonanie wypełnienia przepustu kruszywem
           • PZM 9.0 Montaż ustroju przepustu
           • PZM 19.7 Wykonanie zasypki przepustu
           • PZDdz-14.5 P1, P2 zbrojenie korpusów
           • WD-17.0 Zbrojenie korpusów P1, P2
           • WD-17.0 izolacja cienka fundamentów P1, P2,P3
           • WD-20.2 Wymiana gruntu P1
           • WD-20.2 izolacja cienka fundamentu P2
           • WD-20.2 chudy beton P1
           • Ms/pzd-22.8 wykop P2
           • Ms/pzd-22.8 chudy beton P2

           Instalacje i infrastruktura

           Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

           WYKONYWANO ROBOTY:

           • Złożenie do RZGW wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (aneks i nowe elementy).
           • Drenaż sączki podłużne km 9+000 – 9+250
           • Drenaż sączki podłużne km 20+450 – 20+600
           • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-14
           • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-15
           • Montaż przykanalików deszczowych w km 8+700 do 10+500
           • Montaż obruków przykanalików deszczowych od km 14+900 do 15+400
           • Montaż przepompowni PD-2
           • Przepompownia P-10a, km 6+800 str. L
           • Kanał tłoczny dn225 odc. T9.1 – T9-rozp., km 5+300 – 5+435, str. P
           • Kanał deszczowy dn200, odc. T9-rozp. – Wyl-9, km 5+435, str. P
           • Studnia rozprężna T9-rozp, w km 5+435, str. P
           • Przepompownia P-9, km 5+520 str. P
           • Kanał deszczowy dn800, odc. OS-9 – WZ-9, w km 5+160, str. P
           • Osadnik OS-7, km 3+570 str. L
           • Osadnik OS-9, km 5+160 str. P
           • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 12 cm – zbiornik ZR-7
           • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 8 cm – zbiornik ZR-7
           • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 8 cm – zbiornik ZR-10
           • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 12
           • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 12 cm – zbiornik ZR-12
           • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-12
           • Wykonanie podsypki – zbiornik ZR-12
           • Wykonanie nadsypki – zbiornik ZR-12
           • Humusowanie zbiornika ZR-28
           • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-29
           • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-29

           Sieć telekomunikacyjna

           • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
           • Budowa kanału technologicznego OUD
           • Budowa kanału technologicznego KTp2

           Sieć elektroenergetyczna

           • Pełnienie nadzoru
           • Wprowadzanie uwag do projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1.zgloszonych przez PSE uwg ponad określinych w SIWZ
           • Budowa oświetlenia zasilania Pompownie 4
           • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty (układanie kabli)
            Październik 2020

            W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

            Roboty drogowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Przygotowaniem operatów wodnoprawnych – przygotowanie wniosków, wydruk dokumentacji.
            • Wydrukowanie12 dokumentacji projektu stałej organizacji kompletów i wysłanie ich celem uzyskania opinii.
            • Ponowne przesłanie do PORR PW na drogi obsługujące, MOP i OUD w części drogowej
            • Wymiana gruntu S61 km 10+500-10+600
            • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
            • Wymiana gruntu S61 km 17+290 – 17+400
            • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
            • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
            • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
            • Wykop S-61 km 20+475 – 20+550
            • Wykop droga DO-18
            • Wykop MOP Prawy
            • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 7+000-7+840
            • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 19+750 – 20+450
            • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 7+600-7+840 i km 0+036-0+450 str. L
            • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 21+425 – 22+200
            • Przepust PEHD DN800 PDDO23.2
            • Przepust PEHD DN400 PZDO27.3
            • Przepust PEHD DN400 PZDO18.4
            • Przepust PEHD DN400 PZDO18.14
            • Przepust stalowy 2xDN1500 PMPN4.1
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.1
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.9

            Roboty mostowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • WD-1.0 Deskowanie ustroju- nitka lewa i prawa przygotowanie podbudowy od rusztowania ustroju pierwo-montaż na odkładzie
            • WD-1.4 Deskowanie ustroju
            • PZDsz-2.0 Deskowanie ustroju – nitka lewa i prawa
            • PZDsz-2.0 Zbrojenie ustroju – nitka prawa
            • WD-2.5 Deskowanie ustroju
            • PZM-2.8 Deskowanie skrzydeł P1P i P2P
            • PZM-2.8 Zbrojenie skrzydeł P1P i P2P
            • WS/PZdz-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju
            • WS/PZdz-5.3 Betonowanie skrzydła S2P
            • WD 6.8 – Betonowanie fundamentu podpory P2
            • WD 6.8 – Betonowanie fundamentu podpory P3
            • PZGd-8.7 Betonowanie słupów P2B
            • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu P3A
            • PZDdz-14.5 P1, P2 zbrojenie korpusów
            • WD-17.0 Betonowanie fundamentu P2
            • WD-17.0 Zbrojenie korpusów P1, P2
            • WD-17.0 Betonowanie fundamentu P3
            • MS/PZDdz-18.2 wykop podpora P2
            • WD-20.2 Wykop P1,
            • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P3
            • WD-20.2 Betonowanie filarów P2
            • MS/PZDdz-18.2 chudy beton podpora P2
            • MS/PZDdz-18.2 chudy beton podpora P1
            • PZM 1.8 Wykonanie zasypki przepustu
            • PZM 1.8 Wykonanie parasola z geomembrany nad przepustem
            • PZM 9.0 Wykonanie wykopu pod przepust
            • PZM 9.0 Wykonanie materaca pod przepust
            • PZM 9.0 Montaż ustroju przepustu
            • PZM 19.7 Wykonanie zasypki przepustu

            Instalacje i infrastruktura

            Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Przepompownia P-11, km 5+600 str. P
            • Kanał tłoczny dn225 odc. P-11 – T11-rozp., km 5+450 – 5+600, str. P
            • Kanał deszczowy dn400, odc. K-5.6 – T10a-rozp., km 6+750, str. L
            • Studnia rozprężna T10a-rozp, w km 6+750, str. L
            • Kanał deszczowy dn200, odc. Wyl-12 – S-12.2, w km 6+950 – 7+030, str. P
            • Studnia S-12.1, w km 6+950 – 7+030, str. P
            • Montaż przykanalików deszczowych w 20+000 do 20+500 oraz od 14+900 do 15+400
            • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-14
            • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-32
            • Montaż osadnika OS-2.2
            • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 12 cm -zbiornik ZR-10
            • Ułożenie płyt ażurowych grubosci 8 cm -zbiornik ZR-10
            • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB-5
            • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 12
            • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-29
            • Profilowanie i i zasybka dna pod układanie ażurów zbiornik ZB-29
            • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-29

            Sieć telekomunikacyjna

            • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
            • Pełnienie nadzoru

            Sieć elektroenergetyczna

            • Oczekiwanie na uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. przez PSE. – dodatkowe wymagani
            • Pełnienie nadzoru
            • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych WN-110 kV
            • Budowa zasilania – SZR 1
            • Budowa zasilania – OUD zasilanie

            ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

            • Budowa kanału technologicznego OUD
            • Roboty murarskie budowa ścian budynku administracyjno-socjalnego (OUD)

            W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

            Roboty drogowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Przekazanie 3 egzemplarzy projektów wykonawczych:
             – TOM II.02.02 CĘŚĆ DROGOWA- DROGI POPRZECZNE I OBSŁUGUJĄCE
             – TOM II MOP.11.01- MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH – BRANŻA DROGOWA
             – TOM II OUD.12.01 OBWÓD UTRZYMANIA DROGI – BRANŻA DROGOWA do PORR
            • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
            • Wymiana gruntu S61 km 17+290 – 17+400
            • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
            • Wymiana gruntu S61 km 23+100 – 23+230
            • Wykop S-61 km 10+600-10+750
            • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
            • Wykop S-61 km 13+550 – 13+700
            • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
            • Nasyp S-61 km 16+800 – 16+900
            • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
            • Wykop S-61 km 20+475 – 20+550
            • GWN droga S-61 km 14+850 – 15+600
            • Wykop rowu DO-18 km 0+800 – 3+000
            • Wykop przejazd Nr 9 km 0+280 – 0+500
            • Wykop/nasyp MOP Prawy
            • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 7+000-7+600
            • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 19+750 – 20+450
            • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 21+425 – 21+720
            • Podbudowa z kruszywa droga DO-18
            • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 5+350-6+800
            • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bespieczeństwa ruchu na Objeździe
            • Tymczasowym (DK65)
            • Przepust stalowy 2xDN1500 PMDO9.1+B83:B83:J94
            • Przepust PEHD DN400 PZDO1.1
            • Przepust PEHD DN400 PZDO3.3
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.2
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.3
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.4
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.8
            • Przepust PEHD DN400 PZDK61.21
            • Przepust PEHD DN400 PZDO21.1
            • Przepust PEHD DN400 PZDO22.2
            • Przepust PEHD DN400 PZDO27.3
            • Przepust PEHD DN600 w.Guty_Z_LO3 0+220
            • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575+B83:J94

            Roboty mostowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • WD-1.0 Korpus P3P beton
            • WD-1.4 Deskowanie ustroju – pierwomontaż deskowania
            • PZDsz-2.0 Betonowanie skrzydła S2P
            • WD-2.5 Deskowanie ustroju
            • WS/PZdz-5.3 zbrojenie fundamentu
            • WD-6.8 Wykonano deskowanie ław fundamentowych P2 i P3
            • WD-6.8 Wykonano zbrojenie ław fundamentowych bez wytyków
            • PZGd-8.7 Betonowanie ław P1 Skrzydło prawe
            • PZM 1.8 Wykonanie zasypki przepustu
            • PZM 9.0 Wykonanie wykopu pod przepust
            • PZM 9.0 Wykonanie materaca pod przepust
            • PZM 19.7 Wykonanie zasypki przepustu
            • PZDdz-14.5 P1, P2 zbrojenie fundamentu
            • PZDdz-14.5 P2 Betonowanie fundamentu
            • WD-17.0 Zbrojenie fundamentu P2
            • MS/PZDdz-18.2 Pale Franki
            • WD-20.2 Wykop P1
            • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P3
            • WD-20.2 zbrojenie filarów P2

            Instalacje i infrastruktura

            Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Drenaż sączki podłużne km 8+000 – 8+320
            • Drenaż sączki podłużne km 14+846 – 15+300
            • Drenaż sączki podłużne km 20+224 – 20+450
            • Zakończenie montażu oczyszczalni ścieków na MOP prawy
            • Montaż przykanalików deszczowych w 20+000 do 20+500 oraz od 14+900 do 15+400
            • Zakończenie prac na kanalizacji deszczowej (obruki wylotów przykanaliku do rowu) od 15+300 do 16+300
            • Prace na kanalizacji deszczowej ZR-31
            • Regulacja pokryw odciążających na wpustach deszczowych w km 5+000 – 7+800 str. L, P
            • Kanał tłoczny dn225 odc. P-11 – T11-rozp., km 5+450 – 5+600, str. P
            • Kanał deszczowy dn400, odc. K-5.6 – T10a-rozp., km 6+750, str. L
            • Kanał deszczowy dn200, odc. T11-rozp – Wyl-11, km 5+475, str. P
            • Montaż osadnika OS-2.1
            • Profilowanie i i zasybka dna pod układanie ażurów – zbiornik ZB-10
            • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 12
            • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-28
            • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-28
            • Profilowanie i i zasybka dna pod układanie ażurów zbiornik ZB-29

            Sieć telekomunikacyjna

            • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
            • Pełnienie nadzoru
            • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej UT3

