Wrzesień 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Trwają prace nad kompletnym projektem wykonawczym obiektu WD-1.4.
 • Wykonano rysunki ogólne podpór dla obiektów typu WD.
 • Trwają prace nad zbrojeniem filarów.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Przedmiary robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, sieci na MOP i OUD.
 • STWiORB w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Dalsze opracowywanie projektu wykonawczego – przygotowywanie projektów do uzgodnień.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Trwają prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.
 • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem filarów.
 • Rozpoczęto prace nad kompletnym projektem wykonawczym obiektu WD-1.4.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW dot. MOP w zakresie zestawień materiałów.
 • PW dot. OUD w zakresie sieci gazowej i sieci ciepłowniczej.
 • Przedmiary robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, sieci na MOP i OUD.
 • STWiORB w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
Sierpień 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Analiza i ustosunkowanie się do uwag Inżyniera i uszczegółowianie projektu.
 • Ponowna analiza lokalizacji wjazdów awaryjnych.
 • Przekazanie specyfikacji D050301,D050305a; D040301 do weryfikacji.
 • Ponowne przeanalizowanie dostępności do działek.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Rozpoczęto wprowadzanie zmian wynikających z uwag POOR.
 • Trwają prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.
 • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem filarów dla obiektów typu WD.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

  PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

  PW dotyczący kanalizacji deszczowej – ciąg dalszy.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Ustosunkowanie się do uwag Inżyniera i uszczegółowianie projektu.
 • Ponowna analiza dostępności terenów przyległych.
 • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
 • Analiza usytuowania ogrodzeń.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Przekazano do PORR projekt wykonawczy obiektu WD-2.5 do weryfikacji.
 • Przekazano do PORR projekty ustrojów niosących obiektów WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, PZDdz-
  14.5, WD-17.0, MS/PZDdz-18.2 do weryfikacji.
 • Przekazano do PORR projekt ustroju niosącego i podpór obiektu PZM-2.8.
 • Rozpoczęto prace nad rysunkami ogólnymi podpór dla obiektów typu WD.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej- ciąg dalszy.
 • PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej ciąg dalszy.
 • PW dotyczący kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Uszczegółowienie przekrojów poprzecznych dla trasy głównej i łącznic.
 • Wstępne obliczenia ilości robót ziemnych.
 • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
 • Uszczegóławianie planów warstwicowych.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Trwały prace nad projektem wykonawczym obiektu WD-2.5.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW dotyczący MOP w zakresie kanalizacji deszczowej.
 • PW dotyczący OUD w zakresie kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
 • Dalsze prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg oraz wstępne prace nad planami warstwicowymi terenów zielonych.
 • Optymalizacja niwelety dróg dojazdowych.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW kanalizacji deszczowej.
 • PW w zakresie sieci wodociągowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Prace nad przedmiarami robót.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Uszczegółowienie odwodnienia w miejscach wododziałów.
 • Kontynuacja prac nad specyfikacjami.
 • Dalsze prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg oraz wstępne prace nad planami warstwicowymi terenów zielonych.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Wykonano rysunki geometrii ustrojów obiektów na belkach T.
 • Wykonano modele obliczeniowe obiektów PZM-2.8, WD-9.4.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW kanalizacji deszczowej.
 • PW w zakresie sieci wodociągowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.
 • Złożenie projektu budowlanego TOM 06.01 do uzgodnień do Orange.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Przygotowane PB REV.05 do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Lipiec 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Uszczegółowienie przekrojów podłużnych drogi ekspresowej i węzłów.
 • Przystąpienie do prac nad specyfikacjami.
 • Prace nad planami warstwicowymi połączeń dróg.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Przekazano geometrię i zbrojenie ustroju nośnego obiektu WD-9.4 do weryfikacji wewnętrznej.
 • Rozpoczęto prace nad geometrią pozostałych obiektów na belkach T.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW w zakresie sieci wodociągowej.
 • PW kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze opracowywanie planszy robót przygotowawczych.
 • Dalsze opracowywanie planszy zbiorczej uzbrojenia.
 • Uszczegółowienie przekrojów podłużnych drogi ekspresowej i węzłów.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Rozpoczęto prace nad geometrią i zbrojeniem ustroju nośnego obiektu WD-9.4.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW w zakresie sieci wodociągowej.
 • PW kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego z PGE Łomża dla tomu 05.02.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Opracowywanie planszy robót przygotowawczych.
 • Opracowywanie planszy zbiorczej uzbrojenia.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Rozpoczęto prace nad zbrojeniem płyt przejściowych obiektów mostowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • PW dla MOP i OUD w zakresie sieci wodociągowej.
 • PW kanalizacji deszczowej.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowywanie projektu wykonawczego.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Modelowanie niwelacji terenu pomiędzy drogą ekspresową a drogami obsługującymi.
 • Wstępne obliczanie robót ziemnych.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Sporządzone zostały rysunki ogólne podpór.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Analiza odwodnienia dot. przepompowni.
 • PW dla MOP i OUD w zakresie sieci wodociągowej (studnie wodomierzowe).
 • PW kanalizacji deszczowej – odc. rów – zbiornik – odbiornik.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Opracowanie wstępnych wersji specyfikacji technicznych.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.
 • Opracowanie wstępnych wersji specyfikacji technicznych.
Czerwiec 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Modelowanie niwelacji terenu pomiędzy drogą ekspresową a drogami obsługującymi.