            Sieć elektroenergetyczna

            • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E5SN
            • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E7SN
            • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych WN-110 kV
            • Budowa zasilania – SZR 1
            • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty (kable)
            • Złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE i oczekiwanie na zatwierdzenie.(dodatkowe wymagania PSE)
            • Pełnienie nadzoru

            ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

            • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian budynku administracyjno-socjalnego (OUD)
            • Wykonanie zasypki fundamentów budynku administracyjno-socjalnego (OUD)
            • Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku administracyjno-socjalnego (OUD)
            • Szalunki ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego (OUD)

            W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

            Roboty drogowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Wymiana gruntu km 9+810 – 9+830 i w km 10+520-10+620
            • Wykop S61 km 10+600-10+750
            • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 S61 km 3+200-5+220
            • Wykonanie podbudowy bitumicznej PWMS gr 10cm w. GUTY L03 km 0+000-0+220
            • Wykonanie podbudowy bitumicznej WWMS gr 8 cm w. GUTY L03 km 0+000-0+250
            • Wymiana gruntu S-61 km 12+585 – 12+575
            • Wymiana gruntu S-61 km 17+290 – 17+400
            • Wymiana gruntu S-61 km 18+900 – 19+200
            • Wykop S-61 km 12+400 – 12+550
            • Wykop S-61 km 12+920 – 13+034
            • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
            • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
            • Wykop rowu DO-18 km 0+800 – 3+000
            • Wykop/nasyp MOP Prawy
            • GWN Przejazd Nr 9
            • GWN S-61 km 14+850 – 15+600
            • GWN S-61 km 22+420 – 22+620
            • W-wa mrozoochronna S-61 km 19+964 – 20+240
            • Pdb. pomocnicza S-61 km 15+600 – 16+050
            • Przepust stalowy 2xDN1500 PMDO13.1
            • Przepust PEHD DN400 PZDO18.13
            • Przepust PEHD DN400 PZ1802.9
            • Przepust PEHD DN400 PZPN1.2
            • Przepust PEHD DN400 PZDO3.2
            • Przepust PEHD DN400 PZ1802.5

            Roboty mostowe:

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru autorskiego
            • PZDsz-2.0 Betonowanie skrzydła S1L
            • PZDsz-2.0 Układanie belek typu „T”
            • WS/PZdz-5.3 Betonowanie skrzydła S2L
            • PZGd-8.7 Betonowanie słupów P2B
            • PZDdz-14.5 P1, P2 zbrojenie fundamentu
            • PZDdz-14.5 P1 JP , Betonowanie fundamentu
            • WD-17.0 Zbrojenie fundamentu P2
            • MS/PZDdz-18.2 Pale Franki
            • WD-20.2 Wykop P1
            • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P3
            • WD-20.2 betonowanie fundamentu P2
            • WD-17.0 Zbrojenie fundamentu P3
            • WS-14.3 chudy beton – podpora P1
            • Ms/Pzd-22.8 chudy beton – podpora P1
            • PZM-1.8 Wykonanie zasypki przepustu
            • PZM 2.8 Wykonanie zasypki przepustu
            • PZM 19.7 Wykonanie zasypki przepustu

            Instalacje i infrastruktura

            Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

            WYKONYWANO ROBOTY:

            • Pełnienie nadzoru
            • Wykop zbiornik ZR-12
            • Wykop zbiornik ZB-24
            • Wykop zbiornik ZB-25
            • Nasyp dociazenie zbiornik ZB-10
            • Układanie ażurów – skarpy zbiornik ZR-28
            • Profilowanie i i zasypka dna pod układanie ażurów zbiornik ZR-29
            • Rozpoczęto montażu oczyszczalni ścieków na MOP prawy
            • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej (obruki wylotów przykanaliku do rowu) od 15+300 do 16+30
            • Kontynuacja montaż przykanalików deszczowych w 20+000 do 20+500 oraz od 14+900 do 15+400
            • Wpusty deszczowe, km 5+322 – 5+435, str. L, P
            • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 5+322 – 5+435, str. L
            • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 5+322 – 5+435, str. P
            • Kanał deszczowy dn300, km 5+322 (System D-14)
            • Studnia dn1200 System D-14 km 5+322
            • Regulacja pokryw odciążających na wpustach deszczowych w km 3+045 – 5+000 str. L, P
            • Regulacja pokryw odciążających na wpustach deszczowych w km 5+000- 6+800 str. L, P
            • Osadnik OS-3
            • Studnia betonowa Dn1500
            • Geokrata wypełniona humusem zbiornik ZB-1
            • Drenaż sączki podłużne km 5+400 – 5+700
            • Drenaż sączki podłużne km 19+650 – 19+800
            • Drenaż sączki podłużne km 19+800 – 20+400
            • Drenaż sączki podłużne km 21+400 – 21+750

            Sieć telekomunikacyjna

            • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
            • Pełnienie nadzoru
            • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej UT3

            Sieć elektroenergetyczna

            • Budowa zasilania – SZR 1
            • Budowa oświetlenia Węzeł Szczuczyn/Guty – kable
            • Złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE i oczekiwanie na zatwierdzenie.(dodatkowe wymagania PSE)
            • Pełnienie nadzoru

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Wymiana gruntu km 8+915 – 8+980 i 9+810 – 9+830
             • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
             • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
             • Nasyp S61 km 5+000 – 5+700; km 7+940 – 8+375; km 10+715 – 11+020
             • Nasyp S-61 km 14+130 – 14+300
             • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+750
             • Wykop S61 km 8+375 – 8+915; km 9+150 – 9+750
             • Wykop S-61 km 12+300 – 12+500
             • Wykop S-61 km 12+920 – 13+034
             • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
             • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Nasyp MOP Prawy
             • Nasyp DO-18
             • Wykop/nasyp DO-21
             • Przejazd Nr 9 wykop km 0+280 – 0+480
             • Przejazd Nr 9 nasyp km 0+280 – 0+480
             • GWN droga DO-18 km 0+800 – 3+000
             • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 S61 km 3+200-4+800
             • Wykonanie podbudowy bitumicznej PWMS gr 10cm w. EŁK L02 km 0+100-0+550
             • Wykonanie podbudowy bitumicznej WWMS gr 8 cm w. EŁK L02 km 0+100-0+550
             • Podbudowa z kruszywa drogi DO-18 km 0+800 – 3+130
             • Przepust PEHD DN800 PMDO12.1
             • Przepust PEHD DN800 PDDO14.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO14.8
             • Przepust PEHD DN400 PZDO15.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO15.3
             • Przepust PEHD DN400 PZDO15.4
             • Przepust PEHD DN400 PZDO18.10
             • Przepust PEHD DN400 PZDO18.11
             • Przepust PEHD DN400 PZDO18.12
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.13
             • Przepust PEHD DN400 PZDO21.3

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-1.4 Skrzydła S1L beton
             • PZDsz-2.0 Betonowanie skrzydła S2L
             • PZM-2.8 Betonowanie ustroju wraz z korpusami – nitka prawa
             • PZGd-8.7 Betonowanie ław P1C
             • PZGd-8.7 Betonowanie słupów P2C
             • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu P3C
             • WD-6.8 Wykonano próbne obciążenie dynamiczne i statyczne pali
             • PZM-7.8 Wykonano próbne obciążenie dynamiczne i statyczne pali
             • PZM 1.8 Wykonanie zasypki przepustu
             • PZM 2.8 Wykonanie zasypki przepustu
             • PZM 19.7 Wykonanie montażu przepustu
             • PZM 19.7 Wykonanie zasypki przepustu
             • WS-14.3 Wykop P1
             • PZDdz-14.5 P1, P2 zbrojenie fundamentu
             • WD-17.0 Zbrojenie fundamentu P1 , P2
             • WD-17.0 Betonowanie fundamentu P1
             • MS/PZDdz-18.2 Pale Franki
             • WD-20.2 Wykop P3
             • WD-20.2 Wymiana gruntu P3
             • WD-20.2 Wykop P1
             • WD-20.2 Zbrojenie fundamentu P2
             • WD-20.2 chudy beton P3
             • MS/PZdDsz-22.8 Wykonanaie pale CFA P1 i P2

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Montaż oczyszczalni ścieków na OUD
             • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej (obruki wylotów przykanaliku do rowu) od 15+300 do 16+300
             • Montaż przykanalików deszczowych w 20+000 do 20+500 oraz od 14+900 do 15+400
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 8+212 – 8+575, str. L, P
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 8+585 – 8+662, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 8+242 – 8+575, str. L, P
             • Kanał deszczowy dn300, km 5+300 – 5+475 (System D-14)
             • Studnia dn1200 D-14.6, D-14.7, D-14.8, D-14.9, D-14.10, km 5+300 – 5+475 (System D-14)
             • Regulacja pokryw odciążających na wpustach deszczowych w km 3+045 – 5+000 str. L, P
             • Przepompownia PD-3
             • Podsypka piaskowa zbiornik ZB 1
             • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x8 zbiornik ZB1
             • Nawierzchnia zjazdów do zbiorników z płyt ażurowych 100x75x12,5
             • Geokrata wypełniona humusem Zbiornik ZB1
             • Drenaż 7+100 – 7+800
             • Drenaż 15+300 – 16+000
             • Nasyp dociążający – zbiornik ZB 10
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 24
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 25
             • Zjazd do zbiornika – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Wykop – zbiornik ZR-12
             • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-28
             • Profilowanie i i zasypka dna pod układanie geomembrany zbiornik ZR-29

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Pełnienie nadzoru
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej UT3
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznej UT8
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E5SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E7SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E18nN
             • Budowa zasilania – SZR 3 (7+700)
             • Złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE i oczekiwanie na zatwierdzenie.(dodatkowe wymagania PSE)
             • Pełnienie nadzoru

             Roboty konstrukcyjno-budowlane

             • Wykonanie szalunków ław fundamentowcyh OUD BUD. warsztatowo-magazynowy
             • Wykonanie szalunków stóp fundamentowych OUD BUD. warsztatowo-magazynowy
             • Zbrojenie ław i stóp fundamentowych OUD BUD. warsztatowo-magazynowy

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Odwóz humusu MOP SP
             • Wymiana gruntu S61 km 8+915-8+980
             • Wymiana gruntu S61 km 9+810-9+830
             • Wymiana gruntu S61 km 10+520-10+600
             • Wymiana gruntu S61 km 11+030-11+100
             • Wymiana gruntu DP1608N
             • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
             • Wymiana gruntu S61 km 18+420 – 18+470
             • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
             • Nasyp S-61 km 5+325-5+480
             • Nasyp S-61 km 6+924-6+958
             • Nasyp S-61 km 7+087-7+260
             • Nasyp S-61 km 8+050-8+110
             • Wykop S-61 km 8+375-8+913
             • Wykop S-61 km 9+100-9+766
             • Nasyp S-61 km 10+730-10+850
             • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
             • Nasyp S-61 km 14+600 – 14+750
             • Wykop S-61 km 15+150 – 15+300
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
             • Wykop S-61 km 18+470 – 18+700
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Wzmocnienie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni S-61 km 6+958-7+087
             • GWN droga S-61 km 5+325- 5+788; km 5+843-5+929
             • GWN droga S-61 km 6+032-6+345
             • GWN/mrozoochronna droga S-61 km 15+300 – 15+600
             • GWN droga S-61 km 22+420 – 22+620
             • Wykop droga DO-18 km 1+500 – 3+130
             • Nasyp droga DO-18 km 1+500 – 3+131
             • GWN droga DO-18 km 0+800 – 3+000
             • W-wa mrozoochronna gr 25cm S61 km 5+788-5+843; km 5+929-6+032
             • W-wa mrozoochronna gr 25cm S61 km 6+345-6+750 L
             • Podbudowa pomocnicza C50/10 S61 km 5+850- 6+850 P
             • Podbudowa zasadnicza C90/3 S61 km 16+050 – 16+550 SL
             • DG Lipnik Guty km 0+420- 0+970 trwa wykonywanie chodników
             • Humusowanie skarp S61 km 4+400-4+700P
             • Humusowanie skarp S61 km 5+000-5+200P
             • Humusowanie skarp S61 km 7+000-7+200P
             • Humusowanie skarp S61 km 7+700-7+800L
             • Humusowanie skarp S61 km 8+300-8+500 L
             • Przepust stalowy DN1800 PMDO23.2
             • Przepust stalowy DN1000 MELS61 6+921
             • Przepust PEHD DN800 PMDO7.1
             • Przepust PEHD DN800 PMDO7.2
             • Przepust PEHD DN800 PMDO7.3
             • Przepust PEHD DN800 PDPN1.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.11
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.2
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.3
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.6
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.7
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.9
             • Przepust PEHD DN400 PZDO20.10

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-1.4 Skrzydła S1P beton
             • PZDsz-2.0 Betonowanie korpusu P1L
             • PZGd-8.7 Betonowanie ław P1
             • WD-9.4 Wykonywanie wykopu na podporze P1 i P3
             • WD-6.8 Wykonano badanie ciągłości pali
             • PZM-7.8 Wykonano badanie ciągłości pali
             • PZM 1.8 Wykonanie zasypki przepustu
             • PZM 2.8 Wykonanie zasypki przepustu
             • PZM 19.7 Wykonanie montażu przepustu
             • PZDdz-14.5 P1 beton niekonstrukcyjny
             • PZDdz-14.5 P1 zbrojenie fundamentu
             • WD-17.0 Próbne obciążenie pali P1,P2,P3
             • WD-17.0 Zbrojenie fundamentu P1
             • MS/PZDdz-18.2 Platforma robocza pod palownice
             • MS/PZdDsz-22.8 Wykonanie palie CFA P1 i P2
             • WD-20.2 Wykop P3
             • WD-20.2 Beton podkładowy P2

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Montaż oczyszczalni ścieków na OUD
             • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-30 (obruki wylotów przykanaliku do rowu)
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 4+991 – 5+247, str. L, P
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 4+991 – 5+247, str. L, P
             • Wpusty deszczowe, km 4+991 – 5+247, str. L, P
             • Kanał deszczowy dn500, km 8+050 (System ZR13)
             • Studnia dn1500 Dw-ZR13.1, Dw-ZR13.2, km 8+050 (System ZR13)
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 7+937 – 8+212, str. L
             • Wpusty deszczowe, km 7+937 – 8+212, str. L
             • Podsypka piaskowa zbiornik ZB1
             • Nadsypka piaskowa zbiornik ZB1
             • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x12 zbiornik ZB1
             • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x8 zbiornik ZB1
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 9
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 10
             • Ułożenie geomebrany – zbiornik ZB 10
             • Nasyp dociążający – zbiornik ZB 10
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZB 24
             • Ułożenie płyt ażurowych 60x40x8 – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Zjazd do zbiornika – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Ułożenie geokraty wypełnionej humusem – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Wykonanie wykopu – zbiornik ZR-12
             • Ułożenie płyt ażurowych – dno zbiornik ZR-28
             • Ułożenie płyt ażurowych – skarpy zbiornik ZR-28
             • Profilowanie i i zasybka dna pod układanie geomembrany zbiornik ZR-29

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Pełnienie nadzoru
             • Budowa kanału technologicznego KTu2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E5SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E7SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E18nN
             • Budowa zasilania – SZR 3 (7+700)
             • Złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE i oczekiwanie na zatwierdzenie.(dodatkowe wymagania PSE)
             • Wykonanie dodatkowych obliczeń fotometrycznych dla drogi głównej S61 z uwzględnieniem wiaduktów i przekazanie ich do Wykonawcy.
             • Pełnienie nadzoru
             Wrzesień 2020

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
             • Wymiana gruntu S61 km 18+240 – 18+340
             • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
             • Nasyp S-61 km 4+000-5+500
             • Nasyp S-61 km 8+080-8+175
             • Wykop S-61 km 8+400-8+900;
             • Wykop S-61 km 9+100-9+700
             • Wykop S-61 km 10+600-10+700
             • Nasyp S-61 km 10+725-10+970
             • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
             • Nasyp S-61 km 14+300 – 14+750
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Osuszenie nasypu S-61 km 21+495 – 21+720
             • GWN droga S-61 km 15+600 – 15+830
             • Wykop/nasyp drogi DO-18 km 1+500 – 3+130
             • W-wa mrozoochronna droga D-18
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ 50/10 gr 17cm S61 km 3+000-4+900
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ 50/10 gr 17cm S61 km 16+050 – 16+550 SL
             • Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 12 cm DK61 km 1+410 – 1+530
             • W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowe AC 16W gr. 8 cm DK61 km 0+830-1+720
             • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 4+160
             • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 4+604
             • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 5+444
             • Przepust stalowy DN1500 PMDO 16.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO8.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO8.3
             • Przepust PEHD DN400 PZDO8.5
             • Przepust PEHD DN400 PZDO8.6
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 8.7
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.2
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.3
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.4
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.5
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.6
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.7
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.8
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.9
             • Przepust PEHD DN400 PZDO13.10

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-2.5 Deskowanie ustroju
             • WS/PZdz-5.3 Wykonywanie deskowania ustroju
             • PZGd-8.7 Betonowanie ławy fundamentowej pod skrzydłem lewym P1
             • PZGd-8.7 Betonowanie korpusu środkowego na P3
             • PZGd-8.7 zbrojenie filarów P2
             • PZGd-8.7 Zbrojenie ław P1
             • WD-9.4 Wykonywanie wykopu podpora P2
             • WD-6.8 Skucie glowic pali, Przygotowanie pali do próbnego obciążenia
             • PZM-7.8 Skucie głowic pali. Przygotowanie pali do próbnego obciążenia.
             • MS/PZDdz-22.8 Pale CFA
             • PZDdz-14.5 P1 Wykop
             • PZDdz-14.5 P1 Wymianana gruntu
             • PZM-1.8 Montaż przepustu Multiplate
             • WD-17.0 Kucie pali
             • PZM 19.7 Wykonanie materaca pod przepust
             • PZM 19.7 Montaż przepustu
             • WD-20.2 Wykonananie wykopu P2

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Drenaż sączki podłuzne km 6+930 – 7+100
             • Wpusty deszczowe, km 4+991 – 5+247, str. P
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 4+991 – 5+247, str. P
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 4+991 – 5+247, str. P
             • Kanał deszczowy dn400, km 5+475 – 5+550 (pas rozdziału)
             • Studnia dn1200 D14.3, D14.4, D14.5, km 5+475 – 5+550 (pas rozdziału)
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 6+936 – 7+056, str. L
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 6+943 – 7+258, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 6+936 – 7+056, str. L
             • Wpusty deszczowe, km 6+943 – 7+258, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 7+416 – 7+830, str. L
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 7+416 – 7+830, str. L
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 7+416 – 7+830, str. L
             • Podsypka piaskowa Zbiornik ZB1
             • Nadsypka piaskowa Zbiornik ZB1
             • Ułożenie geowłókniny – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Nadsypka – zbiornik ZR-11 w km 5+600
             • Ułożenie płyty ażurowej 60x40x12

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Pełnienie nadzoru
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E7SN
             • Uzyskanie pozytywnej opinii koreferenta dot. projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1.
             • Złożenie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do PSE.
             • Wykonanie dodatkowych obliczeń fotometrycznych dla drogi głównej S61 z uwzględnieniem wiaduktów i przekazanie ich do Wykonawcy.
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E7SN

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
             • Wymiana gruntu S61 km 18+240 – 18+340
             • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
             • Nasyp S-61 km 4+000-5+500
             • Nasyp S-61 km 8+080-8+175
             • Wykop S-61 km 8+400-8+900;
             • Wykop S-61 km 9+100-9+700
             • Wykop S-61 km 10+600-10+700
             • Nasyp S-61 km 10+725-10+970
             • Wykop/nasyp drogi S-61 km 13+800 – 15+500
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Nasyp S-61 km 21+495 – 21+720
             • GWN droga S-61 km 15+830 – 16+050
             • GWN droga S-61 km 22+420 – 22+500
             • Wykop/nasyp drogi DO-18 km 1+500 – 3+130
             • Wykop DO-21
             • W-wa mrozoochronna droga S-61 km 22+020 – 22+200
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ 50/10 gr 17cm S61 km 3+000-4+900
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ 50/10 gr 17cm S61 km 16+050 – 16+550
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ 50/10 gr 17cm S61 km 22+020 – 22+200
             • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej KŁ C90/3 gr 20cm objazd tymczasowy DK65
             • Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 12 cm DK61 km 1+530 – 1+720 i km 1+000-1+410
             • Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowe AC 22P gr. 8 objazd tymczasowy DK65
             • W-wa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowe AC 16W gr. 4 objazd tymczasowy DK65
             • Przepust stalowy DN800 w.Ełk LO1 0+120
             • Przepust stalowy DN1000 MELS61 15+912
             • Przepust PEHD DN400 PMDO5.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO5.2
             • Przepust PEHD DN400 PZDO5.5
             • Przepust PEHD DN400 PZDO5.6
             • Przepust PEHD DN400 PZDO5.7
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.2
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.3
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.4
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.11
             • Przepust PEHD DN400 PZDO 6.12

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-1.0 Korpus P3L beton
             • WD-1.4 Korpus P3 beton
             • PZDsz-2.0 korpus P2L beton
             • WD-2.5 Deskowanie ustroju
             • PZM-2.8 Deskowanie ustroju
             • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie skrzydełek P1P
             • WD-6.8 Wykonywanie wykopu pod podpory
             • PZM-7.8 Wykonanie wykopu pod podpory
             • PZGd-8.7 Zbrojenie korpusu P3
             • PZGd-8.7 Zbrojenie ław P2
             • PZGd-8.7 Betonowanie ław P2A P2B P2C
             • PZM-1.8 Montaż przepustu Multiplate
             • PZM-6.2 Wypełnienie w środku, podbudowa
             • PZM-6.2 Wypełnienie podbudowy humusem
             • PZM-19.7 Wykop pod przepust
             • PZM 19.7 Materac pod przepust
             • PZM-19.7 Montaż przepustu Multiplate
             • PZDdz-14.5 P2 Wykop
             • PZDdz-14.5 P2 Wymianana gruntu

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Drenaż sączki podłuzne km 5+000 – 6+800
             • Wykonano prace przy montażu separatora i osadnika na OUD
             • Wykonano wykop na rowie nr 5 (bez nazwy) i nr 6 (bez nazwy)
             • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej ZR-30
             • Kanał deszczowy PP DN600mm system ZR4
             • Podsypka piaskowa Zbiornik ZB1
             • Ułożenie geomebrany Zbiornik ZB1
             • Osadnik OS-4
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 5+500 – 6+250, str. L i P
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 5+500 – 6+250, str. L i P
             • Wpusty deszczowe, km 5+500 – 6+250, str. L i P
             • Wpusty deszczowe, km 7+096 – 7+389, str. L i P
             • Wykop – zbiornik ZR-12 w km 7+100