Roboty mostowe:

 • Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
 • Sporządzone zostały rysunki prefabrykowanych belek strunobetonowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta PB  po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

Sieć telekomunikacyjna

 • Korekta PB  po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Prace nad projektem wykonawczym.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

Roboty mostowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym, uszczegóławianie rozwiązań.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa.
 • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.

Sieć telekomunikacyjna

 • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Korekta PB po uwzględnieniu uwag Inżyniera.
 • Dalsze prace nad opracowaniem projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.
 • Wykonanie wstępnych przekrojów poprzecznych dla dróg węzłowych.

Roboty mostowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym , uszczegółowianie rozwiązań.
 • Przekazano do PORR wzorcowy rysunek prefabrykowanych belek strunobetonowych.

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa.
 • Wprowadzanie korekt do projektu związanych z uwagami Inżyniera.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Inżyniera.
 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.
 • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.
 • Wykonanie wstępnych przekrojów poprzecznych dla trasy głównej.

Roboty mostowe:

 • Kontynuacja prac na projektem wykonawczym, uszczegółowianie rozwiązań.

Roboty branżowe:

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
 • Korekta profili – sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej.
 • Obliczenia hydrauliczne dla skorygowanych kanałów deszczowych. Prace nad opracowaniem projektu wykonawczego.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.
Maj 2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.
 • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.

Roboty mostowe:

 • Uszczegółowienie rozwiązań z etapu PB.

Roboty branżowe:

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Opracowanie projektu wykonawczego.
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Opracowanie opinii projektanta do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Dalsze prace nad projektem wykonawczym.

Roboty mostowe:

 • Rozpoczęcie prac na projektem wykonawczym.

Roboty branżowe:

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć telekomunikacyjna

 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.
 • Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Złożenie projektu budowlanego na ZRiD.
 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym.

Roboty mostowe:

 • Wyjaśniono z Inżynierem uwagi dot. projektu w rewizji 03.
 • Wprowadzane są uwagi Inżyniera do projektu w rewizji 03.

Roboty branżowe:

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
 • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
 • Obliczenia hydrauliczne kanałów deszczowych na MOP oraz OUD.

Sieć telekomunikacyjna

 • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Sieć energetyczna

 • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
 • Koordynacja międzybranżowa.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

 • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.
 • Ustalenie ostatecznych linii rozgraniczających inwestycję z GDDKiA.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzane uwag Inżyniera do projektu w rewizji 02.
 • Przygotowano projekt do złożenia do ZRID.

Roboty branżowe:

Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

 • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
  1. Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.
  2. Obliczenia hydrauliczne kanałów deszczowych na MOP oraz OUD.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Wystąpienie do Wojska o informację w zakresie lokalizacji infrastruktury podziemnej.

  Sieć energetyczna

  • Opracowanie projektu budowlanego do wniosku ZRiD.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Opracowanie opinii do warunków przyłączenia – SO IV (DG Lipnik-Guty).
  • Odpowiedź na pismo Urzędu Gminy Ełk, dot. projektu oświetlenia.
  • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.5 – 110kV do PGE.
  • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.5 – 110kV do PGE.
  • Wystąpienie o uzgodnienie projektu budowlanego TOM I.E.05.6 – 220kV i 400kV do PSE.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Dalsze korekty linii rozgraniczających wynikające z uwag GDDKiA.
  • Dopasowanie rozwiązań do skorygowanych linii rozgraniczających i sieci branżowych.
  • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.
  • Przygotowanie wniosków i materiałów na ZUDP

  Roboty mostowe:

  • Nie realizowano prac projektowych.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
  • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na OUD i MOP.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Dostosowanie sieci do linii rozgraniczających i przygotowanie materiałów do ZRiD.