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Pełnienie nadzoru
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Oczekiwanie na zatwierdzenie przekazanego projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do uzgodnienia celem uzyskania koreferatu – dodatkowe wymagania PSE
             • Budowa zasilania – pompownie 3

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Wymiana gruntu S61 km 10+885-10+970
             • Wymiana gruntu S61 km 12+585 – 12+575
             • Wymiana gruntu S61 km 18+240 – 18+340
             • Wymiana gruntu S61 km 18+900 – 19+200
             • Wymiana gruntu DO-23 km 0+150 – 0+300
             • Nasyp S-61 km 6+032- 6+345
             • Nasyp S-61 km 10+716-11+100
             • Wykop S-61 km 13+800 – 14+100
             • Nasyp S-61 km 14+850 – 15+185
             • Wykop S-61 km 15+180 – 15+300
             • Nasyp S-61 km 15+300 – 15+390
             • Nasyp S-61 km 15+500 – 15+550
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+700
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Nasyp S-61 km 21+495 – 21+720
             • Nasyp DP1802B km 0+000-0+383
             • Wykop/nasyp drogi DO-18 km 1+500 – 3+130
             • Wykop DO-21
             • Wykop DO-20
             • Osuszenie nasypu S-61 km 22+420 – 22+820
             • GWN droga S-61 km 22-420 – 22+820
             • Wykonanie warstwy mrozoochronnej S61 w km 4+102-4+942
             • Odcinek próbny nawierzchni z betonu cementowego S61 km 20+850 -21+380
             • Przepust stalowy DN1500 MEL S61 10+079
             • Przepust stalowy DN1000 MEL S61 3+473
             • Przepust stalowy DN800 w.Guty LO3 0+200
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.19
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.20
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.25

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-1.0 Korpus P1P beton
             • WD-1.4 Deskowanie korpusu P3
             • PZDsz-2.0 deskowanie korpusu P1P i P2L
             • PZDsz-2.0 Betonowanie korpusu P1P
             • WD-2.5 Deskowanie ustroju
             • WD-2.5 Zasypka podpory P2
             • PZM-2.8 Deskowanie ustroju
             • WS/PZDZ-5.3 Betonowanie skrzydełek
             • PZGd-8.7 Zbrojenie korpusu P3
             • PZGd-8.7 Zbrojenie ław P2
             • PZGd-8.7 Betonowanie ław P3P
             • WD-17.0 Beton podkładowy P3
             • WD-17.0 Kucie pali
             • PZM 1.8 Montaż przepustu
             • PZM-6.2 Ułożenie przepustu
             • PZM-6.2 Wykonanie zasypki przepustu

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Drenaż sączki podłuzne km 0+100 – 0+400
             • Drenaż sączki podłuzne km 1+718 – 1+790
             • Drenaż sączki podłuzne km 22+500 – 22+850
             • Zakończono montaż zbieracza melioracyjnego ZB-5
             • Studnia betonowa DN1500
             • Kanał deszczowy PP DN800mm system ZR1,
             • Pompownia PD1
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 6+110 – 6+740, str. L i P
             • Kanał deszczowy dn150 (przykanaliki), km 6+300 – 6+680, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 6+110 – 6+740, str. L i P
             • Wykop – zbiornik ZR-12 w km 7+100

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Oczekiwanie na zatwierdzenie przekazanego projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. do uzgodnienia celem uzyskania koreferatu – dodatkowe wymagania PSE
             • Budowa zasilania – pompownie 3

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Wymiana gruntu S61 km 8+080-8+175
             • Wymiana gruntu S-61 km 10+885- 10+970
             • Nasyp S-61 km 4+942- 5+788
             • Nasyp S-61 km 6+032- 6+345
             • Wykop S-61 km 7+596- 7+850
             • Nasyp S-61 km 10-716- 11+100
             • Wykop S-61 km 10+885- 10+970
             • Nasyp DK61 km 0+000-0+350
             • Wykonanie podbudowy z betonu C3/4 gr 15cm na DK61 0+030-0+300
             • Wykonanie podbudowy Węzeł guty LO2, AC WMS 22P – 0+000-0+140
             • Wykonanie warstwy wiążącej Węzeł guty LO2 AC WMS 16W -0+000-0+140
             • Przepust stalowy DN800 w.Guty LO5 0+540
             • Przepust PEHD DN800 PDDK61.1
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.10
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.11
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.12
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.13
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.14
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.15
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.16
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.17
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.18
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.23
             • Przepust PEHD DN400 PZDK61.24

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD – 1.4 Zbrojenie i deskowanie korpusu P3
             • PZM – 1.8 Wykonanie fundamentu kruszywowego imontaz konstrukcji stalowej typu Multiplate
             • PZDsz – 2.0 Zbrojenie korpusów P1L,P1P,P2L,P2P, deskowanie korpusu P1P
             • WD – .5 – Pierwo – montaż deskowania ustroju nośnego
             • PZM – 2.8 – Montaż deskowania ustroju ramy obiektu oraz korpusów wraz z zbrojeniem
             • WS/PZDdz – 5.3 – Montaż zbrojenia skrzydełek podpory nr 1 strona lewa i prawa projektowa
             • PZM – 6.2 – Montaż konstrukcji stalowej typu Helcor i wykonanie zasypki przepustu
             • WD – 6.8 – Wykonywano pale typu CFA na obiekcie – zakończono roboty palowe
             • PZM – 7.8 – Wykonywano pale typu Franki
             • PZGd – 8.7 Betonowanie ław podpory P3L i zbrojenie ławy podpory P3P;
             • PZDdz – 14.5 – Kontynuacja osuszania wykopów i wykopy pod wymianę gruntu
             • WD – 17 – Zakończenie wykopów pod fundamenty i wykonanie betonów podkładowych pod fundamenty P2 i P3
             • MS/PZDsz – 22.8 – Montaż konstrukcji mostu tymczasowego DMS (typ Bailey)

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Drenaż sączki podłuzne km 2+000 – 2+550
             • Zakończono prace na rowie melioracyjnym R-16
             • Kontynuacja montaż zbieracza melioracyjnego ZB-5
             • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej D-33
             • Zakończono montaż wpustów na kanalizacji deszczowej D-33
             • Studnie wpadowe z piaskownikami DN2000
             • Kanał deszczowy PP DN800mm system ZR1, ZR6
             • Osadnik OS-1, OS-5,
             • Odhumusowanie – zbiornik ZR-12 w km 7+100 – całość
             • Wykop – zbiornik ZR-11 w km 5+600 – zakończenie wykopu
             • Wpusty deszczowe, km 6+557 – 6+831, str. L
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 6+557 – 6+831, str. L

             Sieć telekomunikacyjna

             • Pełnienie nadzoru
             • Uzupełnienie projektu PW TOM 06.01.
             • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             Sieć elektroenergetyczna

             • Przekazanie projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV- TOM 05.6.1. do uzgodnienia celem uzyskania koreferatu
             • Budowa zasilania – pompownie 3
             Sierpień 2020

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P1L
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P2P
             • WD-2.5 Betonowanie korpusu P3
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P1P
             • PZGd-8.7 Zbrojenie ław P3
             • PZM 2.8a Zasypka przepustu
             • PZŁ-7.2 Zasypka przepustu
             • PZŁ-7.2 Wypełnienie w środku, podbudowa
             • PZŁ-4.9 Zasypka przepustu, strona prawa
             • PZM-6.2 Zasypka przepustu
             • PZŁ-8.3 Wykonanie wykopów
             • PZŁ-8.3 Wykonanie ławy
             • PZM-1.8 Wykonanie wykopów pod ławę
             • PZM-1.8 Wykonanie ławy kruszywowej
             • WD-17.0 Wykop pod fundamenty
             • Przepust PEHD DN1000 PMDO20.1
             • Przepust PEHD DN800 PMDO20.2
             • Przepust PEHD DN800 PMDO21.3

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-20.2 Wykonanie wykopu
             • WD-1.4 Betonowanie słupów
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P1L
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P2P
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P1P
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P2L
             • PZM-2.8 Zbrojenie ustroju nośnego
             • PZGd-8.7 Wykop P3
             • PZM 2.8a Zasypka przepustu
             • PZŁ 7.2 Montaż przepustu
             • PZŁ 7.2 Zasypka przepustu

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Drenaż sączki podłuzne km 4+000 – 4+400
             • Zakończono montaż wodociągu na OUD W-11A
             • Zakończono prac na węzłach wodociągowych, W-12
             • Zakończono prac na węzłach wodociągowych, W-12B
             • Kontynuacja prace na kanalizacji deszczowej D-33
             • Zakpończono prac na kanalizacji deszczowej na ZR-23
             • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-24
             • Zakończono montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+760 – 5+000, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 3+760 – 5+000, str. P
             • Kanał deszczowy dn400 (system K-5), km 6+700 – 3+840, str. L
             • Studnie rewizyjne (System K-5) w km 6+700 – 6+840 Str. L
             • Kanał deszczowy dn400 (system K-5), km 6+700 – 3+840, str. L
             • Wykop pod zbiornik ZB-1
             • Wykop pod zbiornik ZR-11
             • Regulacja pokryw odciążających pod wpusty deszczowe
             • Próba ciśnieniowa na kanale tłocznym KD system ZR1, ZR2, ZR4

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2
             • Budowa kanału technologicznego KTp1

             Sieć elektroenergetyczna

             • Wprowadzanie uwag do projektu wykonawczego przebudowy linii 220kV – TOM 05.6.1. według dodatkowych wymagań PSE
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Odhumusowanie S-61 km 13+800 – 14+100
             • Odhumusowanie drogi D-18 km 2+450 – 3+164
             • Odhumusowanie przejazd Nr 9 km 0+080 – 1+000
             • Wymiana gruntu S-61 km 7+850-7+940
             • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
             • Wymiana gruntu S-61 km 18+260 – 18+340
             • Wymiana gruntu S-61 km 18+900 – 19+200
             • Wymiana gruntu DO-21 km 0+100 – 0+200
             • Osuszenie nasypu S-61 19+750 – 19+963
             • Osuszenie nasypu S-61 22+500 – 22+820
             • Nasyp S-61 km 4+530-4+580, km 4+990-5+270, km 5+330-5+540, km 6+120-6+170; km 7+100-7+180
             • Wykop S-61 km 6+958 – 7+087 i km 8+375- 8+913
             • Nasyp S-61 km 14+850 – 15+185
             • Nasyp S-61 km 15+375 – 15+911
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+650
             • Nasyp S-61 19+750 – 19+963
             • Wykop km 19+975 – 20+426
             • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+820
             • Wykop/nasyp drogi DO-18 km 2+450 – 3+164
             • Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60%, C50/10 17 cm S61 km 0+700-0+984; km 1+070-1+420, km 1+600-2+000; km 2+020-2+500
             • Warstwa górna podbudowy zasadniczej AC22P 18 cm L01 0+050-0+295 LiP L04 0+585-0+685; L05 0+000-0+100

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru autorskiego
             • WD-20.2 Wykonanie wykopu
             • WD-1.4 Betonowanie słupów
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P1L
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P2P
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P1P
             • PZM-2.0 Betonowanie ławy P2L
             • PZM-2.8 Zbrojenie ustroju nośnego
             • PZGd-8.7 Wykop P3
             • PZM 2.8a Zasypka przepustu
             • PZŁ 7.2 Montaż przepustu
             • PZŁ 7.2 Zasypka przepustu

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełnienie nadzoru
             • Studnie wpadowe z piaskownikami DN1500
             • Wykop pod zbiornik ZB1
             • Regulacja pokryw odciążających pod wpusty deszczowe
             • Próba ciśnieniowa na kanale tłocznym KD system ZR1, ZR2, ZR4
             • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-24
             • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej ZR-23
             • Zakończono montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
             • Zakończono prace na węzłach wodociągowych, W-12
             • Kontynuacja prace na Węźle wodociągowym W-12B
             • Wpusty deszczowe, km 3+500 – 4+100, str. P
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+500, str. P
             • Studnie rewizyjne (System K-5) w km 6+700 – 6+840 Str. L
             • Kanał deszczowy dn400 (system K-5), km 6+700 – 3+840, str. L

             Sieć telekomunikacyjna

             • Uzupełnianie projektu PW TOM 06.01.
             • Pełnienie nadzoru
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT1
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT2
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT4
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT5
             • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT6
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTu1

             Sieć elektroenergetyczna

             • Uzupełnienie projektu PW TOM 05.6.1 – przebudowa linii 220 kV
             • Pełnienie nadzoru
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E1nN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E4nN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E9nN

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Odhumusowanie S-61 km 7-940 – 8+080
             • Odhumusowanie drogi DK61 km 0+000 – 0+100
             • Odhumusowanie drogi D-18 km 2+450 – 3+164
             • Odhumusowanie przejazd Nr 9 km 0+080 – 1+000
             • Zahumusowanie skarp drogi DO8 km 0+800 – 1+480L
             • Wymiana gruntu S-61 km 6+190 – 6+200
             • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
             • Wymiana gruntu S-61 km 18+260 – 18+340
             • Wymiana gruntu S-61 km 18+900 – 19+200
             • Wymiana gruntu DO-21 km 0+100 – 0+200
             • Osuszenie nasypu S-61 km 19+750 – 19+963
             • Osuszenie nasypu S-61 km 22+400 – 22+820
             • Wykonanie nasypu S61 km 7+087 – 7+250
             • Wykonanie podłoża pod nasyp S61 km 7+100 – 7+240
             • Wykonanie nasypu S61 km 7+240 – 7+400
             • Wykonanie nasypu S61 km 7+530 – 7+600
             • Wykonanie wykopu S61 km 7+596 – 7+850
             • Wykonanie wykopu S61 km 8+375 – 8+913
             • Wykop S-61 km 13+850 – 14+100
             • Nasyp S-61 km 14+100 – 15+100
             • Wykop S-61 km 19+975 – 20+426
             • Nasyp S-61 km 19+750 – 19+963
             • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+820
             • Wykop/nasyp drogi DO-18 km 2+450 – 3+164
             • Wykop DO-20 km 0+100 – 0+200
             • Wykop DO-22 km 0+220 – 1+000
             • W- wa GWN/MROZ S-61 km 1+070 – 1+400 L+P
             • W- wa GWN/MROZ S-61 km 1+820 – 1+960 L+P
             • W- wa GWN/MROZ S-61 km 16+200 – 16+500
             • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z C50/30 gr 17cm S61 km 1+060 – 1+360
             • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z C50/30 gr 17cm S61 km 2+060 – 2+300 P
             • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z C50/30 gr 17cm S61 km 2+060 – 2+550 L

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P3
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P1P
             • WD-2.5 Betonowanie słupów P2
             • PZM-2.8 Zbrojenie ustroju nośnego
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P2L
             • PZGd-8.7 Wykop P3
             • PZM 2.8A Montaż przepustu
             • PZŁ 7.2 Wykonanie wykopu
             • PZŁ 7.2 Wykonanie materaca
             • PZŁ 7.2 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
             • PZŁ 7.2 Montaż przepustu
             • MS/PZDsz-22.8 Wykonanie platformy roboczej P1, P2

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Ustawianie obrzeży gr. 8cm droga DK61 km 1+200 – 1+750
             • Kontynuacja prace na Węźle wodociągowym W-12B
             • Rozpoczęto montaż wodociągu na OUD W-11A
             • Kontynuacja montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
             • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej ZR-24
             • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-29
             • Wykop pod zbiornik ZB1
             • Regulacja włazów
             • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-4
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+500, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 3+260 – 3+500, str. P

             Sieć telekomunikacyjna

             • MS/PZDsz-22.8 Wykonanie platformy roboczej P1, P2
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E2SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E3SN
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznych E4nN
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
             • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
             • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
             • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
             • Osuszenie nasypu S-61 km 15+100 – 15+700
             • Osuszenie nasypu S-61 km 22+443 – 22+820
             • Osuszenie podłoża DO-20 km 1+500 – 1+800
             • Osuszenie podłoża DO-21 km 0+250 – 0+560
             • Nasyp S61 5+180-5+570
             • Wykop S61 6+340-6+900
             • Wykop S-61 15+000 – 16+000
             • Nasyp S-61 15+000 – 16+000
             • Nasyp S-61 km 21+550 – 21+720
             • Wykop S-61 km 21+720 – 22+240
             • Wykop S-61 km 22+270 – 22+600
             • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+830
             • Wykop/nasyp DO-21 km 0+250 – 0 +560
             • W-wa GWN WE_L01 km 0+076 – 0+600
             • W-wa GWN WE_L02 km 0+065 – 0+663
             • W-wa MROZ S-61 km 21+720- 21+900
             • W-wa MROZ/GWN DO-20 km 1+500 – 1+800
             • W-wa MROZ/GWN DO-21 km 0+250 – 0+560
             • PDB. zasadnicza S-61 km 20+560 – 21+425

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełniono nadzór autorski
             • WD-1.0 Betonowanie słupów P2P
             • WD-1.4 Zbrojenie słupów P2
             • WD-1.4 Zasypka ław fundamentowych
             • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P1
             • PZM-2.0 Wykonanie betonu podkładowego P1
             • PZM-2.0 Zbrojenie ławy fundamentowej P2P
             • WD-2.5 Betonowanie korpusu P1
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P1L
             • WS/PZDdz-5.3 Wykonanie izolacji cienkiej ław
             • PZM 2.8A Montaż przepustu
             • PZŁ15.8 Wykonanie materaca
             • PZŁ 15.8 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
             • PZŁ 15.8 Montaż przepustu
             • PZŁ 15.8 Zasypka przepustu
             • WD-6.8 Wykonanie platformy roboczej pod palownice
             • WD-6.8 Wykonanie umocnienia platformy roboczej gruzem
             • WD-17.0 Wykonanie posadowienia z Pali Franki
             • Drenaż (sączki podłużne) S61 km 0+000 – 0+800

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
             • Kontynuacja prac na węzłach wodociągowych, W-12B
             • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej ZR-25
             • Kontynuacja montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
             • Zakończono prac na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
             • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-1
             • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-4
             • Wykop pod zbiornik ZB1
             • Regulacja włazów
             • Kanał deszczowy dn800, km 5+580 str. L
             • Studnia rewizyjna DZR-10.2, km 5+580 str. L
             • Kanał deszczowy dn400, km 5+500 – 5+580 str. L
             • Studnia rewizyjna D-14.1, km 5+500 str. L
             • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+450, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 3+040 – 3+260, str. P
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+260, str. P
             • Kanał deszczowy dn400, km 5+550 str. L
             • Studnia rewizyjna D14.2, km 5+550 str. L
             • Kanał tłoczny dn225, km 3+610 – 3+850, str. L
             • Studnia odpowietrzająca T7.1, km 3+850, str. L
             • Kanał deszczowy dn500, km 7+170, str. L,P
             • Studnie wpadowe Dw-ZR12.1, Dw-ZR12.2, km 7+170, str. L,P

             Sieć telekomunikacyjna

             • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
             • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
             • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Ełk Południe
             • Budowa kanału technologicznego KTu2
             • Budowa kanału technologicznego KTp2
             • Budowa kanału technologicznego KTu1
             • Budowa kanału technologicznego KTp1
             Lipiec 2020

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
             • Wymiana gruntu S-61 km 14+420 – 14+620
             • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
             • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
             • Wymiana gruntu S-61 km 21+500 – 21+550
             • Nasyp S-61 km 22+580 – 22+820
             • Nasyp S61 15+000 – 15+700
             • Nasyp S61 21+550 – 21+720
             • Wykop S61 21+720 – 22+240
             • Wykop S-61 22+270 – 22+600
             • Nasyp S-61 km 22+400 – 22+830
             • W-wa GWN WE_L02 km 0+065 – 0+663
             • W-wa GWN WE_L01 km 0+076 – 0+600
             • Nasyp bypass DK65
             • W-wa GWN/MROZ DO-20 km 1+500 – 1+800
             • W-wa mrozoochronna S-61 km 21+720- 21+900
             • Podbudowa zasadnicza S-61 km 20+560 – 21+425
             • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 90/3 grubości 20cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740
             • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm węzeł Guty L02,L03, L04, L05
             • Podbudowa zasadnicza z kruszywa 90/3 na DO13
             • Podbudowa z kruszywa DO-22 km 0+500 – 0+800
             • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełniono nadzór autorski
             • WD-1.0 Betonowanie korpusu P1P
             • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P1
             • WD-1.4 Zbrojenie słupów P2
             • WD-1.4 Zbrojenie korpusu P3
             • WD-1.4 Izolacja cienka ław P1
             • PZM-2.0 Wykonywanie wymiany P1
             • PZM-2.0 Wykonywanie wymiany P2
             • PZM-2.0 Wykonanie betonu podkładowego P2
             • WD-2.5 Betonowanie słupów P2
             • WD-2.5 Betonowanie korpusu P1
             • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1L i P2
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P2P
             • WS/PZDdz-5.3 Zbrojenie korpusu P1L
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie korpusu P1L
             • WS/PZDdz-5.3 Zbrojenie korpusu P2L
             • WD-17.0 Wykonanie posadowienia z Pali Franki
             • PZM 0.6 Wykonanie zasypki
             • PZM 2.8A Wykonanie materaca
             • PZM 2.8A Zabezpieczenie materaca geowłóknina
             • PZŁ 4.9 Montaż przepustu
             • PZŁ 4.9 Wykonanie zasypki
             • PZM 15.8 Wykonanie wykopu
             • PZM 16.3 Wykonanie zasypki
             • PZM 19.7 Wykonanie wykopu
             • PZM 19.7 Wykonanie materaca

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
             • Rozpoczęto prace na Węźle wodociągowym W-12B
             • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej D-33
             • Kontynuacja prac na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
             • Rozpoczęto montaż wpustów deszczowych od 15+400 do 16+000
             • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-1
             • Kanał deszczowy PP DN300mm droga gminna Lipnik-Guty km 0+480 – 0+560
             • Studzienki betonowe DN1500mm System ZR-1 (T2-rozp)
             • Studzienki betonowe DN1200mm System K2 droga gminna Lipnik-Guty km 0+430 – 0+560
             • Wykop pod zbiornik ZB1
             • Kanał deszczowy dn800, km 5+580 str. L
             • Kanał deszczowy dn400, km 5+500 – 5+580 str. L
             • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+450, str. P
             • Wpusty deszczowe, km 3+040 – 3+260, str. P
             • Kanał deszczowy dn200 (przykanaliki), km 3+040 – 3+260, str. P

             Sieć telekomunikacyjna

             • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
             • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
             • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
             • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Guty
             • Rury przepustowe – zasilanie węzeł Ełk Południe
             • Demontaż słupów energetycznych