  Sieć energetyczna

  • Przygotowanie materiałów na ZRiD.
  • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.
  Kwiecień 2019

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekty linii rozgraniczających wynikające z uwag GDDKiA.
  • Dopasowanie rozwiązań do skorygowanych linii rozgraniczających i sieci branżowych.
  • Przygotowanie materiałów na ZUDP.
  • Przygotowanie wniosku i materiałów do ZRID.

  Roboty mostowe:

  • Nie realizowano prac projektowych.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych.
  • Korekta profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na OUD i MOP.
  • Przygotowanie danych do wniosku ZUDP – wykaz współrzędnych.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
  • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
  • Przesunięcie sieci w linie rozgraniczające.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Drobne korekty lokalizacji ogrodzeń, wykończenia skarp.

  Roboty mostowe:

  • Nie realizowano prac projektowych.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Korekta rozwiązań – kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci wodociągowych, sieci
   sanitarne na MOP i OUD.
  • Przygotowanie materiałów na ZUDP.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie materiałów na Naradę Koordynacyjną.
  • Wystąpienie o warunki przyłączenia do PGE (dodatkowe pompownie).
  • Ustosunkowanie się do uwag Wykonawcy do przekazanych opracować.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Przygotowanie projektu budowlanego do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera (2 egz. papierowe + wersja edytowalna i nieedytowalna).

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
  • Przygotowanie 2 kompletów wersji papierowej projektu budowlanego do sprawdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera +CD ( wersja edytowalna i nieedytowalna).

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – korekta tras kanalizacji.
  • Korekta w operacie wodnoprawnym w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.
  • Przygotowanie PB rev_02 i OWP rev_01.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
  • Koordynacja międzybranżowa
  • Przekazanie PB REV 02 do Inżyniera.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
  • Przekazanie PB REV 02 do Inżyniera.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przekazanie opinii dot. otrzymanych warunków przyłączenia do Wykonawcy.
  • Ustosunkowanie się do uwag Wykonawcy do przekazanych opracować.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekty i uszczegółowianie rozwiązań drenażu w pasie dzielącym.
  • Przygotowanie wersji papierowej projektu budowlanego w rewizji 02 do weryfikacji przez Inżyniera.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
  • Przygotowanie wersji papierowej projektu budowlanego w rewizji 02 do weryfikacji przez Inżyniera.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – korekta tras kanalizacji.
  • Wykonywanie profili kanalizacji deszczowej.
  • Korekta w operacie wodnoprawnym w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
  • Przygotowanie PB REV 02 do przekazania do Inżyniera.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego REV 02.
  • Przygotowanie PB REV 02 do przekazania do Inżyniera.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  Marzec 2019

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Drobne korekty (detale) planu sytuacyjnego.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
  • Przepusty – przekazano Inżynierowi projekt budowlany w wersji cyfrowej na serwerze.
  • Przygotowano propozycje odpowiedzi na uwagi Inżyniera do PB obiektów mostowych – zostały one przekazane do PORR.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej – trasy kanalizacji – c.d.
  • Profile sieci wodociągowej – c.d.
  • Profile kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na MOP i OUD.
  • Operatu wodnoprawny w zakresie odwodnienia drogi i odprowadzenia ścieków.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekta odwodnienia wynikająca z projektów branżowych i lokalizacji zbiorników retencyjnych.
  • Dalsze opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
  • Koordynacja rozwiązań branżowych.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi Weryfikatorów.
  • Przepusty – przekazano do PORR projekt budowlany w wersji cyfrowej z wprowadzonymi uwagami.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników, trasy kanalizacji) – c.d.
  • Profile sieci wodociągowej – c.d.
  • Trasy sieci sanitarnych na MOP i OUD.
  • Opracowywanie operatu wodnoprawnego w zakresie odwodnienia drogi.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Kontynuacja korekty odwodnienia wynikająca z projektów branżowych.
  • Dalsze opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
  • Koordynacja rozwiązań branżowych.
  •  Uszczegóławianie rozwiązań na planie sytuacyjnym i przekrojach podłużnych.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych uwzględniające otrzymane uwagi.
  • PZGd-8.7 Przejście górne dla dużych zwierząt – przekazano PB do weryfikacji do Inżyniera.
  • Przepusty – wprowadzane są uwagi zgłoszone przez PORR do projektu budowlanego.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników).
  • Profile sieci wodociągowej cd…