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Wewnętrzna weryfikacja PW przez PORR
             • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
             • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
             • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
             • Osuszenie nasypu S-61 km 15+500 – 15+700
             • Osuszenie nasypu S-61 km 22+610 – 22+820
             • Ulepszenie podłoża S-61 km 21+720 – 22+-020
             • Nasyp S61 5+180-5+570
             • Wykop S61 6+340-6+900
             • Wykop S-61 15+000 – 15+700
             • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
             • Wykop S-61 km 22+270 – 22+600
             • Nasyp S-61 km 22+600 – 22+830
             • W-wa GWN S-61 km 21+225- 21+495
             • Nasyp bypass DK65
             • Nasyp DO13
             • Wykop DO13
             • W-wa GWN DO-21 km 0+560 – 1+000
             • w-wa GWN DO-22 km 0+200 – 0+800
             • PDB. pomocnicza S-61 km 20+560 – 21+425
             • Podbudowa pomocnicza z betonu C3/4 gr 15cm DK61 w km 0+830-1+1+440 i 1+500-1+740

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Pełniono nadzór autorski
             • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1L i P3P
             • WD-1.0 Zasypka ławy fundamentowej P3P i P1L
             • WD-1.0 Izolacja cienka ław fundamentowych P1L
             • WD-1.4 Betonowanie ławy P1
             • WD-1.4 Izolacja cienka ław P2 i P3
             • PZDsz-2.0 Wykonywanie wymiany P2
             • PZM-2.8 Zbrojenie korpusów P1L,P1P,P2L,P2P
             • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1L i P2
             • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P2L
             • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P1P
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P2L
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P1P
             • PZŁ 4.9 Wykonanie wykopu
             • PZŁ 4.9 Wykonanie materaca
             • PZŁ 4.9 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
             • PZM 0.6 Montaż przepustu
             • PZM 0.6 Wykonanie zasypki
             • PZM 16.3 Wykonanie materaca
             • PZM 16.3 Zabezpieczenie materaca geowłókniną
             • PZM 16.3 Montaż przepustu
             • PZM 16.3 Wykonanie zasypki
             • PZM 2.8A Wykonanie wykopu
             • PZM 2.8A Wykonanie wymiany na warstwę stabilizacji pod materacem
             • WD-17.0 Wykonywanie posadowienia z Pali Franki

             Instalacje i infrastruktura

             Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
             • Rozpoczęto prace na Węzle wodociągowym W-12B
             • Zakończono prace na wężle wodociągowym W-8 i W-9
             • Zkończono prace na weźle wodociągowym W-10
             • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej D-33
             • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej na OUD D-32
             • Kanał deszczowy tłoczny PE DN225mm System ZR-2
             • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 0+967-0+977 strona P pobocze, teren zielony
             • Kanał deszczowy PP DN300mm droga gminna Lipnik-Guty km 0+430 – 0+480
             • Studzienki betonowe DN1500mm System ZR-2 (T2-rozp), L01 km 0+940
             • Kanał deszczowy dn200, km 4+150 – 4+250, Str. P
             • Studnie rewizyjne S8.1 – T8-rozp, km 4+150 – 4+250, Str. P
             • Kanał deszczowy dn800, km 5+160, Str. P
             • Kanał deszczowy dn300, km 4+900, str. P
             • Studnia wpadowa Kw-4.2, km 4+900, str. P
             • Studnia rewizyjna K-4.1, km 4+900, str. P
             • Kanał tłoczny dn225, km 4+250 – 4+960, str. P
             • Studnia wpadowa Dw-ZR10.1, km 5+580 str. L

             Sieć telekomunikacyjna

             • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
             • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E9nN
             • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
             • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
             • Demontaż słupów energetycznnych (kolizja E6SN; kolizja E8SN; kolizja E11SN)

             W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

             Roboty drogowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Przesłanie projektu do weryfikacji wewnętrznej PORR.
             • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
             • Wymiana gruntu S-61 km 17+940 – 18+005
             • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
             • Osuszenie nasypu S-61 km 15+500 – 15+700
             • Osuszenie nasypu S-61 km 15+920 – 15+992
             • Osuszenie nasypu S-61 km 22+600 – 22+830
             • Ulepszenie podłoża S-61 km 16+480 – 16+575
             • Nasyp S61 5+180-5+570
             • Wykop S61 6+340-6+900
             • Wykop/nasyp S-61 15+000 – 15+700
             • Wykop S-61 km 16+600 – 16+800
             • Wykop S-61 km 22+270 – 22+400
             • Nasyp S-61 km 22+600 – 22+830
             • Wykop L_02 Węzeł Ełk
             • Nasyp bypass DK65
             • Wykop DO15 0+000-1+200
             • Nasyp DO15 0+000-1+200
             • Wykop/nasyp DO-22 km 0+000 – 1+300
             • W-wa GWN S-61 km 20+652- 20+850
             • W-wa GWN S-61 km 21+225- 21+350
             • Podbudowa Zasadnicza C90/3 gr.20 DO15 0+000-1+200

             Roboty mostowe:

             WYKONYWANO ROBOTY:

             • Przekazano PW obiektu WD-17.0, rewizja 01 w wersji papierowej (5 egz.)
             • Pełniono nadzór autorski
             • WD-1.0 Betonowanie ławy fundamentowej P1L
             • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1P i P3L
             • WD-1.0 Izolacja cienka ław fundamentowych P1P,P1L i P3P
             • WD-1.4 Betonowanie ławy P2 i P3
             • WD-1.4 Zbrojenie ławy fundamentowej P1
             • WD-2.5 Zbrojenie korpusów P1 i P3
             • PZM-2.8 Betonowanie ławy P2L
             • PZM-2.8 Wykonanie zasypki ławy fundamentowej P1P
             • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P1L i P2P
             • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P1L
             • WS/PZDdz-5.3 Betonowanie ławy P1L
             • WS/PZDdz-5.3 Zazbrojenie ławy fundamentowej P2L
             • WD-17.0 Wykonanie platformy pod palwnice
             • WD-17.0 Wykonanie umocnieniea platformy z gruzu
             • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
             • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopu
             • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
             • PZŁ 3.6 Montaż ustroju
             • PZŁ 4.9 Wykonanie wykopu
             • PZM 16.3 Wykonanie wykopu
             • PZM 16.3 Wykonanie materaca
             • PZM 0.6 Wykonanie wykopu
             • PZŁ 11.0 Wykonanie zasypki

              Instalacje i infrastruktura

              Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

              WYKONYWANO ROBOTY:

              • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd.
              • Kontynuacja prac n kanalizacji deszczowej D-33
              • Kontynacja prace na zbieraczu melioracyjnym ZB-3 i ZB-2, ZB-1
              • Wykonano wpusty deszczowe w głownej trasie od 20+600 do 21+800
              • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+840-1+965, 2+066-2+215
              • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 1+840-1+965
              • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+305-2+325
              • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 2+535-2+560, L04 str. km 0+170
              • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 2+305-2+325, L04 str. km 0+170
              • Studzienki betonowe DN1500mm S61 km km 2+305
              • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+305
              • Kanał deszczowy dn200, km 4+000 – 4+200, Str. L
              • Kanał deszczowy dn500, km 5+160, Str. L,P
              • Studnia rewizyjna S7.1 – T7-rozp, km 4+000 – 4+200, Str. L
              • Studnia wpadowa Dw-ZR9.1, Dw-ZR9.2, km 5+160 Str. L, P

              Sieć telekomunikacyjna

              • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01 – przedłużone procedowanie ORANGE
              • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E8SN – przełączono
              • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E11SN – przełączono
              • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Ełk Południe
              • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty

              W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

              Roboty drogowe:

              WYKONYWANO ROBOTY:

              • Przesłanie projektu do weryfikacji wewnętrznej PORR.
              • Odhumusowanie pod bypass DK65
              • Wymiana gruntu S-61 km 15+800 – 16+000
              • Wymiana gruntu S61 18+845-18+960; 18+960-19+180
              • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
              • Wymiana gruntu 15+840 – 15+930 (DO-20 km 1+500 – 1+800)
              • Ulepszenie podłoża wykopu S-61 km 20+825 – 21+225
              • Osuszenie podłoża DO-21 km 1+050 – 1+550
              • Nasyp S61 5+180-5+570
              • Wykop S61 6+340-6+900
              • Wykop S-61 km 16+100 – 16+250
              • Nasyp S-61 km16+250 – 16+470
              • Wykop S-61 km 16+900 – 17+000
              • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
              • Nasyp S-61 km 21+420 – 22+650
              • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
              • Nasyp S-61 km 22+720 – 22+840
              • Nasyp łącznica L-02 km 0+500 – 0+663
              • Nasyp DK61 0+800-1+700
              • Nasyp DO 15 0+604-1+300
              • Wykop DO-21 km 1+050 – 1+550
              • Nasyp DO-21 km 1+050 – 1+550
              • Wykop DO-22 km 0+000 – 1+300
              • W-wa GWN S-61 km 20+652 – 20+825
              • W-wa GWN DO-20 km 1+100 – 1+500
              • Podbudowa Pomocnicza C50/10 gr.17 S61 0+700-0+900
              • Podbudowa Zasadnicza C90/3 gr.20 DO8 0+330-0+700 DO15 1+220-1+840
              • PDB z Kruszywa DO-20 km 1+000 – 1+500
              • PDB z Kruszywa DO-27 km 0+050 – 0+700

              Roboty mostowe:

              WYKONYWANO ROBOTY:

              • Pełniono nadzór autorski
              • WD-1.0 Betonowanie filarów P2 (2szt.)
              • WD-1.0 Zbrojenie korpusów P1 i P3
              • WD-1.4 Wykop podpory P1
              • WD-1.4 Zbrojenie ławy P3
              • WD-1.4 Beton podkładowy P1
              • WD-2.5 Zbrojenie korpusów P1 i P3
              • WD-2.5 Zbrojenie filarów P2 (2szt.)
              • PZM-2.8 Zabetonowanie ławy fundamentowej P1L
              • PZM-2.8 Zbrojenie ławy fundamentowej P2L
              • WS/PZD-5.3 Wykonanie betonu podkładowego
              • WS/PZD-5.3 Wykonanie zbrojenie ławy fundamentowej P1L
              • WD-17.0 Wykonanie platformy pod palwnice
              • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
              • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopu
              • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
              • PZŁ 11.0 Montaż przepustu
              • PZŁ 11.0 Wykonanie zasypki

               Instalacje i infrastruktura

               Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

               WYKONYWANO ROBOTY:

               • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd
               • Montaż wpustów deszczowych na odcinku 20+600km do 21+800km
               • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
               • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+840-1+965, 2+066-2+215
               • Kanał deszczowy PP DN200mm S61 km 1+840-1+965
               • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+418-2+535
               • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 2+418-2+560
               • Kanał deszczowy dn400, km 4+520 str. L i P
               • Kanał deszczowy dn300, km 3+450 – 3+500, pas rozdziału kanał D13
               • Kanał deszczowy dn150, km 3+065 – 3+543 str. L
               • Studnia wpadowa Dw-ZR8.1, km 4+520 str. P
               • Studnia wpadowa Dw-ZR8.2, km 4+520 str. L
               • Studnia rewizyjna DZR-8.1, km 4+520 str. P
               • Studnia rewizyjna D13.1 – D13.4
               • Wpusty deszczowe, km 3+065 – 3+543 str. L

               Sieć telekomunikacyjna

               • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
               • Pełnienie nadzoru autorskiego
               • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E14SN – przełączono
               • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN – przełączono
               • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN – przełączono
               • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT5
               • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT6
               • Rury przepustowe – oświetlenie węzeł Guty
               Czerwiec 2020

               W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

               Roboty drogowe:

               • Wymiana gruntu S-16 km 14+550 – 14+650
               • Wymiana gruntu S61 18+845-18+960; 18+960-19+180
               • Wymiana gruntu S-61 km 19+700 – 19+800
               • Wymiana gruntu 15+840 – 15+930 (DO-20 km 1+500 – 1+800)
               • Wykop S61 5+600-6+400
               • Wykop S-61 km 16+100 – 16+250
               • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
               • Wykop S-61 km 20+825 – 21+225
               • Wykop S-61 km 21+720 – 22+200
               • Nasyp S-61 km16+250 – 16+470
               • Nasyp D0-6 0+200-1+250
               • Nasyp DO-29
               • Nasyp S61 5+100-5+600
               • W-wa GWN DO-30 km 0+700 – 0+900
               • DO-20 w-wa mrozoochronna

               Roboty mostowe:

               • WD-1.0 Betonowanie ławy P3P
               • WD-1.0 Zbrojenie ławy P1L
               • WD-1.0 Zbrojenie korpusu P3L
               • WD-1.0 Wykonanie izolacji cienkiej ławy P1P
               • WD-1.0 Wykonanie zasypki ławy P1P
               • WD-1.4 Wykonanie wykopów P1 i P3
               • WD-1.4 Zbrojenie ławy P2
               • PZM-2.8 Zbrojenie ławy P1L
               • PZM-2.8 Betonowanie ławy P2P
               • PZM-2.8 Wykonanie izolacji cienkiej ławy fundamentowej P1P
               • WS/PZD 5.3 Wykop na podpory P1 i P2
               • WS/PZD 5.3 Wykonanie wymiany na poporze P2
               • WS/PZD-5.3 Wykonanie betonu podkładowego
               • PZŁ 3.6 Wykonanie wykopów
               • PZŁ 3.6 Wykonanie materaca
               • PZŁ 3.6 Montaż przepustu
               • PZŁ 3.6 Wykonanie zasypki
               • PZŁ 11.0 Wykonanie wykopów
               • PZŁ 11.0 Wykonanie materaca
               • PZŁ 11.0 Wykonanie zabezpieczenia materaca geowłokniną

                Instalacje i infrastruktura

                Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                • Rozpoczęto prace na zbieraczu melioracyjnym ZB-3 i ZB-2, ZB-1
                • Kontynuacja prace na zbieraczach melioracyjnych ZB-17 i ZB-18
                • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
                • Wykonano wpusty deszczowe w głownej trasie od 20+600 do 21+800
                • Kanał deszczowy PP DN500mm DK61 km 0+740
                • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+888-1+980
                • kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 2+325-2+443
                • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+888-1+980, 2+325-2+443
                • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+040-2+270
                • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 2+040-2+271

                Sieć telekomunikacyjna

                • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN – przełączono
                • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN
                • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN
                • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT5
                • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT6

                W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                Roboty drogowe:

                • Odhumusowanie terenu
                • Wykopy
                • Nasypy
                • Wymiana gruntu

                Roboty mostowe:

                • WD-1.0 Betonowanie ławy P1P
                • WD-1.0 Zbrojenie korpusu P3L
                • WD-1.4 wykonanie wykopów P1 i P3
                • WD-1.0 wykonanie izolacji cienkiej na ławie P3L
                • WD-1.0 Wykonanie zasypek ław fundamentowych
                • PZDsz-2.0 Wykonanie wykopów
                • WD-2.5 Wykonanie izolacji cienkiej ław fundamentowych P1,P2,P3
                • WD-2.5 Wykonanie zasypek ław fundamentowych
                • PZM-2.8 Zbrojenie ławy P2P i P1L
                • PZM-2.8 A Wykonanie wykopów pod fundamnet kruszywowy

                 Instalacje i infrastruktura

                 Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                 • Kontynacja prace na kanalizacji deszczowej ZR-33
                 • Kontynuacja prac na zbieraczach melioracyjnych ZB-17 i ZB-18
                 • Zakończono prace na kanalizacji deszczowej D-25
                 • Kanał deszczowy PP DN150mm S61 km 1+500-1+790
                 • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+224-1+426, 2+230-2+250
                 • Kanał deszczowy PP DN400mm S61 km 1+821-1+888
                 • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+224-1+426, 1+821-1+888
                 • Studzienki betonowe DN500mm S61 km 1+800-2+000
                 • Studnia wpadowa Dw-ZR7.1
                 • Studnia wpadowa Dw-ZR7.2

                 Sieć telekomunikacyjna

                 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
                 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
                 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E15SN
                 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E16SN
                 • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E17SN

                 W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                 Roboty drogowe:

                 • Wprowadzanie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami i dodatkowymi wymganiami Zamawiającego z zakresu doprowadzenia gruntu w podłożach do G1
                 • Odhumusowanie terenu
                 • Wykopy
                 • Nasypy
                 • Wymiana gruntu

                 Roboty mostowe:

                 • Pełniono nadzór autorski
                 • WD-1.0 Zbrojenie filarów P2 (4 szt.)
                 • WD-1.0 Zbrojenie ławy P1P i P3P
                 • WD-1.4 Wykonanie wykopów wstępnych P1 i P3
                 • PZDsz-2.0 Wykonanie wykopów wstępnych P1 i P2
                 • WD-2.5 Izolacja cienka ław fundamentowych P1,P2,P3
                 • PZM-2.8 Zabetonowanie ław fundamentowych P1
                 • PZM-2.8 Zabetonowanie betonu podkładowego P2

                  Instalacje i infrastruktura

                  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                  • Kontynuacja prac na wężle wodociągowym W-10
                  • Kontynuacja prace na zbieraczach melioracyjnych ZB-7 i ZB-6
                  • Rozpoczęto prace na kanalizacji deszczowej D-25
                  • Kanał deszczowy PP DN150mm L01 km 0+300-0+400
                  • Kanał deszczowy PP DN300mm S61 km 1+164-1+224
                  • Kanał deszczowy PP DN200mm L01 km 0+300-0+400
                  • Studzienki betonowe DN1200mm S61 km km 1+164-1+224
                  • Studzienki betonowe DN500mm L01 km 0+300-0+400, S61 km 1+500-1+800
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E4nN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
                  • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT1
                  • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT3
                  • Kontynuacja opracowywania  operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego

                  Sieć telekomunikacyjna

                  • Oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
                  • Pełniono nadzór autorski
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E4nN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E6SN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E12nN
                  • Prace związane z przebudową kolizji energetycznnych E13SN
                  • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT1
                  • Prace związane z przebudową kolizji teletechnicznych UT3

                  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                  Roboty drogowe:

                  • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
                  • Odhumusowanie terenu
                  • Wykopy,
                  • Nasypy,
                  • Wymiana gruntu

                  Roboty mostowe:

                  • Pełniono nadzór autorski
                  • Oczekiwanie na zatwierdzenie poszczególnych tomów PW przez Inżyniera
                  • Zakres realizacji:
                   a. WD-1.0:
                   I. Zbrojenie fundamentów podpory P3 strona lewa projektowa;
                   II. Przygotowanie powierzchni fundamentów podpory P2 pod izolacje;
                   III. Rozpoczęcie zbrojenia filarów podpory P2 strona lewa projektowa;
                   IV. Zbrojenie fundamentu podpory P1 strona prawa projektowa;
                   b. WD-1.4:
                   I. Rozpoczęcie wykopów podpory nr 2 pod fundament;
                   II. Wykonane warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament;
                   c. PZDsz – 2.0:
                   I. Rozpoczęcie wykopów podpór nr 1 i nr 2 pod fundamenty i wymianę gruntu;
                   d. WD-2.5:
                   I. Przygotowanie powierzchni pionowych pod Izolację fundamentów podpór nr 1, nr 2, nr 3;
                   II. Izolacja fundamentów podpór P1, P2, P3;
                   e. PZM-2.8:
                   I. Montaż deskowania fundamentu podpor P1 – Prawa projektowa oraz zbrojenia;
                   II. Wymiana gruntu pod fundament na podporze P2 – na stabilizację Rm 2.5 MPa;

                   Instalacje i infrastruktura

                   Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                   • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego -cd .

                   Sieć telekomunikacyjna

                   • Wysłanie projektu i oczekiwanie na uzgodnienie przez Orange PW TOM 06.01
                   Maj 2020

                   W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                   Roboty drogowe:

                   • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowienia rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami, w szczególności w związku z wprowadzeniem warstwy odsączającej
                   • Odhumusowanie terenu
                   • Wykopy,
                   • Nasypy,
                   • Wymiana gruntu

                   Roboty mostowe:

                   1. Pełniono nadzór autorski
                   2. Wykonywano :
                    WD-1:
                    • Zbrojenie ławy fundamentowej podpory nr 3;
                    • Demontaż deskowania fundamentów podpory P2;
                    • Przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację powłokową podpory P2;
                    WD-1.4:
                    • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundament podpory P2;
                    WD-2.5:
                    • Demontaż deskowania fundamentów podpór nr 1, nr 2, nr 3;
                    • Zbrojenie korpusów przyczółków P1 , P3, oraz filarów podpory P2;
                    PZM – 2.8:
                    • Wymiana gruntów podpory P1 i P2;
                    • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod fundamenty podpór nr 1 i nr 2
                    • Rozpoczęcie zbrojenia fundamentu podpory nr 1
                    PŁZ-20.7:
                    • Montaż Konstrukcji typu Helcor w miejscu docelowym i wykonanie zasypk konstrukcji;
                    • Zakończenie wykonania obiektu w trasie głównej, przekazanie pod realziację zakresu drogowego;

                    Instalacje i infrastruktura

                    Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                    • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego

                    Sieć telekomunikacyjna

                    • Opracowanie projektu wykonawczego

                    W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                    Roboty drogowe:

                    • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
                    • Odhumusowanie terenu
                    • Wykopy,
                    • Nasypy,
                    • Wymiana gruntu

                    Roboty mostowe:

                    1. Projekty wykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej obiektów przekazano po weryfikacji do realizacji:
                     • 02_WD-1.4,
                     • 20_Przepusty 
                    2. Pełniono nadzór autorski
                    3. Realizacja robót:
                     a. Obiekt WD-1:
                     I. Podpora P1 – Pielęgnacja warstwy wyrównawczej pod fundament
                     II. Podpora P2 – Zbrojenie i deskowanie fundamentów podpory – nitka Lewa i Prawa projektowa
                     III. Podpora P3 – Zbrojenie fundamentu nitka Lewa projektowa
                     b. Obiekt WD-1.4:
                     I. Podpora P2 – Wykopy pod fundament podpory
                     c. Obiekt WD-2.5:
                     I. Podpora P1 – Betonowanie fundamentów podpory
                     II. Podpora P2 – Betonowanie fundamentów podpory
                     III. Podpora P3 – Betonowanie fundamentów podpory
                     d. Obiekt PZM – 2.8:
                     I. Podpora P1 – Wykopy oraz wymiana gruntu pod fundament
                     II. Podpora P2 – Wykopy i wymiana gruntu pod fundament
                     e. Przepust 20.7:
                     I. Wykonanie wykopów i fundamentu kruszywowego pod przepust
                     f. Przepusty:
                     I. PZŁ – 0,6 – dostarczono konstrukcję – typ Helkor
                     II. PZM – 1.8 – dostarczono konstrukcję – typ Multiplate
                     III. PZM – 2.8 a – dostarczono konstrukcję – typ Multiplate
                     IV. PZŁ – 3.6 – dostarczono konstrukcję – typ Mulitiplate

                     Instalacje i infrastruktura

                     Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                     • Analiza docelowych rozwiązań z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym