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekta odwodnienia wynikająca z projektów branżowych.
  • Korekta lokalizacji wjazdów awaryjnych.
  • Opracowywanie materiałów do Operatu Wodnoprawnego dla branży sanitarnej i melioracyjnej.
  • Koordynacja rozwiązań branżowych.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
  • PZGd-8.7 Przejście górne dla dużych zwierząt – przekazano rysunki wchodzące w zakres PB do weryfikacji przez PORR.
  • Przepusty – przekazano PB do weryfikacji przez PORR.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (zbiorniki, odprowadzenie do odbiorników).
  • Profile sieci wodociągowej.
  • Opracowanie materiałów do OWP dot. prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące przewodów wodociągowych i lokalizowania na obszarach zagrożenia powodzią.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa i wytępienie o uzgodnienia.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  Luty 2019

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Naniesienie wygrodzeń dla płazów.
  • Ponowna korekta rozwiązań odwodnienia jezdni i pasa wynikająca z uszczegółowienia projektów branżowych.
  • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiającego i Inżyniera.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
  • Przygotowywane są projekty budowlane przepustów oraz obiektu PZGd-8.7 w rewizji 00.
  • Przygotowano materiały dot. obiektów inżynierskich, konieczne do wykonania operatu wodno-prawnego.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Zaprojektowano trasy kanalizacji deszczowej na MOP i OUD.
  • Wykonano profile kanalizacji sanitarnej.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa i wytępienie o uzgodnienia.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie projektu podziału zasilania oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
  • Wprowadzanie zmian do projektów zgodnie z uwagami Inżyniera.
  • Wystąpienie do gmin o opinie dotyczące oświetlenia.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Naniesienie ogrodzeń wynikających z warunków ochrony środowiska na plan sytuacyjny.
  • Ponowna korekta rozwiązań odwodnienia jezdni i pasa.
  • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

  Roboty mostowe:

  • Dalsze prace nad projektami budowlanymi obiektów mostowych w rewizji 01,
   uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.
  • Przygotowywane są projekty budowlane przepustów oraz obiektu PZGd-8.7 w rewizji
   00.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

  • Wykonanie korekty w obliczeniach zlewni- c.d..
  • Zaprojektowanie tras kanalizacji deszczowej na MOP.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Przygotowanie projektu podziału zasilania oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym.
  • Wprowadzanie zmian do projektów zgodnie z uwagami Inżyniera.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Naniesienie ogrodzeń na plan sytuacyjny.
  • Szczegółowe rozwiązania odwodnienia jezdni i pasa.
  • Uszczegółowienie przekrojów normalnych dla drogi ekspresowej i węzłów.
  • Dalsze wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

  Roboty mostowe:

  • Przygotowano odpowiedzi na uwagi Inżyniera do projektów budowlanych obiektów mostowych w rewizji 00.
  • Przygotowywane są projekty budowlane obiektów mostowych w rewizji 01, uwzględniające uwagi Inżyniera do rewizji 00.

  Roboty branżowe:

  Instalacje i infrastruktura

  Kanalizacja deszczowa

  Sieć wodno-kanalizacyjna

  Sieć gazowa

  • Skorygowanie tras sieci wodociągowych i przygotowanie części opisowej.

  Sieć telekomunikacyjna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.

  Sieć energetyczna

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Koordynacja międzybranżowa.
  • Opracowanie opinii do warunków.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Naniesienie ogrodzeń na plan sytuacyjny
  • Określenie lokalizacji wjazdów awaryjnych.
  • Korekta odwodnienia ze względu na branże.
  • Uszczegółowienie przekrojów normalnych dla drogi ekspresowej i węzłów.
  • Częściowe wprowadzenie uwag od Zamawiające i Inżyniera.

  Roboty mostowe:

  • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

  Roboty branżowe:

  • Wykonanie korekty w obliczeniach zlewni.
  • Wykonanie korekty tras sieci wodociągowych.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (Sieć telekomunikacyjna)
  • Koordynacja międzybranżowa
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego. (Sieć energetyczna)
  • Koordynacja międzybranżowa.
  Styczeń 2019

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekta dróg dojazdowych, ze względu na nowe uwarunkowania.
  • Analiza rozstawu wpustów na trasie głównej.
  • Korekta niwelety rowów.
  • Praca nad uwagami.