                     Sieć telekomunikacyjna

                     • Opracowanie projektu wykonawczego ostateczna edycja i wydruk

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                     Roboty drogowe:

                     • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
                     • Odhumusowanie terenu
                     • Wykopy,
                     • Nasypy,
                     • Wymiana gruntu

                     Roboty mostowe:

                     Projektowe:

                     • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej obiektów:
                      • 03_PZDsz- 2.0
                     • Przekazano zamienne elementy PW obiektu WD- 1.0 w wersji papierowej oraz cyfrowej w rewizji 02, 03.
                     • Pełniono nadzór autorski

                      Instalacje i infrastruktura

                      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                      • Przekazano projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej
                       • TOM.II.S.04.01 rev. 04
                       • TOM.II.S.04.02 rev.04
                       • TOM.II.MOP.11.06 rev.04
                       • TOM.II.OUD.12.8. rev.04

                      Sieć telekomunikacyjna

                      • Opracowanie projektu wykonawczego ostateczna edycja i wydruk

                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                      Roboty drogowe:

                      • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera i dalsze uszczegółowianie rozwiązań zgodnie ze zgłoszonymi uwagami
                      • Odhumusowanie terenu
                      • Wykopy,
                      • Nasypy,
                      • Wymiana gruntu

                      Roboty mostowe:

                      Projektowe:

                      • Projektant Wykonawcy przekazał do zweryfikowania Wykonawcy projekty wykonawcze w wersji papierowej oraz cyfrowej następujących obiektów: 09_PZGd-8.7,  10_WD-9.4 , 11_WS- 11.1 , 12PZDdz – 11.7 , 13_WS-14.3 , 14_PZDdz-14.5 , 17_WD-20.2 , 18_WD-22.2.
                      • Projektant Wykonawcy przekazał do Wykonawcy zamienne elementy PW obiektu WD-1.0 w wersji papierowej i cyfrowej uwzględniające zmianę sposobu posadowienia podpory nr 1.
                      • Projektant Wykonawcy przekazał aktualizację do Wykonawcy rysunku tras kabli obiektu WD-1. w rewizji 2.0 w wersji papierowej i cyfrowej.

                      Realizacja:

                      • Obiekt WD-1:
                       • Wykonanie wymiany gruntu pod podporami P2 i P3;
                      • Obiekt WD – 2.5:
                       • Wykonanie zbrojenia fundamentów podpór P1, P2, P3;
                      • Obiekt WD-2.8:
                       • Roboty przygotowawcze do rozpoczęcia robót

                      Instalacje i infrastruktura

                      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                      • Wydruk PW: II.S.04.01 rev. 04 ,  TOM. II.S.04.02 rev.04 , TOM.II.MOP.11.06 rev 04 , TOM.II.OUD.12.8 rev 04.

                      Sieć telekomunikacyjna

                      • Przygotowanie projektów wykonawczych do przekazania Wykonawcy – TOM 05.1 , 05.2 , 05.3 , 05.4 , 05.5 , 05.6.2 , 11.07 , 12.09
                      Kwiecień 2020

                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                      Roboty drogowe:

                      • Wprowadzenie do projektu poprawek związanych z uwagami Inżyniera
                      • Odhumusowanie terenu
                      • Wykopy,
                      • Nasypy,
                      • Wymiana gruntu

                      Roboty mostowe:

                      • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
                      • Końcowa edycja i przygotowanie do druku pozostałych PW dla obiektów Inżynierskich

                      Instalacje i infrastruktura

                      Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                      • Końcowa edycja i przygotowanie do druku
                      • Opracowanie i przekazanie przedmiaru robót dla TOM.II.S.04.01 rev.04

                      Sieć telekomunikacyjna

                      • Końcowa edycja i przygotowanie do druku

                      Znalezione zostało stanowisko Archeologiczne w km 16+900 i wydana została do niego Decyzja WKZ – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                      Roboty drogowe:

                      • Odpowiedź na uwagi Inżyniera i wprowadzenie do projektu poprawek związanych z tymi uwagami
                      • Odhumusowanie terenu
                      • Wykopy,
                      • Nasypy,
                      • Wymiana gruntu

                      Roboty mostowe:

                      • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD- 1.0 w projektach pozostałych obiektów
                      • Przekazano PW obiektów WD- 2.5 oraz PZM- 2.8 uwzględniające uwagi inżyniera
                      • Prace obiekt WD – 2.5
                       1. – Wykopy podpór nr 1 , nr 2, nr 3

                        – Wykonanie Betonu podkładowego pod fundamenty Podpór P1, P2, P3

                        – Montaż zbrojenia fundamentów podpór P1 i P2

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Opracowanie i przekazanie  PW TOM. II.MOP 11.06 rev.04

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego końcowa edycja

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Wprowadzenie do projektu uwag przekazanych przez Inżyniera
                       • Prace nad przedmiarami
                       • Odhumusowanie terenu
                       • Wykopy,
                       • Nasypy,
                       • Wymiana gruntu

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzono uwagi Inżyniera dotyczące projektu obiektu WD-1.0 w projektach pozostałych obiektów

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Weryfikacja otrzymanych uwag od IK
                       • Opracowywanie PW na sieci zewnętrzne MOP

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego
                       • Otrzymanie uzgodnienia projektu wykonawczego przebudowy sieci 400 kV- TOM 05.6.2 z PSE

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez inżyniera
                       • Prace nad przemiarami
                       • Odhumusowanie terenu
                       • Wykopy
                       • Nasypy
                       • Wymiana gruntu

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzono uwagi inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0
                       • Przekazano PW obiektu WD- 1.0 uwzględniający uwagi inżyniera w wersji papierowej
                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowanie projektu wykonawczego.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Oczekiwanie na sprawdzenie projektu przez Inżyniera.
                       • Prace nad przedmiarami.
                       • Wykonane zdjęcia warstwy humusu.

                       Roboty mostowe:

                       • Kontynuacja wprowadzania uwag Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowanie projektu wykonawczego.
                       Marzec 2020

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Oczekiwania na sprawdzenie projektu przez Inżyniera

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzono uwagi Inżyniera do KEP i obiektu WD- 1.0.
                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Złożenie projektu PW linii 400 kV do PSE.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta wykazów i przedmiarów, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzane są uwagi do KEP.
                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera – w trakcie weryfikacji.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
                       • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
                       • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

                       Sieć energetyczna

                        1. Opracowywanie projektu wykonawczego ze względu na:
                        • Uzyskanie pozytywnego koreferatu dla PW linii 400 kV.
                        • Otrzymanie od PSE odmowy zmiany warunków przebudowy linii 220 kV w zakresie przewodu OPGW.
                        • Otrzymanie od PSE uwag do projektu linii 400 kV.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta wykazów i przedmiarów robót, kontynuacja prac i wnoszenie poprawek.

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzane są uwagi do KEP.
                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03.
                       • Dostosowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej do wprowadzonych zmian  – rev. 03.
                       • Przekazanie PW w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego – wnoszenie uwag i poprawek.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Aktualizacja przedmiarów.
                       • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02
                       Luty 2020

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

                       Roboty mostowe:

                       • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian  – dot. PW KD rev. 03

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Aktualizacja przedmiarów.
                       • Aktualizacja projektów wykonawczych TOM 05.01, 11.07, 12.09 – rev. 02

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta projektu wykonawczego ze względu na rozwiązania branżowe.
                       • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

                       Roboty mostowe:

                       • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
                        • Przebudowy sieci wodociągowej rev. 03,
                        • MOP rev. 03
                       • Kontynuacja prac nad dostosowywaniem przedmiarów robót w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 oraz MOP rev. 03.
                       • Przekazanie:
                        – PW w zakresie przebudowy sieci wod. rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03,
                        – PW w zakresie MOP rev. 03 wraz z przedmiarem robót rev. 03.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego i przekazanie do wewnętrznej weryfikacji PORR.
                       • Aktualizacja przedmiarów.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego. W związku z dodatkowymi wymaganiami SE (dotyczy WN 220 i 400kV).

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Opracowanie PB w rewizji 10.
                       • Korekta wykazów i przedmiarów robót.

                       Roboty mostowe:

                       • Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera – Oczekiwanie na zatwierdzenie PW przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. PW:
                        • kanalizacji deszczowej rev. 02,
                        • OUD rev. 03.
                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej rev. 02 – oraz OUD rev. 03.
                       • Opracowywanie PB rev. 10.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu wykonawczego.
                       • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Uzyskanie uzgodnienia PB I PW dla linii 110kV TOM 05.5.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta wykazów i przedmiarów robót.
                       • Dostosowanie rozwiązań do wprowadzonych zmian w zakresie branż.

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzono uwagi Inżyniera oraz PORR do PW w zakresie obiektów mostowych. Przekazano dokumentację do weryfikacji przez Inżyniera.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Dostosowywanie rozwiązań do wprowadzonych zmian – dot. kanalizacji deszczowej PW rev. 02.
                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Prace nad STWiORB

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Uzyskanie uzgodnienia PB dla projektu PGE Ełk.
                       Styczeń 2020

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Wprowadzanie uwag uszczegóławiających projekt.

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Opracowywanie przedmiarów robót w zakresie kanalizacji deszczowej – rev. 02.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Prace nad  STWiORB

                       Sieć energetyczna

                       • Korekta STWiORB i przekazanie do Wykonawcy i Inżyniera

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Korekta rowów wzdłuż drogi ekspresowej ze względu na zmianę rzędnych przepustów ekologicznych.

                       Roboty mostowe:

                       • Wprowadzane zostały uwagi Inżyniera do PW w zakresie obiektów mostowych.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Kontynuacja prac nad przygotowywaniem materiałów do edycji projektu wykonawczego.

                       Roboty mostowe:

                       • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera PW  przekazanych obiektów.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Otrzymanie uzgodnienia projektu budowlanego TOM 05.6.2 – 400kV od PSE.
                       • Wysłanie projektu wykonawczego TOM 05.6.2 – 400kV do uzgodnień do PSE.
                       • Negatywna opinia PSE do projektu budowlanego TOM 06.6.1 – 220kV z uwagi na nie uwzględnienie przebudowy całych sekcji przewodów OPGW.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Przygotowywanie materiałów do edycji projektu wykonawczego.

                       Roboty mostowe:

                       • Dalsze uszczegółowianie projektu i oczekiwanie na zatwierdzenie  przez Inżyniera PW przekazanych projektów obiektów.

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.
                       • Wprowadzenie uwag zgłoszonych przez PGE Łomża do PW TOM 05.02.
                       • Uzupełnienie PW TOM 05.01 i przekazanie Wykonawcy.
                       • Wysłanie poprawionego projektu TOM 05.05 do uzgodnień do PGE.

                       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

                       Roboty drogowe:

                       • Dalsza korekta szczegółów i uszczegółowianie rozwiązań zgodnie z wpływającymi uwagami.

                       Roboty mostowe:

                       • Przekazanie do weryfikacji dokumenty dotyczące obiektów mostowych:
                        PZM-7.8 (TOM.II.M.03.08); MS_PZDsz-22.8..

                       Instalacje i infrastruktura

                       Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

                       • Kontynuacja prac nad opracowywaniem PW rev. 02  w zakresie kanalizacji deszczowej.

                       Sieć telekomunikacyjna

                       • Opracowywanie projektu wykonawczego.

                       Sieć energetyczna

                       • Dalsze prace nad wprowadzaniem poprawek i uszczegółowianiem projektu wykonawczego.

                       Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r.

                       Liczba odwiedzin: 98980
                       Projekt i wykonanie: M2 Studio