  Roboty mostowe:

  • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7 oraz projektami przepustów.
  • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.
  • Korygowane są projekty budowlane obiektów PZDdz-14.5 oraz WD-22.2.

  Roboty branżowe:

  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach)- cd.
  • Korekta tras sieci sanitarnych.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (Sieć telekomunikacyjna).
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego. (Sieć energetyczna).
  • Opracowanie opinii do części technicznej warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Korekta niwelety trasy głównej ze względu na wysoki poziom wody gruntowej.
  • Korekta niwelety rowów wynikająca z powyższej zmiany.
  • Praca nad spływającymi uwagami.

  Roboty mostowe:

  • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7 oraz projektami przepustów.
  • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

  Roboty branżowe:

  • Dalsze prace nad rozwiązaniami projektowymi kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach).
  • Praca nad uszczegółowieniem rozwiązań projektowych.
  • Korekty rozwiązań projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego (sieci energetycznej).

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Analiza przejść przepustów melioracyjnych pod trasą główną (usunięcie trzech przepustów melioracyjnych).
  • Wygenerowanie zaktualizowanych przekrojów poprzecznych dla przepustów ekologicznych.
  • Analiza niwelety trasy głównej pod względem występowania wysokiego poziomu wody gruntowej.

  Roboty mostowe:

  • Prace nad projektem budowlanym obiektu PZGd-8.7.
  • Wprowadzanie uwag Inżyniera do wcześniej przekazanych do weryfikacji projektów budowlanych.

  Roboty branżowe:

  • Korekta tras przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci sanitarnych na terenie MOP i OUD – c.d.
  • Otrzymanie warunków na odprowadzenie wód opadowych do rowów i rzek.
  • Rozwiązania projektowe kanalizacji deszczowej (przy zbiornikach).
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego do sprawdzenia.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Przygotowanie 4 egzemplarzy projektu budowlanego do weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera. (4 egz. papierowe + wersja edytowalna i nieedytowalna).

  Roboty mostowe:

  • Przekazano do Zamawiającego i Inżyniera projekty budowlane w wersji papierowej i cyfrowej następujących obiektów: WD-1.0, PZDsz-2.0, WD-1.4, WD-2.5, PZM-2.8, WS_PZDdz-5.3,    WD-6.8, PZM-7.8, WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, WS-14.3,      PZDdz-14.5, WD-17.0, MS_PZDdz-18.2, WD-20.2, WD-22.2, MS_PZDsz-22.8.

  Roboty branżowe:

  • Korekta tras przebudowy sieci wodociągowej, sieci sanitarnych na terenie MOP i OUD.
  • Przekazanie projektu budowlanego do weryfikacji w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy sieci teletechnicznej i kanału technologicznego do sprawdzenia.
  • Przekazanie projektu budowlanego przebudowy kolizji i oświetlenia do sprawdzenia.

  W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  Roboty drogowe:

  • Lokalizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu – uwzględnienie zmian wynikających z widoczności.
  • Uszczegółowienie linii rozgraniczających zajęć stałych.
  • Analiza linii zajęć czasowych.

  Roboty mostowe:

  • Przekazano do PORR kompletne projekty budowlane obiektów: WD-1.0, WD-1.4, WD-2.5, PZM-2.8, WS_PZDdz-5.3, WD-6.8, PZM-7.8, WD-9.4, WS-11.1, PZDdz-11.7, PZDdz-14.5, WD-17.0, MS_PZDdz-18.2, WD-20.2, MS_PZDsz-22.8.
  • Przekazano do PORR do przeglądu rysunki i opisy techniczne wchodzące w zakres PB dla następujących obiektów: PZDsz-2.0, WS-14.3, WD-22.2.
  • Wprowadzanie poprawek wynikających z ustaleń między branżami.
   .

  Roboty branżowe:

  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie odwodnienia, przebudowy sieci wodociągowej, sieci na terenie MOP i OUD.
  • Praca nad opracowaniem projektu budowlanego.
  • Szczegółowe rozwiązania do projektu budowlanego.

  Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019 r.

  Liczba odwiedzin: 5857
  Projekt i wykonanie: M2 Studio